Det regionale høgskolestyret for Telemark

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det regionale høgskolestyret for Telemark" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det regionale høgskolestyret for Telemark
Utvalgsnummer: 2109000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Arbeidsområde i h.t. reglement for det regionale høgskolestyret fastsatt ved kgl. res. 20.2.1976, paragraf 8 og 31.7.92 paragraf 8..
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 10 110000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 9 9 75000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 63554 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 66489 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 52330 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 63560 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 0 0 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 56150
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 61576
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 64757
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 9 132000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 0 0
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 36 110880
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 96 230000
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 56 275000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Agnes Bøckmann Sæland 2 821 Husmor Av departement 1976 1980
1980 Nestleder Kristen Waaland 1 805 Arbeidsleder Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Finn Rafn 1 805 Sivilingeniør Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Rolf Ergon 1 805 Høgskolelektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Svein Olav Bårdsnes 1 805 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Jens Morten Su Jensen 1 807 Førstekonsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Marit Sandboe 2 807 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Inger Berit Knutsen 2 815 Fullmektig Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Magnhild Lauvdal 2 829 Lektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Jan Helge Jansen 1 706 Residerende Kapellan Av departement
1980 Vanlig varamedlem Marit Bjorland 2 726 Høgskolelektor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Per Hornes 1 805 Høgskolelektor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Tony Hansen 1 805 Student Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ole Heiberg 1 807 Student Av departement
1980 Vanlig varamedlem Bergit Askildt Myrjord 2 821 Førstekontorfullmektig Av departement
1980 Vanlig varamedlem Dag Aanderaa 1 828 Bonde Av departement
1980 Vanlig varamedlem Sigrid. Torgrimsen 2 834 Formannskapssekretær Av departement
1981 Vanlig medlem Marianne Thorrud 2 805 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hjalmar Lothe 1 819 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jan Helge Jansen 1 706 Residerende Kapellan Av departement
1981 Vanlig varamedlem Marit Bjorland 2 726 Høgskolelektor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Per Hornes 1 805 Høgskolelektor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Tony Hansen 1 805 Student Av departement
1981 Vanlig varamedlem Halvor Vinje 1 805 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Lise Hansson 2 819 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Bergit Askildt Myrjord 2 821 Førstekontorfullmektig Av departement
1981 Vanlig varamedlem Dag Aanderaa 1 828 Bonde Av departement
1982 Vanlig medlem Odd Johnsen 1 806 Høgskoledosent Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Sjur B. Baksaas 1 806 Student Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Dagfinn Trømborg 1 807 Høgskoleinspektø Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Kari Carlsen 2 807 Student Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Liv Thorsen 2 805 Student Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem May-Britt Hægg 2 806 Høgskolelektor Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Bergit Askildt Myrjord 2 821 Førstekontorfull Av departement 1980 1982
1982 Vanlig varamedlem Øystein Kostveit 1 834 Student Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Ingeborg Sperstad 2 805 Student Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Sjur B. Baksaas 1 806 Student Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Kari Carlsen 2 807 Student Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Bjørn Flydal 1 807 Student Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Per Hornes 1 805 Høgskolelektor Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Liv Thorsen 2 805 Student Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Gerhard Petter Tornholm 1 805 Sivilingeniør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Gisle Saltvig 1 805 Student Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Ida Førrisdal 2 807 Student Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Sigrid. Torgrimsen 2 834 Formannskapssekre Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Øystein Kostveit 1 834 Student Av departement 1982
1984 Leder Ragnhild Barland 2 806 Undervisningsinsp Av departement 1984
1984 Nestleder Dagfinn Trømborg 1 807 Høgskoleinspektør Av departement 1982 1984
1984 Vanlig medlem Karin Westberg Brennesvik 2 604 Student Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Finn Rafn 1 805 Pensjonist Av departement 1976 1984
1984 Vanlig medlem Ingeborg Sperstad 2 805 Student Av departement 1983
