Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino
Utvalgsnummer: 2220000
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1. april 1989.
Mandat:
Felles styre for de to statlige samiske videregående skoler, oppnevnt med hjemmel i lov 21. juni 1974 nr. 55 om videregående opplæring paragraf 36 første ledd første punktum.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 6 33111
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 3 500000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 6 201610
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 7 140000
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 7 137135
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 6 168000
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 287459
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Leder Liv Østmo 2 2011 Høgskolelektor Av andre 1989
1990 Nestleder Hans Eriksen 1 2025 Rektor Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Ole Einar Olsen 1 2003 Fylkesskolesjef Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Ordfører Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Jan Åge Riseth 1 2012 Statskonsulent Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Siv Kvernmo 2 2021 Assistentlege Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Mathis N. Eira 1 2021 Reineier Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Sigrid Skarstein 2 2003 Forsøksleder Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Ragnhild Bær 2 2011 Fagassistent Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Nils Jørgensen Buljo 1 2011 Landbruksvikar Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Jan Terje Nedrejord 1 2021 Rådmann Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Iver M. Eira 1 2021 Reineier Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Gerd M. Erlandsen 2 2022 Rektor Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Svein Ottar Helander 1 2025 Næringskonsulen Av andre 1989
1991 Leder Liv Østmo 2 2011 Høgskolelektor Av andre 1989
1991 Nestleder Hans Eriksen 1 2025 Rektor Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Ole Einar Olsen 1 2003 Fylkesskolesjef Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Ordfører Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Jan Åge Riseth 1 2012 Statskonsulent Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Siv Kvernmo 2 2021 Assistentlege Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Mathis N. Eira 1 2021 Reineier Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Sigrid Skarstein 2 2003 Forsøksleder Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Ragnhild Bær 2 2011 Fagassistent Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Nils Jørgensen Buljo 1 2011 Landbruksvikar Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Jan Terje Nedrejord 1 2021 Rådmann Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Iver M. Eira 1 2021 Reineier Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Gerd M. Erlandsen 2 2022 Rektor Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Svein Ottar Helander 1 2025 Næringskonsulen Av andre 1989
1992 Leder Liv Østmo 2 2011 Høgskolelektor Av andre 1989
1992 Nestleder Hans Eriksen 1 2025 Rektor Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Ole Einar Olsen 1 2003 Fylkesskolesjef Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Ordfører Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Jan Åge Riseth 1 2012 Statskonsulent Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Siv Kvernmo 2 2021 Assistentlege Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Mathis N. Eira 1 2021 Reineier Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Sigrid Skarstein 2 2003 Forsøksleder Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Ragnhild Bær 2 2011 Fagassistent Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Nils Jørgensen Buljo 1 2011 Landbruksvikar Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Jan Terje Nedrejord 1 2021 Rådmann Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Iver M. Eira 1 2021 Reineier Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Gerd M. Erlandsen 2 2022 Rektor Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Svein Ottar Helander 1 2025 Næringskonsulen Av andre 1989
1993 Leder Liv Østmo 2 2011 Høgskolelektor Av andre 1989
1993 Nestleder Hans Eriksen 1 2025 Rektor Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Ole Einar Olsen 1 2003 Fylkesskolesjef Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Ordfører Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Jan Åge Riseth 1 2012 Statskonsulent Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Siv Kvernmo 2 2021 Assistentlege Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Mathis N. Eira 1 2021 Reineier Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Sigrid Skarstein 2 2003 Forsøksleder Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Ragnhild Bær 2 2011 Fagassistent Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Nils Jørgensen Buljo 1 2011 Landbruksvikar Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Iver M. Eira 1 2021 Reineier Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Jan Terje Nedrejord 1 2021 Ridmann Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Gerd M. Erlandsen 2 2022 Rektor Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Svein Ottar Helander 1 2025 Næringskonsulen Av andre 1989
