Rådet for humanistisk forskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for humanistisk forskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for humanistisk forskning
Utvalgsnummer: 2120001
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1949
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 1949 ved kongelig resolusjon
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 19 19 66 550000 Annen instans
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 0 0
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 16 647000 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 0 0 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 8 399780 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 0 1243831
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 4 430807
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 10 6 490000
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 10 10 5 373000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10 10 6 359000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10 10 16 432445
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Leder Ola Kai Ledang 1 1601 Dosent I statsråd 1979 1983
1983 Nestleder Vigdis Ystad 2 301 Dosent I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig medlem Inge Lønning 1 301 Professor I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig medlem Tone Wikborg 2 301 Førstekonservator I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig medlem Claus Krag 1 821 Førsteamanuensis I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig medlem Gro Mandt 2 1201 Amanuensis I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig medlem Knut Venneslan 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig medlem Peter Hallaråker 1 1519 Førsteamanuensis I statsråd 1978 1983
1983 Vanlig medlem Jarle Simensen 1 1601 Professor I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig medlem Erik Haakon Egeberg 1 1902 Professor I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Sofie Rogstad 2 301 Instituttleder I statsråd 1978 1983
1983 Vanlig varamedlem Per Kværne 1 301 Professor I statsråd 1979
1983 Vanlig varamedlem Else Mundal 2 301 Dosent I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Martin Skjekkeland 1 821 Førsteamanuensis I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Beatrice Sandberg 2 1201 Dosent I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Bjarne Fidjestøl 1 1201 Professor I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Johs. B. Thue 1 1420 Førsteamanuensis I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Elisabeth Ingram 2 1601 Professor I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Sørenssen 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Gerd Bjørhovde 2 1902 Amanuensis I statsråd 1982 1983
1984 Vanlig varamedlem Per Kværne 1 301 Professor I statsråd 1979
1985 Leder Atle Kittang 1 1201 Professor I statsråd 1985
1985 Nestleder Ingvild Broch 2 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Cathrine Fabric Hansen 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Jakob Jervell 1 301 Professor I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Harald Herresthal 1 301 Professor I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Tore Pryser 1 501 Førsteamanuensis I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Gro Mandt 2 1201 Amanuensis I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig medlem Knut Venneslan 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig medlem Anniken Thue 2 1201 Førstekonservator I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Jarle Simensen 1 1601 Professor I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Christian Norberg-Schulz 1 301 Professor I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Ingun Margareth Montgomery 2 301 Professor I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Karin Gundersen 2 301 Professor I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Magne Velure 1 501 Direktør I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Nils Røttingen 1 821 Rektor I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Beatrice Sandberg 2 1201 Dosent I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Bjarne Fidjestøl 1 1201 Professor I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Ida Blom 2 1201 Professor I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Sørenssen 1 1601 Førsteamanuensis I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Ernst Håkon Jahr 1 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1985
1986 Leder Atle Kittang 1 1201 Professor I statsråd 1985
1986 Nestleder Ingvild Broch 2 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Jakob Jervell 1 301 Professor I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Cathrine Fabric Hansen 2 301 Professor I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Harald Herresthal 1 301 Professor I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Tore Pryser 1 501 Førsteamanuensis I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Anniken Thue 2 1201 Førstekonservator I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Christian Norberg-Schulz 1 301 Professor I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Ingun Margareth Montgomery 2 301 Professor I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Karin Gundersen 2 301 Professor I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Nils Røttingen 1 821 Rektor I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Ida Blom 2 1201 Professor I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Ernst Håkon Jahr 1 1902 Professor I statsråd 1985
1987 Leder Atle Kittang 1 1201 Professor I statsråd 1985
1987 Nestleder Ingvild Broch 2 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Jakob Jervell 1 301 Professor I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Cathrine Fabric Hansen 2 301 Professor I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Harald Herresthal 1 301 Professor I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Tore Pryser 1 501 Førsteamanuensi I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Anniken Thue 2 1201 Førstekonservat I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Knut Helle 1 1201 Professor I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Anne Johanne Stalsberg 2 1601 Amanuensis I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Magne Dybvig 1 1601 Professor I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Christian Norberg-Schulz 1 301 Professor I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Ingun Margareth Montgomery 2 301 Professor I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Karin Gundersen 2 301 Professor I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Bjarne Hodne 1 301 Professor I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Nils Røttingen 1 821 Rektor I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Ragnhild Bjerre Finnestad 2 1201 Førstelektor I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Jorunn Hareide 2 1601 Professor I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Ernst Håkon Jahr 1 1902 Professor I statsråd 1985
1988 Leder Atle Kittang 1 1201 Professor I statsråd 1985
