Norsk språkråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Norsk språkråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Norsk språkråd
Utvalgsnummer: 2179000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1971
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved lov om Norsk språkråd av 18. juni 1971.
Mandat:
Trådte i funksjon 1. februar 1972. Norsk språkråd skal: a) verne om den kulturarv som norsk skriftspråk og talespråk representerer, fremme tiltak som kan øke kunnskapen om norsk språk, dets historie og egenart, fremme toleranse og gjensidig respekt i for
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 42 0 20 436000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 42 35 20 396266 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 42 42 33 414144 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 42 42 37 461749 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 42 42 27 420000 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 42 42 23 465384 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 42 42 20 391398 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 42 42 16 570610
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 38 38 16 443786
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 38 38 14 419936
1990 Kirke- og kulturdepartementet 38 38 15 495740
1991 Kulturdepartementet 38 38 16 497164
1992 Kulturdepartementet 38 38 20 562100
1993 Kulturdepartementet 38 38 1 243000
1994 Kulturdepartementet 38 38 22 687076
1995 Kulturdepartementet 38 38 20 619667
1996 Kulturdepartementet 38 38 19 777624
1997 Kulturdepartementet 38 38 26 826026
2002 Kultur- og kirkedepartementet 14 674113
2003 Kultur- og kirkedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Gorgus Coward 1 301 Pensjonist Av instans utenfor departement 1972
1980 Nestleder Leif Mæhle 1 301 Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig medlem Bjørn Bjørnsen 1 215 Journalist Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Jens Bolling 1 216 Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Sjur Brækhus 1 219 Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Andreas Bjørkum 1 219 Dosent Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Eyvind Fjeld Halvorsen 1 219 Professor Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig medlem Aslaug Ryen 2 219 Skolestyrer Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig medlem Einar Lundeby 1 220 Professor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Einfrid Perstølen 2 220 Lege Av instans utenfor departement 1976
1980 Vanlig medlem Olav Hr. Rue 1 301 Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Sigmund Elling Strømme 1 301 Direktør Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Tor Guttu 1 301 Førsteamanuensis Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Eivind Kristiansen 1 301 Lektor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Kjell Venås 1 301 Professor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Per M. Riste 1 301 Professor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Yngvar Ustvedt 1 301 Professor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Anita Rummelhoff 2 301 Skuespiller Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Statsstipendiat Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Eva Braathen Dahr 2 301 Journalist Av instans utenfor departement 1976
1980 Vanlig medlem Else Myklebust 2 301 Programsekretær Av instans utenfor departement 1976
1980 Vanlig medlem Geirr Wiggen 1 427 Førsteamanuensis Av instans utenfor departement 1976
1980 Vanlig medlem Ola Jonsmoen 1 438 Forfatter Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Hallgrim Berg 1 619 Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig medlem Aslak O. Versto 1 834 Bonde Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig medlem Else Marie Lønn 2 937 Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Kolbein Falkeid 1 1106 Forfatter Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Gunnvor Rundhovde 2 1201 Dosent Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Svenn Fosseng 1 1201 Høgskolelektor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Egil Pettersen 1 1201 Professor Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig medlem Johannes Heggland 1 1223 Forfatter Av instans utenfor departement 1976
1980 Vanlig medlem Oddmund Hus 1 1231 Skolestyrer Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig medlem Torborg Moberg Lemme 2 1235 Lærer Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig medlem Alvhild Tveit 2 1418 Adjunkt Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig medlem Else Breen 2 1502 Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Per Straumsheim 1 1520 Rektor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Aksel Lydersen 1 1601 Professor Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig medlem Alfred Jakobsen 1 1601 Professor Av instans utenfor departement 1976
1980 Vanlig medlem Kåre Elstad 1 1902 Dosent Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Ernst Håkon Jahr 1 1902 Førsteamanuensis Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Tove Bull 2 1902 Høgskolelektor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Erling Arvola 1 2003 Redaktør Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig varamedlem Birger Breivik 1 213 Bestyrer Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig varamedlem Øistein Parmann 1 216 Forlagssjef Av instans utenfor departement 1976
1980 Vanlig varamedlem Jostein Nyhamar 1 219 Redaktør Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig varamedlem Sigurd Muri 1 220 Arkitekt Av instans utenfor departement 1976
1980 Vanlig varamedlem Snorre Evensberget 1 301 Direktør Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Dag Gundersen 1 301 Dosent Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Kjell Askildsen 1 301 Forfatter Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Mads Liland 1 301 Forlagssjef Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Cathrine Senje 2 301 Lærer Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Kari Borg Mannsåker 2 301 Redaksjonssekretær Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Bernt Erik Larssen 1 301 Skuespiller Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Ingeborg Moræus Hansen 2 301 Sousjef Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Leiv Fetveit 1 301 Universitetslektor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Ingeborg Hoff 2 301 Dosent Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig varamedlem Idar Magne Holme 1 301 Mag.Art. Av instans utenfor departement 1976
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Haagensen 1 301 Lærer Av instans utenfor departement 1979
1980 Vanlig varamedlem Per Fergestad 1 515 Rektor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Åse Klundelien 2 624 Adjunkt Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Torun Gulliksen 2 821 Lektor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Lars Bjaadal 1 828 Rektor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Borgny Tøfte 2 828 Adjunkt Av instans utenfor departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Fredrik Werring 1 1001 Lektor Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig varamedlem Helge Wiig 1 1002 Rektor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Sigurd Aa. Aarnes 1 1201 Førsteamanuensis Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Anne Gullestad 2 1201 Skuespiller Av instans utenfor departement 1976
1980 Vanlig varamedlem Olav Kjelsvik 1 1235 Journalist Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Gustav Moberg 1 1243 Programsekretær Av instans utenfor departement 1976
1980 Vanlig varamedlem Reidar Sandal 1 1401 Lektor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Arne Gjeraker 1 1418 Student Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Paal-Helge Haugen 1 1420 Av instans utenfor departement 1976
1980 Vanlig varamedlem Bjarte Erling Eikeset 1 1432 Av instans utenfor departement 1972
1980 Vanlig varamedlem Jan Ragnar Hagland 1 1601 Førsteamanuensis Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Ola Stemshaug 1 1601 Førsteamanuensis Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Knut Romstad 1 1742 Av instans utenfor departement 1976
1980 Vanlig varamedlem Nils Magne Knutsen 1 1902 Amanuensis Av instans utenfor departement
1981 Leder Gorgus Coward 1 301 Pensjonist Av instans utenfor departement 1972