1984 Vanlig medlem May-Britt Hægg 2 806 Høgskolelektor Av departement 1982 1984
1984 Vanlig medlem Ole J. Myhre 1 806 Student Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Bjørn Flydal 1 807 Student Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Inger Berit Knutsen 2 815 Fullmektig Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Magnhild Lauvdal 2 829 Lektor Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Aslak O. Versto 1 834 Småbruker Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Harald Omland 1 0 Student Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Turi Hegg 2 626 Student Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Gerhard Petter Tornholm 1 805 Sivilingeniør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Gisle Saltvig 1 805 Student Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Jan Helge Jansen 1 806 Res. Kapellan Av departement 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Ida Førrisdal 2 807 Student Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Dag Holmer 1 814 Velferdssekretær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Borgny Eie 2 819 Husmor Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Karl Haga 1 821 Amanuensis Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Gerd Simones 2 821 Bibliotekar Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Edvardsen 1 826 Lærer Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Sigrid. Torgrimsen 2 834 Formannskapssekre Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Børre Rønningen 1 834 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Karin Westberg Brennesvik 2 604 Student Av departement 1984 1985
1985 Vanlig medlem Ole J. Myhre 1 806 Student Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ragnhild Barland 2 806 Undervisningsinsp Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Åsne Midtbø 2 821 Student Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Aslak O. Versto 1 834 Småbruker Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Harald Omland 1 0 Student Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Turi Hegg 2 626 Student Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Jarle Øygarden 1 811 Student Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Dag Holmer 1 814 Velferdssekretær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Borgny Eie 2 819 Husmor Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Karl Haga 1 821 Amanuensis Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Gerd Simones 2 821 Bibliotekar Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Edvardsen 1 826 Lærer Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Børre Rønningen 1 834 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Arne Rosvold 1 1201 Student Av departement 1985
1986 Nestleder Per Chr. Hagen 1 821 Amanuensis Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Einar Michelsen 1 805 Ingeniørstudent Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Eva Nilsen 2 806 Høyskolelærer Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Jannicke Schjøt Christensen 2 807 Lærerstudent Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Åsne Midtbø 2 821 Student Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Aslak O. Versto 1 834 Ordfører Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Ravlo 1 805 Kommunelege Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Liv Tornholm 2 805 Bibliotekar Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Runar Bakken 1 806 Sykepleierstudent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Odd Erik Johansen 1 807 Førsteamanuensis Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Jarle Øygarden 1 811 Student Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Dag Holmer 1 814 Velferdssekretær Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Borgny Eie 2 819 Husmor Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Karl Haga 1 821 Amanuensis Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Gerd Simones 2 821 Bibliotekar Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Børre Rønningen 1 834 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Sigrid. Torgrimsen 2 834 Formannskapssekre Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Arne Rosvold 1 1201 Student Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Solbjørg Eriksen 2 2012 D.H.-Student Av departement 1986
1987 Nestleder Per Chr. Hagen 1 821 Amanuensis Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Alexander Knudsen 1 805 Student Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Eva Nilsen 2 806 Høyskolelærer Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Jannicke Schjøt Christensen 2 807 Lærerstudent Av departement 1986 1987
1987 Vanlig medlem Aslak O. Versto 1 834 Ordfører Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Mona Lie 2 702 Student Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Ravlo 1 805 Kommunelege Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Liv Tornholm 2 805 Bibliotekar Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Odd Erik Johansen 1 807 Førsteamanuensi Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Dag Holmer 1 814 Velferdssekretæ Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Borgny Eie 2 819 Husmor Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Synne Blomquist 2 821 Student 1987
1987 Vanlig varamedlem Børre Rønningen 1 834 Konsulent Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Sigrid. Torgrimsen 2 834 Formannskapssek Av departement 1985
