Styret for Norsk Tipping A/S

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norsk Tipping A/S" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norsk Tipping A/S
Utvalgsnummer: 2122000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1946
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1946 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Lede Norsk Tipping A/S i samsvar med gjeldende lov om tipping i samband med idrettstevlinger av 21. juni 1946 og de regler som er fastsatt eller godkjent av Kongen eller vedkommende departement med hjemmel i denne lov.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 8 0 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 7 73885 Annen instans
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 8 122000 Annen instans
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 8 137327 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 7 126552 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 6 137000 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 9 147000 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 7 206000
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 8 349912
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 12 314624
1990 Kirke- og kulturdepartementet 7 7 9 230441
1991 Kulturdepartementet 7 7 8 267926
1992 Kulturdepartementet 7 7 10 312000
1993 Kulturdepartementet 6 5 8 362116
1994 Kulturdepartementet 6 5 8 383000
1995 Kulturdepartementet 6 5 7 308000
1996 Kulturdepartementet 6 5 7 347554
1997 Kulturdepartementet 6 5 9 355529
2002 Kultur- og kirkedepartementet
2003 Kultur- og kirkedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Lars Holen 1 438 Bonde Av departement 1977 1980
1980 Nestleder Eva Sivertsen 2 1601 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Nicolai Johansen 1 219 Generalsekretær Av departement 1967 1980
1980 Vanlig medlem Ole Jacob Bangstad 1 219 Generalmajor Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Eli Andreassen 2 401 Fullmektig Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Magne Linderud 1 401 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ruth Skaare Botner 2 412 Førstekontorfullmektig Av departement 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Thor Hernes 1 219 Generalsekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Einar Jørum 1 219 Sjefsingeniør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Birgit Frydenlund 2 401 Førstesekretær Av departement
1980 Vanlig varamedlem Brit Ramborg Hallem 2 401 Kupongbehandler Av departement
1980 Vanlig varamedlem Karen Haugen 2 414 Undervisningsleder Av departement
1980 Vanlig varamedlem Karl Stålaker 1 512 Bestyrer Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ivar Gjelsvik 1 1201 Høyesterettsadvokat Av departement
1981 Vanlig varamedlem Thor Hernes 1 219 Generalsekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Einar Jørum 1 219 Sjefsingeniør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Birgit Frydenlund 2 401 Førstesekretær Av departement
1981 Vanlig varamedlem Brit Ramborg Hallem 2 401 Kupongbehandler Av departement
1981 Vanlig varamedlem Karen Haugen 2 414 Undervisningsleder Av departement
1981 Vanlig varamedlem Karl Stålaker 1 512 Bestyrer Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ivar Gjelsvik 1 1201 Høyesterettsadvokat Av departement
1983 Leder Joachim A. Holter 1 301 Adm. Direktør Av departement 1983
1983 Nestleder Eva Sivertsen 2 1601 Professor Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Nicolai Johansen 1 219 Generalsekretær Av departement 1967 1983
1983 Vanlig medlem Ole Jacob Bangstad 1 219 Fhv. Generalmajor Av departement 1977 1983
1983 Vanlig medlem Magne Linderud 1 401 Konsulent Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Turid Tomter 2 401 Kupongbehandler Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Thor Hernes 1 219 Generalsekretær Av departement 1971 1983
1983 Vanlig varamedlem Marit Fjeld 2 401 Fysioterapeut Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Tone Kornberg Andersen 2 401 Kupongbehandler Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Trygve Ø. Legreid 1 401 Siviløkonom Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Hansen 1 417 Konsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Karl Stålaker 1 512 Bestyrer Av departement 1977 1983
1983 Vanlig varamedlem Eldar Hansen 1 1601 Fritidssjef Av departement 1983
1984 Leder Joachim A. Holter 1 301 Adm. Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Turid Tomter 2 401 Kupongbehandler Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Marit Fjeld 2 401 Fysioterapeut Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Tone Kornberg Andersen 2 401 Kupongbehandler Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Trygve Ø. Legreid 1 401 Siviløkonom Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Hansen 1 417 Konsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Eldar Hansen 1 1601 Fritidssjef Av departement 1983
1985 Leder Joachim A. Holter 1 301 Adm. Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Turid Tomter 2 401 Kupongbehandler Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Marit Fjeld 2 401 Fysioterapeut Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Tone Kornberg Andersen 2 401 Kupongbehandler Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Trygve Ø. Legreid 1 401 Siviløkonom Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Hansen 1 417 Konsulent Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Eldar Hansen 1 1601 Fritidssjef Av departement 1983
