Det regionale høgskolestyret for Troms

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det regionale høgskolestyret for Troms" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det regionale høgskolestyret for Troms
Utvalgsnummer: 2118000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Arbeidsområdet i.h.t. reglement for høgskolestyrene fastsatt ved kgl. res. 31.07.1992, paragraf 8.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 11 263000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 8 11 580000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 76094 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 102006 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 10 106290 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 107408 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 124906 Vedkommende departement
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 8 132000
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 166000
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 187000
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 9 194000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 8 158000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 8 170000
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 7 72500
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 7 180000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Arne Nic. Sandnes 1 1924 Fylkesordfører Av departement 1980 1980
1980 Nestleder Tove Veierød 2 1901 Adjunkt Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Jon Hovrud 1 1901 Rektor Av departement 1976
1980 Vanlig medlem John Skog 1 1902 Rektor Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Ragnar Norum 1 1902 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Maj-Liss Grynni Mydske 2 1902 Undervisningsleder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Asbjørn Hessen 1 1911 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Britt Hansen 2 1922 Kontorfullmektig Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kjetil Solvik 1 2012 Student Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Odd-Ivar Bones 1 0 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Svein Klausen 1 1901 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Aina Bruun 2 1901 Lærer Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Johan Nordvik 1 1901 Ordfører Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Asta Skifte 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Nils Eskild Johansen 1 1902 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Paula Nordhus 2 1902 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Edith Johnsen 2 1920 Husmor Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Jon Hovrud 1 1901 Rektor Av departement 1976
1981 Vanlig medlem John Skog 1 1902 Rektor Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Anne Olden 2 1902 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gisle Krogseth 1 1902 Student Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Edith Johnsen 2 1920 Husmor Av departement 1976
1982 Vanlig medlem Maj-Liss Grynni Mydske 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Eivind Bråstad Jensen 1 1902 Høgskolelektor Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Stein Marvin Bøe 1 1902 Student Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Ragni Einmo 2 1902 Student Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Tor Arne Vannebo 1 0 Student Av andre 1982
1982 Vanlig varamedlem Ole Kr. Brose 1 1902 Høgskolelektor Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Håkon Stødle 1 1902 Høgskolelektør Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Kari Lien 2 1902 Student Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem John Skog 1 1902 Rektor Av departement 1976 1982
1983 Vanlig medlem Stein Marvin Bøe 1 1902 Student Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Ragni Einmo 2 1902 Student Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Kari Lien 2 1902 Student Av departement 1982 1983
1983 Vanlig medlem Sølvi Kjeldsø 2 1902 Student Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Tor Arne Vannebo 1 0 Student Av andre 1982
1983 Vanlig varamedlem Ole Kr. Brose 1 1902 Høgskolelektor Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Eivind Bratsberg 1 1902 Student Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Tor Erik Nergård 1 1902 Student Av departement 1983
1984 Leder Tove Veierød 2 1901 Adjunkt Av departement 1980 1984
1984 Nestleder Arne Nic. Sandnes 1 1924 Lærer Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Johan Nordvik 1 1901 Ordfører Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Olav Daae 1 1901 Høgskolelektor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Sølvi Kjeldsø 2 1902 Student Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Eivind Bratsberg 1 1902 Student Av departement 1983 1984
1984 Vanlig medlem Øystein Aspaas 1 1902 Administrativ Led Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Gulle Stehouwer 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Angelika Bugjerde 2 1902 Student Av departement 1984 1984
1984 Vanlig medlem Britt Hansen 2 1922 Kontorfullmektig Av departement 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Anna Strand 2 1901 Kontorfullmektig Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Tor Erik Nergård 1 1902 Student Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Karin Næsvold 2 1902 Ekspeditrise Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Lisbeth Halse Ytreberg 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Odd-Halvdan Jakobsen 1 1902 Student Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Brit Jacobsen 2 1902 Studieinspektør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Anne Vik 2 1911 Bonde Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Tormod Aglen 1 1923 Lærer Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Anne Lise Strøm 2 1942 Tannlege Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Guro Kirkerud 2 502 Student Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Olav Daae 1 1901 Høgskolelektor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Øystein Aspaas 1 1902 Administrativ Led Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Karin Næsvold 2 1902 Ekspeditrise Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Gulle Stehouwer 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Erik Gøthesen 1 1902 Student Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Rita Karlsen 2 1866 Student Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Anna Strand 2 1901 Kontorfullmektig Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Lisbeth Halse Ytreberg 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Odd-Halvdan Jakobsen 1 1902 Student Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Brit Jacobsen 2 1902 Studieinspektør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Anne Vik 2 1911 Bonde Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem John Pedersen 1 1911 Student Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Tormod Aglen 1 1923 Lærer Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Anne Lise Strøm 2 1942 Tannlege Av departement 1984