1981 Nestleder Leif Mæhle 1 301 Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig medlem Bjørn Bjørnsen 1 215 Journalist Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Jens Bolling 1 216 Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Sjur Brækhus 1 219 Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Andreas Bjørkum 1 219 Dosent Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Eyvind Fjeld Halvorsen 1 219 Professor Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig medlem Aslaug Ryen 2 219 Skolestyrer Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig medlem Einar Lundeby 1 220 Professor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Einfrid Perstølen 2 220 Lege Av instans utenfor departement 1976
1981 Vanlig medlem Olav Hr. Rue 1 301 Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Sigmund Elling Strømme 1 301 Direktør Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Tor Guttu 1 301 Førsteamanuensis Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Eivind Kristiansen 1 301 Lektor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Kjell Venås 1 301 Professor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Per M. Riste 1 301 Professor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Yngvar Ustvedt 1 301 Professor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Anita Rummelhoff 2 301 Skuespiller Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Statsstipendiat Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Eva Braathen Dahr 2 301 Journalist Av instans utenfor departement 1976
1981 Vanlig medlem Else Myklebust 2 301 Programsekretær Av instans utenfor departement 1976
1981 Vanlig medlem Geirr Wiggen 1 427 Førsteamanuensis Av instans utenfor departement 1976
1981 Vanlig medlem Ola Jonsmoen 1 438 Forfatter Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Hallgrim Berg 1 619 Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig medlem Aslak O. Versto 1 834 Bonde Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig medlem Else Marie Lønn 2 937 Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Kolbein Falkeid 1 1106 Forfatter Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Gunnvor Rundhovde 2 1201 Dosent Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Svenn Fosseng 1 1201 Høgskolelektor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Egil Pettersen 1 1201 Professor Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig medlem Johannes Heggland 1 1223 Forfatter Av instans utenfor departement 1976
1981 Vanlig medlem Oddmund Hus 1 1231 Skolestyrer Av instans utenfor departement 1978
1981 Vanlig medlem Torborg Moberg Lemme 2 1235 Lærer Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig medlem Alvhild Tveit 2 1418 Adjunkt Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig medlem Else Breen 2 1502 Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Per Straumsheim 1 1520 Rektor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Aksel Lydersen 1 1601 Professor Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig medlem Alfred Jakobsen 1 1601 Professor Av instans utenfor departement 1976
1981 Vanlig medlem Kåre Elstad 1 1902 Dosent Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Ernst Håkon Jahr 1 1902 Førsteamanuensis Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Tove Bull 2 1902 Høgskolelektor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig medlem Erling Arvola 1 2003 Redaktør Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig varamedlem Birger Breivik 1 213 Bestyrer Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig varamedlem Øistein Parmann 1 216 Forlagssjef Av instans utenfor departement 1976
1981 Vanlig varamedlem Jostein Nyhamar 1 219 Redaktør Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig varamedlem Sigurd Muri 1 220 Arkitekt Av instans utenfor departement 1976
1981 Vanlig varamedlem Snorre Evensberget 1 301 Direktør Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Dag Gundersen 1 301 Dosent Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Kjell Askildsen 1 301 Forfatter Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Mads Liland 1 301 Forlagssjef Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Cathrine Senje 2 301 Lærer Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Kari Borg Mannsåker 2 301 Redaksjonssekretær Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Bernt Erik Larssen 1 301 Skuespiller Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Ingeborg Moræus Hansen 2 301 Sousjef Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Leiv Fetveit 1 301 Universitetslektor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Ingeborg Hoff 2 301 Dosent Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig varamedlem Idar Magne Holme 1 301 Mag.Art. Av instans utenfor departement 1976
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Haagensen 1 301 Lærer Av instans utenfor departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Per Fergestad 1 515 Rektor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Åse Klundelien 2 624 Adjunkt Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Torun Gulliksen 2 821 Lektor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Lars Bjaadal 1 828 Rektor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Borgny Tøfte 2 828 Adjunkt Av instans utenfor departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Fredrik Werring 1 1001 Lektor Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig varamedlem Helge Wiig 1 1002 Rektor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Sigurd Aa. Aarnes 1 1201 Førsteamanuensis Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Anne Gullestad 2 1201 Skuespiller Av instans utenfor departement 1976
1981 Vanlig varamedlem Olav Kjelsvik 1 1235 Journalist Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Gustav Moberg 1 1243 Programsekretær Av instans utenfor departement 1976
1981 Vanlig varamedlem Reidar Sandal 1 1401 Lektor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Arne Gjeraker 1 1418 Student Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Paal-Helge Haugen 1 1420 Av instans utenfor departement 1976
1981 Vanlig varamedlem Bjarte Erling Eikeset 1 1432 Av instans utenfor departement 1972
1981 Vanlig varamedlem Jan Ragnar Hagland 1 1601 Førsteamanuensis Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Ola Stemshaug 1 1601 Førsteamanuensis Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Knut Romstad 1 1742 Av instans utenfor departement 1976
1981 Vanlig varamedlem Nils Magne Knutsen 1 1902 Amanuensis Av instans utenfor departement
1983 Vanlig medlem Bjørn Bjørnsen 1 215 Journalist Av Stortinget 1980
1983 Vanlig medlem Jens Bolling 1 216 Skuespiller Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Andreas Bjørkum 1 219 Dosent Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Sjur Brækhus 1 219 Professor Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Olav Hr. Rue 1 301 Forlagsredaktør Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Tor Guttu 1 301 Førsteamanuensis Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Eivind Kristiansen 1 301 Lektor Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Kjell Venås 1 301 Professor Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Yngvar Ustvedt 1 301 Programredaktør Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Anita Rummelhoff 2 301 Skuespiller Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Statsstipendiat Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Geirr Wiggen 1 427 Førsteamanuensis Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Ola Jonsmoen 1 438 Rektor Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Else Marie Lønn 2 937 Adjunkt Av Stortinget 1980
1983 Vanlig medlem Kolbein Falkeid 1 1106 Forfatter Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Else Breen 2 1502 Forfatter Av andre 1981
1983 Vanlig medlem Per Straumsheim 1 1520 Rektor Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Kåre Elstad 1 1902 Dosent Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Ernst Håkon Jahr 1 1902 Førsteamanuensis Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Tove Bull 2 1902 Høgskolelektor Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Cathrine Senje 2 301 Adjunkt Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Snorre Evensberget 1 301 Direktør Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Dag Gundersen 1 301 Dosent Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Kjell Askildsen 1 301 Forfatter Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Mads Liland 1 301 Forlagssjef Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Leiv Fetveit 1 301 Førsteamanuensis Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Thore Roksvold 1 301 Høgskolelektor Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Kari Borg Mannsåker 2 301 Redaksjonssekretæ Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Bernt Erik Larssen 1 301 Skuespiller Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Ingeborg Moræus Hansen 2 301 Soussjef Av Stortinget 1980
