Det regionale høgskolestyret for Agder

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det regionale høgskolestyret for Agder" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det regionale høgskolestyret for Agder
Utvalgsnummer: 2110000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Arbeidsområde i.h.t. reglement for høgskolestyrene fastsatt ved kgl. res. 31.07.1992, paragraf 8.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 10 0 7 87000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 10 10 6 74000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 6 71242 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 6 52949 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 6 60517 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 6 89000 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 0 0 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 0 0
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 6 61400
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 8 68500
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 10 10 5 63000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10 10 0 0
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10 10 0 0
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10 10 6 279070
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10 10 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Harald Synnes 1 1001 Lektor Av departement 1980 1980
1980 Nestleder Kitty Ottersland 2 903 Husmor Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Christian Fred Grorud 1 219 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Audhild Vaaje 2 904 Høgskolelektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Jarl Røeggen 1 914 Herredsagronom Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Andreas Vollan 1 928 Inspektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ole Guttorm Ihme 1 1001 Ingeniør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Torbjørn Dovland 1 1001 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Grethe Netland 2 1001 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Aud Helland-Olsen 2 1002 Bestyrer Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Trygve Jortveit 1 904 Høgskolelektor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Helga Haugen 2 904 Lærer Av departement
1980 Vanlig varamedlem Gerd Hemingby 2 904 Student Av departement
1980 Vanlig varamedlem Asbjørn Andersen 1 921 Kommunekasserer Av departement
1980 Vanlig varamedlem Petter Gjertsen 1 926 Disponent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Tora Heistein 2 1001 Forretningsdrivende Av departement
1980 Vanlig varamedlem Jan Kittelsen 1 1001 Student Av departement
1980 Vanlig varamedlem Mildrid Sløgedal 2 1018 Studiesekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Signe Kvaavik 2 1032 Lærer Av departement
1980 Vanlig varamedlem Louis Støve 1 1037 Rektor Av departement 1976
1981 Sekretær, ikke medlem Thor Einar Hanisch 1 904 Direktør 1981 1981
1981 Vanlig medlem Geir Thomassen 1 235 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anne Marie Haug 2 301 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Randi Haftorn 2 626 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hanne Abrahamsen 2 706 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Trygve Jortveit 1 904 Høgskolelektor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Helga Haugen 2 904 Lærer Av departement
1981 Vanlig varamedlem Asbjørn Andersen 1 921 Kommunekasserer Av departement
1981 Vanlig varamedlem Petter Gjertsen 1 926 Disponent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Tora Heistein 2 1001 Forretningsdrivende Av departement
1981 Vanlig varamedlem Mildrid Sløgedal 2 1018 Studiesekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Signe Kvaavik 2 1032 Lærer Av departement
1981 Vanlig varamedlem Louis Støve 1 1037 Rektor Av departement 1976
1982 Vanlig medlem Marianne Jenssen 2 301 Student Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Karen Ohldieck 2 904 Amanuensis Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Leif Arne Skistad 1 904 Student Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Mildrid Sløgedal 2 1018 Studiesekretær Av departement 1980 1982
1982 Vanlig medlem Louis Støve 1 1037 Rektor Av departement 1976 1982
1982 Vanlig varamedlem Ole Anders Aagaard 1 217 Student Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Jon M. Sørland 1 904 Høgskolelektor Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Henry Knutsen 1 921 Høgskolelektor Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Anne Hågan 2 1002 Adjunkt Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Marianne Jenssen 2 301 Student Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Helga Haugen 2 904 Lærer Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Leif Arne Skistad 1 904 Student Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Andreas Vollan 1 928 Inspektør Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Dagrun Vaagland 2 1601 Student Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Johan Rostrup 1 1804 Student Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Ole Anders Aagaard 1 217 Student Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Karlsen 1 415 Student Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Randi Haftorn 2 626 Student Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Hanne Abrahamsen 2 706 Student Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Karl Løhaugen 1 914 Studieinspektør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Sven Erik Knoph 1 1201 Student Av departement 1983
