Rådet for forskning for samfunnsplanlegging

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for forskning for samfunnsplanlegging" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for forskning for samfunnsplanlegging
Utvalgsnummer: 2120005
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 23.12.1977 ved kongelig resolusjon
Tidsfrist: 1981
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 24 24 0 0 Annen instans
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 24 24 0 0 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 16 16 11 253000 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 16 16 0 0 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 16 16 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Leder Tora Houg 2 216 Forsker I statsråd 1978 1983
1983 Nestleder Åsmund Sæther 1 233 Underdirektør I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Guri Dyrendahl 2 230 Sosialarbeider I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig medlem Trygve Bakken 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1978 1983
1983 Vanlig medlem Ragnar Røberg-Larsen 1 301 Sekretær I statsråd 1978 1983
1983 Vanlig medlem Olaf Stene 1 301 Avdelingsleder Av departement 1982 1983
1983 Vanlig medlem Mari Holmboe Ruge 2 301 Byråsjef I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig medlem Marit Engebretsen 2 301 Byråsjef I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig medlem Per Sevaldson 1 301 Forskningssjef I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig medlem Erling Eide 1 301 Professor I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig medlem Jan Grund 1 301 Planleggingssjef I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Kjersti Borgen 2 427 Ordfører I statsråd 1978 1983
1983 Vanlig medlem Sverre Nordby 1 707 Fylkesordfører I statsråd 1978 1983
1983 Vanlig medlem Oddvar Haugland 1 821 Rektor I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig medlem Jan Chr. Brøgger 1 1601 Professor I statsråd 1978 1983
1983 Vanlig varamedlem Randi Sømme 2 215 Førsteamanuensis I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Sigurd Skirbekk 1 219 Førsteamanuensis I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Hugo Parr 1 233 Byråsjef I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Gerd Sætness 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1978 1983
1983 Vanlig varamedlem Bernt H. Lund 1 301 Finansrådmann I statsråd 1978 1983
1983 Vanlig varamedlem Jorunn Christensen 2 301 Organisasjonssekr I statsråd 1978 1983
1983 Vanlig varamedlem Knut Eggum Johansen 1 301 Underdirektør I statsråd 1978 1983
1983 Vanlig varamedlem Jon Elster 1 301 Dosent I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Terje Stubberud 1 301 Underdirektør I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Petter J. Drefvelin 1 301 Avdelingsdirektør 1983
1983 Vanlig varamedlem Tor Steig 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Pål Erik Holte 1 301 Underdirektør I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Kjølv Eivind Egeland 1 1103 Direktør I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Ingunn Birkeland 2 1201 Nestleder I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Jan Raa 1 1902 Professor I statsråd 1982 1983
1984 Nestleder Åsmund Sæther 1 233 Underdirektør I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Jan Grund 1 301 Planleggingssjef I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Petter J. Drefvelin 1 301 Avdelingsdirektør 1983
1984 Vanlig varamedlem Tor Steig 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Pål Erik Holte 1 301 Underdirektør I statsråd 1983
1985 Leder Svein Aasmundstad 1 501 Fylkesrådmann I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Kari Østvedt 2 216 Utredningsleder Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Guri Dyrendahl 2 230 Konsulent I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig medlem Åsmund Sæther 1 233 Underdirektør I statsråd 1983 1985
1985 Vanlig medlem Knut Eggum Johansen 1 301 Underdirektør I statsråd 1978 1985
1985 Vanlig medlem Per Sevaldson 1 301 Forskningssjef I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig medlem Olaf Stene 1 301 Kontorsjef I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig medlem Jan Grund 1 301 Underdirektør I statsråd 1983 1985
1985 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Anne Sæterdal 2 301 Forskningsleder I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Steinar Øivind Strøm 1 533 Professor I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Kjell Ursin-Smith 1 1103 Kommunalråd I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1983 1985
1985 Vanlig medlem Jan Chr. Brøgger 1 1601 Professor I statsråd 1978 1985
1985 Vanlig medlem Anne Marie Støkken 2 1804 Forsker 1985
1985 Vanlig varamedlem Randi Sømme 2 215 Førsteamanuensis I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Arnlaug Leira 2 219 Forsker
1985 Vanlig varamedlem Else M. Stuenæs 2 219 Amanuensis I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Francesco Kjellberg 1 219 Professor I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Petter J. Drefvelin 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Tor Steig 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Anne Fikkan 2 301 Byråsjef I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Nina Bjerkedal 2 301 Byråsjef I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Merete Johnson 2 301 Skolestyreformann I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Gunnar Gjerde 1 301 Underdirektør 1985
1985 Vanlig varamedlem Bjørg Turid Ofstad 2 301 Utredningskonsule I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Ola Ribe 1 301 Utredningsleder I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Ingunn Birkeland 2 1201 Nestleder I statsråd 1982 1985
1985 Vanlig varamedlem Karl Georg Høyer 1 1420 Rektor I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Håvard Alstadheim 1 1714 Ordfører I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Jan Raa 1 1902 Professor I statsråd 1982 1985
1986 Leder Svein Aasmundstad 1 501 Fylkesrådmann I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Kari Østvedt 2 216 Utredningsleder Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Anne Sæterdal 2 301 Forskningsleder I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Jan Dybfest 1 301 Utredningsleder Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Steinar Øivind Strøm 1 533 Professor I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Kjell Ursin-Smith 1 1103 Kommunalråd I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Lars E. Ramstad 1 1539 Rektor Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Anne Marie Støkken 2 1804 Amanuensis 1985
1986 Vanlig varamedlem Hans Kristian Lemann 1 213 Stortingsrepresentant I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Arnlaug Leira 2 219 Forsker
1986 Vanlig varamedlem Else M. Stuenæs 2 219 Amanuensis I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Francesco Kjellberg 1 219 Professor I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirektør 1985
1986 Vanlig varamedlem Anne Fikkan 2 301 Byråsjef I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Nina Bjerkedal 2 301 Byråsjef I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Merete Johnson 2 301 Skolestyreformann I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Bjørg Turid Ofstad 2 301 Utredningskonsule I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Ola Ribe 1 301 Utredningsleder I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Fred-Olav Sørensen 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Karl Georg Høyer 1 1420 Rektor I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Håvard Alstadheim 1 1714 Ordfører I statsråd 1985