1988 Leder Kari Nordheim-Larsen 2 806 Fylkesvaraordfø Av departement 1988
1988 Nestleder Arnfinn Johs. Stein 1 805 Sosialkonsulent Av departement 1988
1988 Nestleder Bjørg Kyrkjebø Ståland 2 829 Lærer Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Tove Martinsen 2 301 Student Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Bjørn Ravlo 1 805 Kommunelege Av departement 1985 1988
1988 Vanlig medlem Liv Tornholm 2 805 Bibliotekar Av departement 1986 1988
1988 Vanlig medlem Laila P. Haukedalen 2 806 Student Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Marit Bjorland 2 807 Lektor Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Børre Rønningen 1 834 Bedriftsrådgive Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Aase M. Nøstdahl 2 805 Husmor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Sigmund Gaaren 1 805 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Tor Lyngmo 1 805 Verksmester Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Inger Karin Rørvik 2 806 Høgskolelærer Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Sverre Tveitan 1 807 Gardbruker Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Jan Ragnar Setsaas 1 807 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Gunn Olsen 2 815 Kontorfullmekti Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Anne E. Rovde 2 821 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Kari Kile 2 831 Ekspeditrise Av departement 1988
1989 Leder Kari Nordheim-Larsen 2 806 Fylkesvaraordfø Av departement 1988
1989 Nestleder Arnfinn Johs. Stein 1 805 Konsulent Av departement 1988
1989 Nestleder Bjørg Kyrkjebø Ståland 2 829 Lærer Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Roar Skorge 1 706 Student Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Hanne Bråthen 2 805 Student Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Svein Sturød 1 807 Førsteamanuensi Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Ole Jørgen Etholm 1 833 Kulturkonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Aase M. Nøstdahl 2 805 Husmor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Tor Lyngmo 1 805 Verksmester Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Inger Karin Rørvik 2 806 Høgskolelærer Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Sverre Tveitan 1 807 Gardbruker Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Tine Tangestuen 2 814 Student Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Gunn Olsen 2 815 Kontorfullmekti Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Anne E. Rovde 2 821 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Kari Kile 2 831 Ekspeditrise Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Geir Johan Hanssen 1 1812 Student Av departement 1989
1990 Leder Kari Nordheim-Larsen 2 806 Fylkesvaraordfø Av departement 1988
1990 Nestleder Arnfinn Johs. Stein 1 805 Konsulent Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Roar Skorge 1 706 Student Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Hanne Bråthen 2 805 Student Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Trond Lie 1 805 Student Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Åshild Slettebø 2 806 Avdelingsleder Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Anne Haugen Wagn 2 807 Høgskolelærer Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Anne E. Rovde 2 821 Førstekonsulent Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Bjørg Kyrkjebø Ståland 2 829 Lærer Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Ole Jørgen Etholm 1 833 Kulturkonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Espen Cato Svendsen 1 904 Student Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Elin Liknes 2 705 Student Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Aase M. Nøstdahl 2 805 Husmor Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Tor Lyngmo 1 805 Verksmester Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Goksøyr 1 805 Høgskolelektor Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Inger Karin Rørvik 2 806 Høgskolelærer Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Sverre Tveitan 1 807 Gardbruker Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Svein Sturød 1 807 Førsteamanuensis Av departement 1989 1990
1990 Vanlig varamedlem Tine Tangestuen 2 814 Student Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Gunn Olsen 2 815 Kontorfullmekti Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Liv T. Osland 2 821 Student Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Kari Kile 2 831 Ekspeditrise Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Geir Johan Hanssen 1 1812 Student Av departement 1989
1991 Leder Kari Nordheim-Larsen 2 806 Regionssekretær Av departement 1988
1991 Leder Bjørg Kyrkjebø Ståland 2 829 Lærer Av departement 1988
1991 Nestleder Arnfinn Johs. Stein 1 805 Konsulent Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Trond Lie 1 805 Student Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Åshild Slettebø 2 806 Avdelingsleder Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Anne Haugen Wagn 2 807 Høgskolelærer Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Gunn Olsen 2 815 Fylkesvaraordfø Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Espen Cato Svendsen 1 904 Student Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Øyvind Johs. Hansen 1 1221 Student Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Aase M. Nøstdahl 2 805 Husmor Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Tor Lyngmo 1 805 Verksmester Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Goksøyr 1 805 Høgskolelektor Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Ingunn Lundsett 2 806 Student Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Sverre Tveitan 1 807 Gardbruker Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Harald Orekåsa 1 819 Økonomisje Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Liv T. Osland 2 821 Student Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Mie (Anne Marie) Berthelsen 2 821 Student Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Kari Kile 2 831 Ekspeditrise Av departement 1988
