Styret i A.C. Houens legat

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret i A.C. Houens legat" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret i A.C. Houens legat
Utvalgsnummer: 2158000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1922
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 27.01.1922 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Stipend til kunstnere og vitenskapsmenn/forskere.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 8 0 1 0
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 8 8 1 0
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 8 8 1 0 Annen instans
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 8 8 1 0 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 8 8 1 0 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 8 8 0 0 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 8 8 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Paal-Helge Haugen 1 301 Forfatter Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Finn Benestad 1 301 Professor Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Jan Njerve 1 301 Maler Av departement 1976
1980 Vanlig varamedlem Ola B. Johannessen 1 301 Teatersjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Sverre Holm 1 301 Av departement 1973
1980 Vanlig varamedlem Jan Ytteborg 1 301 Professor Av departement 1976
1980 Vanlig varamedlem John David Nielsen 1 301 Maler Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Ingar Skrede 1 618 Forfatter Av departement 1973
1981 Leder Turid Hundstad 2 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Finn Benestad 1 301 Professor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jack Sæterdal 1 301 Arkitekt Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem John David Nielsen 1 301 Maler Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem William Mulholland 1 301 Musiker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jan Ytteborg 1 301 Professor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ingrid Øvre Wiik 2 301 Skuespiller Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Karin Bang 2 722 Forfatter Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Åse-Marie Nesse 2 301 Forfatter Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Helge Haaland 1 301 Høyskolesekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Magne Rygh 1 301 Maler Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Leif Johansen 1 301 Professor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Eberhart Jensen 1 301 Professor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Turid Haaland 2 1103 Arkitekt Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kjell Mørck Karlsen 1 1103 Komponist Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sigurd Werring 1 1601 Skuespiller Av departement 1981 1981
1984 Vanlig medlem William Mulholland 1 301 Lektor Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Ingrid Øvre Wiik 2 301 Skuespiller Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Karin Bang 2 722 Forfatter Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Åse-Marie Nesse 2 301 Forfatter Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Helge Haaland 1 301 Høyskolesekretær Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Magne Rygh 1 301 Maler Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Leif Johansen 1 301 Professor Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Eberhart Jensen 1 301 Professor Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Turid Haaland 2 1103 Arkitekt Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Sigurd Werring 1 1601 Skuespiller Av departement 1981
1985 Vanlig medlem William Mulholland 1 301 Lektor Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Ingrid Øvre Wiik 2 301 Skuespiller Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Karin Bang 2 722 Forfatter Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Helge Haaland 1 301 Høyskolesekretær Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Magne Rygh 1 301 Maler Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Leif Johansen 1 301 Professor Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Eberhart Jensen 1 301 Professor Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Åse-Marie Nesse 2 301 Universitetslekto Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Turid Haaland 2 1103 Arkitekt Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Sigurd Werring 1 1601 Skuespiller Av departement 1981
1986 Leder Turid Hundstad 2 301 Underdirektør Av departement 1981 1986
1986 Nestleder Finn Benestad 1 301 Professor Av departement 1974 1986
1986 Vanlig medlem Jack Sæterdal 1 301 Arkitekt Av departement 1976 1986
1986 Vanlig medlem John David Nielsen 1 301 Maler Av departement 1976 1986
1986 Vanlig medlem Jan Ytteborg 1 301 Professor Av departement 1976 1986
1986 Vanlig medlem William Mulholland 1 301 Lektor Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Ingrid Øvre Wiik 2 301 Skuespiller Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Karin Bang 2 722 Forfatter Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Helge Haaland 1 301 Høyskolesekretær Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Magne Rygh 1 301 Maler Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Eberhart Jensen 1 301 Professor Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Åse-Marie Nesse 2 301 Universitetslekto Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Kjell Mørck Karlsen 1 519 Komponist Av departement 1976 1986
1986 Vanlig varamedlem Turid Haaland 2 1103 Arkitekt Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Sigurd Werring 1 1601 Skuespiller Av departement 1981 1986