Utvalg til å vurdere fjernsynssendinger over kabelnett

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å vurdere fjernsynssendinger over kabelnett" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å vurdere fjernsynssendinger over kabelnett
Utvalgsnummer: 2208000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 18.12.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal vurdere ønskeligheten av å etablere permanente TV-sendinger over kabelnett organisasjonsmønster for sendingene retningslinjer for sendingene rettslige spørsmål knyttet til slike sendinger administrative og økonomiske konsekvenser av utv
Tidsfrist: 1982
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 0 0 0 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 6 0 12 263009 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Sigurd Aske 1 1001 Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gidske Anderson 2 301 Forfatter/Journalist I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Eirik Moen 1 301 Gruppesekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Statsstipendiat I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ole-Jørgen Nilsen 1 1201 Skuespiller I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Berit Oppegaard 2 2020 Lektor I statsråd 1981 1981