Norsk kulturråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Norsk kulturråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Norsk kulturråd
Utvalgsnummer: 2167000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1964
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1964 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Norsk kulturråd er styre for Norsk kulturfond og samtidig et rådgivende organ for departementet. Kulturrådet har til oppgave å stimulere skapende åndsliv innen litteratur og kunst, verne norsk kultur og arbeide for at flest mulig mennesker skal få del i k
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 0 8 280000
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 13 13 7 280000
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 13 13 8 827000 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 13 13 7 835700 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 13 13 9 500000 Vedkommende departement
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 13 13 7 600000 Vedkommende departement
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 13 13 6 660000 Vedkommende departement
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 13 13 6 750000
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 13 13 6 570000
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 13 13 6 620000
1990 Kirke- og kulturdepartementet 13 13 13 570000
1991 Kulturdepartementet 13 13 11 590000
1992 Kulturdepartementet 13 13 8 550000
1993 Kulturdepartementet 13 13 10 915000
1994 Kulturdepartementet 13 13 12 906000
1995 Kulturdepartementet 13 13 9 774000
1996 Kulturdepartementet 13 13 12 756626
1997 Kulturdepartementet 13 13 9 753357
2002 Kultur- og kirkedepartementet 10 1173356
2003 Kultur- og kirkedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Edvard Beyer 1 219 Professor I statsråd 1978
1980 Nestleder Anne Breivik 2 301 I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Bjørn Egeland 1 301 I statsråd
1980 Vanlig medlem Knut Berg 1 301 Av instans utenfor departement 1977
1980 Vanlig medlem Arne Nordheim 1 301 Komponist I statsråd 1977
1980 Vanlig medlem Wenche Frogn Sellæg 2 1744 Assisterende Overlege I statsråd 1977 1981
1980 Vanlig medlem Edel Hætta Eriksen 2 2011 I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Ebba Haslund 2 219 Forfatter I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Tordis Ørjasæter 2 219 Magister I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Reidar Hirsti 1 301 Kontorsjef I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Frøydis Ree Wekre 2 301 Musiker I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Jack Fjeldstad 1 301 Skuespiller Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Ola Jonsmoen 1 438 Forfatter I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Henrik Bargem 1 903 Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Trine Kolderup Flaten 2 1432 I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Gerd Råheim 2 1504 Husmor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Marie Lovise Widnes 2 1517 I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Hanna Gjøsund 2 1534 Fiskeindustriarbeider Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Bodil Skjånes Dugstad 2 1601 Skoleinspektør I statsråd
1981 Leder Edvard Beyer 1 219 Professor I statsråd 1981 1981
1981 Nestleder Anne Breivik 2 301 Grafiker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Knut Berg 1 301 Direktør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne Nordheim 1 301 Komponist I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bjartmar Gjerde 1 301 Kringkastingssjef Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jack Fjeldstad 1 301 Skuespiller I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ola Jonsmoen 1 438 Rektor I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Henrik Bargem 1 922 Skoledirektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjølv Egeland 1 1103 Rektor Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Åse Enerstvedt 2 1201 Museumsbestyrer I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Olina Storsand 2 1601 Fylkessekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Wenche Frogn Sellæg 2 1744 Ass. Overlege I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Edel Hætta Eriksen 2 2011 Rektor I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Vie Some 2 104 Kultursekretær Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Tordis