1994 Vanlig medlem Stig Dunfjell 1 1736 Forskningsassis Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Svein Mathisen 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Arne Pedersen 1 2003 Fylkesråd Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Berit An Buljo 2 2011 Lærer Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Stig Rune Smuk 1 2027 Reineier Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Åsta Pen Granefjell 2 1736 Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Klemet J Hætta 1 2011 Entreprenør Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Johan Daniel Hætta 1 2011 Høgskolelektor Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Ole Johansen 1 2012 Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Berit Oppegaard 2 2020 Rektor Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Annbjørg Holm 2 2025 Student Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Stig Dunfjell 1 1736 Forskningsassis Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Svein Mathisen 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Arne Pedersen 1 2003 Fylkesråd Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Berit An Buljo 2 2011 Lærer Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Stig Rune Smuk 1 2027 Reineier Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Åsta Pen Granefjell 2 1736 Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Klemet J Hætta 1 2011 Entreprenør Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Johan Daniel Hætta 1 2011 Høgskolelektor Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Ole Johansen 1 2012 Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Berit Oppegaard 2 2020 Rektor Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Annbjørg Holm 2 2025 Student Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Stig Dunfjell 1 1736 Forskningsassis Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Svein Mathisen 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Arne Pedersen 1 2003 Fylkesvaraordfø Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Berit Anna Buljo 2 2011 Lærer Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Rune Lødemel 1 2019 Fylkesråd Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Stig Rune Smuk 1 2027 Reineier Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Åsta Pentha Granefjell 2 1736 Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Klemet J. Hætta 1 2011 Entreprenør Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Johan Daniel Hætta 1 2011 Høgskolelektor Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Ole Johansen 1 2012 Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Berit Oppegaard 2 2020 Rektor Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Annbjørg Holm 2 2025 Student Av departement 1993
1997 Leder Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Direktør Av andre 1989 1997
1997 Nestleder Siv Kvernmo 2 2021 Assistentlege Av andre 1989 1997
1997 Vanlig medlem Svein Mathisen 1 1902 Førsteamanuensi Av andre 1993 1997
1997 Vanlig medlem Hans Eriksen 1 1940 Rektor Av andre 1989 1997
1997 Vanlig medlem Berit Anna Buljo 2 2011 Lærer Av andre 1993 1997
1997 Vanlig medlem Rune Lødemel 1 2019 Fylkesråd Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Aslaug Juliussen 2 2021 Kunstner 1997
1997 Vanlig medlem Brita Kåven 2 2021 Tolk Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Åsta Pentha Granefjell 2 1736 Av andre 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Klemet J. Hætta 1 2011 Entreprenør Av andre 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Johan Daniel Hætta 1 2011 Høgskolelektor Av andre 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Ole Johansen 1 2012 Av andre 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Berit Oppegaard 2 2020 Rektor Av andre 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Jan Terje Nedrejord 1 2021 Rådmann Av andre 1989 1997
1997 Vanlig varamedlem Gerd M. Erlandsen 2 2022 Rektor Av andre 1989 1997
1997 Vanlig varamedlem Annbjørg Holm 2 2025 Lærer Av departement 1993 1997
2002 Inger Marie Gaup Eira 2011 Forsker
2002 Inger Marit Eira 2011 Sykepleier
2002 Magnar Evertsen 2012 Konsulent
2002 Sissel Wollmann 2020 Bakkemannskap
2002 Helena Orti 2020 Lærer
2002 John Nystad 2021 Lærer
2002 Randi Johansen Paltto 2021 Lærer
2002 Rita Boine 2025 Kundeveileder
2002 Sonja Guttorm 2025 Lærer
2002 Leder Anton Dahl 2011 Undervisningsinspektør
2002 Nestleder Hilda Vuolab 2021 Plan- Og Utviklingssjef
2003 Sissel Wollmann Bakkemannskap
2003 Inger Marie Gaup Eira Forsker
2003 Magnar Evertsen Konsulent
2003 Rita Boine Kundeveileder
2003 John Nystad Lærer
2003 Randi Johansen Paltto Lærer
2003 Sonja Guttorm Lærer
2003 Helena Orti Lærer
2003 Inger Marit Eira Sykepleier
2003 Leder Anton Dahl Undervisningsinspektør
2003 Nestleder Hilda Vuolab Plan- Og Utviklingssjef