Utvalg til å vurdere nærradiospørsmål

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å vurdere nærradiospørsmål" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å vurdere nærradiospørsmål
Utvalgsnummer: 2207000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal vurdere: ønskeligheten av å utvikle en permanent nærradiokringkasting uavhengig NRK organisasjonsmønster og regelverk for dette tekniske vilkår for sendingene retningslinjer for sendingene rettslige spørsmål administrative og økonomisk
Tidsfrist: 1982
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 0 0 0 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 6 0 9 306713 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Kjell Hanssen 1 301 Redaktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ragnar Udjus 1 301 Fylkessekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jan Henrik Nyheim 1 301 Langtidsplanlegger I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kari Simonsen 2 301 Skuespillerinne I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Turid Varsi 2 833 Lærer/Pt. Student I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Harald Kjølås 1 1504 Redaktør I statsråd 1981 1981