1986 Leder Joachim A. Holter 1 301 Adm. Direktør Av departement 1983 1986
1986 Vanlig medlem Hans B. Skaset 1 301 Professor Av departement 1977 1986
1986 Vanlig medlem Magne Linderud 1 401 Konsulent Av departement 1980 1986
1986 Vanlig medlem Turid Tomter 2 401 Kupongbehandler Av departement 1983 1986
1986 Vanlig medlem Anne Lunder 2 502 Herredsgartner Av departement 1983 1986
1986 Vanlig medlem Eldar Hansen 1 1601 Fritidssjef Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Thor Hernes 1 219 Generalsekretær Av departement 1971 1986
1986 Vanlig varamedlem Svein Haagenrud 1 226 Generalsekretær Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Marit Fjeld 2 401 Fysioterapeut Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Tone Kornberg Andersen 2 401 Kupongbehandler Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Trygve Ø. Legreid 1 401 Siviløkonom Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Hansen 1 417 Konsulent Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Thor Kr. Nordheim 1 417 Førstesekretær Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Karl Stålaker 1 512 Bestyrer Av departement 1977 1986
1987 Vanlig varamedlem Svein Haagenrud 1 226 Generalsekretær Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Thor Kr. Nordheim 1 417 Førstesekretær Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Magnhild S. Brennvall 2 220 Fhv. Generalsek Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Svein Haagenrud 1 226 Fhv. Generalsek Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Thor Kr. Nordheim 1 417 Kontorsjef Av departement 1986
1989 Leder Axel Helgeland 1 602 Siviløkonom Av departement 1989
1989 Nestleder Anne-Lise Bakken 2 401 Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Per Ravn Omdal 1 219 Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Hans B. Skaset 1 301 Professor Av departement 1977 1989
1989 Vanlig medlem Tone Kornberg Andersen 2 401 Kupongbehandler Av departement 1983 1989
1989 Vanlig medlem Bjørn Hansen 1 417 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Tordis Dalland Evans 2 1201 Professor Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Ivar Egeberg 1 226 Generalsekretær Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Magne Linderud 1 401 Førstekonsulent Av departement 1980 1989
1989 Vanlig varamedlem Marit Fjeld 2 401 Fysioterapeut Av departement 1983 1989
1989 Vanlig varamedlem Trygve Ø. Legreid 1 401 Siviløkonom Av departement 1983 1989
1989 Vanlig varamedlem Frida Reinsnes Stendahl 2 401 Kupongbehandler Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Kari Blegen 2 502 Direktør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Harald Tronvik 1 627 Administrasjons Av departement 1989
1990 Roald Bergsaker 1 1102 Direktør
1990 Leder Axel Helgeland 1 602 Daglig Leder Av departement 1989
1990 Nestleder Anne-Lise Bakken 2 401 Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Per Ravn Omdal 1 219 Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Bjørn Hansen 1 417 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Tordis Dalland Evans 2 1201 Professor Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Ivar Egeberg 1 226 Generalsekretær Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Frida Reinsnes Stendahl 2 401 Kupongbehandler Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Kari Blegen 2 502 Rådmann Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Harald Tronvik 1 627 Fylkeskultursje Av departement 1989
1991 Leder Axel Helgeland 1 602 Daglig Leder Av departement 1989
1991 Nestleder Anne-Lise Bakken 2 401 Konsulent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Per Ravn Omdal 1 219 Konsulent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Bjørn Hansen 1 417 Førstekonsulent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Roald Bergsaker 1 1102 Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Tordis Dalland Evans 2 1201 Professor Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Ivar Egeberg 1 226 Generalsekretær Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Frida Reinsnes Stendahl 2 401 Kupongbehandler Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Kari Blegen 2 502 Rådmann Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Svein-Erik Jensen 1 622 Generalsekretær Av departement 1991
1992 Leder Axel Helgeland 1 602 Daglig Leder Av departement 1989 1992
1992 Nestleder Anne-Lise Bakken 2 401 Konsulent Av departement 1989 1992
1992 Vanlig medlem Per Ravn Omdal 1 219 Konsulent Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Tone Kornberg Andersen 2 401 Kupongbehandler Av departement 1983 1992
1992 Vanlig medlem Bjørn Hansen 1 417 Førstekonsulent Av departement 1989 1992
1992 Vanlig medlem Odd Flattum 1 623 Ordfører Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Roald Bergsaker 1 1102 Direktør Av departement 1991 1992
1992 Vanlig medlem Tordis Dalland Evans 2 1201 Professor Av departement 1989 1992
1992 Vanlig varamedlem Ivar Egeberg 1 226 Generalsekretær Av departement 1989 1992
1992 Vanlig varamedlem Magne Linderud 1 401 Førstekonsulent Av departement 1980 1992
1992 Vanlig varamedlem Marit Fjeld 2 401 Fysioterapeut Av departement 1983 1992