1988 Nestleder Ingvild Broch 2 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Anniken Thue 2 301 Direktør I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Jakob Jervell 1 301 Professor I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Cathrine Fabric Hansen 2 301 Professor I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Harald Herresthal 1 301 Professor I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Tore Pryser 1 501 Førsteamanuensi I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Knut Helle 1 1201 Professor I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Anne Johanne Stalsberg 2 1601 Amanuensis I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Magne Dybvig 1 1601 Professor I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Ingun Margareth Montgomery 2 301 Professor I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Karin Gundersen 2 301 Professor I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Bjarne Hodne 1 301 Professor I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Nils Røttingen 1 821 Førsteamanuensi I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Ragnhild Bjerre Finnestad 2 1201 Førstelektor I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Jorunn Hareide 2 1601 Professor I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Ernst Håkon Jahr 1 1902 Professor I statsråd 1985
1989 Leder Ingvild Broch 2 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1985 1989
1989 Vanlig medlem Even Hovdhaugen 1 211 Professor I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Harald Herresthal 1 301 Professor I statsråd 1985
1989 Vanlig medlem Karin Gundersen 2 301 Professor I statsråd 1985 1989
1989 Vanlig medlem Anne Grethe Wichstrøm 2 301 Førstekonservat I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Halvor Moxnes 1 301 Professor I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Tore Pryser 1 501 Førsteamanuensi I statsråd 1985
1989 Vanlig medlem Knut Helle 1 1201 Professor I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Anne Johanne Stalsberg 2 1601 Amanuensis I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Magne Dybvig 1 1601 Professor I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Rosemarie Køhn 2 234 Amanuensis I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Bjarne Hodne 1 301 Professor I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Inger Kirsten Moen 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Nils Røttingen 1 821 Førsteamanuensi I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Annabelle Despard 2 1001 Førsteamanuensi I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Ragnhild Bjerre Finnestad 2 1201 Førstelektor I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Vigdis Songe-Møller 2 1201 Universitetslær I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Jorunn Hareide 2 1601 Professor I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Ernst Håkon Jahr 1 1902 Professor I statsråd 1985
1990 Vanlig medlem Even Hovdhaugen 1 211 Professor I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Harald Herresthal 1 301 Professor I statsråd 1985
1990 Vanlig medlem Anne Grethe Wichstrøm 2 301 Førstekonservat I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Halvor Moxnes 1 301 Professor I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Tore Pryser 1 501 Førsteamanuensis I statsråd 1985
1990 Vanlig medlem Knut Helle 1 1201 Professor I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Anne Johanne Stalsberg 2 1601 Amanuensiss I statsråd 1986
1990 Vanlig medlem Magne Dybvig 1 1601 Professor I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Rosemarie Køhn 2 234 Amanuensiss I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Christian Norberg-Schulz 1 301 Professor I statsråd 1985 1990
1990 Vanlig varamedlem Bjarne Hodne 1 301 Professor I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Inger Kirsten Moen 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Nils Røttingen 1 821 Førsteamanuensis I statsråd 1985
1990 Vanlig varamedlem Annabelle Despard 2 1001 Førsteamanuensis I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Ragnhild Bjerre Finnestad 2 1201 Førstelektor I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Vigdis Songe-Møller 2 1201 Universitetslær I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Jorunn Hareide 2 1601 Professor I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Ernst Håkon Jahr 1 1902 Professor I statsråd 1985
1991 Nestleder Even Hovdhaugen 1 211 Professor I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Harald Herresthal 1 301 Professor I statsråd 1985
1991 Vanlig medlem Anne Grethe Wichstrøm 2 301 Førstekonservat I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Halvor Moxnes 1 301 Professor I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Harald Jørgensen 1 301 Professor I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Tore Pryser 1 501 Førsteamanuensi I statsråd 1985
1991 Vanlig medlem Ellen Schrumpf 2 821 Førsteaman I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Knut Helle 1 1201 Professor I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Bergljot Margrete Solberg 2 1201 Professor I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Anne Johanne Stalsberg 2 1601 Amanuensis I statsråd 1986
1991 Vanlig medlem Magne Dybvig 1 1601 Professor I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Rosemarie Køhn 2 234 Amanuensis I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Bjarne Hodne 1 301 Professor I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Inger Kirsten Moen 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Nils Røttingen 1 821 Førsteamanuensi I statsråd 1985
1991 Vanlig varamedlem Annabelle Despard 2 1001 Førsteamanuensi I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Ragnhild Bjerre Finnestad 2 1201 Førstelektor I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Vigdis Songe-Møller 2 1201 Universitetslær I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Tone Birkeland 2 1201 Høgskolele I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Arne Sivert Svindland 1 1247 Førsteaman I statsråd 1991
1991 Vanlig varamedlem Karl Johan Sognnes 1 1601 Førsteaman I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Ernst Håkon Jahr 1 1902 Professor I statsråd 1985
1992 Leder Even Hovdhaugen 1 211 Professor I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Anne Grethe Wichstrøm 2 301 Førstekonservat I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Halvor Moxnes 1 301 Professor I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Harald Jørgensen 1 301 Professor I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Ellen Schrumpf 2 821 Førsteamanuensi I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Knut Helle 1 1201 Professor I statsråd 1987
1992 Vanlig medlem Bergljot Margrete Solberg 2 1201 Professor I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Helge Høibraaten 1 1601 Amanuensis Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Rosemarie Køhn 2 234 Amanuensis I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Bjarne Hodne 1 301 Professor I statsråd 1987
1992 Vanlig varamedlem Inger Kirsten Moen 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Annabelle Despard 2 1001 Førsteamanuensi I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Ragnhild Bjerre Finnestad 2 1201 Førstelektor I statsråd 1987
1992 Vanlig varamedlem Vigdis Songe-Møller 2 1201 Universitetslær I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Tone Birkeland 2 1201 Høgskolelektor I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Arne Sivert Svindland 1 1247 Førsteamanuensi I statsråd 1991
1992 Vanlig varamedlem Karl Johan Sognnes 1 1601 Førsteamanuensi I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Ernst Håkon Jahr 1 1902 Professor I statsråd 1985