1992 Leder Bjørg Kyrkjebø Ståland 2 829 Lærer Av departement 1988 1992
1992 Nestleder Arnfinn Johs. Stein 1 805 Konsulent Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Bjørn Ravlo 1 805 Kommunelege Av departement 1985 1992
1992 Vanlig medlem Hildegunn Hegna Haugen 2 805 Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Åshild Slettebø 2 806 Avdelingsleder Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Morten Christoffersen 1 806 Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Axel Hjertstrøm 1 806 Student Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Anne Haugen Wagn 2 807 Høgskolelærer Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Knut Patrick Hanevik 1 807 Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Gunn Olsen 2 815 Fylkesvaraordfø Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Anne E. Rovde 2 821 Førstekonsulent Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Annikken Kjær Haraldsen 2 821 Student Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Espen Cato Svendsen 1 904 Student Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Øyvind Johs. Hansen 1 1221 Student Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Aase M. Nøstdahl 2 805 Husmor Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Tor Lyngmo 1 805 Verksmester Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Goksøyr 1 805 Høgskolelektor Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Gunn Marit Helgesen 2 805 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Ingunn Lundsett 2 806 Student Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Sverre Tveitan 1 807 Gardbruker Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Svein Sturød 1 807 Førsteamanuensi Av departement 1989 1992
1992 Vanlig varamedlem Jon Sollerud 1 807 Student Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Helle Andreassen 2 814 Student Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Harald Orekåsa 1 819 Økonomisjef Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Henning Hanto 1 819 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Jon Bjørnebekk 1 819 Skolesjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Mie (Anne Marie) Berthelsen 2 821 Student Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Gunnhild Haugen 2 821 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Anne Bunkholt 2 822 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Sigvald Oppebøe Hansen 1 830 Landpostbud Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Kari Kile 2 831 Ekspeditrise Av departement 1988 1992
1993 Vanlig medlem Hildegunn Hegna Haugen 2 805 Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Morten Christoffersen 1 806 Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Axel Hjertstrøm 1 806 Student Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Knut Patrick Hanevik 1 807 Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Annikken Kjær Haraldsen 2 821 Student Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Arne Momrak 1 821 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Gunn Marit Helgesen 2 805 Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Trine Ekholt 2 806 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Jon Sollerud 1 807 Student Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Helle Andreassen 2 814 Student Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Henning Hanto 1 819 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Jon Bjørnebekk 1 819 Skolesjef Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Gunnhild Haugen 2 821 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Tore Abelvik 1 821 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Anne Bunkholt 2 822 Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Sigvald Oppebøe Hansen 1 830 Landpostbud Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Hildegunn Hegna Haugen 2 805 Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Morten Christoffersen 1 806 Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Knut Patrick Hanevik 1 807 Avdelingsleder Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Annikken Kjær Haraldsen 2 821 Student Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Arne Momrak 1 821 Student Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Gunn Marit Helgesen 2 805 Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Trine Ekholt 2 806 Student Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Henning Hanto 1 819 Førstekonsulent Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Jon Bjørnebekk 1 819 Skolesjef Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Gunnhild Haugen 2 821 Førstekonsulent Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Tore Abelvik 1 821 Student Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Anne Bunkholt 2 822 Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Sigvald Oppebøe Hansen 1 830 Landpostbud Av departement 1992