Ørjasæter 2 219 Forfatter I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Olav Vesaas 1 219 Programsekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Mari Kollandsrud 2 301 Arkitekt I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Borg 2 301 Ballettdanser I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Åse Kleveland 2 301 Musiker I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Reidar Hirsti 1 301 Programredaktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gudmund Hytten 1 904 Undervisningsinspektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Alvhild Tveit 2 1418 Adjunkt I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Johanne Katrine Flaten 2 1432 Biblioteksjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gerd Råheim 2 1504 Husmor Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Karin Husøy 2 1539 Kontorfullmektig Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Aarseth 1 1902 Museumslektor Av instans utenfor departement 1981 1981
1983 Vanlig medlem Åse Enerstvedt 2 1201 Konservator I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Olina Storsand 2 1601 Fylkessekretær I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Vie Some 2 104 Kultursekretær Av Stortinget 1981
1983 Vanlig varamedlem Tordis Ørjasæter 2 219 Forfatter I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Olav Vesaas 1 219 Programsekretær I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Mari Kollandsrud 2 301 Arkitekt I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Anne Borg 2 301 Ballettdanser I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Åse Kleveland 2 301 Forbundsleder I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Gudmund Hytten 1 904 Undervisningsinsp I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Alvhild Tveit 2 1418 Adjunkt I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Karin Husøy 2 1539 Kontorfullmektig Av Stortinget 1981
1984 Leder Edvard Beyer 1 219 Professor I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Åse Enerstvedt 2 1201 Museumsbestyrer I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Olina Storsand 2 1601 Fylkessekretær I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Vie Some 2 104 Kultursekretær Av Stortinget 1981
1984 Vanlig varamedlem Olav Vesaas 1 217 Programsekretær I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Tordis Ørjasæter 2 219 Forfatter I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Mari Kollandsrud 2 301 Arkitekt I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Åse Kleveland 2 301 Forbundsleder I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Anne Borg 2 301 Ballettdanser I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Gudmund Hytten 1 904 Undervisningsinsp I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Alvhild Tveit 2 1418 Adjunkt I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Karin Husøy 2 1539 Kontorfullmektig Av Stortinget 1981
1985 Leder Oddvar S. Kvam 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1985
1985 Nestleder Eilert Eilertsen 1 1201 Overlege I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Knut Berg 1 301 Direktør Av Stortinget 1977 1985
1985 Vanlig medlem Finn Christensen 1 301 Kunstmaler I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Reidun Berg 2 301 Programsekretær Av Stortinget 1985
1985 Vanlig medlem Åse-Marie Nesse 2 301 Universitetslekto I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Alf Skåum 1 806 Fhv. Redaktør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Henrik Bargem 1 903 Skoledirektør Av Stortinget 1977 1985
1985 Vanlig medlem Håkon Fimland 1 1432 Kultursjef I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Birgitta Rønnestad 2 1502 Museumsstyrer I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Olina Storsand 2 1601 Fylkessekretær I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Guttorm Hansen 1 1703 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1985
1985 Vanlig medlem Inger Marie Hæt Eikelmann 2 2011 Lærer I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Aarseth 1 219 Museumslektor Av andre 1973 1985
1985 Vanlig varamedlem Birgit Gjernes 2 220 Redaksjonssjef I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Anne Borg 2 301 Ballettsjef I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Johan S. Stenersen 1 301 Direktør I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Ivar Grimsmo 1 301 Redaktør I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Finn Kvalem 1 301 Skuespiller I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Arnfinn Engen 1 501 Fylkeskonservator Av Stortinget 1985
