Statens musikkråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Statens musikkråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Statens musikkråd
Utvalgsnummer: 2156000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet 15.09.1961 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Musikkrådet skal yte Kultur- og vitenskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og andre offentlige organer sakkyndig hjelp i musikkspørsmål.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 6 66000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 6 175000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 5 122408 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 6 121787 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 8 383927 Vedkommende departement
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 6 143272 Vedkommende departement
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 10 150000 Vedkommende departement
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 5 201262
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 6 0 0
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 3 112438
1990 Kirke- og kulturdepartementet 7 7 7 0
1991 Kulturdepartementet 7 7 10 153494
1992 Kulturdepartementet 7 7 9 143320
1993 Kulturdepartementet 7 7 7 184401
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Reidun Berg 2 301 Programsekretær Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Frode Thingnæs 1 213 Musiker Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Karsten Andersen 1 1201 Kapellmester Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Judith Romuld 2 1902 Fylkesmusikkleder Av departement
1981 Leder Reidun Berg 2 301 Programsekretær Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Hans Kolstad 1 604 Rektor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Egil Hovland 1 103 Komponist/Organist Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Liv Glaser 2 219 Pianist Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Frode Thingnæs 1 301 Musiker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Otto Sættem 1 1502 Bokhandler Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ola Kai Ledang 1 1601 Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Judith Romuld 2 1902 Fylkesmusikkleder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Terje Tønnesen 1 301 Fiolinist Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Maj Sønstevold 2 301 Komponist Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Åse Kleveland 2 301 Musiker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Einar Solbu 1 301 Studieinspektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Roald Håland 1 1103 Fylkeskultursjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Rolf Davidsson 1 1201 Rektor Av departement 1981 1981
1983 Vanlig medlem Egil Hovland 1 103 Komponist Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Liv Glaser 2 219 Pianist Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Terje Tønnesen 1 301 Fiolinist Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Otto Sættem 1 1502 Bokhandler Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Ola Kai Ledang 1 1601 Dosent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Einar Solbu 1 220 Studiesjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Åse Kleveland 2 301 Forbundsleder Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Maj Sønstevold 2 301 Komponist Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Toril Carlsen 2 301 Sanger Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Hans Kolstad 1 604 Studierektor Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Roald Håland 1 1103 Fylkeskultursjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Rolf Davidsson 1 1201 Rektor Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Egil Hovland 1 103 Organist Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Terje Tønnesen 1 301 Fiolinist Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Otto Sættem 1 1502 Bokhandler Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Ola Kai Ledang 1 1601 Dosent Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Einar Solbu 1 220 Studiesjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Åse Kleveland 2 301 Forbundsleder Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Maj Sønstevold 2 301 Komponist Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Toril Carlsen 2 301 Sanger Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Hans Kolstad 1 604 Studierektor Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Roald Håland 1 1103 Fylkeskultursjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Rolf Davidsson 1 1201 Rektor Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Synne Skouen 2 219 Komponist Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Terje Tønnesen 1 301 Fiolinist Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Otto Sættem 1 1502 Bokhandler Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Ola Kai Ledang 1 1601 Professor Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Einar Solbu 1 220 Studiesjef Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Åse Kleveland 2 301 Forbundsleder Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Toril Carlsen 2 301 Sanger Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Kåre Kolberg 1 301 Komponist Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Hans Kolstad 1 604 Studierektor Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Roald Håland 1 1103 Fylkeskultursjef Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Rolf Davidsson 1 1201 Rektor Av departement 1981
1986 Leder Ola Bruun 1 1901 Lektor Av departement 1986
