Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt
Utvalgsnummer: 2081000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1976 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Være styre for Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 7 56000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 6 77000 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 5 87644 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 16 174475 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 4 95913 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 5 155017 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 4 132501 Vedkommende departement
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 6 116669
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 3 80000
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 3 51568
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 3 50978
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 6 61000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 5 110000
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 5 138739
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 4 101023
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 6 176246
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 1 40432
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 7 192171
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Alf M. Frotjold 1 301 Sjefssekretær Av departement 1976 1980
1980 Nestleder Eva Sivertsen 2 1601 Rektor Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Arna Syrdahl 2 219 Studieinstruktør Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Leif Aune 1 231 Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Øyvind Skard 1 301 Direktør Av departement 1975 1980
1980 Vanlig medlem Hallgjerd Brattset 2 301 Forsker Av departement 1979 1980
1980 Vanlig medlem Ragnhild Setsaas 2 1601 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Mona Persvold 2 213 Skolesekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Sigrun Røstad 2 219 Generalsekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Olaf Stene 1 301 Avdelingsleder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Ingeborg Botnen 2 826 Biblioteksjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Tor Inge Martinsen 1 1601 Konsulent Av departement 1979 1980
1980 Vanlig varamedlem Willy Martinussen 1 1601 Professor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Jørgen Lund 1 1663 Forsker Av departement 1980 1980
1981 Vanlig medlem Øyvind Skard 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Tor Inge Martinsen 1 1601 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Karstensen 1 1833 Pensjonert Stortingsrepre Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Olaf Stene 1 301 Avdelingsleder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ingeborg Botnen 2 826 Sjefsbibliotekar Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Lars Jørgen Vik 1 1601 Forsker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Vislie 2 1601 Forsker Av departement 1981 1981
1982 Vanlig medlem Lars Jørgen Vik 1 1601 Forsker Av departement 1981 1982
1982 Vanlig medlem Anne Vislie 2 1601 Forsker 1981 1982
1982 Vanlig varamedlem Tor Bergli 1 1601 Konsulent Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Liv Stene 2 1601 Konsulent Av departement 1982 1982
1983 Vanlig medlem Ragnhild Setsaas 2 1601 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Per Karstensen 1 1833 Fhv. Lektor Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Olaf Stene 1 301 Avdelingsleder Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Sigrun Røstad 2 301 Generalsekretær Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Mona Persvold 2 301 Opplysningssjef Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Willy Martinussen 1 1601 Professor Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Tor Bergli 1 1601 Konsulent Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Liv Stene 2 1601 Konsulent Av departement 1982
1984 Leder Olaf Stene 1 301 Kontorsjef Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Alf M. Frotjold 1 301 Sjefssekretær Av departement 1976 1984
1984 Vanlig medlem Unni Ravn Frogner 2 301 Kontorsjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Eva Vig 2 301 Studieinstruktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ragnhild Setsaas 2 1601 Konsulent Av departement 1983 1984
1984 Vanlig medlem Anne Hilde Gullichsen 2 1601 Forsker Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Bjørn Hanssen 1 1902 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Kay Olav Winther 1 215 Skolesekretær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Sigrid Stamnes Ellefsen 2 219 Avdelingsleder Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Sigrun Røstad 2 301 Generalsekretær Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Mona Persvold 2 301 Opplysningssjef Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Ole Ormseth 1 301 Generalsekretær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Willy Martinussen 1 1601 Professor Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Tor Bergli 1 1601 Konsulent Av departement 1982 1984
1984 Vanlig varamedlem Liv Stene 2 1601 Konsulent Av departement 1982 1984