1992 Vanlig varamedlem Trygve Ø. Legreid 1 401 Siviløkonom Av departement 1983 1992
1992 Vanlig varamedlem Frida Reinsnes Stendahl 2 401 Kupongbehandler Av departement 1989 1992
1992 Vanlig varamedlem Kari Blegen 2 502 Rådmann Av departement 1989 1992
1992 Vanlig varamedlem Svein-Erik Jensen 1 622 Generalsekretær Av departement 1991 1992
1993 Leder Axel Helgeland 1 602 Siviløkonom I statsråd 1989 1993
1993 Nestleder Marit Skartveit 2 1103 Forsyningsdirek I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Torgeir Mjør Grimsrud 1 301 Konsernsjef I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Unni Olav 2 301 Markedsdirektør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Bjørn Vidar Mathisen 1 401 Edb-Sjef I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem May Sanner 2 401 Kontrollør I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Toril Berg 2 401 Regnskapssekret I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Odd Ilseth 1 401 Salgssjef I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Svein Lyngnes 1 412 Adm. Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Egil Holen 1 419 Rådgiver I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Nanna Egidius 2 521 Økonomisjef I statsråd 1993
1994 Nestleder Unni Olav 2 301 Markedsdirektør I statsråd 1993
1994 Nestleder Marit Skartveit 2 1103 Forsyningsdirek I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Torgeir Mjør Grimsrud 1 301 Konsernsjef I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Bjørn Vidar Mathisen 1 401 Edb-Sjef I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem May Sanner 2 401 Kontrollør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Svein Lyngnes 1 412 Adm Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Toril Berg 2 401 Regnskapssekret I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Odd Ilseth 1 401 Salgssjef I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Egil Holen 1 419 Ridgiver I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Nanna Egidius 2 521 Økonomisjef I statsråd 1993
1995 Leder Axel Helgeland 1 602 Daglig Leder I statsråd 1989 1995
1995 Nestleder Anni Onsager 2 301 Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Torgeir Mjør Grimsrud 1 301 Konsernsjef I statsråd 1993 1995
1995 Vanlig medlem Unni Olav 2 301 Markedsdirektør I statsråd 1993 1995
1995 Vanlig medlem Bjørn Vidar Mathisen 1 401 Edb-Sjef I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem May Sanner 2 401 Kontrollør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Tone Kornberg Andersen 2 401 Betjent Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Reidar Aasen 1 417 Edb-Sjef Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Toril Berg 2 401 Regnskapssekret I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Odd Ilseth 1 401 Salgssjef I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Thor Martinsen 1 401 Kjøkkensjef Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Svein Lyngnes 1 412 Adm. Direktør I statsråd 1993 1995
1995 Vanlig varamedlem Eva Deglum 2 417 Produktsekretær Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Egil Holen 1 419 Rådgiver I statsråd 1993 1995
1995 Vanlig varamedlem Nanna Egidius 2 521 Økonomisjef I statsråd 1993 1995
1996 Nestleder Anni Onsager 2 301 Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Tone Kornberg Andersen 2 401 Betjent Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Reidar Aasen 1 417 Edb-Sjef Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Thor Martinsen 1 401 Kjøkkensjef Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Eva Deglum 2 417 Produktsekretær Av departement 1995
1997 Leder Sigmund Thue 1 501 H.R.Advokat Av departement 1997
1997 Nestleder Anni Onsager 2 301 Direktør Av departement 1995 1997
1997 Vanlig medlem Torgeir Mjør Grimsrud 1 301 Konsernsjef Av departement 1993 1997
1997 Vanlig medlem Unni Olav 2 301 Markedsdirektør Av departement 1993 1997
1997 Vanlig medlem Tone Kornberg Andersen 2 401 Betjent Av departement 1995 1997
1997 Vanlig medlem Reidar Aasen 1 417 Edb-Sjef Av departement 1995 1997
1997 Vanlig varamedlem Thor Martinsen 1 401 Kjøkkensjef Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Brit S. Braastad 2 412 Daglig Leder Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Roar Kvaløy 1 412 Innkjøper Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Eva Deglum 2 417 Produktsekretær Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Randi Sætershagen 2 417 Markedsdirektør Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Egil Holen 1 419 Rådgiver Av departement 1993 1997
2002 Berit Fosheim 301 Lagmann
2002 Torgeir Mjør Grimsrud 301 Styreformann
2002 Kjersti Langseth 403
2002 Tone Kornberg Andersen 403 Internbud
2002 Geir Evensen 403 Systemutvikler
2002 Brit S. Braastad 412 Daglig Leder
2002 Marit Skaugen Holmberg 412 Utviklingssjef
2002 Egil Holen 419 Pensjonist
2002 Odd Solbraa 519 Pensjonist
2002 Leder Sigmund Thue 501 H.R.Advokat
2002 Nestleder Anni Onsager 301 Direktør
2003 Kjersti Langseth
2003 Brit S. Braastad Daglig Leder
2003 Tone Kornberg Andersen Internbud
2003 Berit Fosheim Lagmann
2003 Egil Holen Pensjonist
2003 Odd Solbraa Pensjonist
2003 Torgeir Mjør Grimsrud Styreformann
2003 Geir Evensen Systemutvikler
2003 Marit Skaugen Holmberg Utviklingssjef
2003 Leder Sigmund Thue H.R.Advokat
2003 Nestleder Anni Onsager Direktør