1983 Vanlig varamedlem Per Fergestad 1 515 Rektor Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Åse Klundelien 2 624 Adjunkt Av Stortinget 1980
1983 Vanlig varamedlem Torun Gulliksen 2 821 Lektor Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Marton Leine 1 822 Rektor Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Lars Bjaadal 1 828 Rektor Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Fredrik Werring 1 1001 Lektor Av Stortinget 1980
1983 Vanlig varamedlem Helge Wiig 1 1002 Rektor Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Sigurd Aa. Aarnes 1 1201 Førsteamanuensis Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Olav Kjelsvik 1 1235 Journalist Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Reidar Sandal 1 1401 Lektor Av Stortinget 1980
1983 Vanlig varamedlem Arne Gjeraker 1 1418 Student Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Jan Ragnar Hagland 1 1601 Førsteamanuensis Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Ola Stemshaug 1 1601 Førsteamanuensis Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Nils M. Knutsen 1 1902 Førsteamanuensis Av andre 1980
1984 Leder Leif Mæhle 1 301 Professor Av andre 1972 1984
1984 Nestleder Else Marie Lønn 2 937 Adjunkt Av Stortinget 1980 1984
1984 Vanlig medlem Bjørn Bjørnsen 1 215 Journalist Av Stortinget 1980 1984
1984 Vanlig medlem Eyvind Fjeld Halvorsen 1 219 Professor Av Stortinget 1972 1984
1984 Vanlig medlem Andreas Bjørkum 1 219 Dosent Av andre 1980 1984
1984 Vanlig medlem Einar Lundeby 1 220 Professor Av andre 1972 1984
1984 Vanlig medlem Jan Olav Bruvik 1 220 Redaktør 1984
1984 Vanlig medlem Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlagsdirektør Av andre 1972 1984
1984 Vanlig medlem Kjell Venås 1 301 Professor Av andre 1972 1984
1984 Vanlig medlem Per M. Riste 1 301 Redaktør Av andre 1972 1984
1984 Vanlig medlem Eva Braathen Dahr 2 301 Journalist Av andre 1976 1984
1984 Vanlig medlem Olav Hr. Rue 1 301 Forlagsdirektør Av andre 1980 1984
1984 Vanlig medlem Tor Guttu 1 301 Førsteamanuensis Av andre 1980 1984
1984 Vanlig medlem Yngvar Ustvedt 1 301 Programredaktør Av andre 1980 1984
1984 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Statsstipendiat Av andre 1980 1984
1984 Vanlig medlem Aagot Noss 2 301 Førstekonservator 1984
1984 Vanlig medlem Brynjulv Bleken 1 301 Førstelektor 1984
1984 Vanlig medlem Hilde Sejersted 2 301 Lektor Av Stortinget 1984
1984 Vanlig medlem Astrid Brekken 2 301 Programsekretær 1984
1984 Vanlig medlem Jon Magne Eikemo 1 301 Skodespelar 1984
1984 Vanlig medlem Ole Michael Selberg 1 301 Universitetslekto 1984
1984 Vanlig medlem Geirr Wiggen 1 427 Førsteamanuensis Av andre 1976 1984
1984 Vanlig medlem Ola Jonsmoen 1 438 Rektor Av andre 1980 1984
1984 Vanlig medlem Hallgrim Berg 1 619 Forretningsdriven Av Stortinget 1972 1984
1984 Vanlig medlem Marton Leine 1 822 Rektor Av andre 1976 1984
1984 Vanlig medlem Borgny Tøfte 2 828 Adjunkt Av andre 1978 1984
1984 Vanlig medlem Aslak O. Versto 1 834 Småbruker Av Stortinget 1972 1984
1984 Vanlig medlem Egil Børre Johnsen 1 903 Lektor 1984
1984 Vanlig medlem Idar Magne Holme 1 1001 Amanuensis Av Stortinget 1976 1984
1984 Vanlig medlem Kolbein Falkeid 1 1106 Forfatter Av andre 1980 1984
1984 Vanlig medlem Egil Pettersen 1 1201 Professor Av andre 1972 1984
1984 Vanlig medlem Bjarne Fidjestøl 1 1201 Professor Av andre 1976 1984
1984 Vanlig medlem Oddveig Sagen 2 1201 Lektor 1984
1984 Vanlig medlem Eilif Armand 1 1201 Skuespiller 1984
1984 Vanlig medlem Johannes Heggland 1 1223 Forfatter 1976 1984
1984 Vanlig medlem Torborg Moberg Lemme 2 1235 Lærer Av Stortinget 1972 1984
1984 Vanlig medlem Else Breen 2 1502 Forfatter Av andre 1981 1984
1984 Vanlig medlem Aksel Lydersen 1 1601 Professor Av andre 1972 1984
1984 Vanlig medlem Arne Kjell Foldvik 1 1601 Amanuensis Av andre 1984
1984 Vanlig medlem Ernst Håkon Jahr 1 1902 Førsteamanuensis Av andre 1976 1984
1984 Vanlig medlem Kåre Elstad 1 1902 Dosent Av andre 1980 1984
1984 Vanlig medlem Tove Bull 2 1902 Høgskolelektor Av andre 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Birger Breivik 1 213 Bestyrer Av Stortinget 1972 1984
1984 Vanlig varamedlem Øistein Parmann 1 216 Forlagssjef Av andre 1976 1984
1984 Vanlig varamedlem Sverre Klouman 1 216 Høgskolelektor 1984
1984 Vanlig varamedlem Jostein Nyhamar 1 219 Redaktør Av andre 1972 1984
1984 Vanlig varamedlem Målfrid Brekke 2 219 Lærer Av Stortinget 1984
1984 Vanlig varamedlem Sjur Brækhus 1 219 Professor 1984
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Haagensen 1 301 Lærer Av andre 1979 1984
1984 Vanlig varamedlem Snorre Evensberget 1 301 Direktør Av andre 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Dag Gundersen 1 301 Dosent Av andre 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Mads Liland 1 301 Forlagssjef Av andre 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Leiv Fetveit 1 301 Førsteamanuensis Av andre 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Kari Borg Mannsåker 2 301 Redaksjonssekretæ Av andre 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Lars S. Vikør 1 301 Cand.Philol. 1984
1984 Vanlig varamedlem Karsten Alnæs 1 301 Forfatter 1984
1984 Vanlig varamedlem Svein Lie 1 301 Førsteamanuensis 1984
1984 Vanlig varamedlem Ivar Tryti 1 301 Lektor 1984
1984 Vanlig varamedlem Oddbjørn Hesjevoll 1 301 Skodespelar 1984
1984 Vanlig varamedlem Knut Mørch Hansson 1 301 Skuespiller Av Stortinget 1984
1984 Vanlig varamedlem Hans Sørbø 1 301 Underdirektør 1984
1984 Vanlig varamedlem Merete Wiger 2 423 Forfatter 1984
1984 Vanlig varamedlem Åse Klundelien 2 624 Fylkesordfører Av Stortinget 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Fredrik Werring 1 1001 Lektor Av Stortinget 1972 1984
1984 Vanlig varamedlem Jon Moe 1 1134 Forfatter 1984
1984 Vanlig varamedlem Lars Vassenden 1 1201 Universitetslekto Av andre 1972 1984
1984 Vanlig varamedlem Sigurd Aa. Aarnes 1 1201 Førsteamanuensis Av andre 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Ragna Ådlandsvik 2 1201 Adjunkt 1984
1984 Vanlig varamedlem Rolf Romøren 1 1201 Høgskolelektor 1984
1984 Vanlig varamedlem Åse Enerstvedt 2 1201 Museumsbestyrer 1984
1984 Vanlig varamedlem Olav Kjelsvik 1 1235 Journalist Av andre 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Åse Lilleskare Faugstad 2 1251 Forfatter 1984
1984 Vanlig varamedlem Håkon Askeland 1 1260 Logoped 1984
1984 Vanlig varamedlem Reidar Sandal 1 1401 Lektor Av Stortinget 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Arne Gjeraker 1 1418 Juridisk Konsulen Av andre 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Bjarte Erling Eikeset 1 1432 Sorenskriver Av Stortinget 1972 1984
1984 Vanlig varamedlem Asbjørn Gjærde 1 1504 Distriktssjef Av andre 1984
1984 Vanlig varamedlem Arnold Dalen 1 1601 Førsteamanuensis Av andre 1972 1984
1984 Vanlig varamedlem Jan Ragnar Hagland 1 1601 Førsteamanuensis Av andre 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Ola Stemshaug 1 1601 Førsteamanuensis Av andre 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Rutt Trøite Lorentzen 2 1601 Høgskolelærer 1984
1984 Vanlig varamedlem Gerdi Schjelderup 2 1601 Skuespiller 1984
1984 Vanlig varamedlem Knut Romstad 1 1742 Rektor Av Stortinget 1976 1984
1984 Vanlig varamedlem Gjert Kristoffersen 1 1902 Forlagsredaktør Av andre 1984
1985 Vanlig medlem Jan Olav Bruvik 1 220 Redaktør 1984
1985 Vanlig medlem Ole Michael Selberg 1 301 Amanuensis 1984
1985 Vanlig medlem Brynjulv Bleken 1 301 Førsteamanuensis 1984
1985 Vanlig medlem Aagot Noss 2 301 Førstekonservator 1984
1985 Vanlig medlem Hilde Sejersted 2 301 Lektor Av Stortinget 1984
1985 Vanlig medlem Astrid Brekken 2 301 Programsekretær 1984
1985 Vanlig medlem Jon Magne Eikemo 1 301 Skodespelar 1984
1985 Vanlig medlem Egil Børre Johnsen 1 903 Lektor 1984
1985 Vanlig medlem Oddveig Sagen 2 1201 Lektor 1984
1985 Vanlig medlem Eilif Armand 1 1201 Skuespiller 1984
1985 Vanlig medlem Arne Kjell Foldvik 1 1601 Amanuensis Av andre 1984
1985 Vanlig varamedlem Sverre Klouman 1 216 Høgskolelektor 1984
1985 Vanlig varamedlem Målfrid Brekke 2 219 Lærer Av Stortinget 1984
1985 Vanlig varamedlem Lars S. Vikør 1 301 1984
1985 Vanlig varamedlem Karsten Alnæs 1 301 Forfatter 1984
1985 Vanlig varamedlem Svein Lie 1 301 Førsteamanuensis 1984
1985 Vanlig varamedlem Ivar Tryti 1 301 Lektor 1984
1985 Vanlig varamedlem Oddbjørn Hesjevoll 1 301 Skodespelar 1984
1985 Vanlig varamedlem Knut Mørch Hansson 1 301 Skuespiller Av Stortinget 1984
1985 Vanlig varamedlem Hans Sørbø 1 301 Underdirektør 1984
1985 Vanlig varamedlem Merete Wiger 2 423 Forfatter 1984
1985 Vanlig varamedlem Jon Moe 1 1134 Forfatter 1984
1985 Vanlig varamedlem Ragna Ådlandsvik 2 1201 Adjunkt 1984