1984 Leder Jarl Røeggen 1 914 Heradsagronom Av departement 1976 1984
1984 Nestleder Ole Guttorm Ihme 1 1001 Ingeniør Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Bjørg Aaltvedt Backer 2 805 Student Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Karen Ohldieck 2 904 Amanuensis Av departement 1982 1984
1984 Vanlig medlem Tellef Høgevold 1 904 Teknisk Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Liv Bargem 2 922 Kontorfullmektig Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ivar Dahl 1 1001 Høgskolelektor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Randi Øverland 2 1001 Lærer Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Anne Hågan 2 1002 Adjunkt Av departement 1982 1984
1984 Vanlig medlem Ruben Kåre Ravnå 1 1520 Student Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Dagrun Vaagland 2 1601 Student Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Marianne Hobæk Haff 2 217 Førsteamanuensis Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Karlsen 1 415 Student Av departement 1983 1984
1984 Vanlig varamedlem Audhild Vaaje 2 904 Høgskolelektor Av departement 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Karl Løhaugen 1 914 Studieinspektør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Aslaug Thorstensen 2 921 Sekretær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Andreas Vollan 1 928 Studieinspektør Av departement 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Jacob Olaus Mo 1 928 Ingeniør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Aud Blattmann 2 1001 Sekretær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Helga Lie 2 1014 Husmor Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Synnøve Dunsæd 2 1037 Lærer Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Sven Erik Knoph 1 1201 Student Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Johan Rostrup 1 1804 Student Av departement 1983 1984
1985 Vanlig medlem Bjørg Aaltvedt Backer 2 805 Student Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Tellef Høgevold 1 904 Teknisk Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Per Gerhard Stensholt 1 904 Student Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Liv Bargem 2 922 Kontorfullmektig Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ivar Dahl 1 1001 Høgskolelektor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Randi Øverland 2 1001 Lærer Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Seunn Smith-Tønnesen 2 1001 Student Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Ruben Kåre Ravnå 1 1520 Student Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Marianne Hobæk Haff 2 217 Førsteamanuensis Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Jarl Vidar Erichsen 1 903 Student Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Inge Martin Hjelmfoss 1 904 Student Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Aslaug Thorstensen 2 921 Sekretær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Jacob Olaus Mo 1 928 Ingeniør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Aud Blattmann 2 1001 Sekretær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Helga Lie 2 1014 Husmor Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Synnøve Dunsæd 2 1037 Lærer Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Liv Bargem 2 903 Kontorfullmektig Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Anne Lise Øklan White 2 903 Student Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Karen Ohldieck 2 904 Amanuensis Av departement 1982 1986
1986 Vanlig medlem Tellef Høgevold 1 904 Teknisk Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Ivar Dahl 1 1001 Høgskolelektor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Randi Øverland 2 1001 Lærer Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Seunn Smith-Tønnesen 2 1001 Student Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Bjørn Hemmer 1 1001 Høgskoledosent Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Frode Stiansen 2 1001 Student Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Marianne Hobæk Haff 2 217 Førsteamanuensis Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Jarl Vidar Erichsen 1 903 Student Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Berit Moen 2 903 Høyskolelærer Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Inge Martin Hjelmfoss 1 904 Student Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Per Gerhard Stensholt 1 904 Student Av departement 1985 1986
1986 Vanlig varamedlem Alf-Eivind Ljøstad 1 918 Skolesjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Aslaug Thorstensen 2 921 Sekretær Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Jacob Olaus Mo 1 928 Ingeniør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Svein Versland 1 1001 Sivilarbeider Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Kjersti Helberg 2 1001 Student Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Kjell Andersen 1 1001 Undervisningslede Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Helga Lie 2 1014 Husmor Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Synnøve Dunsæd 2 1037 Lærer Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Ole K. Karlsen 1 228 Student Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Liv Bargem 2 903 Kontorfullmekti Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Tellef Høgevold 1 904 Teknisk Direktø Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Randi Øverland 2 1001 Lærer Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Bjørn Hemmer 1 1001 Høgskoledosent Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Bovild Tjønn 2 1221 Student Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Berit Moen 2 903 Høyskolelærer Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Alf-Eivind Ljøstad 1 918 Skolesjef Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Aslaug Thorstensen 2 921 Sekretær Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Jacob Olaus Mo 1 928 Ingeniør Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Svein Versland 1 1001 Sivilarbeider Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Kjell Andersen 1 1001 Undervisningsle Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Frode Stiansen 2 1001 Student Av departement 1986 1987
