Det meteorologiske råd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det meteorologiske råd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det meteorologiske råd
Utvalgsnummer: 2086000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 1975 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Rådet skal være rådgivende for Det Norske Meteorologiske Institutt i saker vedrørende hovedlinjene for instituttets virksomhet og avgi uttalelse saker det får seg forelagt av direktøren. Rådet kan komme med forslag til undersøkelser og oppgaver institut
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 12 0 2 29000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 12 12 1 17352 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 2 28429 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 12 1 28645 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 12 2 25497 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 12 2 22005 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 12 2 31484 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 12 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Sekretær, ikke medlem Lillian Svendsen 2 301 Konsulent Av instans utenfor departement 1975
1980 Vanlig varamedlem Rein Lae Solberg 1 135 Oberstløytnant Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kristian Bjor 1 214 Professor Av departement 1975
1980 Vanlig varamedlem Knut Steffensen 1 219 Rådgivende Ingeniør Av departement 1975
1980 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Reisesekretær Av departement 1975
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Østrem 1 301 Overingeniør Av departement 1975
1980 Vanlig varamedlem Magne Røed 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1975
1980 Vanlig varamedlem Thor Midteng 1 533 Konsulent Av departement 1975
1980 Vanlig varamedlem Christen Toft 1 922 Advokat Av departement 1975
1980 Vanlig varamedlem Inge Jarle Yttri 1 1420 Adjunkt Av departement 1976
1980 Vanlig varamedlem Asbjørn Indrebø 1 1432 Bonde Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Arnulf Finnestrand 1 1751 Fisker Av departement 1975
1980 Vanlig varamedlem Anna Jaklin 2 1902 Pensjonist Av departement 1975
1981 Sekretær, ikke medlem Lillian Svendsen 2 301 Konsulent Av instans utenfor departement 1975
1981 Vanlig varamedlem Rein Lae Solberg 1 135 Oberstløytnant Av departement
1981 Vanlig varamedlem Kristian Bjor 1 214 Professor Av departement 1975
1981 Vanlig varamedlem Knut Steffensen 1 219 Rådgivende Ingeniør Av departement 1975
1981 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Reisesekretær Av departement 1975
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Østrem 1 301 Overingeniør Av departement 1975
1981 Vanlig varamedlem Magne Røed 1 301 Sjefsingeniør Av departement 1975
1981 Vanlig varamedlem Thor Midteng 1 533 Konsulent Av departement 1975
1981 Vanlig varamedlem Christen Toft 1 922 Advokat Av departement 1975
1981 Vanlig varamedlem Inge Jarle Yttri 1 1420 Adjunkt Av departement 1976
1981 Vanlig varamedlem Asbjørn Indrebø 1 1432 Bonde Av departement 1977
1981 Vanlig varamedlem Arnulf Finnestrand 1 1751 Fisker Av departement 1975
1981 Vanlig varamedlem Anna Jaklin 2 1902 Pensjonist Av departement 1975
1982 Vanlig medlem John Hermann Rudshagen 1 104 Oberst Av departement 1981 1982
1983 Vanlig medlem Sigrid Wisløff 2 301 Overhelsesøster Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Ulf Riise 1 220 Overingeniør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Kjell Hegge 1 301 Overingeniør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Sigrid Wisløff 2 301 Overhelsesøster Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Svein Solhjell 1 301 Kontorsjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ivar Ueland 1 1601 Oberst Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Bjørn E. Kristiansen 1 220 Major Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Kjell Hegge 1 301 Overingeniør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Mariken Homleid 2 1130 Avdelingsingeniør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Sigrid Wisløff 2 301 Overhelsesøster Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Svein Solhjell 1 301 Kontorsjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Egil Omdal 1 301 Oberst Ii Av departement 1985
1985 Vanlig medlem John Fredrik Pedersen 1 721 Overinspektør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Ivar Ueland 1 1601 Oberst Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Ommund Mydland 1 219 Avdelingssjef Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Bjørn E. Kristiansen 1 220 Major Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Kjell Hegge 1 301 Overingeniør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Mariken Homleid 2 1130 Avdelingsingeniør Av departement 1984
1986 Leder Ivar Sandvik 1 220 Sjøfartsdirektør Av departement 1981 1986
1986 Nestleder Lars Staveland 1 1103 Overingeniør Av departement 1975 1986
1986 Sekretær, ikke medlem Lillian Svendsen 2 301 Konsulent Av andre 1975 1986
1986 Vanlig medlem Erling A. Strand 1 214 Professor Av departement 1975 1986
1986 Vanlig medlem Øivin Christiansen 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Marit L. Fossdal 2 220 Hydrolog Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Sigrid Wisløff 2 301 Overhelsesøster Av departement 1982 1986
1986 Vanlig medlem Svein Solhjell 1 301 Kontorsjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Egil Omdal 1 301 Oberst Ii Av departement 1985 1986
1986 Vanlig medlem Erik Høygaard 1 301 Avdelingsingeniør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Ingeborg Holmen 2 438 Småbruker Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem John Fredrik Pedersen 1 721 Overinspektør Av departement 1985 1986
1986 Vanlig medlem Inger-Johanne Pettersen 2 1502 Forsker Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Svein Hasselø 1 1548 Organisasjonssekr Av departement 1979 1986
1986 Vanlig varamedlem Kristian Bjor 1 214 Professor Av departement 1975 1986
1986 Vanlig varamedlem Knut Steffensen 1 219 Rådgivende Ingeni Av departement 1975 1986
1986 Vanlig varamedlem Ommund Mydland 1 219 Avdelingssjef Av departement 1985 1986
1986 Vanlig varamedlem Bjørn E. Kristiansen 1 220 Major Av departement 1984 1986
1986 Vanlig varamedlem Hans Olav Isaksen 1 231 Sekretær Av departement 1975 1986
1986 Vanlig varamedlem Eric Johan Salvesen 1 301 Avdelingssjef Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Claus Helberg 1 301 Sjefsinspektør Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Kjell Hegge 1 301 Overingeniør Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Thor Midteng 1 533 Konsulent Av departement 1975 1986
1986 Vanlig varamedlem Ole B. Kvamme 1 1103 Overingeniør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Mariken Homleid 2 1130 Avdelingsingeniør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Asbjørn Indrebø 1 1432 Bonde Av departement 1977 1986
1986 Vanlig varamedlem Arnulf Finnestrand 1 1751 Fisker Av departement 1975 1986
1987 Vanlig medlem Erik Høygaard 1 301 Avdelingsingeni Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Ole B. Kvamme 1 1103 Overingeniør Av departement 1986