1985 Vanlig varamedlem Rolf Romøren 1 1201 Høgskolelektor 1984
1985 Vanlig varamedlem Åse Enerstvedt 2 1201 Museumsbestyrar 1984
1985 Vanlig varamedlem Åse Lilleskare Faugstad 2 1251 Forfatter 1984
1985 Vanlig varamedlem Håkon Askeland 1 1260 Logoped 1984
1985 Vanlig varamedlem Asbjørn Gjærde 1 1504 Distriktssjef Av andre 1984
1985 Vanlig varamedlem Rutt Trøite Lorentzen 2 1601 Høgskolelektor 1984
1985 Vanlig varamedlem Gerdi Schjelderup 2 1601 Skuespiller 1984
1985 Vanlig varamedlem Gjert Kristoffersen 1 1902 Forlagsredaktør Av andre 1984
1986 Vanlig medlem Jan Olav Bruvik 1 220 Redaktør 1984
1986 Vanlig medlem Ole Michael Selberg 1 301 Amanuensis 1984
1986 Vanlig medlem Aagot Noss 2 301 Førstekonservator 1984
1986 Vanlig medlem Brynjulv Bleken 1 301 Førstelektor 1984
1986 Vanlig medlem Hilde Sejersted 2 301 Lektor Av Stortinget 1984
1986 Vanlig medlem Astrid Brekken 2 301 Programsekretær 1984
1986 Vanlig medlem Jon Magne Eikemo 1 301 Skodespelar 1984
1986 Vanlig medlem Karsten Alnæs 1 301 Forfatter 1984 1986
1986 Vanlig medlem Egil Børre Johnsen 1 903 Lektor 1984
1986 Vanlig medlem Oddveig Sagen 2 1201 Lektor 1984
1986 Vanlig medlem Eilif Armand 1 1201 Skuespiller 1984
1986 Vanlig medlem Arne Kjell Foldvik 1 1601 Amanuensis Av andre 1984
1986 Vanlig varamedlem Erna Moen 2 101 Forfatter Av andre 1986
1986 Vanlig varamedlem Sverre Klouman 1 216 Høgskolelektor 1984
1986 Vanlig varamedlem Øyunn Krokann 2 217 Sjefredaktør 1985
1986 Vanlig varamedlem Målfrid Brekke 2 219 Lærer Av Stortinget 1984
1986 Vanlig varamedlem Lars S. Vikør 1 301 1984
1986 Vanlig varamedlem Svein Lie 1 301 Førsteamanuensis 1984
1986 Vanlig varamedlem Ivar Tryti 1 301 Lektor 1984
1986 Vanlig varamedlem Oddbjørn Hesjevoll 1 301 Skodespelar 1984
1986 Vanlig varamedlem Knut Mørch Hansson 1 301 Skuespiller Av Stortinget 1984
1986 Vanlig varamedlem Hans Sørbø 1 301 Underdirektør 1984
1986 Vanlig varamedlem Merete Wiger 2 423 Forfatter 1984
1986 Vanlig varamedlem Jon Moe 1 1134 Forfatter 1984
1986 Vanlig varamedlem Ragna Ådlandsvik 2 1201 Adjunkt 1984
1986 Vanlig varamedlem Rolf Romøren 1 1201 Høgskolelektor 1984
1986 Vanlig varamedlem Åse Enerstvedt 2 1201 Museumsstyrar 1984
1986 Vanlig varamedlem Åse Lilleskare Faugstad 2 1251 Forfatter 1984
1986 Vanlig varamedlem Håkon Askeland 1 1260 Logoped 1984
1986 Vanlig varamedlem Asbjørn Gjærde 1 1504 Distriktssjef Av andre 1984
1986 Vanlig varamedlem Rutt Trøite Lorentzen 2 1601 Høgskolelektor 1984
1986 Vanlig varamedlem Gerdi Schjelderup 2 1601 Skuespiller 1984
1986 Vanlig varamedlem Gjert Kristoffersen 1 1902 Forlagsredaktør Av andre 1984
1987 Vanlig medlem Jan Olav Bruvik 1 220 Redaktør 1984
1987 Vanlig medlem Ole Michael Selberg 1 301 Amanuensis 1984
1987 Vanlig medlem Brynjulv Bleken 1 301 Førsteamanuensi 1984
1987 Vanlig medlem Aagot Noss 2 301 Førstekonservat 1984
1987 Vanlig medlem Hilde Sejersted 2 301 Lektor Av Stortinget 1984
1987 Vanlig medlem Astrid Brekken 2 301 Programsekretær 1984
1987 Vanlig medlem Jon Magne Eikemo 1 301 Skodespelar 1984
1987 Vanlig medlem Egil Børre Johnsen 1 903 Lektor 1984
1987 Vanlig medlem Oddveig Sagen 2 1201 Lektor 1984
1987 Vanlig medlem Eilif Armand 1 1201 Skuespiller 1984
1987 Vanlig medlem Arne Kjell Foldvik 1 1601 Amanuensis Av andre 1984
1987 Vanlig varamedlem Erna Moen 2 101 Forfatter Av andre 1986
1987 Vanlig varamedlem Sverre Klouman 1 216 Høgskolelektor 1984
1987 Vanlig varamedlem Øyunn Krokann 2 217 Sjefredaktør 1985
1987 Vanlig varamedlem Målfrid Brekke 2 219 Lærer Av Stortinget 1984
1987 Vanlig varamedlem Svein Lie 1 301 Førsteamanuensi 1984
1987 Vanlig varamedlem Lars S. Vikør 1 301 Konsulent 1984
1987 Vanlig varamedlem Ivar Tryti 1 301 Lektor 1984
1987 Vanlig varamedlem Oddbjørn Hesjevoll 1 301 Skodespelar 1984
1987 Vanlig varamedlem Knut Mørch Hansson 1 301 Skuespiller Av Stortinget 1984
1987 Vanlig varamedlem Hans Sørbø 1 301 Underdirektør 1984
1987 Vanlig varamedlem Merete Wiger 2 423 Forfatter 1984
1987 Vanlig varamedlem Jon Moe 1 1134 Forfatter 1984
1987 Vanlig varamedlem Ragna Ådlandsvik 2 1201 Adjunkt 1984
1987 Vanlig varamedlem Rolf Romøren 1 1201 Høgskolelektor 1984
1987 Vanlig varamedlem Åse Enerstvedt 2 1201 Museumsstyrar 1984
1987 Vanlig varamedlem Åse Lilleskare Faugstad 2 1251 Forfatter 1984
1987 Vanlig varamedlem Håkon Askeland 1 1260 Logoped 1984
1987 Vanlig varamedlem Asbjørn Gjærde 1 1504 Distriktssjef Av andre 1984
1987 Vanlig varamedlem Rutt Trøite Lorentzen 2 1601 Høgskolelektor 1984
1987 Vanlig varamedlem Gerdi Schjelderup 2 1601 Skuespiller 1984
1987 Vanlig varamedlem Gjert Kristoffersen 1 1902 Forlagsredaktør Av andre 1984
1988 Vanlig medlem Erna Moen 2 101 Forfatter Av andre 1986 1988
1988 Vanlig medlem Asgeir Olden 1 216 Redaktør 1988
1988 Vanlig medlem Andreas Bjørkum 1 219 Professor 1980 1988
1988 Vanlig medlem Aslaug Ryen 2 219 Rektor 1988
1988 Vanlig medlem Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlagsdirektør Av andre 1972 1988
1988 Vanlig medlem Eva Braathen Dahr 2 301 Journalist Av andre 1976 1988
1988 Vanlig medlem Tor Guttu 1 301 Førsteamanuensi Av andre 1980 1988
1988 Vanlig medlem Dag Gundersen 1 301 Professor Av andre 1980 1988
1988 Vanlig medlem Olav Hr. Rue 1 301 Sjefssekretær Av andre 1980 1988
1988 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Statsstipendiat Av andre 1980 1988
1988 Vanlig medlem Ole Michael Selberg 1 301 Amanuensis 1984 1988
1988 Vanlig medlem Karsten Alnæs 1 301 Forfatter 1984 1988
1988 Vanlig medlem Brynjulv Bleken 1 301 Førsteamanuensi 1984 1988
1988 Vanlig medlem Astrid Brekken 2 301 Programsekretær 1984 1988
1988 Vanlig medlem Tordis Irene Fosse 2 301 Høgskolelektor 1988
1988 Vanlig medlem Mette Janson 2 301 Redaksjonssjef 1988
1988 Vanlig medlem Herbert Svenkerud 1 301 Redaktør 1988
1988 Vanlig medlem Hallvard Lydvo 1 301 Skodespelar 1988
1988 Vanlig medlem Pelle Christensen 1 301 Skuespiller 1988
1988 Vanlig medlem Lars Anders Kulbrandstad 1 414 Høgskolelektor 1988
1988 Vanlig medlem Geirr Wiggen 1 427 Førsteamanuensi Av andre 1976 1988
1988 Vanlig medlem Ingeborg Donali 2 437 Lektor 1988
1988 Vanlig medlem Else Marie Lønn 2 937 Adjunkt Av Stortinget 1980 1988
1988 Vanlig medlem Jan E. Byberg 1 1103 Lektor 1988
1988 Vanlig medlem Jarle Bondevik 1 1201 Førsteamanuensi 1988
1988 Vanlig medlem Kåre Lilleholt 1 1201 Professor 1988
1988 Vanlig medlem Åshild Nordstrand 2 1245 Språkkonsulent 1988
1988 Vanlig medlem Åse Lilleskare Faugstad 2 1251 Forfatter 1984 1988
1988 Vanlig medlem Aksel Lydersen 1 1601 Professor Av andre 1972 1988
1988 Vanlig medlem Rutt Trøite Lorentzen 2 1601 Høgskolelektor 1984 1988
1988 Vanlig medlem Ernst Håkon Jahr 1 1902 Professor Av andre 1976 1988
1988 Vanlig medlem Hans Kristian Eriksen 1 1927 Forfatter 1988
1988 Vanlig varamedlem Petter Svanevik 1 137 Statsaut. Trans 1988
1988 Vanlig varamedlem Øistein Parmann 1 216 Forlagssjef Av andre 1976 1988
1988 Vanlig varamedlem Øyunn Krokann 2 217 Sjefredaktør 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem Jostein Nyhamar 1 219 Redaktør Av andre 1972 1988
1988 Vanlig varamedlem Sjur Brækhus 1 219 Professor 1980 1988
1988 Vanlig varamedlem Kjell Ivar Vannebo 1 220 Professor 1988
1988 Vanlig varamedlem Rolf Theil Endresen 1 233 Amanuensis 1988
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Haagensen 1 301 Lærer Av andre 1979 1988
1988 Vanlig varamedlem Snorre Evensberget 1 301 Direktør 1980 1988
1988 Vanlig varamedlem Svein Lie 1 301 Førsteamanuensi 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Ivar Tryti 1 301 Lektor 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Magne Myhren 1 301 Amanuensis 1988
1988 Vanlig varamedlem Torgeir Rebolle Pedersen 1 301 Arkitekt 1988
1988 Vanlig varamedlem Edvard Hoem 1 301 Forfatter 1988
1988 Vanlig varamedlem Sidsel Mørck 2 301 Forfatter 1988
1988 Vanlig varamedlem Reidunn Guldal 2 301 Lektor 1988
1988 Vanlig varamedlem Kari Marie Thorbjørnsen 2 301 Lektor 1988
1988 Vanlig varamedlem Eli Oftedal 2 301 Oversetter 1988
1988 Vanlig varamedlem Else Mundal 2 301 Professor 1988
1988 Vanlig varamedlem Arnhild Litlere 2 301 Skodespelar 1988
1988 Vanlig varamedlem Aud Søyland 2 542 Språkkonsulent 1988
1988 Vanlig varamedlem Maria Berg høgetveit 2 619 Lærer 1988
1988 Vanlig varamedlem Torill Scharnin Lund 2 806 Lærer Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Anne M. Herlofsen 2 806 Skuespiller 1988
1988 Vanlig varamedlem Marton Leine 1 822 Rektor Av andre 1976 1988
1988 Vanlig varamedlem Liv Holtskog 2 822 Forfatter 1988
1988 Vanlig varamedlem Anne Høigård 2 1103 Førstekonsulent 1988
1988 Vanlig varamedlem Oddveig Sagen 2 1201 Lektor 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Oddvar Nes 1 1247 Professor 1988
1988 Vanlig varamedlem Håkon Askeland 1 1260 Logoped 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Arne Gjeraker 1 1420 Advokat Av andre 1980 1988
