Rådgivende utvalg om rett til å bruke tittelen sivilingeniører for ingeniører fra utenlandske læresteder

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende utvalg om rett til å bruke tittelen sivilingeniører for ingeniører fra utenlandske læresteder" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende utvalg om rett til å bruke tittelen sivilingeniører for ingeniører fra utenlandske læresteder
Utvalgsnummer: 2089000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1964
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 1964 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal være rådgivende organ for departementets ankesaker, samt ved godkjenning av nye utenlandske eksamener og grader som gir rett til bruke tittelen sivilingeniør.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 4 0 0 0 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 3 1 0 0 Annen instans
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 3 1 3 10000 Annen instans
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 2 2 0 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 2 0 0 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 2 0 0 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 2 0 0 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 2 0 0
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 2 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Finn Rafn 1 805 Sivilingeniør Av departement 1964
1980 Sekretær, ikke medlem Bjørn Olsen 1 301 Sivilingeniør
1980 Vanlig medlem Tore Olsen 1 219 Professor Av departement 1968
1980 Vanlig medlem Truls Jahnsen 1 301 Informasjonssjef Av departement 1975 1981
1980 Vanlig varamedlem Arne Myskja 1 1601 Dosent Av departement 1977 1980
1981 Leder Finn Rafn 1 805 Sivilingeniør Av departement 1964
1981 Sekretær, ikke medlem Bjørn Olsen 1 301 Sivilingeniør
1981 Vanlig medlem Tore Olsen 1 219 Professor Av departement 1968
1981 Vanlig medlem Truls Jahnsen 1 301 Informasjonssjef Av departement 1975 1981
1983 Leder Finn Rafn 1 805 Direktør Av departement 1964 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Bjørn Olsen 1 301 Sivilingeniør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Tore Olsen 1 219 Direktør Av departement 1968 1983
1983 Vanlig medlem Truls Jahnsen 1 301 Informasjonssjef Av departement 1975 1983
1983 Vanlig medlem Torstein K. Fanneløp 1 1601 Professor Av departement 1975 1983
1983 Vanlig varamedlem Nicolai Norman 1 301 Professor Av departement 1975 1983
1983 Vanlig varamedlem Arne Myskja 1 1601 Dosent Av departement 1977 1983