Styret i Statens Filmsentral

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret i Statens Filmsentral" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret i Statens Filmsentral
Utvalgsnummer: 2178000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1969
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1969 ved kongelig resolusjon Opprettet på nytt 15.04.1991.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 0 9 0
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 10 67600
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 8 67000 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 6 6 8 86302 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 6 6 6 87026 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 6 6 7 70000 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 6 6 6 64700 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 6 6 5 90068
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 6 6 5 64000
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 6 6 7 72774
1990 Kirke- og kulturdepartementet 6 6 3 75480
1991 Kulturdepartementet 5 5 7 72668
1992 Kulturdepartementet 5 5 7 58956
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Jan Tore Odegard 1 301 Siviløkonom Av departement 1977
1980 Nestleder Lars Buer 1 230 Førstesekretær Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Tom Nicolaisen 1 301 Avdelingsingeniør Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Mie Berg 2 301 Mag.Art. Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Ellen Annexstad Trolie 2 1805 Kontorfullmektig Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Steffen Johanssen 1 301 Kontorsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ragnhild Dahl Lian 2 301 Hjelpepleier Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Pål Nordenborg 1 301 Journalist Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Mette Skaalerud 2 301 Kontorfullmektig Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Laila Saugnes 2 301 Kontorfullmektig Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Trygve Fosstveit 1 301 Programsekretær Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Svanhild Strand 2 402 Sekretær Av departement 1977
1981 Leder Halvor Stenstadvold 1 219 Statssekretær Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Tom Veierød 1 1901 Rektor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Mette Skaalerud 2 301 Kontorfullmektig Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Mie Berg 2 301 Magister Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Rigmor Andersen 2 301 Seksjonsleder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ellen Annexstad Trolie 2 1805 Kontorfullmektig Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gudmund Hummelvoll 1 301 Informasjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Steffen Johanssen 1 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Else Mari Vikre 2 301 Kontorfullmektig Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kåre Løkken 1 301 Tekniker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Svanhild Strand 2 402 Hjelpepleier Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Knut Terum 1 1201 Høyskolelektor Av departement 1981 1981
1983 Leder Halvor Stenstadvold 1 219 Statssekretær Av departement 1981
1983 Nestleder Tom Veierød 1 1901 Rektor Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Mette Skaalerud 2 301 Kontorfullmektig Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Mie Berg 2 301 Magister Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Rigmor Andersen 2 301 Seksjonsleder Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Ellen Annexstad Trolie 2 1805 Kontorfullmektig Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Gudmund Hummelvoll 1 301 Høyskolelektor Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Steffen Johanssen 1 301 Konsulent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Else Mari Vikre 2 301 Kontorfullmektig Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Kåre Løkken 1 301 Tekniker Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Svanhild Strand 2 402 Hjelpepleier Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Knut Terum 1 1201 Lektor Av departement 1981
1984 Leder Christen M. Gjesdahl 1 219 Advokat Av departement 1984
1984 Nestleder Tom Veierød 1 1901 Rektor Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Mie Berg 2 301 Forsker Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Mette Skaalerud 2 301 Kontorfullmektig Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Rigmor Andersen 2 301 Seksjonsleder Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Ellen Annexstad Trolie 2 1805 Kontorfullmektig Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Gudmund Hummelvoll 1 301 Høyskolelektor Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Steffen Johanssen 1 301 Konsulent Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Else Mari Vikre 2 301 Kontorfullmektig Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Kåre Løkken 1 301 Tekniker Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Svanhild Strand 2 402 Hjelpepleier Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Knut Terum 1 1201 Høyskolelektor Av departement 1981
1985 Leder Christen M. Gjesdahl 1 219 Advokat Av departement 1984 1985