1988 Vanlig varamedlem Asbjørn Gjærde 1 1504 Distriktssjef Av andre 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Torbjørg Breivik 2 1601 Avdelingsleder 1988
1988 Vanlig varamedlem Arnulf Grut 1 1601 Programsekretær 1988
1988 Vanlig varamedlem Endre Mørch 1 1902 Førsteamanuensi 1988
1989 Vanlig medlem Asgeir Olden 1 216 Redaktør 1988
1989 Vanlig medlem Aslaug Ryen 2 219 Rektor 1988
1989 Vanlig medlem Tordis Irene Fosse 2 301 Høgskolelektor 1988
1989 Vanlig medlem Mette Janson 2 301 Redaksjonssjef 1988
1989 Vanlig medlem Herbert Svenkerud 1 301 Redaktør 1988
1989 Vanlig medlem Hallvard Lydvo 1 301 Skodespelar 1988
1989 Vanlig medlem Pelle Christensen 1 301 Skuespiller 1988
1989 Vanlig medlem Lars Anders Kulbrandstad 1 414 Høgskolelektor 1988
1989 Vanlig medlem Ingeborg Donali 2 437 Lektor 1988
1989 Vanlig medlem Jan E. Byberg 1 1103 Lektor 1988
1989 Vanlig medlem Kåre Lilleholt 1 1201 Advokat 1988
1989 Vanlig medlem Jarle Bondevik 1 1201 Førsteamanuensi 1988
1989 Vanlig medlem Åshild Nordstrand 2 1245 Språkkonsulent 1988
1989 Vanlig medlem Hans Kristian Eriksen 1 1927 Forfatter 1988
1989 Vanlig varamedlem Petter Svanevik 1 137 Statsaut. Trans 1988
1989 Vanlig varamedlem Kjell Ivar Vannebo 1 220 Professor 1988
1989 Vanlig varamedlem Rolf Theil Endresen 1 233 Amanuensis 1988
1989 Vanlig varamedlem Magne Myhren 1 301 Amanuensis 1988
1989 Vanlig varamedlem Torgeir Rebolle Pedersen 1 301 Arkitekt 1988
1989 Vanlig varamedlem Edvard Hoem 1 301 Forfatter 1988
1989 Vanlig varamedlem Sidsel Mørck 2 301 Forfatter 1988
1989 Vanlig varamedlem Reidunn Guldal 2 301 Lektor 1988
1989 Vanlig varamedlem Kari Marie Thorbjørnsen 2 301 Lektor 1988
1989 Vanlig varamedlem Eli Oftedal 2 301 Oversetter 1988
1989 Vanlig varamedlem Else Mundal 2 301 Professor 1988
1989 Vanlig varamedlem Arnhild Litlere 2 301 Skodespelar 1988
1989 Vanlig varamedlem Aud Søyland 2 542 Språkkonsulent 1988
1989 Vanlig varamedlem Maria Berg høgetveit 2 619 Lærer 1988
1989 Vanlig varamedlem Torill Scharnin Lund 2 806 Lærer Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Anne M. Herlofsen 2 806 Skuespiller 1988
1989 Vanlig varamedlem Liv Holtskog 2 822 Forfatter 1988
1989 Vanlig varamedlem Anne Høigård 2 1103 Førstekonsulent 1988
1989 Vanlig varamedlem Oddvar Nes 1 1247 Professor 1988
1989 Vanlig varamedlem Torbjørg Breivik 2 1601 Avdelingsleder 1988
1989 Vanlig varamedlem Arnulf Grut 1 1601 Programsekretær 1988
1989 Vanlig varamedlem Endre Mørch 1 1902 Førsteamanuensi 1988
1990 Vanlig medlem Aslaug Ryen 2 219 Rektor 1988
1990 Vanlig medlem Tordis Irene Fosse 2 301 Høgskolelektor 1988
1990 Vanlig medlem Mette Janson 2 301 Redaksjonssjef 1988
1990 Vanlig medlem Herbert Svenkerud 1 301 Redaktør 1988
1990 Vanlig medlem Hallvard Lydvo 1 301 Skodespelar 1988
1990 Vanlig medlem Pelle Christensen 1 301 Skuespiller 1988
1990 Vanlig medlem Lars Anders Kulbrandstad 1 414 Høgskolelektor 1988
1990 Vanlig medlem Ingeborg Donali 2 437 Lektor 1988
1990 Vanlig medlem Jan E. Byberg 1 1103 Lektor 1988
1990 Vanlig medlem Kåre Lilleholt 1 1201 Advokat 1988
1990 Vanlig medlem Jarle Bondevik 1 1201 Førsteamanuensis 1988
1990 Vanlig medlem Asgeir Olden 1 1201 Redaktør 1988
1990 Vanlig medlem Åshild Nordstrand 2 1245 Språkkonsulent 1988
1990 Vanlig medlem Hans Kristian Eriksen 1 1927 Forfatter 1988
1990 Vanlig varamedlem Petter Svanevik 1 137 Statsaut. Trans 1988
1990 Vanlig varamedlem Kjell Ivar Vannebo 1 220 Professor 1988
1990 Vanlig varamedlem Arthur O. Sandved 1 220 Professor Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Rolf Theil Endresen 1 233 Førsteamanuensis 1988
1990 Vanlig varamedlem Magne Myhren 1 301 Amanuensiss 1988
1990 Vanlig varamedlem Torgeir Rebolle Pedersen 1 301 Arkitekt 1988
1990 Vanlig varamedlem Edvard Hoem 1 301 Forfatter 1988
1990 Vanlig varamedlem Sidsel Mørck 2 301 Forfatter 1988
1990 Vanlig varamedlem Reidunn Guldal 2 301 Lektor 1988
1990 Vanlig varamedlem Kari Marie Thorbjørnsen 2 301 Lektor 1988
1990 Vanlig varamedlem Else Mundal 2 301 Professor 1988
1990 Vanlig varamedlem Arnhild Litlere 2 301 Skodespelar 1988
1990 Vanlig varamedlem Eli Oftedal 2 301 Språkkonsulent 1988
1990 Vanlig varamedlem Aud Søyland 2 542 Språkkonsulent 1988
1990 Vanlig varamedlem Maria Berg høgetveit 2 619 Lærer 1988
1990 Vanlig varamedlem Torill Scharnin Lund 2 806 Lærer Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Anne M. Herlofsen 2 806 Skuespiller 1988
1990 Vanlig varamedlem Liv Holtskog 2 822 Forfatter 1988
1990 Vanlig varamedlem Anne Høigård 2 1103 Førstekonsulent 1988
1990 Vanlig varamedlem Oddvar Nes 1 1247 Professor 1988
1990 Vanlig varamedlem Torbjørg Breivik 2 1601 Avdelingsleder 1988
1990 Vanlig varamedlem Arnulf Grut 1 1601 Programsekretær 1988
1990 Vanlig varamedlem Endre Mørch 1 1902 Førsteamanuensis 1988
1991 Vanlig medlem Aslaug Ryen 2 219 Rektor 1988
1991 Vanlig medlem Tordis Irene Fosse 2 301 Høgskolelektor 1988
1991 Vanlig medlem Mette Janson 2 301 Redaksjonssjef 1988
1991 Vanlig medlem Herbert Svenkerud 1 301 Redaktør 1988
1991 Vanlig medlem Pelle Christensen 1 301 Skuespiller 1988
1991 Vanlig medlem Hallvard Lydvo 1 301 Skuespiller 1988
1991 Vanlig medlem Lars Anders Kulbrandstad 1 414 Høgskolelektor 1988
1991 Vanlig medlem Ingeborg Donali 2 437 Lektor 1988
1991 Vanlig medlem Jan E. Byberg 1 1103 Undervisningsin 1988
1991 Vanlig medlem Kåre Lilleholt 1 1201 Advokat 1988
1991 Vanlig medlem Jarle Bondevik 1 1201 Førsteamanuensi 1988
1991 Vanlig medlem Asgeir Olden 1 1201 Redaktør 1988
1991 Vanlig medlem Åshild Nordstrand 2 1245 Språkkonsulent 1988
1991 Vanlig medlem Hans Kristian Eriksen 1 1927 Forfatter 1988
1991 Vanlig varamedlem Petter Svanevik 1 137 Statsaut. Trans 1988
1991 Vanlig varamedlem Kjell Ivar Vannebo 1 220 Professor 1988
1991 Vanlig varamedlem Arthur O. Sandved 1 220 Professor Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Rolf Theil Endresen 1 233 Førsteamanuensi 1988
1991 Vanlig varamedlem Magne Myhren 1 301 Amanuensis 1988
1991 Vanlig varamedlem Torgeir Rebolle Pedersen 1 301 Arkitekt 1988
1991 Vanlig varamedlem Edvard Hoem 1 301 Forfatter 1988
1991 Vanlig varamedlem Sidsel Mørck 2 301 Forfatter 1988
1991 Vanlig varamedlem Reidunn Guldal 2 301 Lektor 1988
1991 Vanlig varamedlem Kari Marie Thorbjørnsen 2 301 Lektor 1988
1991 Vanlig varamedlem Eli Oftedal 2 301 Oversetter 1988
1991 Vanlig varamedlem Else Mundal 2 301 Professor 1988
1991 Vanlig varamedlem Arnhild Litlere 2 301 Skuespiller 1988
1991 Vanlig varamedlem Aud Søyland 2 542 Språkkonsulent 1988
1991 Vanlig varamedlem Maria Berg høgetveit 2 619 Lærer 1988
1991 Vanlig varamedlem Torill Scharnin Lund 2 806 Lærer Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Anne M. Herlofsen 2 806 Skuespiller 1988
1991 Vanlig varamedlem Liv Holtskog 2 822 Forfatter 1988
1991 Vanlig varamedlem Anne Høigård 2 1103 Førstekonsulent 1988
1991 Vanlig varamedlem Oddvar Nes 1 1247 Professor 1988
1991 Vanlig varamedlem Torbjørg Breivik 2 1601 Avdelingsleder 1988
1991 Vanlig varamedlem Arnulf Grut 1 1601 Programsekretær 1988
1991 Vanlig varamedlem Endre Mørch 1 1902 Førsteamanuensi 1988
1992 Vanlig medlem Erna Moen 2 101 Forfatter Av andre 1986 1992
1992 Vanlig medlem Lars Amund Vaage 1 211 Forfatter 1992
1992 Vanlig medlem Aslaug Ryen 2 219 Rektor 1988 1992
1992 Vanlig medlem Jan Olav Bruvik 1 220 Skoleboksjef 1984 1992
1992 Vanlig medlem Arthur O. Sandved 1 220 Professor Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Herbjørn Sørebø 1 231 Programredaktør 1992
1992 Vanlig medlem Kjell Venås 1 301 Professor Av andre 1972 1992
1992 Vanlig medlem Eva Braathen Dahr 2 301 Journalist Av andre 1976 1992
1992 Vanlig medlem Tor Guttu 1 301 Førsteamanuensi Av andre 1980 1992
1992 Vanlig medlem Dag Gundersen 1 301 Professor Av andre 1980 1992
1992 Vanlig medlem Ole Michael Selberg 1 301 Amanuensis 1984 1992
1992 Vanlig medlem Tordis Irene Fosse 2 301 Høgskolelektor 1988 1992
1992 Vanlig medlem Mette Janson 2 301 Redaksjonssjef 1988 1992
1992 Vanlig medlem Herbert Svenkerud 1 301 Redaktør 1988 1992
1992 Vanlig medlem Pelle Christensen 1 301 Skuespiller 1988 1992
1992 Vanlig medlem Hallvard Lydvo 1 301 Skuespiller 1988 1992
1992 Vanlig medlem Ola Haugen 1 301 Direktør 1992
1992 Vanlig medlem Fridtjov Sørbø 1 301 Konsulent 1992
1992 Vanlig medlem Kirsti Koch Christensen 2 301 Professor 1992
1992 Vanlig medlem Olav Væhle Hauge 1 301 Redaktør 1992
1992 Vanlig medlem Kolbjørn Brekstad 1 401 Forfatter 1992
1992 Vanlig medlem Lars Anders Kulbrandstad 1 414 Høgskolelektor 1988 1992
1992 Vanlig medlem Geirr Wiggen 1 427 Førsteamanuensi Av andre 1976 1992
1992 Vanlig medlem Ingeborg Donali 2 437 Lektor 1988 1992
1992 Vanlig medlem Egil Børre Johnsen 1 922 Forsker 1984 1992
1992 Vanlig medlem Jan E. Byberg 1 1103 Undervisningsin 1988 1992
