Det regionale høgskolestyret for Oppland

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det regionale høgskolestyret for Oppland" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det regionale høgskolestyret for Oppland
Utvalgsnummer: 2106000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Arbeidsområde i h.t. reglement for høgskolestyret fastsatt ved kgl. res. 31.07.1992 paragraf 8.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 8 56000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 8 7 47673 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 13 72193 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 14 80475 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 42441 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 64771 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 61945 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 58665
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 85113
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 7 83039
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 7 70966
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 8 87461
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 8 122000
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 6 115000
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 3 42910
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Oskar Skogly 1 501 Pensjonist Av departement 1976 1980
1980 Nestleder Elise Pedersen 2 520 Bibliotekar Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Anne Lise Arnesen 2 501 Amanuensis Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Signe Weisert 2 501 Husmor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kristin Aune 2 501 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kåre Reed 1 502 Høgskolelektor Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Bodil Akerøy 2 502 Høgskolelektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Idar Henriksen 1 502 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Tore E. Hansen 1 502 Studieinstruktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Nils Tor Ødegaard 1 542 Skolesjef Av departement 1976 1980
1980 Vanlig varamedlem Anne Lise Gjestvang 2 501 Daglig Leder Av departement
1980 Vanlig varamedlem Tore Pryser 1 501 Førsteamanuensis Av departement
1980 Vanlig varamedlem Øyvind Finstad 1 501 Student Av departement
1980 Vanlig varamedlem Hilding Sponberg 1 502 Høgskolelektor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Truls Høyvik 1 502 Student Av departement
1980 Vanlig varamedlem Johannes Haugstad 1 520 Adjunkt Av departement
1980 Vanlig varamedlem Bjørg Inger Jordalen 2 534 Student Av departement
1980 Vanlig varamedlem Olaug Lihagen 2 536 Miljøarbeider Av departement
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Husevold 1 542 Adjunkt Av departement
1981 Vanlig medlem Tore Pryser 1 501 Førsteamanuensis Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ragnhild Bakken 2 501 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Øyvind Hem 1 502 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Lise Gjestvang 2 501 Daglig Leder Av departement
1981 Vanlig varamedlem Trond Lesjø 1 501 Stuednt Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Lise Jorstad 2 501 Universitetsbibliotekar Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hilding Sponberg 1 502 Høgskolelektor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Johannes Haugstad 1 520 Adjunkt Av departement
1981 Vanlig varamedlem Bjørg Inger Jordalen 2 534 Student Av departement
1981 Vanlig varamedlem Olaug Lihagen 2 536 Miljøarbeider Av departement
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Husevold 1 542 Adjunkt Av departement
1982 Vanlig medlem Frithjof Lund 1 501 Konsulent Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Britt Blindheim 2 501 Student Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Ove Morten Boberg 1 502 Student Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Bodil Akerøy 2 502 Høgskolelektor Av departement 1980 1982
1982 Vanlig varamedlem Lars Monsen 1 501 Førsteamanuensis Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Per Storesund 1 501 Student Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Hilding Sponberg 1 502 Høgskolelektor Av departement 1980 1982
1983 Vanlig medlem Frithjof Lund 1 501 Konsulent Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Britt Blindheim 2 501 Student Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Lars Monsen 1 501 Førsteamanuensis Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Sidsel Haugen 2 501 Student Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Tore E. Hansen 1 502 Studieinstruktør Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Ove Morten Boberg 1 502 Student Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Roy Isaksen 1 502 Student Av departement 1982 1983
1983 Vanlig medlem Olaug Lihagen 2 536 Avdelingsleder Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Svein Håkenstad 1 412 Student Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Per Storesund 1 501 Student Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Beatrice Halsaa 2 501 Amanuensis Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Petter Hoen 1 501 Student Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Arne Johnny Stadsvoll 1 502 Rektor Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Bjørg Inger Jordalen 2 534 Student Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Anne Gunhild Reidem 2 534 Kontorfullmektig Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Husevold 1 542 Adjunkt Av departement 1980
1984 Leder Johan Nygaard 1 528 Instruktør Av departement 1984
1984 Nestleder Nils Tor Ødegaard 1 542 Skolesjef Av departement 1976 1984
1984 Vanlig medlem Erik Olafsen 1 301 Student Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Signe Weisert 2 501 Bibliotekar Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Lars Monsen 1 501 Førsteamanuensis Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Sidsel Haugen 2 501 Student Av departement 1983 1984
1984 Vanlig medlem Paul Knutsen 1 501 Førsteamanuensis Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Arild Bakken 1 501 Ordfører Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ragnhild Lien 2 520 Trygdesjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Anne Helene Bjerkvik 2 529 Førstekontorfullm Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Øystein Melby 1 301 Student Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Svein Håkenstad 1 412 Student Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Beatrice Halsaa 2 501 Amanuensis Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Petter Hoen 1 501 Student Av departement 1983 1984
1984 Vanlig varamedlem Øivind Haaland 1 501 Amanuensis Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Halvor Møllerløkken 1 501 Ass. Banksjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Arne Johnny Stadsvoll 1 502 Rektor Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Einar Flaten 1 502 Høgskolelektor Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Asbjørn Hagen 1 502 Studieinstruktør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Svein Thompson 1 529 Rådgiver Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Anne Gunhild Reidem 2 534 Kontorfullmektig Av departement 1983 1984