1985 Vanlig varamedlem Gudmund Hytten 1 904 Rektor I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Petter Pettersson 1 1502 Disponent I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Gerd Råheim 2 1504 Husmor Av Stortinget 1977 1985
1985 Vanlig varamedlem Karin Husøy 2 1539 Kontorfullmektig Av Stortinget 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Elsa Jonassen 2 2003 Kultursekretær I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Jan Henry Keskitalo 1 2011 Konsulent I statsråd 1985
1986 Leder Oddvar S. Kvam 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1985
1986 Nestleder Eilert Eilertsen 1 1201 Overlege I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Finn Christensen 1 301 Kunstmaler I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Reidun Berg 2 301 Programsekretær Av Stortinget 1985
1986 Vanlig medlem Åse-Marie Nesse 2 301 Universitetslekto I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Alf Skåum 1 806 Fhv. Redaktør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Håkon Fimland 1 1432 Kultursjef I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Birgitta Rønnestad 2 1502 Museumsstyrer I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Guttorm Hansen 1 1703 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1985
1986 Vanlig medlem Inger Marie Hæt Eikelmann 2 2011 Lærer I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Birgit Gjernes 2 220 Redaksjonssjef I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Johan S. Stenersen 1 301 Direktør I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Ivar Grimsmo 1 301 Redaktør I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Finn Kvalem 1 301 Skuespiller I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Arnfinn Engen 1 501 Fylkeskonservator Av Stortinget 1985
1986 Vanlig varamedlem Gudmund Hytten 1 904 Undervisningsinsp I statsråd 1981
1986 Vanlig varamedlem Petter Pettersson 1 1502 Disponent I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Elsa Jonassen 2 2003 Kultursekretær I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Jan Henry Keskitalo 1 2011 Konsulent I statsråd 1985
1987 Leder Oddvar S. Kvam 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1985
1987 Nestleder Eilert Eilertsen 1 1201 Overlege I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Finn Christensen 1 301 Kunstmaler I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Reidun Berg 2 301 Programsekretær Av Stortinget 1985
1987 Vanlig medlem Åse-Marie Nesse 2 301 Universitetslek I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Alf Skåum 1 806 Fhv. Redaktør I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Håkon Fimland 1 1432 Kultursjef I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Birgitta Rønnestad 2 1502 Museumsstyrer I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Guttorm Hansen 1 1703 Fhv. Stortingsr Av Stortinget 1985
1987 Vanlig medlem Jan Henry Keskitalo 1 2011 Konsulent I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Birgit Gjernes 2 220 Redaksjonssjef I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Johan S. Stenersen 1 301 Direktør I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Ivar Grimsmo 1 301 Redaktør I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Finn Kvalem 1 301 Skuespiller I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Arnfinn Engen 1 501 Fylkeskonservat Av Stortinget 1985
1987 Vanlig varamedlem Petter Pettersson 1 1502 Disponent I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Elsa Jonassen 2 2003 Førstesekretær I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Inger Marie Hæt Eikelmann 2 2011 Lærer I statsråd 1986
1988 Leder Oddvar S. Kvam 1 301 Komponist I statsråd 1985
1988 Nestleder Eilert Eilertsen 1 1201 Overlege I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Finn Christensen 1 301 Kunstmaler I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Reidun Berg 2 301 Programsekretær Av Stortinget 1985
1988 Vanlig medlem Åse-Marie Nesse 2 301 Universitetslek I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Alf Skåum 1 806 Fhv. Redaktør I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Håkon Fimland 1 1432 Kultursjef I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Birgitta Rønnestad 2 1502 Museumsstyrer I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Guttorm Hansen 1 1703 Fhv. Stortingsr Av Stortinget 1985