1992 Vanlig medlem Kåre Lilleholt 1 1201 Professor 1988 1992
1992 Vanlig medlem Jarle Bondevik 1 1201 Professor 1988 1992
1992 Vanlig medlem Asgeir Olden 1 1201 Redaktør 1988 1992
1992 Vanlig medlem Helge Sandøy 1 1201 Førsteamanuensi 1992
1992 Vanlig medlem Åshild Nordstrand 2 1245 Språkkonsulent 1988 1992
1992 Vanlig medlem Åse Lilleskare Faugstad 2 1251 Forfatter 1984 1992
1992 Vanlig medlem Aksel Lydersen 1 1601 Professor Av andre 1972 1992
1992 Vanlig medlem Arnold Dalen 1 1601 Professor Av andre 1972 1992
1992 Vanlig medlem Arne Kjell Foldvik 1 1601 Førsteamanuensi Av andre 1984 1992
1992 Vanlig medlem Rutt Trøite Lorentzen 2 1601 Høgskolelektor 1984 1992
1992 Vanlig medlem Randi Moxnes Karlsen 2 1601 Adjunkt 1992
1992 Vanlig medlem Tove Bull 2 1902 Professor Av andre 1980 1992
1992 Vanlig varamedlem Petter Svanevik 1 137 Statsaut. Trans 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Øistein Parmann 1 216 Forlagssjef Av andre 1976 1992
1992 Vanlig varamedlem Magnus K. Robberstad 1 216 Overlege 1992
1992 Vanlig varamedlem Arne Torp 1 219 Førsteamanuensi 1992
1992 Vanlig varamedlem Kjell Heggelund 1 219 Konsulent 1992
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Stavseth 1 219 Sjefredaktør 1992
1992 Vanlig varamedlem Kjell Ivar Vannebo 1 220 Professor 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Rolf Theil Endresen 1 233 Førsteamanuensi 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Haagensen 1 301 Lærer Av andre 1979 1992
1992 Vanlig varamedlem Øyunn Krokann 2 301 Sjefredaktør 1985 1992
1992 Vanlig varamedlem Reidunn Guldal 2 301 Lektor 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Kari Marie Thorbjørnsen 2 301 Lektor 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Eli Oftedal 2 301 Oversetter 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Else Mundal 2 301 Professor 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Arnhild Litlere 2 301 Skuespiller 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Sissel Lange-Nielsen 2 301 Forfatter 1992
1992 Vanlig varamedlem Åsmund Forfang 1 301 Forfatter 1992
1992 Vanlig varamedlem Jon Ewo 1 301 Forfatter 1992
1992 Vanlig varamedlem Nils Heyerdahl 1 301 Programsekretær 1992
1992 Vanlig varamedlem Tina Hartvig 2 301 Skuespiller 1992
1992 Vanlig varamedlem Olav Veka 1 412 Lektor Av andre 1992
1992 Vanlig varamedlem Aud Søyland 2 542 Språkkonsulent 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Maria Berg høgetveit 2 619 Lærer 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Mette Holst 2 706 Lærer 1992
1992 Vanlig varamedlem Erik Gjestvang 1 806 Lektor 1992
1992 Vanlig varamedlem Anne Høigård 2 1103 Førstekonsulent 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Roger Lockertsen 1 1103 Amanuensis 1992
1992 Vanlig varamedlem Jostein Gaarder 1 1201 Adjunkt 1992
1992 Vanlig varamedlem Ole-Jørgen Johannessen 1 1201 Amanuensis 1992
1992 Vanlig varamedlem Oddvar Nes 1 1247 Professor 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Håkon Askeland 1 1260 Logoped 1984 1992
1992 Vanlig varamedlem Magni Øvrebotten 2 1433 Distriktssjef 1992
1992 Vanlig varamedlem Arnulf Grut 1 1601 Programsekretær 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Ellen Andenæs 2 1601 Amanuensis 1992
1992 Vanlig varamedlem Torlaug Løkensg Hoel 2 1601 Amanuensis 1992
1992 Vanlig varamedlem Liv Nysted 2 1601 Forfatter 1992
1992 Vanlig varamedlem Gulbrand Alhaug 1 1902 Førsteamanuensi 1992
1993 Vanlig medlem Lars Amund Vaage 1 211 Forfatter 1992
1993 Vanlig medlem Ola Haugen 1 219 Direktør 1992
1993 Vanlig medlem Herbjørn Sørebø 1 231 Programredaktør 1992
1993 Vanlig medlem Fridtjov Sørbø 1 301 Konsulent 1992
1993 Vanlig medlem Kirsti Koch Christensen 2 301 Professor 1992
1993 Vanlig medlem Olav Væhle Hauge 1 301 Redaktør 1992
1993 Vanlig medlem Kolbjørn Brekstad 1 401 Forfatter 1992
1993 Vanlig medlem Helge Sandøy 1 1201 Førsteamanuensi 1992
1993 Vanlig medlem Randi Moxnes Karlsen 2 1601 Adjunkt 1992
1993 Vanlig varamedlem Magnus K. Robberstad 1 216 Overlege 1992
1993 Vanlig varamedlem Arne Torp 1 219 Førsteamanuensi 1992
1993 Vanlig varamedlem Kjell Heggelund 1 219 Konsulent 1992
1993 Vanlig varamedlem Gunnar Stavseth 1 219 Sjefredaktør 1992
1993 Vanlig varamedlem Sissel Lange-Nielsen 2 301 Forfatter 1992
1993 Vanlig varamedlem Åsmund Forfang 1 301 Forfatter 1992
1993 Vanlig varamedlem Jon Ewo 1 301 Forfatter 1992
1993 Vanlig varamedlem Nils Heyerdahl 1 301 Programsekretær 1992
1993 Vanlig varamedlem Tina Hartvig 2 301 Skuespiller 1992
1993 Vanlig varamedlem Olav Veka 1 412 Lektor Av andre 1992
1993 Vanlig varamedlem Mette Holst 2 706 Lærer 1992
1993 Vanlig varamedlem Erik Gjestvang 1 806 Lektor 1992
1993 Vanlig varamedlem Roger Lockertsen 1 1103 Amanuensis 1992
1993 Vanlig varamedlem Jostein Gaarder 1 1201 Adjunkt 1992
1993 Vanlig varamedlem Ole-Jørgen Johannessen 1 1201 Statssekretær 1992
1993 Vanlig varamedlem Magni Øvrebotten 2 1433 Distriktssjef 1992
1993 Vanlig varamedlem Ellen Andenæs 2 1601 Amanuensis 1992
1993 Vanlig varamedlem Torlaug Løkensg Hoel 2 1601 Amanuensis 1992
1993 Vanlig varamedlem Liv Nysted 2 1601 Forfatter 1992
1993 Vanlig varamedlem Gulbrand Alhaug 1 1902 Førsteamanuensi 1992
1994 Vanlig medlem Lars Amund Vaage 1 211 Forfatter 1992
1994 Vanlig medlem Ola Haugen 1 219 Direktør 1992
1994 Vanlig medlem Herbjørn Sørebø 1 231 Programredaktør 1992
1994 Vanlig medlem Fridtjov Sørbø 1 301 Konsulent 1992
1994 Vanlig medlem Kirsti Koch Christensen 2 301 Professor 1992
1994 Vanlig medlem Olav Væhle Hauge 1 301 Redaktør 1992
1994 Vanlig medlem Kolbjørn Brekstad 1 401 Forfatter 1992
1994 Vanlig medlem Helge Sandøy 1 1201 Professor 1992
1994 Vanlig medlem Randi Moxnes Karlsen 2 1601 Adjunkt 1992
1994 Vanlig varamedlem Magnus K. Robberstad 1 216 Overlege 1992
1994 Vanlig varamedlem Arne Torp 1 219 Førsteamanuensi 1992
1994 Vanlig varamedlem Kjell Heggelund 1 219 Konsulent 1992
1994 Vanlig varamedlem Gunnar Stavseth 1 219 Sjefredaktør 1992
1994 Vanlig varamedlem Sissel Lange-Nielsen 2 301 Forfatter 1992
1994 Vanlig varamedlem Åsmund Forfang 1 301 Forfatter 1992
1994 Vanlig varamedlem Jon Ewo 1 301 Forfatter 1992
1994 Vanlig varamedlem Nils Heyerdahl 1 301 Programsekretár 1992
1994 Vanlig varamedlem Tina Hartvig 2 301 Skuespiller 1992
1994 Vanlig varamedlem Olav Veka 1 412 Lektor Av andre 1992
1994 Vanlig varamedlem Mette Holst 2 706 Lárer 1992
1994 Vanlig varamedlem Erik Gjestvang 1 806 Lektor 1992
1994 Vanlig varamedlem Roger Lockertsen 1 1103 Amanuensis 1992
1994 Vanlig varamedlem Jostein Gaarder 1 1201 Adjunkt 1992
1994 Vanlig varamedlem Ole-Jørgen Johannessen 1 1201 Statssekretær 1992
1994 Vanlig varamedlem Magni Øvrebotten 2 1433 Distriktssjef 1992
1994 Vanlig varamedlem Ellen Andenæs 2 1601 Amanuensis 1992
1994 Vanlig varamedlem Torlaug Løkensg Hoel 2 1601 Amanuensis 1992
1994 Vanlig varamedlem Liv Nysted 2 1601 Forfatter 1992
1994 Vanlig varamedlem Gulbrand Alhaug 1 1902 Førsteamanuensi 1992
1995 Vanlig medlem Lars Amund Vaage 1 211 Forfatter Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Ola Haugen 1 219 Direktør Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Herbjørn Sørebø 1 231 Programredaktør Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Fridtjov Sørbø 1 301 Konsulent Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Kirsti Koch Christensen 2 301 Professor Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Olav Væhle Hauge 1 301 Redaktør Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Kolbjørn Brekstad 1 401 Forfatter Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Erik Gjestvang 1 806 Lektor Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Helge Sandøy 1 1201 Professor Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Randi Moxnes Karlsen 2 1601 Adjunkt Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Magnus K. Robberstad 1 216 Overlege Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Arne Torp 1 219 Førsteamanuensi Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Kjell Heggelund 1 219 Konsulent Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Gunnar Stavseth 1 219 Sjefredaktør Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Sissel Lange-Nielsen 2 301 Forfatter Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Åsmund Forfang 1 301 Forfatter Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Jon Ewo 1 301 Forfatter Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Nils Heyerdahl 1 301 Programsekretær Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Tina Hartvig 2 301 Skuespiller Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Olav Veka 1 412 Lektor Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Mette Holst 2 706 Lærer Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Roger Lockertsen 1 1103 Amanuensis Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Jostein Gaarder 1 1201 Adjunkt Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Ole-Jørgen Johannessen 1 1201 Statssekretær Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Magni Øvrebotten 2 1433 Distriktssjef Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Ellen Andenæs 2 1601 Amanuensis Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Torlaug Løkensg Hoel 2 1601 Amanuensis Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Liv Nysted 2 1601 Forfatter Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Gulbrand Alhaug 1 1902 Førsteamanuensi Av andre 1992