1984 Vanlig varamedlem Olaug Lihagen 2 536 Avdelingsleder Av departement 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Husevold 1 542 Adjunkt Av departement 1980
1985 Leder Johan Nygaard 1 528 Instruktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Erik Olafsen 1 301 Student Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Paul Knutsen 1 501 Førsteamanuensis Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Arild Bakken 1 501 Ordfører Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Bård Berntsen 1 502 Student Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Ragnhild Lien 2 520 Trygdesjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Anne Helene Bjerkvik 2 529 Førstekontorfullm Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Øystein Melby 1 301 Student Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Øivind Haaland 1 501 Amanuensis Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Halvor Møllerløkken 1 501 Ass. Banksjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Einar Flaten 1 502 Høgskolelektor Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Asbjørn Hagen 1 502 Studieinstruktør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Mona Fjeldly 2 502 Student Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Svein Thompson 1 529 Rådgiver Av departement 1984
1986 Leder Johan Nygaard 1 528 Instruktør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Steinar Amundsen 1 412 Student Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Paul Knutsen 1 501 Førsteamanuensis Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Arild Bakken 1 501 Ordfører Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Lauritz Holtan 1 501 Førsteamanuensis Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Bård Berntsen 1 502 Student Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Evy Vestar Strøm 2 502 Høgskolelærer Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Ragnhild Lien 2 520 Trygdesjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Anne Helene Bjerkvik 2 529 Førstekontorfullm Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Randi Marta Haug 2 536 Student Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Øivind Haaland 1 501 Amanuensis Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Halvor Møllerløkken 1 501 Ass. Banksjef Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Anne Kari Grimstad 2 501 Kontorfullmektig Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Gunn Walmann 2 501 Student Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Einar Flaten 1 502 Høgskolelektor Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Asbjørn Hagen 1 502 Studieinstruktør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Mona Fjeldly 2 502 Student Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Erling Bakke 1 502 Høgskolelektor Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Svein Thompson 1 529 Rådgiver Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Hiim 1 1201 Student Av departement 1986
1987 Leder Johan Nygaard 1 528 Instruktør Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Stein Bruno Langeland 1 423 Student Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Arild Bakken 1 501 Ordfører Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Lauritz Holtan 1 501 Førsteamanuensi Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Evy Vestar Strøm 2 502 Høgskolelærer Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Tone Jorun Bulling 2 516 Student Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Ragnhild Lien 2 520 Trygdesjef Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Halvor Møllerløkken 1 501 Ass. Banksjef Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Anne Kari Grimstad 2 501 Kontorfullmekti Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Asbjørn Hagen 1 502 Studieinstruktø Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Erling Bakke 1 502 Høgskolelektor Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Norunn Hovd 2 502 Student Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Elisabeth Sørum 2 502 Student Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Svein Thompson 1 529 Rådgiver Av departement 1984
1988 Leder Johan Nygaard 1 528 Instruktør Av departement 1984 1988
1988 Nestleder Kristian Lund 1 501 Spesialrådgiver Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Arild Bakken 1 501 Adm. Direktør Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Karin Holck 2 501 Amanuensis Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Arnfinn Munkeby 1 502 Høgskolelektor Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Tone Jorun Bulling 2 516 Student Av departement 1987 1988
1988 Vanlig medlem Marit Tingelstad 2 534 Rektor Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Vigdis Magistad 2 543 Personlig Sekre Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Hans Hagene 1 2025 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Kari Skrautvol 2 501 Høgskolelektor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Konrad Finsrud 1 501 Lektor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Asbjørn Hagen 1 502 Studieinstruktø Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Per Goverud 1 502 Overingeniør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Geir Korslund 1 521 Rektor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Jan Morten Andreassen 1 528 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Astrid Johanne Kvarme 2 540 Førstesekretær Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Gunvor Heiene 2 540 Undervisningsin Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Anne Hilde Jenssen 2 703 Student Av departement 1988
1989 Nestleder Kristian Lund 1 501 Spesialrådgiver Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Trond Lunde 1 228 Student Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Karin Holck 2 501 Amanuensis Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Arnfinn Munkeby 1 502 Høgskolelektor Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Marit Tingelstad 2 534 Rektor Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Vigdis Magistad 2 543 Personlig Sekre Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Rigmor Grete Fortun 2 1426 Student Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Kari Skrautvol 2 501 Høgskolelektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Konrad Finsrud 1 501 Lektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Per Goverud 1 502 Overingeniør Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Geir Korslund 1 521 Rektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Astrid Johanne Kvarme 2 540 Førstesekretær Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Gunvor Heiene 2 540 Undervisningsin Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Axel Sjøberg 1 605 Student Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Idun Johansen 2 1638 Student Av departement 1989
