Lederopplæringsrådet i Norge

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Lederopplæringsrådet i Norge" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Lederopplæringsrådet i Norge
Utvalgsnummer: 2088000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 10.05.1968 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Følge utviklingen innenfor området lederopplæring/lederutvikling. Vurdere utdanningsbehovet. Fremme forslag til utrednings-, analyse- og opplysningsarbeid om mulighetene for og betydningen av lederopplæring. Gi råd om tiltak som tar sikte på en videre utb
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 12 0 8 145000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 12 0 6 921757 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 12 7 96504 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 0 5 83762 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 0 8 120000 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 0 5 160000 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 16 0 5 141231 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 16 0 4 200141
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 16 0 10 166825
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 0 4 72000
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 12 0 6 150000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 12 0 10 59000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 12 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Karl B. Sæthre 1 219 Direktør Av departement 1968 1980
1980 Vanlig medlem Kjell Sundgot 1 219 Oberst Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Gerson Komissar 1 219 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Oddvar Lie 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Erling Bjordal 1 301 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Thor Einar Hanisch 1 904 Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Evelyn Eide Svendsen 2 1103 Forretningsfører Av departement 1975 1980
1980 Vanlig medlem Bjarne Bakka 1 1201 Førstelektor Av departement 1980
1980 Vanlig medlem Hans Jacob Kreyberg 1 1601 Professor Av departement 1971 1980
1980 Vanlig medlem Inger Lise Meringen 2 1833 Administrasjonssjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Unni Grøneng 2 1902 Plansjef Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Elisabeth Holter 2 1902 Ass.Sjefssykepleier Av departement 1980 1980
1983 Leder Karl B. Sæthre 1 219 Direktør Av departement 1968 1983
1983 Vanlig medlem Kjell Sundgot 1 219 Oberst Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Gerson Komissar 1 219 Studierektor Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Wenche Nøkleberg 2 219 Opplæringskonsule Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Inger Louise Valle 2 219 Rasjonaliseringsd Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Brit Opjordsmoen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Karin Løkhaug 2 301 Banksjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Kirsti Billington 2 301 Nestleder Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Jan Erik Vinje 1 706 Studierektor Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Thor Einar Hanisch 1 1001 Direktør Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Torodd Strand 1 1201 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Abraham Hallenstvedt 1 1902 Professor Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Wenche Nøkleberg 2 219 Opplæringskonsule Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Inger Louise Valle 2 219 Rasjonaliseringsd Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Brit Opjordsmoen 2 301 Avdelingsleder Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Karin Løkhaug 2 301 Banksjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Kirsti Billington 2 301 Nestleder Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Jan Erik Vinje 1 706 Studierektor Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Torodd Strand 1 1201 Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Abraham Hallenstvedt 1 1902 Professor Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Inger Louise Valle 2 219 Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Wenche Nøkleberg 2 219 Opplæringskonsule Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Brit Opjordsmoen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Karin Løkhaug 2 301 Banksjef Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Kirsti Billington 2 301 Nestleder Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Jan Erik Vinje 1 706 Studierektor Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Torodd Strand 1 1201 Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Abraham Hallenstvedt 1 1902 Professor Av departement 1983
1986 Leder Inger E. Prebensen 2 301 Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Magnus Midtbø 1 216 Nestformann Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Wenche Nøkleberg 2 219 Opplæringskonsule Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Inger Louise Valle 2 219 Av departement 1983 1986
1986 Vanlig medlem Kjell I. Grue 1 228 Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Brit Opjordsmoen 2 301 Avdelingssjef Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Karin Løkhaug 2 301 Banksjef Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Kirsti Billington 2 301 Nestleder Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Hans B. Skaset 1 301 Professor Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Kristian Rambjør 1 301 Viseadm. Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Sigrun Kaul 2 501 Høgskoledosent Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Yngvar E. Norlemann 1 605 Oberst Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Jan Erik Vinje 1 706 Studierektor Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Arne Norheim 1 1102 Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Torodd Strand 1 1201 Direktør Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Else Øyen 2 1201 Professor Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Max Elden 1 1601 Professor Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Sigmund Johan Waagø 1 1601 Professor Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Abraham Hallenstvedt 1 1902 Professor Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Helsesjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Kari Berg 2 2012 Høgskoledirektør Av departement 1986
1987 Leder Inger E. Prebensen 2 301 Direktør Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Magnus Midtbø 1 216 Nestformann Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Kjell I. Grue 1 228 Direktør Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Gerson Komissar 1 301 Studierektor Av departement 1980 1987
1987 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Hans B. Skaset 1 301 Professor Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Kristian Rambjør 1 301 Viseadm. Direkt Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Sigrun Kaul 2 501 Høgskoledosent Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Yngvar E. Norlemann 1 605 Oberst Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Arne Norheim 1 1102 Direktør Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Else Øyen 2 1201 Professor Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Max Elden 1 1601 Professor Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Sigmund Johan Waagø 1 1601 Professor Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Helsesjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Kari Berg 2 2012 Høgskoledirektø Av departement 1986
1988 Leder Inger E. Prebensen 2 301 Direktør Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Magnus Midtbø 1 216 Nestformann Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Kjell I. Grue 1 228 Direktør Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Kristian Rambjør 1 301 Direktør Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Hans B. Skaset 1 301 Professor Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Sigrun Kaul 2 501 Høgskoledosent Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Yngvar E. Norlemann 1 605 Oberst Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Arne Norheim 1 1102 Direktør Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Else Øyen 2 1201 Professor Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Max Elden 1 1601 Professor Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Sigmund Johan Waagø 1 1601 Professor Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Helsesjef Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Kari Berg 2 2012 Høgskoledirektø Av departement 1986
1989 Leder Tove Heggen Larsen 2 301 Direktør Av departement 1989
1989 Nestleder Terje Steen Edvardsen 1 1201 Direktør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Kjell I. Grue 1 228 Direktør Av departement 1986 1989
1989 Vanlig medlem Yngvar E. Norlemann 1 301 Oberst Ii Av departement 1986 1989
1989 Vanlig medlem Hans B. Skaset 1 301 Professor Av departement 1986 1989
1989 Vanlig medlem Aud Grandaunet 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalråd Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektø Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Hein Johnson 1 1560 Ass. Personaldi Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Per Sletten 1 1601 Daglig Leder Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Ass. Direktør Av departement 1986 1989
1990 Leder Tove Heggen Larsen 2 301 Direktør Av departement 1989
1990 Nestleder Terje Steen Edvardsen 1 1201 Direktør Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Aud Grandaunet 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalråd Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Nestleder Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektø Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Hein Johnson 1 1560 Lektor Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Per Sletten 1 1601 Daglig Leder Av departement 1989
1991 Leder Tove Heggen Larsen 2 301 Direktør Av departement 1989
1991 Nestleder Terje Steen Edvardsen 1 1201 Direktør Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Aud Grandaunet 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalråd Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektø Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Hein Johnson 1 1560 Lektor Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Per Sletten 1 1601 Daglig Leder Av departement 1989
1992 Leder Tove Heggen Larsen 2 301 Direktør Av departement 1989
1992 Nestleder Terje Steen Edvardsen 1 1201 Direktør Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Tor Andersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Aud Grandaunet 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalråd Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Avdelingssjef Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Hein Johnson 1 1560 Lektor Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Per Sletten 1 1601 Daglig Leder Av departement 1989