Styret for Norges Fiskerihøgskole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norges Fiskerihøgskole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norges Fiskerihøgskole
Utvalgsnummer: 2090000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1972
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 1972 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Fremlegger budsjettforslag, fordeler bevilgede midler, tilsetter personale og godkjenner undervisnings- og kursplaner. Styrets funksjonstid varer til 31.12.87. Fra 1.1.88 vil Norges fiskerihøgskole i sin nåværende form bli nedlagt Norges fiskerihøgskole
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 0 2 63000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 11 8 63224 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 7 85000 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 11 11 8 80500 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 11 11 7 110000 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 11 11 4 26138 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 11 11 6 100600 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 11 11 3 75800
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Abraham Hallenstvedt 1 1902 Professor Av departement 1977 1980
1980 Nestleder Olav Dragesund 1 1201 Professor Av departement 1972 1980
1980 Vanlig medlem Olaf R. Brækkan 1 1201 Forskningssjef Av departement 1972 1980
1980 Vanlig medlem Gerhard Meidel Gerhardsen 1 1201 Professor Av departement 1972 1980
1980 Vanlig medlem Nelvin Farstad 1 1201 Direktør Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Erling Bakken 1 1201 Forsker Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Gunnar Nisja 1 1571 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ola M. Magnussen 1 1601 Dosent Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Magnar Rønstad 1 1601 Sekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Terje Martinussen 1 1867 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Bodil Richardsen 2 1902 Disponent Av departement 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Øyvind Ulltang 1 1201 Forsker Av departement 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Georg Lambertsen 1 1201 Forsker Av departement 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Arnljot Strømme Svendsen 1 1201 Professor Av departement 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Ulf Lie 1 1201 Professor Av departement 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Arill Engås 1 1439 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Leif Inge Karlsen 1 1554 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Viggo Mohr 1 1601 Dosent Av departement 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Endre Bjørgum 1 1601 Direktør Av departement 1979 1980
1980 Vanlig varamedlem Ivar Sagen 1 1601 Sekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Inge Kristoffersen 1 1867 Disponent Av departement 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Jan Raa 1 1902 Professor Av departement 1980 1980
1981 Vanlig medlem Øyvind Lie 1 1201 Student 1981 1981
1981 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Direktør 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Svein Åge Dale 1 1601 Kontorsjef 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hakon Bøhn 1 1601 Student 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Terje Moss 1 1902 Student Av departement 1981 1981
1983 Leder Kjell Kristian Olsen 1 1902 Professor Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Jan Mossin 1 1201 Professor Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Grethe Rosenlund 2 1201 Rekrutteringsstip Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Olav Sæter 1 1664 Student Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Hildur Karoline Steffensen 2 1866 Kontrollør Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Terje Moss 1 1902 Student Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Trygve Solhaug 1 1201 Professor Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Jon Parlebø 1 1201 Student Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Hakon Bøhn 1 1601 Student Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Harald Bollvåg 1 1804 Sekretær Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Anders Jr. Dedekam 1 1902 Dosent Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Hergunn Hansen 2 1902 Kontorsjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Bent Magne Dreyer 1 1902 Student Av departement 1983
1984 Leder Kjell Kristian Olsen 1 1902 Professor Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Jan Mossin 1 1201 Professor Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Grethe Rosenlund 2 1201 Stipendiat Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Terje Van Der Meeren 1 1201 Student Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Olav Sæter 1 1664 Student Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Hildur Karoline Steffensen 2 1866 Kontrollør Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Kari Riddervold 2 1902 Student Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Trond Egeberg 1 520 Student Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Trygve Solhaug 1 1201 Professor Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Jon Parlebø 1 1201 Student Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Harald Bollvåg 1 1804 Sekretær Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Anders Jr. Dedekam 1 1902 Dosent Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Hergunn Hansen 2 1902 Kontorsjef Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Bent Magne Dreyer 1 1902 Student Av departement 1983 1984