1986 Nestleder Einar Solbu 1 220 Studiesjef Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Synne Skouen 2 219 Komponist Av departement 1985 1986
1986 Vanlig medlem Aage Kvalbein 1 301 Musiker Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Ella Arntsen 2 301 Programsekretær Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Rolf Davidsson 1 1201 Rektor Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Laila Kismul 2 1201 Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Toril Carlsen 2 301 Sanger Av departement 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Kåre Kolberg 1 301 Komponist Av departement 1985 1986
1986 Vanlig varamedlem Tone Vandvik 2 301 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Steinar Kristiansen 1 301 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Kirsten Berg Bråten 2 940 Sølvsmed Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Roald Håland 1 1103 Fylkeskultursjef Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Kåre Hanken 1 1504 Rektor Av departement 1986
1987 Leder Ola Bruun 1 1901 Lektor Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Aage Kvalbein 1 301 Musiker Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Ella Arntsen 2 301 Programsekretær Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Laila Kismul 2 1201 Direktør Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Tone Vandvik 2 301 Konsulent Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Steinar Kristiansen 1 301 Konsulent Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Kirsten Berg Bråten 2 940 Sølvsmed Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Kåre Hanken 1 1504 Rektor Av departement 1986
1988 Leder Ola Bruun 1 1901 Lektor Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Aage Kvalbein 1 301 Musiker Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Ella Arntsen 2 301 Programsekretær Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Tone Vandvik 2 301 Konsulent Av departement 1986 1988
1988 Vanlig medlem Laila Kismul 2 1201 Direktør Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Steinar Kristiansen 1 301 Konsulent Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Kirsten Berg Bråten 2 940 Sølvsmed Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Kåre Hanken 1 1504 Rektor Av departement 1986
1989 Leder Ola Bruun 1 1901 Lektor Av departement 1986 1989
1989 Nestleder Ella Arntsen 2 301 Redaksjonssekre Av departement 1986 1989
1989 Vanlig medlem Synne Skouen 2 219 Komponist Av departement 1985 1989
1989 Vanlig medlem Tone Vandvik 2 301 Seksjonsleder Av departement 1986 1989
1989 Vanlig medlem Jens Harald Bratlie 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Laila Kismul 2 1201 Direktør Av departement 1986 1989
1989 Vanlig medlem Harry Rishaug 1 1601 Rektor Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Steinar Kristiansen 1 301 Konsulent Av departement 1986 1989
1989 Vanlig varamedlem Arne Holen 1 301 Direktør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Anne Grete Preus 2 301 Musiker Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Kirsten Berg Bråten 2 940 Sølvsmed Av departement 1986 1989
1989 Vanlig varamedlem Kari Johnsen 2 1201 Rektor (Fung.) Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Kåre Hanken 1 1504 Generalsekretær Av departement 1986 1989
1989 Vanlig varamedlem Tori Stødle 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Jens Harald Bratlie 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Harry Rishaug 1 1601 Rektor Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Arne Holen 1 301 Direktør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Anne Grete Preus 2 301 Musiker Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Kari Johnsen 2 1201 Rektor (Fung.) Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Tori Stødle 2 1902 Førsteamanuensis Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Jens Harald Bratlie 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Harry Rishaug 1 1601 Rektor Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Arne Holen 1 301 Direktør Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Kari Johnsen 2 1201 Rektor (Fung.) Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Tori Stødle 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Jens Harald Bratlie 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Harry Rishaug 1 1601 Rektor Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Arne Holen 1 301 Direktør Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Kari Johnsen 2 1201 Rektor (Fung.) Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Tori Stødle 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1989
1993 Leder Ola Bruun 1 1901 Direktør Av departement 1986 1993
1993 Nestleder Ella Arntsen 2 301 Redaksjonssjef Av departement 1986 1993
1993 Vanlig medlem Synne Skouen 2 219 Komponist Av departement 1985 1993
1993 Vanlig medlem Tone Vandvik 2 301 Konsertleder Av departement 1986 1993
1993 Vanlig medlem Jens Harald Bratlie 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1989 1993
1993 Vanlig medlem Laila Kismul 2 1201 Direktør Av departement 1986 1993
1993 Vanlig medlem Harry Rishaug 1 1601 Rektor Av departement 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Steinar Kristiansen 1 301 Konsulent Av departement 1986 1993
1993 Vanlig varamedlem Arne Holen 1 301 Direktør Av departement 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Kirsten Berg Bråten 2 940 Sølvsmed Av departement 1986 1993
1993 Vanlig varamedlem Kari Johnsen 2 1201 Rektor (Fung.) Av departement 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Kåre Hanken 1 1504 Daglig Leder Av departement 1986 1993
1993 Vanlig varamedlem Tori Stødle 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1989 1993