Styret for Fond for utøvende kunstnere

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Fond for utøvende kunstnere" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Fond for utøvende kunstnere
Utvalgsnummer: 2157000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 04.06.1965 ved kongelig resolusjon i henhold til lov av 14. desember 1956 nr. 4.
Mandat:
Departementets forskrifter om opplysningsplikt og om betaling av avgifter til Fond for utøvende kunstnere.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 4 0 8 0
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 4 4 8 31805
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 8 38314 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 4 10 46997 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 4 9 42755 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 4 9 35077 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 4 8 41157 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 4 6 40058
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 4 8 32071
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 4 7 48537
1990 Kirke- og kulturdepartementet 4 4 7 91714
1991 Kulturdepartementet 4 4 9 63340
1992 Kulturdepartementet 4 4 12 57562
1993 Kulturdepartementet 4 4 6 83165
1994 Kulturdepartementet 4 4 8 102265
1995 Kulturdepartementet 4 4 8 84728
1996 Kulturdepartementet 4 4 7 54000
1997 Kulturdepartementet 4 4 8 102000
2002 Kultur- og kirkedepartementet 10 166531
2003 Kultur- og kirkedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Håkon Johnsen 1 1601 Lagerekspeditør Av departement 1972 1981
1980 Vanlig medlem Frøydis Ree Wekre 2 301 Musiker Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Hans Ro 1 301 Direktør Av departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Eva Knardahl 2 301 Musiker Av departement 1975
1980 Vanlig varamedlem Sigurd Johannessen 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1975 1981
1980 Vanlig varamedlem Per Onsum 1 301 Pensjonist Av departement 1975 1981
1981 Leder Håkon Johnsen 1 1601 Pensjonist Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Trude Sæbø 2 706 Advokat Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hans Ro 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Åse Kleveland 2 301 Visesanger Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Inger Lise Eid 2 301 Ballettdanser Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sigurd Johannessen 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Per Onsum 1 301 Musiker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Per Theodor Haugen 1 301 Skuespiller Av departement 1981 1981
1983 Nestleder Trude Sæbø 2 706 Lagdommer Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Åse Kleveland 2 301 Forbundsleder Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Inger Lise Eid 2 301 Ballettdanser Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Per Theodor Haugen 1 301 Skuespiller Av departement 1981
1984 Nestleder Trude Sæbø 2 706 Lagdommer Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Åse Kleveland 2 301 Forbundsleder Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Inger Lise Eid 2 301 Ballettdanser Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Per Theodor Haugen 1 301 Skuespiller Av departement 1981
1985 Leder Trude Sæbø 2 706 Lagdommer Av departement 1981 1985
1985 Nestleder Åse Kleveland 2 301 Forbundsleder Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Sigurd Johannessen 1 301 Direktør Av departement 1976 1985
1985 Vanlig medlem Per Theodor Haugen 1 301 Skuespiller Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Rune Hagberg 1 219 Adm. Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Ole-Jørgen Nilsen 1 228 Skuespiller Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Inger Lise Eid 2 301 Ballettdanser Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Anne Kirsti Brække 2 301 Forsker Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Rune Hagberg 1 219 Adm. Direktør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Ole-Jørgen Nilsen 1 228 Skuespiller Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Anne Kirsti Brække 2 301 Forsker Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Rune Hagberg 1 219 Adm. Direktør Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Ole-Jørgen Nilsen 1 228 Skuespiller Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Anne Kirsti Brække 2 301 Forsker Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Rune Hagberg 1 219 Adm. Direktør Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Ole-Jørgen Nilsen 1 228 Skuespiller Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Anne Kirsti Brække 2 301 Forsker Av departement 1985
1989 Leder Trude Sæbø 2 706 Lagdommer Av departement 1981 1989
1989 Nestleder Åse Kleveland 2 301 Adm. Direktør Av departement 1981 1989
1989 Vanlig medlem Sigurd Johannessen 1 301 Konsulent Av departement 1976 1989
1989 Vanlig medlem Per Theodor Haugen 1 301 Teatersjef Av departement 1981 1989
1989 Vanlig varamedlem Rune Hagberg 1 219 Direktør Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Ole-Jørgen Nilsen 1 228 Skuespiller Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Inger Lise Eid 2 301 Forbundsleder Av departement 1981 1989
1989 Vanlig varamedlem Anne Kirsti Brække 2 301 Forsker Av departement 1985 1989
1990 Leder Reidun Berg 2 301 Programredaktør Av departement 1990
1990 Nestleder Tore Nordvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Sigurd Johannessen 1 301 Konsulent Av departement 1976 1990
1990 Vanlig medlem Ellen Horn 2 301 Skuespiller Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Rune Hagberg 1 219 Direktør Av departement 1985 1990
1990 Vanlig varamedlem Anne Kirsti Brække 2 301 Amanuensiss Av departement 1985 1990
1990 Vanlig varamedlem Liv Bjørgum 2 301 Forbundsleder Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Sigmund Sæverud 1 1902 Skuespiller Av departement 1990
1991 Leder Reidun Berg 2 301 Programredaktør Av departement 1990
1991 Nestleder Tore Nordvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Ellen Horn 2 301 Skuespiller Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Liv Bjørgum 2 301 Forbundsleder Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Sigmund Sæverud 1 1902 Skuespiller Av departement 1990
1992 Leder Reidun Berg 2 301 Programredaktør Av departement 1990
1992 Nestleder Tore Nordvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ellen Horn 2 301 Teatersjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Sigmund Sæverud 1 1902 Skuespiller Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Liv Bjørgum 2 301 Forbundsleder Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Thea Stabell 2 301 Høgskolelektor Av departement 1992
1993 Leder Reidun Berg 2 301 Programredaktør Av departement 1990
1993 Nestleder Tore Nordvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Sigmund Sæverud 1 1201 Skuespiller Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Liv Bjørgum 2 301 Forbundsleder Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Thea Stabell 2 301 Høgskolelektor Av departement 1992
1994 Leder Reidun Berg 2 301 Redaksjonssjef Av departement 1990 1994
1994 Nestleder Tore Nordvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Sigurd Johannessen 1 301 Direktør Av departement 1976 1994
1994 Vanlig medlem Sigmund Sæverud 1 1201 Skuespiller Av departement 1990 1994
1994 Vanlig varamedlem Liv Bjørgum 2 301 Forbundsleder Av departement 1990 1994
1994 Vanlig varamedlem Lisbeth Wolther 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Lisbeth Wolther 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Lisbeth Wolther 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Lisbeth Wolther 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
2002 Lisbeth Wolther 301 Avdelingsdirektør
2002 Rune Hagberg 301 Daglig Leder
2002 Sigurd Johannessen 301 Direktør
2002 Liv Bjørgum 301 Forbundsleder
2002 Thea Stabell 301 Skuespiller
2002 Sigmund Sæverud 1201 Skuespiller
2002 Leder Reidun Berg 301 Redaksjonssjef
2002 Nestleder Tore Nordvik 301 Forbundsleder
2003 Lisbeth Wolther Avdelingsdirektør
2003 Rune Hagberg Daglig Leder
2003 Sigurd Johannessen Direktør
2003 Liv Bjørgum Forbundsleder
2003 Thea Stabell Skuespiller
2003 Sigmund Sæverud Skuespiller
2003 Leder Reidun Berg Redaksjonssjef
2003 Nestleder Tore Nordvik Forbundsleder