1987 Vanlig varamedlem Mette Mari Andersen 2 1001 Student Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Helga Lie 2 1014 Husmor Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Synnøve Dunsæd 2 1037 Lærer Av departement 1984
1988 Leder Alf-Eivind Ljøstad 1 918 Skolesjef Av departement 1985 1988
1988 Nestleder Randi Øverland 2 1001 Adjunkt Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Elisabeth Syverud 2 904 Student Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Elisabeth Linde 2 922 Høgskolelærer Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Jacob Olaus Mo 1 928 Ingeniør Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Magnhild Rygg 2 938 Lærer Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Gunnvor Brekke 2 1001 Høyskolelektor Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Morten Hansen 1 1001 Student Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Anne Hågan 2 1002 Adjunkt Av departement 1982 1988
1988 Vanlig medlem Reinhard Lillebø 1 1003 Sjefsflygeleder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Thora Ottersland 2 903 Bonde Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Odd Egil Ellingsen 1 903 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Karen Ohldieck 2 904 Førsteamanuensi Av departement 1982 1988
1988 Vanlig varamedlem Liv Sunnanå Gjerstad 2 920 Tannlege Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Marit Johnsen 2 926 Salgssekretær Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Jan Erik Pettersen 1 1001 Høgskolelektor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ivar Netland 1 1001 Kontorsjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Bjørg Hoem 2 1001 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Margit Brøvig 2 1003 Advokatfullmekt Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Hildur Ringdal 2 1003 Kontorsjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Elisabeth Linde 2 922 Høgskolelærer Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Magnhild Rygg 2 938 Lærer Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Gunnvor Brekke 2 1001 Høyskolelektor Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Reinhard Lillebø 1 1003 Sjefsflygeleder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Birger Kollstrand 1 1106 Student Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Inger Dolmseth 2 1630 Student Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Thora Ottersland 2 903 Bonde Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Liv Sunnanå Gjerstad 2 920 Tannlege Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Marit Johnsen 2 926 Salgssekretær Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Jan Erik Pettersen 1 1001 Høgskolelektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Ivar Netland 1 1001 Kontorsjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Margit Brøvig 2 1003 Advokatfullmekt Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Hildur Ringdal 2 1003 Kontorsjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Nina Ovesen 2 1554 Student Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Per Elias Drabløs 1 1638 Student Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Audhild Vaaje 2 904 Amanuensiss Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Gurly Gundersen 2 920 Student Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Magnhild Rygg 2 938 Lærer Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Leiv Storesletten 1 1001 Førsteamanuensis Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Solveig Grødem 2 1001 Student Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Reinhard Lillebø 1 1003 Sjefsflygeleder Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Birger Kollstrand 1 1106 Student Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Inger Dolmseth 2 1630 Student Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Thora Ottersland 2 903 Bonde Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Rune Vamråk 1 904 Student Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Liv Sunnanå Gjerstad 2 920 Tannlege Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Elisabeth Linde 2 922 Høgskolelærer Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Marit Johnsen 2 926 Salgssekretær Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Jan Erik Pettersen 1 1001 Høgskolelektor Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Ivar Netland 1 1001 Kontorsjef Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Gunnvor Brekke 2 1001 Høyskolelektor Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Ann Elisabeth Bøgseth 2 1001 Student Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Margit Brøvig 2 1003 Advokatfullmekt Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Hildur Ringdal 2 1003 Kontorsjef Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Nina Ovesen 2 1554 Student Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Per Elias Drabløs 1 1638 Student Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Audhild Vaaje 2 904 Amanuensis Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Gurly Gundersen 2 920 