Riksbibliotekrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Riksbibliotekrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Riksbibliotekrådet
Utvalgsnummer: 2121000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1970
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1970 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Drøfte nasjonal bibliotekpolitikk.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 18 0 0 75000 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 17 0 2 67230 Annen instans
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 17 0 2 73421 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 15 0 2 108368 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 15 0 7 34400 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 15 0 2 111520 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 15 0 2 64790 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 14 0 2 80150
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 14 0 2 71982
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 14 0 2 81530
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 14 0 2 96334
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 14 0 4 92218
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 14 0 5 121000
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 14 0 4 110717
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 14 0 7 108033
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 14 0 8 119841
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 14 0 5 71800
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 5 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Gerhard Munthe 1 301 Riksbibliotekar Av departement 1970 1980
1980 Vanlig medlem Lars Ketil Strand 1 214 Professor Av departement 1975 1980
1980 Vanlig medlem John Hjeltnes 1 214 Hovedbibliotekar Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Else Granheim 2 220 Bibliotekdirektør Av departement 1973 1980
1980 Vanlig medlem Anne Sakshaug 2 301 Bibliotekar Av departement 1970 1980
1980 Vanlig medlem Nils Oluf Grenan 1 301 Ingeniør Av departement 1970 1980
1980 Vanlig medlem Dagfinn Mannsåker 1 301 Riksarkivar Av departement 1975 1980
1980 Vanlig medlem Knut Arne Lie 1 301 Bokhandler Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Hans G. Krog 1 301 Direktør Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Anna Nannestad Nicolaysen 2 301 Sykehusbibliotekar Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem John Brandrud 1 533 Overbibliotekar Av departement 1972 1980
1980 Vanlig medlem Ingrid Terland 2 1001 Høgskolebibliotekar Av departement 1975 1980
1980 Vanlig medlem Karen B. Helle 2 1201 Dosent Av departement 1974 1980
1980 Vanlig medlem Mathias Tveitane 1 1201 Overbibliotekar Av departement 1975 1980
1980 Vanlig medlem Knut Thalberg 1 1601 Hovedbibliotekar Av departement 1970 1980
1980 Vanlig medlem Olaf Inge Rønning 1 1601 Professor Av departement 1970 1980
1980 Vanlig medlem Ole Arvid Brønmo 1 1902 Overbibliotekar Av departement 1974 1980
1982 Vanlig medlem Kari Heir 1 301 Overbibliotekar Av departement 1972 1982
1982 Vanlig medlem John Egill Steen 1 1201 Hovedbibliotekar Av departement 1972 1982
1983 Leder Gerhard Munthe 1 301 Riksbibliotekar Av departement 1970 1984
1983 Vanlig medlem Lars Ketil Strand 1 214 Professor Av departement 1975 1984
1983 Vanlig medlem John Hjeltnes 1 214 Hovedbibliotekar Av departement 1976 1984
1983 Vanlig medlem Else Granheim 2 220 Bibliotekdirektør Av departement 1973 1984
1983 Vanlig medlem Kari Heir 1 301 Overbibliotekar Av departement 1972 1984
1983 Vanlig medlem Anna Nannestad Nicolaysen 2 301 Bibliotekar Av departement 1978 1984
1983 Vanlig medlem Knut Arne Lie 1 301 Bokhandler Av departement 1978 1984
1983 Vanlig medlem Hans G. Krog 1 301 Direktør Av departement 1978 1984
1983 Vanlig medlem Ingrid Terland 2 1001 Høgskolebibliotek Av departement 1975 1984
1983 Vanlig medlem John Egill Steen 1 1201 Hovedbibliotekar Av departement 1972 1984
1983 Vanlig medlem Karen B. Helle 2 1201 Dosent Av departement 1974 1984
1984 Leder Gerhard Munthe 1 301 Riksbibliotekar Av departement 1970 1984
1984 Vanlig medlem Lars Ketil Strand 1 214 Professor Av departement 1975 1984
1984 Vanlig medlem John Hjeltnes 1 214 Hovedbibliotekar Av departement 1976 1984
1984 Vanlig medlem Else Granheim 2 220 Bibliotekdirektør Av departement 1973 1984
1984 Vanlig medlem Kari Heir 1 301 Overbibliotekar Av departement 1972 1984
1984 Vanlig medlem Anna Nannestad Nicolaysen 2 301 Bibliotekar Av departement 1978 1984