1988 Vanlig medlem Jan Henry Keskitalo 1 2011 Rektor I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Birgit Gjernes 2 220 Redaksjonssjef I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Johan S. Stenersen 1 301 Direktør I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Ivar Grimsmo 1 301 Redaktør I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Finn Kvalem 1 301 Skuespiller I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Arnfinn Engen 1 501 Fylkeskonservat Av Stortinget 1985
1988 Vanlig varamedlem Petter Pettersson 1 1502 Disponent I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Elsa Jonassen 2 2003 Førstekonsulent I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Inger Marie Hæt Eikelmann 2 2011 Lærer I statsråd 1986
1989 Leder Oddvar S. Kvam 1 301 Komponist I statsråd 1985 1989
1989 Nestleder Tove Veierød 2 1901 Informasjonssje I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Knut Berg 1 301 Direktør Av Stortinget 1977 1989
1989 Vanlig medlem Reidun Berg 2 301 Redaksjonssjef Av Stortinget 1985 1989
1989 Vanlig medlem Hilde Mæhlum 2 301 Billedhugger I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Anne-Johanne Sørheim 2 528 Keramiker I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Kari Nordheim-Larsen 2 806 Fylkesvaraordfø I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Bjørn Schoder 1 1001 Arkitekt I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Jakob Aano 1 1103 Fhv. Stortingsr Av Stortinget 1989
1989 Vanlig medlem Ragnar Hovland 1 1224 Forfatter I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Håkon Fimland 1 1432 Kultursjef I statsråd 1985 1989
1989 Vanlig medlem Guttorm Hansen 1 1703 Fhv. Stortingsr Av Stortinget 1985 1989
1989 Vanlig medlem Jan Henry Keskitalo 1 2011 Rektor I statsråd 1986 1989
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Aarseth 1 219 Museumslektor 1973 1989
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Melbye Gulliksen 1 301 Billedkunstner I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Halldis Hoaas 2 301 Dramaturg I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Olav Vesaas 1 301 Programsekretær I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Arnfinn Engen 1 501 Fylkeskonservat Av Stortinget 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Magne Velure 1 501 Museumsdirektør I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Maiken Ims 2 1102 Distriktssjef I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Borghild Yrkje 2 1146 Rektor I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Gerd Råheim 2 1504 Husmor Av Stortinget 1977 1989
1989 Vanlig varamedlem Karin Husøy 2 1539 Kontorfullmekti Av Stortinget 1981 1989
1989 Vanlig varamedlem Asmund Kristoffersen 1 1560 Rektor I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Aaslaug Vaa 2 1804 Fylkeskultursje I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Ingunn Utsi 2 2019 Billedkunstner I statsråd 1989
1990 Nestleder Tove Veierød 2 301 Informasjonssje I statsråd 1989
1990 Nestleder Kari Nordheim-Larsen 2 806 Fylkesvaraordfø I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Hilde Mæhlum 2 301 Billedhugger I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Anne-Johanne Sørheim 2 528 Keramiker I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Bjørn Schoder 1 1001 Arkitekt I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Jakob Aano 1 1103 Fhv. Stortingsr Av Stortinget 1989
1990 Vanlig medlem Ragnar Hovland 1 1224 Forfatter I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Melbye Gulliksen 1 301 Billedkunstner I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Halldis Hoaas 2 301 Dramaturg I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Olav Vesaas 1 301 Programsekretær I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Magne Velure 1 501 Museumsdirektør I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Maiken Ims 2 1102 Distriktssjef I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Borghild Yrkje 2 1146 Rektor I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Asmund Kristoffersen 1 1560 Rektor I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Aaslaug Vaa 2 1804 Fylkeskultursje I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Ingunn Utsi 2 2019 Billedkunstner I statsråd 1989
1991 Nestleder Tove Veierød 2 301 Informasjonssje I statsråd 1989