Student Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Magnhild Rygg 2 938 Lærer Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Leiv Storesletten 1 1001 Førsteamanuensi Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Solveig Grødem 2 1001 Student Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Reinhard Lillebø 1 1003 Sjefsflygeleder Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Thora Ottersland 2 903 Bonde Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Rune Vamråk 1 904 Student Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Liv Sunnanå Gjerstad 2 920 Tannlege Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Marit Johnsen 2 926 Salgssekretær Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Ivar Netland 1 1001 Kontorsjef Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Ann Elisabeth Bøgseth 2 1001 Student Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Margit Brøvig 2 1003 Advokatfullmekt Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Hildur Ringdal 2 1003 Kontorsjef Av departement 1988
1992 Leder Alf-Eivind Ljøstad 1 918 Skolesjef Av departement 1985 1992
1992 Vanlig medlem Geir Leth-Olsen 1 0 Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Karl Johan Vatne 1 0 Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Solbjørg Terjesen 2 903 Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Gurly Gundersen 2 920 Student Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Jacob Olaus Mo 1 928 Ingeniør Av departement 1984 1992
1992 Vanlig medlem Magnhild Rygg 2 938 Lærer Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Gunnvor Brekke 2 1001 Høyskolelektor Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Solveig Grødem 2 1001 Student Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Siri Thommesen 2 1001 Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Anne Hågan 2 1002 Adjunkt Av departement 1982 1992
1992 Vanlig medlem Reinhard Lillebø 1 1003 Sjefsflygeleder Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Mikael Johansson 1 0 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Thora Ottersland 2 903 Bonde Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Jon Fløystad 1 903 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Rune Vamråk 1 904 Student Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Audhild Vaaje 2 904 Amanuensis Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Liv Sunnanå Gjerstad 2 920 Tannlege Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Marit Johnsen 2 926 Salgssekretær Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Reidun Horverak 2 938 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Ivar Netland 1 1001 Kontorsjef Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Ann Elisabeth Bøgseth 2 1001 Student Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Leiv Storesletten 1 1001 Førsteamanuensi Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Turid Christensen 2 1001 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Elin Fossli 2 1001 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Frank Høgberg 1 1001 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Terje Damman 1 1002 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Margit Brøvig 2 1003 Advokatfullmekt Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Hildur Ringdal 2 1003 Kontorsjef Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Geir Leth-Olsen 1 0 Student Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Karl Johan Vatne 1 0 Student Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Solbjørg Terjesen 2 903 Høgskolelárer Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Cecilie Lind 2 904 Student Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Siri Thommesen 2 1001 Jurist Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Dag Henrik Skat Jenssen 1 1001 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Mikael Johansson 1 0 Student Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Torild-Alice Eriksen 2 901 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Jon Fløystad 1 903 Amanuensis Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Reidun Horverak 2 938 Lárer Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Turid Christensen 2 1001 Lektor Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Frank Høgberg 1 1001 Lektor Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Elin Fossli 2 1001 Student Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Jan W. Jensen Ruud 1 1001 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Terje Damman 1 1002 Kommunerevisor Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Solbjørg Terjesen 2 903 Høgskolelærer Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Cecilie Lind 2 904 Student Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Siri Thommesen 2 1001 Jurist Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Dag Henrik Skat Jenssen 1 1001 Student Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Elin Fossli 2 901 Student Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Torild-Alice Eriksen 2 901 Student Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Jon Fløystad 1 903 Fylkesordfører Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Reidun Horverak 2 938 Lárer Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Turid Christensen 2 1001 Lektor Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Frank Høgberg 1 1001 Lektor Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Jan W. Jensen Ruud 1 1001 Student Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Terje Damman 1 1002 Kommunerevisor Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Geir Leth-Olsen 1 1002 Kommunerevisor Av departement 1992