1986 Nestleder Karin Næsvold 2 1902 Ekspeditrise Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Guro Kirkerud 2 502 Student Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Olav Daae 1 1901 Høgskolelektor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Trond Forsaa 1 1901 Student Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Øystein Aspaas 1 1902 Administrativ Led Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Lisbeth Halse Ytreberg 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1984 1986
1986 Vanlig medlem Erik Gøthesen 1 1902 Student Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Toril Agnete Larsen 2 1902 Høgskolelærer Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Ståle Anderssen 1 1929 Student Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Linda K. Nygård 2 1401 Student Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Rita Karlsen 2 1866 Student Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Anna Strand 2 1901 Kontorfullmektig Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Torild Arntzen 2 1901 Høgskolelærer Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Brit Jacobsen 2 1902 Studieinspektør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Gulle Stehouwer 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1984 1986
1986 Vanlig varamedlem Siri Andersen 2 1902 Student Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Anne Vik 2 1911 Bonde Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem John Pedersen 1 1911 Student Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Tormod Aglen 1 1923 Lærer Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Raymond Birger Skoglund 1 1924 Skolesjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Alf Bjerknes 1 1924 Undervisningslede Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Anne Lise Strøm 2 1942 Tannlege Av departement 1984
1987 Leder Øystein Aspaas 1 1902 Administrativ L Av departement 1984
1987 Nestleder Karin Næsvold 2 1902 Forretningsdriv Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Linda K. Nygård 2 1401 Student Av departement 1986 1987
1987 Vanlig medlem Toril Agnete Larsen 2 1902 Høgskolelærer Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Eirik Slagtern 1 2002 Student Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Torild Arntzen 2 1901 Høgskolelærer Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Hugo Kjeldseth 1 1901 Student Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Brit Jacobsen 2 1902 Rektor Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Hermansen 2 1902 Student Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Anne Vik 2 1911 Bonde Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Tormod Aglen 1 1923 Lærer Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Alf Bjerknes 1 1924 Undervisningsle Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Kari Digre 2 1942 Fylkessekretær Av departement 1986
1988 Leder Øystein Aspaas 1 1902 Fylkeskultursje Av departement 1984 1988
1988 Nestleder Karin Næsvold 2 1902 Forretningsdriv Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Johan Nordvik 1 1901 Skolesjef Av departement 1980 1988
1988 Vanlig medlem Brit Jacobsen 2 1902 Rektor Av departement 1984 1988
1988 Vanlig medlem Anne-Grethe Hermansen 2 1902 Student Av departement 1987 1988
1988 Vanlig medlem Terje F. Olsen 1 1902 Høgskolelektor Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Gro Kvalberg 2 1902 Student Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Anna Strand 2 1911 Kontorfullmekti Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Jan Hugo Sørensen 1 1936 Konsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Laila Felix 2 805 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Hans Kristian Edvardsen 1 1813 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Aslaug Hansen 2 1902 Høgskolelærer Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Stein Ytreberg 1 1902 Høgskolelektor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Anne Vik 2 1911 Bonde Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Rigmor Sagmo Lundberg 2 1922 Prosjektleder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Tormod Aglen 1 1923 Lærer Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Arnhild Isaksen 2 1941 Spesialpedagog Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Kari Digre 2 1942 Politiker Av departement 1986 1988
1989 Vanlig medlem Hans Kristian Edvardsen 1 1813 Student Av departement 1988 1989
1989 Vanlig medlem Terje F. Olsen 1 1902 Høgskolelektor Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Sissel Øvrevoll 2 1902 Student Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Anna Strand 2 1911 Kontorfullmekti Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Jan Hugo Sørensen 1 1936 Konsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Juliette Fagerheim 2 1901 Student Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Kristian Tandbe Gjessing 1 1901 Student Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Aslaug Hansen 2 1902 Høgskolelærer Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Stein Ytreberg 1 1902 Høgskolelektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Rigmor Sagmo Lundberg 2 1922 Prosjektleder Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Arnhild Isaksen 2 1941 Spesialpedagog Av departement 1988
