Styret for Norsk fjernundervisning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norsk fjernundervisning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norsk fjernundervisning
Utvalgsnummer: 2082000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Besøksadr.: Pilestredet 56 Opprettet 01.10.1978 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Norsk fjernundervisning er en statlig utdanningsinstitusjon som har til formål å planlegge og gjennomføre opplæringstilbud fortrinnsvis i samarbeid med andre. Norsk fjernundervisnings styre prioriterer de undervisningsopplegg en skal sette i gang og fastl
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 0 8 76000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 0 8 76300 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 7 43000 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 7 41000 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 8 71500 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 7 66900 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 7 25433 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 8 63300
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 5 53033
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 4 25845
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 0 6 61060
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 0 7 13620
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 0 7 49500
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 0 6 47410
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 0 7 70600
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 0 5 88920
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 0 7 93950
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 0 5 89800
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Odd Sagør 1 1601 Rådmann Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Pål Nordenborg 1 301 Journalist Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Ruth Hoftun Knutsen 2 602 Pensjonist Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Liv Haukaas 2 1103 Konsulent Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Johanne Katrine Flaten 2 1432 Fylkesbiblioteksjef 1978
1980 Vanlig medlem Gudmund Gjengaar 1 1601 Konsulent Av departement 1978
1981 Leder Odd Sagør 1 1601 Rådmann Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Pål Nordenborg 1 301 Journalist Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Ruth Hoftun Knutsen 2 602 Pensjonist Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Liv Haukaas 2 1103 Konsulent Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Johanne Katrine Flaten 2 1432 Fylkesbiblioteksjef 1978
1981 Vanlig medlem Gudmund Gjengaar 1 1601 Konsulent Av departement 1978
1982 Leder Ruth Hoftun Knutsen 2 602 Fhv. Fysioterape Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Arne Lie 1 301 Avdelingsleder Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Birgit Karlstad 2 301 Fagkonsulent Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Sigurd Tønsberg 1 301 Langtidsplanlegg Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Jan Eidi 1 706 Studierektor Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Johanne Katrine Flaten 2 1432 Fylkesbiblioteks Av departement 1978 1982
1982 Vanlig medlem Berit Oppegaard 2 2020 Lektor Av departement 1982 1982
1983 Vanlig medlem Arne Lie 1 301 Avdelingsleder Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Birgit Karlstad 2 301 Fagkonsulent Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Sigurd Tønsberg 1 301 Langtidsplanlegge Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Jan Eidi 1 706 Studierektor Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Berit Oppegaard 2 2020 Lektor Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Arne Lie 1 301 Avdelingsleder Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Birgit Karlstad 2 301 Fagkonsulent Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Sigurd Tønsberg 1 301 Langtidsplanlegge Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Jan Eidi 1 706 Studierektor Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Berit Oppegaard 2 2020 Undervisningsinsp Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Arne Lie 1 301 Avdelingsleder Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Birgit Karlstad 2 301 Avdelingssjef Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Sigurd Tønsberg 1 301 Langtidsplanlegge Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Jan Eidi 1 706 Studierektor Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Berit Oppegaard 2 2020 Undervisningsinsp Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Arne Lie 1 301 Avdelingsleder Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Birgit Karlstad 2 301 Fagkonsulent Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Sigurd Tønsberg 1 301 Langtidsplanlegge Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Jan Eidi 1 706 Studierektor Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Berit Oppegaard 2 2020 Lektor Av departement 1982