1991 Nestleder Kari Nordheim-Larsen 2 806 Regionssekretær I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Hilde Mæhlum 2 301 Billedhugger I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Anne-Johanne Sørheim 2 528 Keramiker I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Bjørn Schoder 1 1001 Arkitekt I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Jakob Aano 1 1103 Fhv. Stortingsr Av Stortinget 1989
1991 Vanlig medlem Ragnar Hovland 1 1224 Forfatter I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Aase Lundestad 2 1902 Lærer Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Melbye Gulliksen 1 301 Billedkunstner I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Halldis Hoaas 2 301 Dramaturg I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Olav Vesaas 1 301 Programsekretær I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Magne Velure 1 501 Museumsdirektør I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Maiken Ims 2 1102 Distriktssjef I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Borghild Yrkje 2 1146 Rektor I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Asmund Kristoffersen 1 1560 Rektor I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Aaslaug Vaa 2 1804 Fylkeskultursje I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Ingunn Utsi 2 2019 Billedkunstner I statsråd 1989
1992 Nestleder Kari Nordheim-Larsen 2 806 Regionssekretær I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Hilde Mæhlum 2 301 Billedhugger I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Anne-Johanne Sørheim 2 528 Keramiker I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Bjørn Schoder 1 1001 Arkitekt I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Jakob Aano 1 1103 Fhv. Stortingsr Av Stortinget 1989
1992 Vanlig medlem Ragnar Hovland 1 1224 Forfatter I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Aase Lundestad 2 1902 Lærer Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Melbye Gulliksen 1 301 Billedkunstner I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Halldis Hoaas 2 301 Dramaturg I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Olav Vesaas 1 301 Programsekretær I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Magne Velure 1 501 Museumsdirektør I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Maiken Ims 2 1102 Distriktssjef I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Borghild Yrkje 2 1146 Ordfører I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Asmund Kristoffersen 1 1560 Rektor I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Aaslaug Vaa 2 1804 Fylkeskultursje I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Ingunn Utsi 2 2019 Billedkunstner I statsråd 1989
1993 Leder Jon Bing 1 301 Professor I statsråd 1993
1993 Nestleder Tove Veierød 2 301 Informasjonssje I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Knut Berg 1 301 Direktør Av Stortinget 1977 1993
1993 Vanlig medlem Reidun Berg 2 301 Programredaktør Av Stortinget 1985 1993
1993 Vanlig medlem Halldis Hoaas 2 301 Dramaturg I statsråd 1989 1993
1993 Vanlig medlem Brit Fuglevaag 2 301 Billedkunstner I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Rolf Wallin 1 301 Komponist I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Odd Nerdrum 1 301 Maler Av Stortinget 1993
1993 Vanlig medlem Thomas Thiis Evensen 1 301 Professor I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Arnfinn Engen 1 501 Fylkeskonservat Av Stortinget 1985 1993
1993 Vanlig medlem Kirsten Berg Bråten 2 940 Folkemusiker I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Forhandlingsled I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Jan Henry Keskitalo 1 2011 Rektor I statsråd 1986 1993
1993 Vanlig varamedlem Karin Julsrud 2 301 Redaksjonssjef I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Jørgen Lorentzen 1 301 Stipendiat I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Theo Koritzinsky 1 301 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1993
1993 Vanlig varamedlem Åse-Marie Nesse 2 301 Universitetslek Av Stortinget 1993
1993 Vanlig varamedlem Kari Pahle Koritzinsky 2 301 Varaordfører I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Brit Vingelsgår Ryen 2 436 Pedagogisk Kons I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Dagny Gevelt Løvdahl 2 926 Kultursjef I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Jakob Aano 1 1103 Fhv. Stortingsr Av Stortinget 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Borghild Yrkje 2 1146 Ordfører I statsråd 1989