1990 Leder Jan Hugo Sørensen 1 1936 Banksjef Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Kristian Tandbe Gjessing 1 1901 Student Av departement 1989 1990
1990 Vanlig medlem Jon Ric. Bjørn 1 1901 Student Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Terje F. Olsen 1 1902 Høgskolelektor Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Aslaug Hansen 2 1902 Høgskolelærer Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Sissel Øvrevoll 2 1902 Student Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Mia Lervik 2 1902 Høgskolelærer Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Anna Strand 2 1911 Kontorfullmekti Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Elsa Lisbeth Eriksen 2 1931 Undervisningsin Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Vibeke Lund 2 1827 Student Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Juliette Fagerheim 2 1901 Student Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Stein Ytreberg 1 1902 Høgskolelektor Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Nils Eskild Johansen 1 1902 Førsteamanuensis Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Arne Eek 1 1902 Høgskolelektor Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Øyvind Rognseth 1 1902 Student Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Rigmor Sagmo Lundberg 2 1922 Prosjektleder Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Arnhild Isaksen 2 1941 Spesialpedagog Av departement 1988
1991 Leder Jan Hugo Sørensen 1 1936 Banksjef Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Jon Ric. Bjørn 1 1901 Student Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Mia Lervik 2 1902 Høgskolelæ Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Elsa Lisbeth Eriksen 2 1931 Undervisningsin Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Vibeke Lund 2 1827 Student Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Nils Eskild Johansen 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Arne Eek 1 1902 Høgskolelektor Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Øyvind Rognseth 1 1902 Student Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Rigmor Sagmo Lundberg 2 1922 Prosjektleder Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Arnhild Isaksen 2 1941 Spesialpedagog Av departement 1988
1992 Leder Jan Hugo Sørensen 1 1936 Banksjef Av departement 1988 1992
1992 Nestleder Karin Næsvold 2 1902 Forretningsdriv Av departement 1984 1992
1992 Vanlig medlem Jon Magne Lura 1 0 Student Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Jon Ric. Bjørn 1 1901 Student Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Tina Holte Hansen 2 1901 Studiekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Brit Jacobsen 2 1902 Rektor Av departement 1984 1992
1992 Vanlig medlem Mia Lervik 2 1902 Høgskolelærer Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Arne Eek 1 1902 Høgskolelektor Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Kirsti Marie Aasum 2 1902 Student Av departement 1991 1992
1992 Vanlig medlem Anne Vik 2 1911 Bonde Av departement 1984 1992
1992 Vanlig medlem Arne-Johan Johansen 1 1911 Lærer Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Elsa Lisbeth Eriksen 2 1931 Undervisningsin Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Vibeke Lund 2 1827 Student Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Elisabeth Aspaker 2 1901 Lærer Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Tor Tennvassås 1 1901 Student Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Nils Eskild Johansen 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Øyvind Rognseth 1 1902 Student Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Espen Ringholm 1 1902 Student Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Erling Erlandsen 1 1902 Avdelingsleder Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Rita Tiller 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Kristin Solberg 2 1902 Studieveileder Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Rigmor Sagmo Lundberg 2 1922 Prosjektleder Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Kåre Dreyer 1 1939 Rektor Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Arnhild Isaksen 2 1941 Spesialpedagog Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Kurt Leif Strøm 1 1941 Ordfører Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Jon Magne Lura 1 0 Student Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Tina Holte Hansen 2 1901 Studiekonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig medlem André Grundevig 1 1901 Student Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Jeanette Flosand 2 1902 Student Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Arne-Johan Johansen 1 1911 Lærer Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Elisabeth Aspaker 2 1901 Lærer Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Tor Tennvassås 1 1901 Student Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Laila Ness 2 1901 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Erling Erlandsen 1 1902 Avdelingsleder Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Rita Tiller 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Kristin Solberg 2 1902 Studieveileder Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Åsgeir Grong 1 1902 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Kurt Leif Strøm 1 1941 Ordfører Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Tina Holte Hansen 2 1901 Studiekonsulent Av departement 1992
1994 Vanlig medlem André Grundevig 1 1901 Student Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Jeanette Flosand 2 1902 Student Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Arne-Johan Johansen 1 1911 Lektor Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Elisabeth Aspaker 2 1901 Adjunkt Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Ivar Østberg 1 1901 Senterleder Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Laila Ness 2 1901 Student Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Erling Erlandsen 1 1902 Avdelingsleder Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Rita Tiller 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Åsgeir Grong 1 1902 Student Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Kurt Leif Strøm 1 1941 Ordfører Av departement 1992