1990 Leder Kristian Lund 1 501 Spesialrådgiver Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Trond Lunde 1 228 Student Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Karin Holck 2 501 Amanuensiss Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Beatrice Halsaa 2 501 Førsteamanuensis Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Ingrid Fonstad Kleiven 2 501 Høgskolelærer Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Arne Stokke 1 502 Student Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Marit Tingelstad 2 534 Rektor Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Vigdis Magistad 2 543 Advokat Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Arne Jorde 1 617 Student Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Rigmor Grete Fortun 2 1426 Student Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Kari Skrautvol 2 501 Høgskolelektor Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Konrad Finsrud 1 501 Lektor Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Mona Hellesnes 2 501 Student Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Tone Engløkk 2 501 Student Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Per Goverud 1 502 Overingeniør Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Arnfinn Munkeby 1 502 Høgskolelektor Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Eiliv Solum 1 502 Høgskoledosent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Geir Korslund 1 521 Rektor Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Astrid Johanne Kvarme 2 540 Førstesekretær Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Gunvor Heiene 2 540 Undervisningsin Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Leif Homme 1 543 Veterinær Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Axel Sjøberg 1 605 Student Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Idun Johansen 2 1638 Student Av departement 1989
1991 Leder Kristian Lund 1 501 Spesialrådgiver Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Beatrice Halsaa 2 501 Førsteamanuensi Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Ingrid Fonstad Kleiven 2 501 Høgskolelærer Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Arne Stokke 1 502 Student Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Marit Tingelstad 2 534 Rektor Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Vigdis Magistad 2 543 Advokat Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Arne Jorde 1 617 Student Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Konrad Finsrud 1 501 Lektor Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Mona Hellesnes 2 501 Student Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Tone Engløkk 2 501 Student Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Eiliv Solum 1 502 Høgskoledosent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Geir Korslund 1 521 Rektor Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Astrid Johanne Kvarme 2 540 Førstesekretær Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Leif Homme 1 543 Veterinær Av departement 1990
1992 Leder Marit Tingelstad 2 534 Rektor Av departement 1988 1992
1992 Nestleder Arild Bakken 1 501 Konsulent Av departement 1984 1992
1992 Vanlig medlem Morten Tvethaug 1 236 Student Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Astrid Øydvin 2 412 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Kristian Lund 1 501 Spesialrådgiver Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Beatrice Halsaa 2 501 Førsteamanuensi Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ingrid Fonstad Kleiven 2 501 Høgskolelærer Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Harald Thuen 1 501 Førsteamanuensi Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Arne Stokke 1 502 Student Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Tone Bratvold 2 502 Student Av departement 1991 1992
1992 Vanlig medlem Tore Hagebakken 1 502 Ordfører Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Astrid Johanne Kvarme 2 540 Førstesekretær Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Vigdis Magistad 2 543 Advokat Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Arne Jorde 1 617 Student Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Ståle Løkken 1 412 Student Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Konrad Finsrud 1 501 Lektor Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Mona Hellesnes 2 501 Student Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Tone Engløkk 2 501 Student Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Fred Johansen 1 501 Høgskolelektor Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Eiliv Solum 1 502 Høgskoledosent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Grethe Finsrud 2 502 Høgskolelærer Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Jorid Avdem 2 513 Sekretær Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Reidun Winther 2 520 Lærer Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Geir Korslund 1 521 Rektor Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Dag H. Johansen 1 528 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Steinar Barstad 1 536 Helse- Og Sosia Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Leif Homme 1 543 Veterinær Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Marit Grinnen 2 1621 Student Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Christiane Fiske 2 0 Student Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Morten Tvethaug 1 236 Student Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Astrid Øydvin 2 412 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Harald Thuen 1 501 Førsteamanuensi Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Tore Hagebakken 1 502 Ordfører Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Marit Grinnen 2 1621 Student Av departement 1992 1993
1993 Vanlig varamedlem Ståle Løkken 1 412 Student Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Fred Johansen 1 501 Høgskolelektor Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Yngve Rudi Fjeldstad 1 501 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Grethe Finsrud 2 502 Høgskolelærer Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Thomas Tunold-Hanssen 1 502 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Jorid Avdem 2 513 Sekretær Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Reidun Winther 2 520 Lærer Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Steinar Barstad 1 536 Helse- Og Sosia Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Dag H. Johansen 1 602 Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Christiane Fiske 2 Student Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Astrid Øydvin 2 412 Førstekonsulent Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Harald Thuen 1 501 Førsteamanuensi Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Tore Hagebakken 1 502 Ordfører Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Jorid Avdem 2 521 Sekretær Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Arvid Berg 1 540 Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Fred Johansen 1 501 Rektor Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Yngve Rudi Fjeldstad 1 501 Student Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Grethe Finsrud 2 502 Høgskolelárer Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Thomas Tunold-Hanssen 1 502 Student Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Reidun Winther 2 520 Lárer Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Steinar Barstad 1 536 Helse- Og Sosia Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Dag H. Johansen 1 602 Av departement 1992