Grunnforskningsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Grunnforskningsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Grunnforskningsutvalget
Utvalgsnummer: 2200000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 26.09.1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Vurdere grunnforskningens vilkår i Norge, verdi som kulturgode, betydning for utdanning og anvendt forskning, legge fram forslag om organisatoriske og finansielle tiltak er nødvendige for at grunnforskningsinnsatsen skal ha muligheter for å fylle sin r
Tidsfrist: 1981
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 8 0 1 17000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 8 0 13 270000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Olav Gjærevoll 1 1601 Ordfører 1980 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Seksjonsleder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Olav Sandvik 1 219 Direktør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Tore Olsen 1 219 Professor I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Leif Johansen 1 301 Professor I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Britt-Ingjerd Nesheim 2 301 Reservelege I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Aud Trætteberg 2 1601 Professor I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Åse Hiort Lervik 2 1902 I statsråd 1980 1980