1985 Nestleder Jakob Apalset 1 1445 Lektor Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Erlend Jonassen 1 301 Konsulent Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Edle Endresen 2 301 Provisor Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Liv Jorunn Ørbeck 2 301 Statsautorisert R Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Finn Pettersen 1 301 Tekniker Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Ellen Fjeldstad 2 216 Økonom Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Mette Skaalerud 2 301 Kontorfullmektig Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Else Mari Vikre 2 301 Kontorfullmektig Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Knut Terum 1 1201 Høyskolelektor Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Bauck Erring 1 1601 Amanuensis Av departement 1985
1985 Varamedlem og nestleder Gudmund Hummelvoll 1 301 Høyskolelektor Av departement 1981
1986 Nestleder Jakob Apalset 1 1445 Lektor Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Erlend Jonassen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Finn Pettersen 1 301 Ingeniør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Edle Endresen 2 301 Provisor Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Liv Jorunn Ørbeck 2 301 Statsautorisert R Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Ellen Fjeldstad 2 216 Informasjonssekre Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Gudmund Hummelvoll 1 301 Høyskolelektor Av departement 1981
1986 Vanlig varamedlem Knut Terum 1 1201 Høyskolelektor Av departement 1981
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Bauck Erring 1 1601 Amanuensis Av departement 1985
1987 Nestleder Jakob Apalset 1 1445 Lektor Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Erlend Jonassen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Finn Pettersen 1 301 Ingeniør Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Edle Endresen 2 301 Provisor Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Liv Jorunn Ørbeck 2 301 Statsautorisert Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Ellen Fjeldstad 2 216 Informasjonssek Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Gudmund Hummelvoll 1 301 Høyskolelektor Av departement 1981
1987 Vanlig varamedlem Knut Terum 1 1201 Høyskolelektor Av departement 1981
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Bauck Erring 1 1601 Amanuensis Av departement 1985
1988 Harald Winge 1 301 Direktør 1978
1988 Nestleder Jakob Apalset 1 1445 Lektor Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Erlend Jonassen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Finn Pettersen 1 301 Ingeniør Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Edle Endresen 2 301 Provisor Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Liv Jorunn Ørbeck 2 301 Statsautorisert Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Ellen Fjeldstad 2 216 Gruppesekretær Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Gudmund Hummelvoll 1 301 Høyskolelektor Av departement 1981
1988 Vanlig varamedlem Knut Terum 1 1201 Høyskolelektor Av departement 1981
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Bauck Erring 1 1601 Amanuensis Av departement 1985
1989 Leder Christen M. Gjesdahl 1 219 Advokat Av departement 1984 1989
1989 Vanlig medlem Mette Skaalerud 2 301 Konsulent Av departement 1981 1989
1989 Vanlig medlem Erlend Jonassen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985 1989
1989 Vanlig medlem Liv Jorunn Ørbeck 2 301 Statsautorisert Av departement 1985 1989
1989 Vanlig medlem Elisabeth Realfsen 2 301 Rådgiver Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Bjørn Bauck Erring 1 1601 Amanuensis Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Anne Sophie Hygen 2 103 Leder Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Ellen Fjeldstad 2 216 Gruppesekretær Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Else Mari Vikre 2 301 Konsulent Av departement 1981 1989
1989 Vanlig varamedlem Finn Pettersen 1 301 Ingeniør Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Inger Vatne 2 301 Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Grete Faremo 2 301 Advokat Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Elisabeth Realfsen 2 301 Rådgiver Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Anne Sophie Hygen 2 103 Leder Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Inger Vatne 2 301 Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Grete Faremo 2 301 Advokat Av departement 1989
1991 Leder Christen M. Gjesdahl 1 219 Advokat Av departement 1985 1991
1991 Vanlig medlem Erlend Jonassen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985 1991
1991 Vanlig medlem Liv Jorunn Ørbeck 2 301 Statsautorisert Av departement 1985 1991
1991 Vanlig medlem Thomas Tellander 1 301 Filmarbeid Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Odd Endre Olsvik 1 602 Kommunaldi Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Else Mari Vikre 2 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1991
1991 Vanlig varamedlem Torild Alnæs 2 301 Kontorsjef Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Knut Terum 1 1201 Førsteamanuensi Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Gerd Oline Johnsen 2 1870 Konsulent Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Svein Andersen 1 1901 Filmarbeid Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Thomas Tellander 1 301 Filmarbeider Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Odd Endre Olsvik 1 602 Kommunaldirektø Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Torild Alnæs 2 301 Kontorsjef Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Knut Terum 1 1201 Førsteamanuensi Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Gerd Oline Johnsen 2 1870 Konsulent Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Svein Andersen 1 1901 Filmarbeider Av departement 1991