1984 Vanlig varamedlem Per Karstensen 1 1833 Fhv. Lektor Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Lisbeth Halse Ytreberg 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Unni Ravn Frogner 2 301 Kontorsjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Eva Vig 2 301 Studieinstruktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Anne Hilde Gullichsen 2 1601 Forsker Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Synnøve Gjersvold 2 1601 Kontorfullmektig Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Bjørn Hanssen 1 1902 Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Kay Olav Winther 1 215 Skolesekretær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Sigrid Stamnes Ellefsen 2 219 Avdelingsleder Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Ole Ormseth 1 301 Generalsekretær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Ragnhild Setsaas 2 1601 Konsulent Av departement 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Lisbeth Halse Ytreberg 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Eva Vig 2 301 Studieinstruktør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Karen Sogn 2 728 Gårdbruker Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Anne Hilde Gullichsen 2 1601 Forsker Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Bjørn Hanssen 1 1902 Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Kay Olav Winther 1 215 Skolesekretær Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Sigrid Stamnes Ellefsen 2 219 Avdelingsleder Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Ole Ormseth 1 301 Generalsekretær Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Kjell Erfjord 1 1112 Rektor Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Synnøve Gjersvold 2 1601 Kontorfullmektig Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Lisbeth Halse Ytreberg 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Eva Vig 2 301 Studieinstruktø Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Karen Sogn 2 728 Gårdbruker Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Wenche Rønning 2 1601 Forsker Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Paul Gooderham 1 1663 Forsker Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Bjørn Hanssen 1 1902 Direktør Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Kay Olav Winther 1 215 Direktør Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Sigrid Stamnes Ellefsen 2 219 Avdelingsleder Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Ole Ormseth 1 301 Generalsekretær Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Kjell Erfjord 1 1112 Rektor Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Liv Stene 2 1601 Økonomikonsulen Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Perly Norberg 2 1601 Vitenskapelig K Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Lisbeth Halse Ytreberg 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1984
1988 Leder Aage Sørgård 1 412 Sekretær Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Bjørn Magne Løvstad 1 230 Landsinstruktør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Olaf Stene 1 301 Avdelingssjef Av departement 1980 1988
1988 Vanlig medlem Karen Sogn 2 728 Bonde Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Gunn Imsen 2 1601 Førsteamanuensi Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Kari Sandø 2 1601 Konsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Paul Gooderham 1 1663 Forsker Av departement 1987 1988
1988 Vanlig varamedlem Sigrid Stamnes Ellefsen 2 219 Avdelingsleder Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Grethe Fossli 2 220 Organisasjonsse Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Svein Kårhus 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ragnhild Stein Andersen 2 706 Studiekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Kjell Erfjord 1 1112 Rektor Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Perly Norberg 2 1601 Vitenskapelig K Av departement 1987 1988
1988 Vanlig varamedlem Rolf P. Ingvaldsen 1 1601 Forsker Av departement 1988
1989 Leder Aage Sørgård 1 412 Sekretær Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Bjørn Magne Løvstad 1 230 Landsinstruktør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Gunn Imsen 2 1601 Førsteamanuensi Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Kari Sandø 2 1601 Konsulent Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Svein Loeng 1 1714 Vitenskapelig K Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Grethe Fossli 2 220 Organisasjonsse Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Svein Kårhus 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Ragnhild Stein Andersen 2 706 Studiekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Rolf P. Ingvaldsen 1 1601 Forsker Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Gunn Helen Stieng 2 1601 Vitenskapelig K Av departement 1989
1990 Leder Aage Sørgård 1 412 Sekretær Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Bjørn Magne Løvstad 1 230 Landsinstruktør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Gunn Imsen 2 1601 Førsteamanuensis Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Gunn Helen Stieng 2 1601 Vitenskapelig K Av departement 1989 1990
1990 Vanlig medlem Svein Loeng 1 1714 Vitenskapelig K Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Grethe Fossli 2 220 Organisasjonsse Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Svein Kårhus 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Ragnhild Stein Andersen 2 706 Studiekonsulent Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Rolf P. Ingvaldsen 1 1601 Forsker Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Kari Sandø 2 1601 Informasjonskon Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Wenche Rønning 2 1601 Forsker Av departement 1990