1984 Vanlig medlem Knut Arne Lie 1 301 Bokhandler Av departement 1978 1984
1984 Vanlig medlem Hans G. Krog 1 301 Direktør Av departement 1978 1984
1984 Vanlig medlem John Herstad 1 301 Riksarkivar Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Nic. Knudtzon 1 301 Utviklingsdirektø Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Ingrid Terland 2 1001 Høgskolebibliotek Av departement 1975 1984
1984 Vanlig medlem John Egill Steen 1 1201 Hovedbibliotekar Av departement 1972 1984
1984 Vanlig medlem Ingeborg Sølvberg 2 1601 Forsker Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Erik Haakon Egeberg 1 1902 Professor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem John Herstad 1 301 Riksarkivar Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Nic. Knudtzon 1 301 Utviklingsdirektø Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Ingeborg Sølvberg 2 1601 Forsker Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Erik Haakon Egeberg 1 1902 Professor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem John Herstad 1 301 Riksarkivar Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Nic. Knudtzon 1 301 Utviklingsdirektø Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Ingeborg Sølvberg 2 1601 Forsker Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Erik Haakon Egeberg 1 1902 Professor Av departement 1984
1987 Leder Kari Heir 1 301 Riksbibliotekar Av departement 1972 1987
1987 Vanlig medlem Lars Ketil Strand 1 214 Professor Av departement 1975 1987
1987 Vanlig medlem Else Granheim 2 220 Bibliotekdirekt Av departement 1973 1987
1987 Vanlig medlem Tom Vister 1 220 Adm. Direktør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Jan Erik Røed 1 220 Fung. Overbibli Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Anna Nannestad Nicolaysen 2 301 Bibliotekar Av departement 1978 1987
1987 Vanlig medlem John Herstad 1 301 Riksarkivar Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Nic. Knudtzon 1 301 Utviklingsdirek Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Karl Kalseth 1 301 Avdelingssjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Torild Alnæs 2 301 Undervisningsle Av departement 1987
1987 Vanlig medlem John Egill Steen 1 1201 Hovedbiblioteka Av departement 1972 1987
1987 Vanlig medlem Sissel Bleken 2 1201 Bibliotekar Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Ingeborg Sølvberg 2 1601 Forsker Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Erik Haakon Egeberg 1 1902 Professor Av departement 1984 1987
1988 Vanlig medlem Tom Vister 1 220 Adm. Direktør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Jan Erik Røed 1 220 Overbibliotekar Av departement 1987
1988 Vanlig medlem John Herstad 1 301 Riksarkivar Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Karl Kalseth 1 301 Avdelingssjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Torild Alnæs 2 301 Undervisningsle Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Sissel Bleken 2 1201 Bibliotekar Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Tom Vister 1 220 Adm. Direktør Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Jan Erik Røed 1 220 Overbibliotekar Av departement 1987
1989 Vanlig medlem John Herstad 1 301 Riksarkivar Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Karl Kalseth 1 301 Avdelingssjef Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Torild Alnæs 2 301 Undervisningsle Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Sissel Bleken 2 1201 Bibliotekar Av departement 1987
1990 Leder Kari Heir 1 301 Riksbibliotekar Av departement 1981 1990
1990 Vanlig medlem John Herstad 1 219 Riksarkivar Av departement 1984 1990
1990 Vanlig medlem Else Granheim 2 220 Bibliotekdirekt Av departement 1973 1990
1990 Vanlig medlem Jan Erik Røed 1 220 Overbibliotekar Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Karl Kalseth 1 301 Seksjonssjef Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Elisabeth Buntz 2 301 Biblioteksjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Dag Juul Møller 1 301 Bokhandler Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Stein L. Bråten 1 301 Professor Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Else-Margrethe Bredland 2 1018 Høgskolebibliot Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Jostein Helland Hauge 1 1201 Direktør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Frode Birkeland 1 1519 Hovedbiblioteka Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Randi Gjersvik 2 1601 Overbibliotekar Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Ole Arvid Brønmo 1 1601 Universitetsdir Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Erik Haakon Egeberg 1 1902 Professor Av departement 1984 1990