1996 Leder Kåre Lilleholt 1 1201 Professor Av andre 1988 1996
1996 Nestleder Ola Haugen 1 219 Direktør Av andre 1992 1996
1996 Vanlig medlem Erna Moen 2 101 Forfatter Av andre 1986 1996
1996 Vanlig medlem Hildegun Riise 2 216 Skuespiller Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Aslaug Ryen 2 219 Rektor Av andre 1988 1996
1996 Vanlig medlem Arne Torp 1 219 Førsteamanuensi Av andre 1992 1996
1996 Vanlig medlem Jan Olav Bruvik 1 220 Skoleboksjef Av andre 1984 1996
1996 Vanlig medlem Arthur O. Sandved 1 220 Professor Av andre 1990 1996
1996 Vanlig medlem Herbjørn Sørebø 1 231 Programredaktør Av andre 1992 1996
1996 Vanlig medlem Kjell Venås 1 301 Professor Av andre 1972 1996
1996 Vanlig medlem Eva Braathen Dahr 2 301 Journalist Av andre 1976 1996
1996 Vanlig medlem Tor Guttu 1 301 Førsteamanuensi Av andre 1980 1996
1996 Vanlig medlem Dag Gundersen 1 301 Professor Av andre 1980 1996
1996 Vanlig medlem Sissel Lange-Nielsen 2 301 Forfatter Av andre 1992 1996
1996 Vanlig medlem Åsmund Forfang 1 301 Forfatter Av andre 1992 1996
1996 Vanlig medlem Fridtjov Sørbø 1 301 Konsulent Av andre 1992 1996
1996 Vanlig medlem Kirsti Koch Christensen 2 301 Professor Av andre 1992 1996
1996 Vanlig medlem Olav Væhle Hauge 1 301 Redaktør Av andre 1992 1996
1996 Vanlig medlem Lars S. Vikør 1 301 Professor Av andre 1996
1996 Vanlig medlem John Ole Askedal 1 301 Professor Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Bjørg Gaathaug 2 301 Programsekretær Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Per A.H. Jakhelln 1 301 Statsaut. Trans Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Lars Anders Kulbrandstad 1 414 Høgskolelektor Av andre 1988 1996
1996 Vanlig medlem Kari Haave 2 415 Lektor Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Erik Gjestvang 1 806 Lektor Av andre 1992 1996
1996 Vanlig medlem Kari Beck 2 1102 Lærer Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Jan E. Byberg 1 1103 Undervisningsin Av andre 1988 1996
1996 Vanlig medlem Asgeir Olden 1 1201 Redaktør Av andre 1988 1996
1996 Vanlig medlem Helge Sandøy 1 1201 Professor Av andre 1992 1996
1996 Vanlig medlem Magne Møster 1 1201 Førsteamanuensi Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Åshild Nordstrand 2 1245 Språkkonsulent Av andre 1988 1996
1996 Vanlig medlem Åse Lilleskare Faugstad 2 1251 Forfatter Av andre 1984 1996
1996 Vanlig medlem Jan Olav Fretland 1 1422 Rektor Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Jan Terje Faarlund 1 1601 Professor Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Aud-Kirsti Pedersen 2 1902 Førstekonsulent Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Endre Mørch 1 1902 Professor Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Magnus K. Robberstad 1 216 Overlege Av andre 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Kjell Heggelund 1 219 Konsulent Av andre 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Gunnar Stavseth 1 219 Sjefredaktør Av andre 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Rolf Theil Endresen 1 233 Førsteamanuensi Av andre 1988 1996
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Haagensen 1 301 Lærer Av andre 1979 1996
1996 Vanlig varamedlem Håkon Askeland 1 301 Logoped Av andre 1984 1996
1996 Vanlig varamedlem Øyunn Krokann 2 301 Sjefredaktør Av andre 1985 1996
1996 Vanlig varamedlem Else Mundal 2 301 Professor Av andre 1988 1996
1996 Vanlig varamedlem Arnhild Litlere 2 301 Skuespiller Av andre 1988 1996
1996 Vanlig varamedlem Nils Heyerdahl 1 301 Programsekretær Av andre 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Tina Hartvig 2 301 Skuespiller Av andre 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Sigrun Anny Røssbø 2 301 Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Ruth Vatvedt Fjeld 2 301 Forsker Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Arnbjørg Hageberg 2 301 Førsteamanuensi Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Tone Formo 2 301 Oversetter Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Eli Flatekval 2 401 Høgskolelektor Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Norunn Holten 2 427 Høgskolelektor Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Turid Kleiva 2 516 Lektor Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Aud Søyland 2 542 Språkkonsulent Av andre 1988 1996
1996 Vanlig varamedlem Ivar Bright Myhre 1 602 Programsekretær Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Norunn Askeland 2 705 Høgskolelektor Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Torill Scharnin Lund 2 806 Studierektor Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Anne Høigård 2 1103 Høgskolelektor Av andre 1988 1996
1996 Vanlig varamedlem Roger Lockertsen 1 1103 Amanuensis Av andre 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Ivar Utne 1 1201 Amanuensis Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Olav Kjelsvik 1 1235 Journalist Av andre 1980 1996
1996 Vanlig varamedlem Magni Øvrebotten 2 1433 Distriktssjef Av andre 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Rutt Trøite Lorentzen 2 1601 Høgskolelektor Av andre 1984 1996
1996 Vanlig varamedlem Liv Nysted 2 1601 Forfatter Av andre 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Brit Mæhlum 2 1601 Professor Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Gulbrand Alhaug 1 1902 Førsteamanuensi Av andre 1992 1996
1997 Vanlig medlem Hildegun Riise 2 216 Skuespiller Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Lars S. Vikør 1 301 Professor Av andre 1996
1997 Vanlig medlem John Ole Askedal 1 301 Professor Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Bjørg Gaathaug 2 301 Programsekretær Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Erik Hivju 1 301 Skuespiller Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Per A.H. Jakhelln 1 301 Statsaut. Trans Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Kari Haave 2 415 Lektor Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Kari Beck 2 1102 Lærer Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Magne Møster 1 1201 Førsteamanuensi Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Jan Olav Fretland 1 1422 Rektor Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Jan Terje Faarlund 1 1601 Professor Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Aud-Kirsti Pedersen 2 1902 Førsteamanuensi Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Endre Mørch 1 1902 Professor Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Ole Georg Hoaas 1 1931 Rektor 1996
1997 Vanlig varamedlem Niels Fredrik Dahl 1 Forfatter Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Oskar Stein Bjørlykke 1 301 Forfatter Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Jan Jacob Tønseth 1 301 Forfatter Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Ruth Vatvedt Fjeld 2 301 Forsker Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Arnbjørg Hageberg 2 301 Førsteamanuensi Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Finn Aarsæther 1 301 Høgskolelektor Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Per Egil Hegge 1 301 Kulturredaktør Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Hilde Sejersted 2 301 Lektor Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Tone Formo 2 301 Oversetter Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Sigrun Anny Røssbø 2 301 Oversetter Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Frøydis Hertzberg 2 301 Professor Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Eli Flatekval 2 401 Høgskolelektor Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Norunn Holten 2 427 Høgskolelektor Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Turid Kleiva 2 516 Lektor Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Ivar Bright Myhre 1 602 Pensjonist Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Norunn Askeland 2 705 Høgskolelektor Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Torill Scharnin Lund 2 806 Studierektor Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Ivar Utne 1 1201 Amanuensis Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Brit Mæhlum 2 1601 Professor Av andre 1996
