Voksenopplæringsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Voksenopplæringsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Voksenopplæringsrådet
Utvalgsnummer: 2080000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1966
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 1966 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Være til hjelp for departementet med råd og initiativ i spørsmål som gjelder voksenopplæring. Medlemmenes funksjonstid ble forlenget ut 1991.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 0 8 464000
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 0 6 132382
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 0 5 145929 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 0 5 99700 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 0 5 116500 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 0 6 185000 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 0 5 307000 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 0 5 166400
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 0 6 158500
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 0 6 168500
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 13 0 5 149625
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 13 0 2 40000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Bjørg M. Garvik 2 1149 Adjunkt I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Åshild Hauan 2 1833 Husmor I statsråd 1980 1980
1981 Leder Per Karstensen 1 1833 Pensjonert Stortingsrepre I statsråd 1981 1981
1982 Leder Per Karstensen 1 1833 Pensjonist 1981 1982
1982 Nestleder Alf M. Frotjold 1 301 Sjefssekretær I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig medlem Hans M. Wivestad 1 213 Direktør I statsråd 1976 1982
1982 Vanlig medlem Asbjørn Pedersen 1 219 Underdirektør I statsråd 1970 1982
1982 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig medlem Hallgjerd Brattset 2 301 Forsker I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig medlem Ruth Hoftun Knutsen 2 602 Pensjonist I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig medlem Ingeborg Botnen 2 826 Stortingsrepresentant I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig medlem Wera Ebeltoft 2 903 Fylkesarbeissjef I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig medlem Dag Tresselt 1 1103 Undervisningsled I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig medlem Bjørg M. Garvik 2 1149 Adjunkt I statsråd 1980 1982
1982 Vanlig medlem Åshild Hauan 2 1833 Stortingsrepresentant I statsråd 1980 1982
1982 Vanlig medlem Harry Kvalvik 1 1902 Skoledirektør I statsråd 1978 1982
1984 Leder Per Karstensen 1 1833 Fhv. Lektor 1981 1984
1984 Nestleder Alf M. Frotjold 1 301 Sjefssekretær I statsråd 1978 1984
1984 Vanlig medlem Hans M. Wivestad 1 213 Direktør I statsråd 1976 1984
1984 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef I statsråd 1978 1984
1984 Vanlig medlem Hallgjerd Brattset 2 301 Høgskolelektor I statsråd 1978 1984
1984 Vanlig medlem Inger Iversen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Kåre Hoel 1 301 Studiesjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ruth Hoftun Knutsen 2 602 Fhv. Fysioterapeu I statsråd 1978 1984
1984 Vanlig medlem Wera Ebeltoft 2 805 Fylkesarbeidssjef I statsråd 1978 1984
1984 Vanlig medlem Bjørg M. Garvik 2 1149 Adjunkt I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Eva Sivertsen 2 1601 Professor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Jørgen Lund 1 1663 Instituttsjef Av departement 1984
1985 Leder Kjell Erfjord 1 1112 Rektor I statsråd 1985
1985 Nestleder Karen Sogn 2 728 Husmor I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef I statsråd 1978 1985
1985 Vanlig medlem Alf M. Frotjold 1 301 Sjefssekretær I statsråd 1978 1985
1985 Vanlig medlem Inger Iversen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Kåre Hoel 1 301 Generalsekretær I statsråd 1984 1985
1985 Vanlig medlem Kjell Stahl 1 301 Arbeidsdirektør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Gerd Hagen 2 301 Høgskolelektor I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Stein Ørnhøi 1 301 Programsekretær I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Kirsti Harg 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Ruth Hoftun Knutsen 2 602 Fhv. Fysioterapeu I statsråd 1978 1985
1985 Vanlig medlem Bjørg M. Garvik 2 1149 Adjunkt I statsråd 1980 1985
1985 Vanlig medlem Eva Sivertsen 2 1601 Professor I statsråd 1984 1985
1985 Vanlig medlem Jørgen Lund 1 1663 Instituttsjef I statsråd 1984 1985
1986 Leder Kjell Erfjord 1 1112 Rektor I statsråd 1985
1986 Nestleder Karen Sogn 2 728 Bonde I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Kjell Stahl 1 301 Arbeidsdirektør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Gerd Hagen 2 301 Høgskolelektor I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Kirsti Harg 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Stein Ørnhøi 1 914 Freelance I statsråd 1985
1987 Leder Kjell Erfjord 1 1112 Rektor I statsråd 1985
1987 Nestleder Karen Sogn 2 728 Bonde I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Gerd Hagen 2 301 Høgskolelektor I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Kirsti Harg 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Stein Ørnhøi 1 914 Redaksjonssekre I statsråd 1985
1988 Leder Kjell Erfjord 1 1112 Rektor I statsråd 1985
1988 Nestleder Karen Sogn 2 728 Bonde I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Gerd Hagen 2 301 Høgskolelektor I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Sigurd Tønsberg 1 301 Planleggingsled Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Randi Bråstad 2 427 Undervisningsin Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Stein Ørnhøi 1 914 Redaksjonssekre I statsråd 1985
1989 Leder Kjell Erfjord 1 1112 Rektor I statsråd 1985 1989
1989 Nestleder Karen Sogn 2 728 Bonde I statsråd 1985 1989
1989 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef I statsråd 1978 1989
1989 Vanlig medlem Eva Birkeland 2 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1986 1989
1989 Vanlig medlem Alf M. Frotjold 1 301 Sjefsekretær I statsråd 1978 1989
1989 Vanlig medlem Kåre Hoel 1 301 Generalsekretær I statsråd 1984 1989
1989 Vanlig medlem Gerd Hagen 2 301 Høgskolelektor I statsråd 1985 1989
1989 Vanlig medlem Sigurd Tønsberg 1 301 Planleggingsled Av departement 1988 1989
1989 Vanlig medlem Randi Bråstad 2 427 Undervisningsin Av departement 1988 1989
1989 Vanlig medlem Stein Ørnhøi 1 914 Redaksjonssekre I statsråd 1985 1989
1989 Vanlig medlem Bjørg M. Garvik 2 1149 Adjunkt I statsråd 1980 1989
1989 Vanlig medlem Jørgen Lund 1 1601 Instituttsjef I statsråd 1984 1989
1989 Vanlig medlem Eva Sivertsen 2 1601 Professor I statsråd 1984 1989
1990 Vanlig medlem Kaare Søbye 1 104 Rektor Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Kaare Søbye 1 104 Rektor Av departement 1990