1991 Vanlig medlem Elisabeth Buntz 2 301 Biblioteksjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Dag Juul Møller 1 301 Bokhandler Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Stein L. Bråten 1 301 Professor Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Else-Margrethe Bredland 2 1018 Høgskolebibliot Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Jostein Helland Hauge 1 1201 Direktør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Frode Birkeland 1 1519 Hovedbiblioteka Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Ole Arvid Brønmo 1 1601 Administrasjons Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Randi Gjersvik 2 1601 Overbibliotekar Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Elisabeth Buntz 2 301 Biblioteksjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Dag Juul Møller 1 301 Bokhandler Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Stein L. Bråten 1 301 Professor Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Asbjørn Langeland 1 301 Bibliotekdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Else-Margrethe Bredland 2 1018 Høgskolebibliot Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Jostein Helland Hauge 1 1201 Direktør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Frode Birkeland 1 1519 Hovedbiblioteka Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ole Arvid Brønmo 1 1601 Administrasjons Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Randi Gjersvik 2 1601 Overbibliotekar Av departement 1990
1993 Leder Kari Heir 1 301 Riksbibliotekar Av departement 1981 1993
1993 Vanlig medlem John Herstad 1 219 Riksarkivar Av departement 1984 1993
1993 Vanlig medlem Jan Erik Røed 1 220 Overbibliotekar Av departement 1987 1993
1993 Vanlig medlem Asbjørn Langeland 1 226 Bibliotekdirekt Av departement 1991 1993
1993 Vanlig medlem Karl Kalseth 1 301 Seksjonssjef Av departement 1987 1993
1993 Vanlig medlem Elisabeth Buntz 2 301 Biblioteksjef Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Dag Juul Møller 1 301 Bokhandler Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Stein L. Bråten 1 301 Professor Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Else-Margrethe Bredland 2 1018 Bibliotekleder Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Jostein Helland Hauge 1 1201 Prosjektleder Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Frode Birkeland 1 1519 Hovedbiblioteka Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Ole Arvid Brønmo 1 1601 Ass. Universite Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Randi Gjersvik 2 1601 Overbibliotekar Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Erik Haakon Egeberg 1 1902 Professor Av departement 1984 1993
1994 Leder Kirsten Engelstad 2 301 Fung Riksbibli Av departement 1994
1994 Vanlig medlem John Herstad 1 219 Riksarkivar Av departement 1984 1994
1994 Vanlig medlem Astri Ottesen 2 219 Sekretariatlede Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Jan Erik Røed 1 220 Overbibliotekar Av departement 1987 1994
1994 Vanlig medlem Asbjørn Langeland 1 226 Bibliotekdirekt Av departement 1991 1994
1994 Vanlig medlem Karl Kalseth 1 301 Seksjonssjef Av departement 1987 1994
1994 Vanlig medlem Elisabeth Buntz 2 301 Biblioteksjef Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Dag Juul Møller 1 301 Bokhandler Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Stein L. Bråten 1 301 Professor Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Jostein Helland Hauge 1 1201 Prosjektleder Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Frode Birkeland 1 1519 Hovedbiblioteka Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Ole Arvid Brønmo 1 1601 Ass Universite Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Randi Gjersvik 2 1601 Overbibliotekar Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Erik Haakon Egeberg 1 1902 Professor Av departement 1984 1994
1995 Leder Kirsten Engelstad 2 301 Fung. Riksbibli Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Astri Ottesen 2 219 Sekretariatlede Av departement 1994
1996 Leder Kirsten Engelstad 2 301 Fung. Riksbibli Av departement 1994
1996 Sekretær, ikke medlem Torill Redse 2 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Astri Ottesen 2 219 Sekretariatlede Av departement 1994
1997 Leder Kirsten Engelstad 2 301 Fung. Riksbibli Av departement 1994
1997 Sekretær, ikke medlem Torill Redse 2 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Astri Ottesen 2 219 Sekretariatlede Av departement 1994