2002 Morten Øen Forfatter
2002 Hanne Ørstavik 216 Forfatter
2002 Asgeir Olden 216 Redaktør
2002 Inger Vederhus 219 Forlagsredaktør
2002 Arne Torp 219 Førsteamanuensis
2002 Trond Berg Eriksen 219 Professor
2002 Jan Svennevig 219 Professor
2002 Marit Aschehoug 220 Ansv. Redaktør
2002 Jan Olav Bruvik 220 Ass. Informasjonssjef
2002 Kjell Ivar Vannebo 220 Professor
2002 Arthur O. Sandved 220 Professorem.
2002 Ragnhild S. Fjørtoft 230 Programsekretær
2002 Rolf Theil 233 Professor
2002 Ellen Skolseg 234 Stipendiat
2002 Anne Margrethe Standal 301 Fjernsynstekster
2002 Guri Hjeltnes 301 Forfatter
2002 Aud Korbøl 301 Forfatter
2002 Oddrun Grønvik 301 Forsker
2002 Tor Guttu 301 Førsteamanuensis
2002 Arnbjørg Hageberg 301 Førsteamanuensis
2002 Synnøve Skjong 301 Førstelektor
2002 Ole Michael Selberg 301 Førstelektor
2002 Trond Andreassen 301 Generalsekretær
2002 Ivar Havnevik 301 Hovedkonsulent
2002 John Stanghelle 301 Journalist
2002 Lars Aarønæs 301 Journalist
2002 Per Egil Hegge 301 Kulturredaktør
2002 Hilde Sejersted 301 Lektor
2002 Aud Greiff 301 Oversetter
2002 John Ole Askedal 301 Professor
2002 Ruth Vatvedt Fjeld 301 Professor
2002 Jan Terje Faarlund 301 Professor
2002 Else Mundal 301 Professor
2002 Lars S. Vikør 301 Professor
2002 Bjørg Gaathaug 301 Programsekretær
2002 Kari Bjørke 301 Prosjektleder
2002 Bjarne Grevsgard 301 Redaktør
2002 Olav Væhle Hauge 301 Redaktør
2002 Tina Hartvig 301 Skuespiller
2002 Arnhild Litleré 301 Skuespiller
2002 Janne Langaas 301 Skuespiller
2002 Hallvard Lydvo 301 Skuespiller
2002 Per A.H. Jakhelln 301 Statsaut. Translatør
2002 Nils Heyerdahl 301 Teatersjef
2002 Marit Dahl 301 Utredningsleder
2002 Olav Veka 412 Lektor
2002 Kari Haave 415 Lektor
2002 Gunnar Gjevre 425 Adjunkt
2002 Fridtjov Sørbø 511 Konsulent
2002 Turid Kleiva 516 Lektor
2002 Dag Wollebæk 617 Daglig Leder
2002 Oddmund Hagen 622 Forfatter
2002 Norunn Askeland 704 Førstelektor
2002 Hildegunn Otnes 704 Høgskolelektor
2002 Erling Pedersen 709 Forfatter
2002 Erik Gjestvang 709 Lektor
2002 Torill Scharning Lund 806 Studierektor
2002 Martha Lima 1103 Statsaut. Translatør
2002 Ivar Utne 1201 Amanuensis
2002 Helga Eriksen 1201 Forfatter
2002 Johan Myking 1201 Førsteamanuensis
2002 Helge Sandøy 1201 Professor
2002 Helge Dyvik 1201 Professor
2002 Kari Lønning Aarø 1221 Lektor
2002 Håkon Askeland 1263 Logoped
2002 Ola Stemshaug 1601 Førsteamanuensis
2002 Tor Erik Jenstad 1601 Førstekonsulent
2002 Nils Heldal 1601 Kanalsjef
2002 Brit Mæhlum 1601 Professor
2002 Åsmund Forfang 1638 Forfatter
2002 Harald Morten Iversen 1719 Høgskolelektor
2002 Eva Jensen 1902 Forfatter
2002 Gulbrand Alhaug 1902 Førsteamanuensis
2002 Endre Mørck 1902 Professor
2002 Leder Ola Haugen 219 Direktør
2002 Nestleder Jan Olav Fretland 1422 Førsteamanuensis
2003 Gunnar Gjevre Adjunkt
2003 Ivar Utne Amanuensis
2003 Marit Aschehoug Ansv. Redaktør
2003 Jan Olav Bruvik Ass. Informasjonssjef
2003 Dag Wollebæk Daglig Leder
2003 Anne Margrethe Standal Fjernsynstekster
2003 Helga Eriksen Forfatter
2003 Åsmund Forfang Forfatter
2003 Eva Jensen Forfatter
2003 Guri Hjeltnes Forfatter
2003 Aud Korbøl Forfatter
2003 Morten Øen Forfatter
2003 Oddmund Hagen Forfatter
2003 Erling Pedersen Forfatter
2003 Hanne Ørstavik Forfatter
2003 Inger Vederhus Forlagsredaktør
2003 Oddrun Grønvik Forsker
2003 Gulbrand Alhaug Førsteamanuensis
2003 Tor Guttu Førsteamanuensis
2003 Arnbjørg Hageberg Førsteamanuensis
2003 Johan Myking Førsteamanuensis
2003 Arne Torp Førsteamanuensis
2003 Ola Stemshaug Førsteamanuensis
2003 Tor Erik Jenstad Førstekonsulent
2003 Norunn Askeland Førstelektor
2003 Synnøve Skjong Førstelektor
2003 Ole Michael Selberg Førstelektor
2003 Trond Andreassen Generalsekretær
2003 Hildegunn Otnes Høgskolelektor
2003 Harald Morten Iversen Høgskolelektor
2003 Ivar Havnevik Hovedkonsulent
2003 John Stanghelle Journalist
2003 Lars Aarønæs Journalist
2003 Nils Heldal Kanalsjef
2003 Fridtjov Sørbø Konsulent
2003 Per Egil Hegge Kulturredaktør
2003 Erik Gjestvang Lektor
2003 Kari Haave Lektor
2003 Turid Kleiva Lektor
2003 Hilde Sejersted Lektor
2003 Olav Veka Lektor
2003 Kari Lønning Aarø Lektor
2003 Håkon Askeland Logoped
2003 Aud Greiff Oversetter
2003 John Ole Askedal Professor
2003 Trond Berg Eriksen Professor
2003 Ruth Vatvedt Fjeld Professor
2003 Jan Terje Faarlund Professor
2003 Else Mundal Professor
2003 Brit Mæhlum Professor
2003 Endre Mørck Professor
2003 Helge Sandøy Professor
2003 Jan Svennevig Professor
2003 Rolf Theil Professor
2003 Lars S. Vikør Professor
2003 Kjell Ivar Vannebo Professor
2003 Helge Dyvik Professor
2003 Arthur O. Sandved Professorem.
2003 Bjørg Gaathaug Programsekretær
2003 Ragnhild S. Fjørtoft Programsekretær
2003 Kari Bjørke Prosjektleder
2003 Bjarne Grevsgard Redaktør
2003 Olav Væhle Hauge Redaktør
2003 Asgeir Olden Redaktør
2003 Tina Hartvig Skuespiller
2003 Arnhild Litleré Skuespiller
2003 Janne Langaas Skuespiller
2003 Hallvard Lydvo Skuespiller
2003 Per A.H. Jakhelln Statsaut. Translatør
2003 Martha Lima Statsaut. Translatør
2003 Ellen Skolseg Stipendiat
2003 Torill Scharning Lund Studierektor
2003 Nils Heyerdahl Teatersjef
2003 Marit Dahl Utredningsleder
2003 Leder Ola Haugen Direktør
2003 Nestleder Jan Olav Fretland Førsteamanuensis