1993 Vanlig varamedlem Gunnar Danbolt 1 1201 Professor I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Tom Remlov 1 1201 Teatersjef I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Karin Husøy 2 1539 Kontorfullmekti Av Stortinget 1981 1993
1993 Vanlig varamedlem Aaslaug Vaa 2 1804 Fylkeskultursje I statsråd 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Arvid Petterson 1 2020 Bygdebokforfatt I statsråd 1993
1994 Leder Jon Bing 1 301 Professor I statsråd 1993
1994 Nestleder Tove Veierød 2 301 Informasjonssje I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Brit Fuglevaag 2 301 Billedkunstner I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Rolf Wallin 1 301 Komponist I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Odd Nerdrum 1 301 Maler Av Stortinget 1993
1994 Vanlig medlem Thomas Thiis Evensen 1 301 Professor I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Kirsten Berg Bråten 2 940 Folkemusiker I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Forhandlingsled I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Theo Koritzinsky 1 301 Førsteamanuensi Av Stortinget 1993
1994 Vanlig varamedlem Karin Julsrud 2 301 Redaksjonssjef I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Jørgen Lorentzen 1 301 Stipendiat I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Åse-Marie Nesse 2 301 Universitetslek Av Stortinget 1993
1994 Vanlig varamedlem Kari Pahle Koritzinsky 2 301 Varaordfører I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Brit Vingelsgår Ryen 2 436 Pedagogisk Kons I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Dagny Gevelt Løvdahl 2 926 Kultursjef I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Gunnar Danbolt 1 1201 Professor I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Tom Remlov 1 1201 Teatersjef I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Arvid Petterson 1 2020 Bygdebokforfatt I statsråd 1993
1995 Leder Jon Bing 1 301 Professor I statsråd 1993
1995 Nestleder Tove Veierød 2 301 Informasjonssje I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Brit Fuglevaag 2 301 Billedkunstner I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Rolf Wallin 1 301 Komponist I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Odd Nerdrum 1 301 Maler Av Stortinget 1993
1995 Vanlig medlem Thomas Thiis Evensen 1 301 Professor I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Kirsten Berg Bråten 2 940 Folkemusiker I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Forhandlingsled I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Theo Koritzinsky 1 301 Førsteamanuensi Av Stortinget 1993
1995 Vanlig varamedlem Karin Julsrud 2 301 Redaksjonssjef I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Jørgen Lorentzen 1 301 Stipendiat I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Åse-Marie Nesse 2 301 Universitetslek Av Stortinget 1993
1995 Vanlig varamedlem Kari Pahle Koritzinsky 2 301 Varaordfører I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Brit Vingelsgår Ryen 2 436 Pedagogisk Kons I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Dagny Gevelt Løvdahl 2 926 Kulturdirektør I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Gunnar Danbolt 1 1201 Professor I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Tom Remlov 1 1201 Teatersjef I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Arvid Petterson 1 2020 Bygdebokforfatt I statsråd 1993
1996 Leder Jon Bing 1 301 Professor I statsråd 1993
1996 Nestleder Tove Veierød 2 301 Informasjonssje I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Brit Fuglevaag 2 301 Billedkunstner I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Rolf Wallin 1 301 Komponist I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Odd Nerdrum 1 301 Maler Av Stortinget 1993
1996 Vanlig medlem Thomas Thiis Evensen 1 301 Professor I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Kirsten Berg Bråten 2 940 Folkemusiker I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Forhandlingsled I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Theo Koritzinsky 1 301 Førsteamanuensi Av Stortinget 1993
1996 Vanlig varamedlem Karin Julsrud 2 301 Redaksjonssjef I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Jørgen Lorentzen 1 301 Stipendiat I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Åse-Marie Nesse 2 301 Universitetslek Av Stortinget 1993