1987 Leder Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Rektor Av departement 1987
1987 Nestleder Sigurd Tønsberg 1 301 Langtidsplanleg Av departement 1982 1987
1987 Vanlig medlem Arne Lie 1 301 Avdelingsleder Av departement 1982 1987
1987 Vanlig medlem Birgit Karlstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1982 1987
1987 Vanlig medlem Jan Eidi 1 706 Studierektor Av departement 1982 1987
1987 Vanlig medlem Ingeborg Odland 2 1103 Studieinstruktø Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Berit Oppegaard 2 2020 Rektor Av departement 1982 1987
1988 Leder Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Rektor Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Ingeborg Odland 2 1103 Studieinstruktø Av departement 1987
1989 Leder Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Rektor Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Ingeborg Odland 2 1103 Studieinstruktø Av departement 1987
1990 Leder Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Rektor Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Ingeborg Odland 2 1103 Studieinstruktø Av departement 1987
1991 Leder Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Rektor Av departement 1987 1991
1991 Nestleder Kåre Hoel 1 301 Generaldirektør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Peter Hjort 1 219 Generalsekretær Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Stein Gulbrandsen 1 230 Førstekons Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Ida Drage 2 301 Førstekons Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Turi Widerøe 2 301 Førstekons Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Reidar J. Pettersen 1 301 Programredaktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Ingeborg Odland 2 1103 Studieinstruktø Av departement 1987 1991
1992 Nestleder Kåre Hoel 1 705 Utdanningsdirek Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Peter Hjort 1 219 Generalsekretær Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Stein Gulbrandsen 1 230 Førstekonsulent Av andre 1991
1992 Vanlig medlem Turi Widerøe 2 301 Førstekonsulent Av andre 1991
1992 Vanlig medlem Reidar J. Pettersen 1 301 Programredaktør Av departement 1991
1993 Nestleder Kåre Hoel 1 705 Utdanningsdirek Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Peter Hjort 1 219 Generalsekretær Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Stein Gulbrandsen 1 230 Førstekonsulent Av andre 1991
1993 Vanlig medlem Turi Widerøe 2 301 Førstekonsulent Av andre 1991
1993 Vanlig medlem Reidar J. Pettersen 1 301 Programredaktør Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Ellen Høy-Petersen 2 301 Konsulent Av andre 1993
1994 Nestleder Kåre Hoel 1 705 Utdanningsdirek Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Peter Hjort 1 219 Generalsekretár Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Stein Gulbrandsen 1 230 Førstekonsulent Av andre 1991
1994 Vanlig medlem Reidar J. Pettersen 1 301 Programredaktør Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Ellen Høy-Petersen 2 301 Konsulent Av andre 1993
1995 Nestleder Kåre Hoel 1 705 Utdanningsdirek Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Peter Hjort 1 219 Generalsekretær Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Stein Gulbrandsen 1 230 Førstekonsulent Av andre 1991
1995 Vanlig medlem Reidar J. Pettersen 1 301 Programredaktør Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Ellen Høy-Petersen 2 301 Konsulent Av andre 1993
1996 Leder Kåre Hoel 1 706 Utdanningsdirek Av departement 1991 1996
1996 Vanlig medlem Sonja Elizabeth Nilsen 2 213 Førstekonsulent Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Peter Hjort 1 219 Generalsekretær Av departement 1991
1996 Vanlig medlem Stein Gulbrandsen 1 230 Førstekonsulent Av andre 1991
1996 Vanlig medlem Reidar J. Pettersen 1 301 Programredaktør Av departement 1991
1996 Vanlig medlem Ellen Høy-Petersen 2 301 Konsulent Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Ingeborg Bø 2 301 Daglig Leder Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Anne Katrine Sjøholt 2 301 Konsulent Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Kristin Hille Valla 2 501 Fylkesopplæring Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Erling Kleiveland 1 1201 Inspektør Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Sonja Elizabeth Nilsen 2 213 Førstekonsulent Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Liv Askautrud 2 215 Sekretær Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Ingeborg Bø 2 301 Daglig Leder Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Erling Dale 1 301 Direktør Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Anne Katrine Sjøholt 2 301 Konsulent Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Albert Einarsson 1 301 Førstekonsulent Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Kristin Hille Valla 2 501 Fylkesopplæring Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Erling Kleiveland 1 1201 Inspektør Av departement 1996