1991 Leder Aage Sørgård 1 412 Sekretær Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Bjørn Magne Løvstad 1 230 Landsinstruktør Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Gunn Imsen 2 1601 Førsteamanuensi Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Anne Hilde Gullichsen 2 1601 Forsker Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Svein Loeng 1 1714 Vitenskapelig K Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Grethe Fossli 2 220 Organisasjonsse Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Svein Kårhus 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Ragnhild Stein Andersen 2 706 Studiekonsulent Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Wenche Rønning 2 1601 Forsker Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Bodil Blom 2 1601 Førstefull Av departement 1991
1992 Leder Ola Moe 1 1601 Utdanningsdirek Av departement 1992
1992 Nestleder Ragnhild Stein Andersen 2 706 Studierektor Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Sigmund Lieberg 1 124 Direktør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Bjørn Magne Løvstad 1 230 Landsinstruktør Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Aage Sørgård 1 412 Nestleder Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Gunn Imsen 2 1601 Førsteamanuensi Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Anne Hilde Gullichsen 2 1601 Forsker Av departement 1991 1992
1992 Vanlig medlem Sigvart Tøsse 1 1601 Forsker Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Janne Pettersen 2 1902 Amanuensis Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Grethe Fossli 2 220 Organisasjonsse Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Svein Kårhus 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Ellen Brandt 2 301 Forsker Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Arne Johannes Eriksen 1 301 Undervisningsle Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Mette Vavik 2 627 Sekretær Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Ellen Lein 2 1502 Utdanningsdirek Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Bodil Blom 2 1601 Førstefullmekti Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Perly Norberg 2 1601 Forsker Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Sigrun Gudmundsdottir 2 1601 Førsteamanuensi Av departement 1992
1993 Leder Ola Moe 1 1601 Utdanningsdirek Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Sigmund Lieberg 1 124 Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Gunn Helen Stieng 2 1601 Forsker Av departement 1989 1993
1993 Vanlig medlem Sigvart Tøsse 1 1601 Forsker Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Janne Pettersen 2 1902 Amanuensis Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Ellen Brandt 2 301 Forsker Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Arne Johannes Eriksen 1 301 Undervisningsle Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Mette Vavik 2 627 Sekretær Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Ellen Lein 2 1502 Utdanningsdirek Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Perly Norberg 2 1601 Forsker Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Sigrun Gudmundsdottir 2 1601 Førsteamanuensi Av departement 1992
1994 Leder Ola Moe 1 1601 Utdanningsdirek Av departement 1992 1994
1994 Nestleder Ragnhild Stein Andersen 2 706 Studierektor Av departement 1988 1994
1994 Vanlig medlem Sigmund Lieberg 1 124 Direktør Av departement 1992 1994
1994 Vanlig medlem Aage Sørgård 1 412 Nestleder Av departement 1988 1994
1994 Vanlig medlem Gunn Helen Stieng 2 1601 Forsker Av departement 1989 1994
1994 Vanlig medlem Sigvart Tøsse 1 1601 Forsker Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Lars Arvidson 1 1601 Forsker Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Janne Pettersen 2 1902 Amanuensis Av departement 1992 1994
1994 Vanlig varamedlem Ellen Brandt 2 301 Forsker Av departement 1992 1994
1994 Vanlig varamedlem Arne Johannes Eriksen 1 301 Undervisningsle Av departement 1992 1994
1994 Vanlig varamedlem Mette Vavik 2 627 Sekretær Av departement 1992 1994
1994 Vanlig varamedlem Ellen Lein 2 1502 Utdanningsdirek Av departement 1992 1994
1994 Vanlig varamedlem Perly Norberg 2 1601 Forsker Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Sigrun Gudmundsdottir 2 1601 Førsteamanuensi Av departement 1992 1994
1994 Vanlig varamedlem Margit L Myklebust 2 1601 Informasjonskon Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Bjørn-Em Madsen 1 1601 Stipendiat Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Lars Arvidson 1 1601 Forsker Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Margit L Myklebust 2 1601 Informasjonskon Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Bjørn-Em Madsen 1 1601 Stipendiat Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Lars Arvidson 1 1601 Forsker Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Margit Lea 2 1601 Informasjonskon Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Bjørn-Emil Madsen 1 1601 Stipendiat Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Liv Kjuus 2 237 Generalsekretær Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Jon Lauglo 1 301 Professor Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 627 Sjefssekretær Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Johannes Thaule 1 1420 Avdelingsleder Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Heidi Engesbak 2 1601 Forsker Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Berith Bergersen 2 102 Utdanningssekre Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Sonja Jacobsen 2 220 Generalsekretær Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Perly Norberg 2 1601 Forsker Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Ingmunn Eidskrem 1 1601 Forsker Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Berit Skog 2 1601 Førsteamanuensi Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Annar J. Johansen 1 1719 Undervisningsle Av departement 1996
1997 Varamedlem og nestleder Harry Kvalvik 1 1902 Utdanningsdirek Av departement 1996