1996 Vanlig varamedlem Kari Pahle Koritzinsky 2 301 Varaordfører I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Brit Vingelsgår Ryen 2 436 Pedagogisk Kons I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Dagny Gevelt Løvdahl 2 926 Kulturdirektør I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Gunnar Danbolt 1 1201 Professor I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Tom Remlov 1 1201 Teatersjef I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Arvid Petterson 1 2020 Bygdebokforfatt I statsråd 1993
1997 Leder Jon Bing 1 301 Professor I statsråd 1993 1997
1997 Nestleder Khalid Salimi 1 301 Redaktør I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Rolf Wallin 1 301 Komponist I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Ola E. Bø 1 301 Dramaturg I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Ragnhild Q. Haarstad 2 423 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1997
1997 Vanlig medlem Arnfinn Engen 1 501 Fylkeskonservat Av Stortinget 1985 1997
1997 Vanlig medlem Maiken Ims 2 1102 Informasjonsdir I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Marvin Wiseth 1 1601 Ordfører Av Stortinget 1997
1997 Vanlig medlem Sissel Lie 2 1601 Professor I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Forhandlingsled I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Ragna B. Jørgensen 2 1804 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1997
1997 Vanlig medlem Irene Valstad 2 1902 Fylkeskultursje I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Synnøve Persen 2 2020 Billedkunstner I statsråd 1997
1997 Vanlig varamedlem Jørgen Lorentzen 1 301 Forsker I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Theo Koritzinsky 1 301 Førsteamanuensi Av Stortinget 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Catrine Telle 2 301 Instruktør I statsråd 1997
1997 Vanlig varamedlem Reidun Brusletten 2 616 Undervisningsin Av Stortinget 1997
1997 Vanlig varamedlem Tone Fossgard 2 903 Adjunkt I statsråd 1997
1997 Vanlig varamedlem Dagny Gevelt Løvdahl 2 926 Kultursjef I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Oddmund Søilen 1 1201 Direktør I statsråd 1997
1997 Vanlig varamedlem Ole-Jørgen Johannessen 1 1201 Varaordfører I statsråd 1997
1997 Vanlig varamedlem Einar Økland 1 1216 Forfatter I statsråd 1997
1997 Vanlig varamedlem Ågot Gammersvik 2 1231 Museumsstyrer I statsråd 1997
1997 Vanlig varamedlem Ingebjørg Erikstad 2 1432 Konsulent Av Stortinget 1997
1997 Vanlig varamedlem Karin Kjølmoen 2 1729 Studiekonsulent Av Stortinget 1997
1997 Vanlig varamedlem Tove Karoline Knutsen 2 1902 Musiker I statsråd 1997
2002 Per Kvist Dekanus
2002 Reidun Brusletten Pensjonist
2002 Johannes Bergsåker-Aspøy Sjefslege
2002 Kjellaug Nakkim 104 Pensjonist
2002 Kjersti Alveberg 220 Koreograf
2002 Kalle Grude 301 Billedkunstner
2002 Ola E. Bø 301 Dramaturg
2002 Linn Ullmann 301 Forfatter
2002 Theo Koritzinsky 301 Førsteamanuensis
2002 Maja Solveig Ratkje 301 Komponist
2002 Marit Moum Aune 301 Sceneinstruktør
2002 Arnfinn Engen 501 Forfatter
2002 Gunnar Tore Stenseng 516 Ordfører
2002 Laila Skarheim 901
2002 Tone Fossgård 906 Adjunkt
2002 Maiken Ims 1102 Informasjonsdirektør
2002 Oddmund Søilen 1201 Direktør
2002 Einar Økland 1216 Forfatter
2002 Ågot Gammersvik 1231 Museumsdirektør
2002 Knut Hanselmann 1247 Fylkessekretær
2002 Arild Bergstrøm 1429 Billedkunstner
2002 Ingebjørg Erikstad 1432 Konsulent
2002 Karin Kjølmoen 1729 Stortingsrepresentant
2002 Tove Karoline Knutsen 1901 Artist
2002 Leder Vigdis Moe Skarstein 1601 Styreleder
2002 Nestleder Khalid Salimi 301 Forfatter
2003 Laila Skarheim
2003 Tone Fossgård Adjunkt
2003 Tove Karoline Knutsen Artist
2003 Kalle Grude Billedkunstner
2003 Arild Bergstrøm Billedkunstner
2003 Per Kvist Dekanus
2003 Oddmund Søilen Direktør
2003 Ola E. Bø Dramaturg
2003 Arnfinn Engen Forfatter
2003 Einar Økland Forfatter
2003 Linn Ullmann Forfatter
2003 Theo Koritzinsky Førsteamanuensis
2003 Knut Hanselmann Fylkessekretær
2003 Maiken Ims Informasjonsdirektør
2003 Maja Solveig Ratkje Komponist
2003 Ingebjørg Erikstad Konsulent
2003 Kjersti Alveberg Koreograf
2003 Ågot Gammersvik Museumsdirektør
2003 Gunnar Tore Stenseng Ordfører
2003 Kjellaug Nakkim Pensjonist
2003 Reidun Brusletten Pensjonist
2003 Marit Moum Aune Sceneinstruktør
2003 Johannes Bergsåker-Aspøy Sjefslege
2003 Karin Kjølmoen Stortingsrepresentant
2003 Leder Vigdis Moe Skarstein Styreleder
2003 Nestleder Khalid Salimi Forfatter