1985 Leder Kjell Kristian Olsen 1 1902 Professor Av departement 1982 1985
1985 Nestleder Viggo Mohr 1 1601 Dosent Av departement 1977 1985
1985 Vanlig medlem Trond Egeberg 1 520 Student Av departement 1984 1985
1985 Vanlig medlem Olav Dragesund 1 1201 Professor Av departement 1972 1985
1985 Vanlig medlem Jan Mossin 1 1201 Professor Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Grethe Rosenlund 2 1201 Stipendiat Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Terje Van Der Meeren 1 1201 Student Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Rognvaldur Hanneson 1 1201 Professor Av departement 1985 1985
1985 Vanlig medlem Magnar Rønstad 1 1601 Sekretær Av departement 1980 1985
1985 Vanlig medlem Hildur Karoline Steffensen 2 1866 Kontrollør Av departement 1982 1985
1985 Vanlig medlem Inge Kristoffersen 1 1867 Disponent Av departement 1977 1985
1985 Vanlig medlem Abraham Hallenstvedt 1 1902 Professor Av departement 1977 1985
1985 Vanlig medlem Kari Riddervold 2 1902 Student Av departement 1984 1985
1985 Vanlig varamedlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent Av departement 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Ulf Lie 1 1201 Professor Av departement 1977 1985
1985 Vanlig varamedlem Erling Bakken 1 1201 Forsker Av departement 1978 1985
1985 Vanlig varamedlem Trygve Solhaug 1 1201 Professor Av departement 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Georg Lambertsen 1 1201 Forsker Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Amund Måge 1 1231 Student Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Ola M. Magnussen 1 1601 Dosent Av departement 1977 1985
1985 Vanlig varamedlem Harald Bollvåg 1 1804 Sekretær Av departement 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Jan Raa 1 1902 Professor Av departement 1980 1985
1985 Vanlig varamedlem Anders Jr. Dedekam 1 1902 Dosent Av departement 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Hergunn Hansen 2 1902 Kontorsjef Av departement 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Kjell Trond Nilssen 1 1902 Student Av departement 1985
1986 Nestleder Viggo Mohr 1 1601 Professor Av departement 1977 1986
1986 Vanlig medlem Trond Egeberg 1 520 Student Av departement 1984 1986
1986 Vanlig medlem Olav Dragesund 1 1201 Professor Av departement 1972 1986
1986 Vanlig medlem Georg Lambertsen 1 1201 Forsker Av departement 1985 1986
1986 Vanlig medlem Rognvaldur Hanneson 1 1201 Professor Av departement 1985 1986
1986 Vanlig medlem Aslaug Sandvin 2 1201 Student Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Georg Lerøy 1 1201 Student Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Magnar Rønstad 1 1601 Sekretær Av departement 1980 1986
1986 Vanlig medlem Hildur Karoline Steffensen 2 1866 Kontrollør Av departement 1982 1986
1986 Vanlig medlem Inge Kristoffersen 1 1867 Disponent Av departement 1977 1986
1986 Vanlig medlem Jan Raa 1 1902 Professor Av departement 1980 1986
1986 Vanlig medlem Kari Riddervold 2 1902 Student Av departement 1984 1986
1986 Vanlig medlem Bjørn Hersoug 1 1902 Førsteamanuensis Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent Av departement 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Ulf Lie 1 1201 Professor Av departement 1977 1986
1986 Vanlig varamedlem Erling Bakken 1 1201 Forsker Av departement 1978 1986
1986 Vanlig varamedlem Trygve Solhaug 1 1201 Professor Av departement 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Amund Måge 1 1231 Student Av departement 1985 1986
1986 Vanlig varamedlem Ola M. Magnussen 1 1601 Professor Av departement 1977 1986
1986 Vanlig varamedlem Berit Johansen 2 1601 Student Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Harald Bollvåg 1 1804 Sekretær Av departement 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Wenche O. Gressnes 2 1901 Student Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Hergunn Hansen 2 1902 Kontorsjef Av departement 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Kjell Trond Nilssen 1 1902 Student Av departement 1985 1986
1986 Vanlig varamedlem Ola Flåten 1 1902 Førsteamanuensis Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Arne Strøm 1 1902 Professor Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Aslaug Sandvin 2 1201 Student Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Georg Lerøy 1 1201 Student Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Torleif Paasche 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Bjørn Hersoug 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Berit Johansen 2 1601 Student Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Knut Eriksen 1 1601 Førstesekretær Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Wenche O. Gressnes 2 1901 Student Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Ola Flåten 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Arne Strøm 1 1902 Professor Av departement 1986