Høgskolestyret ved Statens håndverks- og kunstindustriskole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Høgskolestyret ved Statens håndverks- og kunstindustriskole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Høgskolestyret ved Statens håndverks- og kunstindustriskole
Utvalgsnummer: 2100000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 1977 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Det er et høgskolestyre med ansvar for viktigere løpende spørsmål angående skolens drift, så som ansettelser, personalpolitikk, studier m.m.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 0 8 5000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 9 10 12000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 10 8 17000 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 10 22 22668 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 10 12 25000 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 9 13 21000 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Andre tilknyttede personer Bjørg Bergh 2 0
1980 Andre tilknyttede personer Victor Sparre 1 220
1980 Vanlig medlem Else Bugge Fougner 2 219 Høyesterettsadvokat Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Hermann Bongard 1 219 Overlærer Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Jan Lauritz Opstad 1 301 Direktør 1977
1980 Vanlig medlem Ivar Tandberg 1 301 Keramiker Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Grete Prytz Kittelsen 2 301 Kunsthåndverker Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Don Mac Donald 1 301 Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Adrienne Øwre 2 301 Overlærer Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Guri Steinsvik 2 301 Overlærer Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kirsti Skulberg 2 301 Student Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ingrid Austlid Rise 2 301 Student Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Per Heyerdahl 1 301 Student Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Aud Eilin Brattgjerd 2 301 Student Av instans utenfor departement 1980 1981
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Aune 1 211 Overlærer Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Erland Lindholm 1 217 Vaktmester Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Oddmund Raudberget 1 220 Overlærer Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Kirsten Riber 2 301 Student Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Janicke Ebbing 2 301 Student Av instans utenfor departement 1980 1980
1981 Andre tilknyttede personer Bjørg Bergh 2 0
1981 Andre tilknyttede personer Victor Sparre 1 220
1981 Leder Kari Brundin Torjussen 2 301 Rektor 1981 1981
1981 Vanlig medlem Else Bugge Fougner 2 219 Høyesterettsadvokat Av departement 1977
1981 Vanlig medlem Jan Lauritz Opstad 1 301 Direktør 1977
1981 Vanlig medlem Ivar Tandberg 1 301 Keramiker Av departement 1977
1981 Vanlig medlem Gunnar Næss 1 301 Interiørarkitekt Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ingrid Austlid Rise 2 301 Student Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Aili Strømsted 2 301 Student Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Dordi Renate Olsvold 2 301 Student Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Walter Grønli 1 301 Student Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ruedi A Porta 1 217 Grafiker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Beate Braanen 2 301 Student Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jørund Sørensen 1 301 Student Av instans utenfor departement 1981 1981
1982 Vanlig medlem Dag Tjernshaugen 1 216 Student Av andre 1982 1982
1982 Vanlig medlem Lasse Iversen 1 231 Konsulent Av andre 1982 1982
1982 Vanlig medlem Eva Bugge 2 301 Konsulent Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Tormod Alnæs 1 301 Overlærer Av andre 1982 1982
1982 Vanlig medlem Yngvil Teigen 2 301 Overlærer Av andre 1982 1982
1982 Vanlig medlem Gry Vibeke Eide 2 301 Student Av andre 1982 1982
1982 Vanlig medlem Jørund Fjøsne 1 301 Student Av andre 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Erland Lindholm 1 217 Vaktmester Av andre 1978 1982
1982 Vanlig varamedlem Gudmund Elvestad 1 220 Overlærer Av andre 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Petter Bjerke-Lindstrøm 1 231 Student Av andre 1981
1982 Vanlig varamedlem Kirsten Osmundsen 2 301 Overlærer Av andre 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Karen Christine Biørn-Lian 2 301 Student Av andre 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Martha Langset 2 301 Student Av andre 1982 1982
1983 Leder Gudmund Elvestad 1 301 Rektor Av andre 1983
1984 Leder Gudmund Elvestad 1 301 Rektor Av andre 1983 1984
1984 Nestleder Ragnhild Magnussen 2 301 Høgskolelektor Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Roar Høyland 1 211 Høgskolelektor Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Arne Åse 1 216 Høgskolelektor Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Knut Astrup 1 301 Arkitekt Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Laila Irene Olsen 2 301 Rengjøringsassist Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Hilde Skjerven Angelfoss 2 301 Student Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Hans-Georg Kohler 1 301 Student Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ansgar Olsen 1 301 Student Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Erland Lindholm 1 217 Vaktmester Av andre 1978 1984
1984 Vanlig varamedlem Ruedi A Porta 1 217 Grafiker Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Otto Jørgensen 1 219 Høgskolelektor Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Bjørg V. Bergh 2 301 Sekretær Av departement 1977 1984
1984 Vanlig varamedlem Birte Kittilsen 2 301 Keramiker Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Ragnhild Brouwers 2 301 Student Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Tore Lyngseth 1 301 Student Av departement 1984
1985 Nestleder Ragnhild Magnussen 2 301 Høgskolelektor I kraft av stilling 1983
1985 Vanlig medlem Roar Høyland 1 211 Høgskolelektor Av andre 1983
1985 Vanlig medlem Arne Åse 1 216 Høgskolelektor Av andre 1983
1985 Vanlig medlem Knut Astrup 1 301 Arkitekt Av andre 1983
1985 Vanlig medlem Laila Irene Olsen 2 301 Rengjøringsassist Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Hilde Skjerven Angelfoss 2 301 Student Av andre 1984
1985 Vanlig medlem Hans-Georg Kohler 1 301 Student Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ansgar Olsen 1 301 Student Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Mari Hovind 2 301 Student Av andre 1985
1985 Vanlig varamedlem Otto Jørgensen 1 219 Høgskolelektor Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Birte Kittilsen 2 301 Keramiker Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Ernst Magne Johansen 1 301 Høgskolelektor Av andre 1984
1985 Vanlig varamedlem Ragnhild Brouwers 2 301 Student Av andre 1984
1985 Vanlig varamedlem Tore Lyngseth 1 301 Student Av andre 1984