Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter
Utvalgsnummer: 2231000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Kirke- og kulturdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i 1990.
Mandat:
Være styre for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 6 53000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 7 56300
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 5 80000
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 8 110000
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 6 80000
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 0 0
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 9 9 4 110000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Leder Bjørg Malme 2 214 Adjunkt Av departement 1990
1991 Nestleder Kåre Hoel 1 301 Generaldirektør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Jørn Fauske 1 228 Skoleelev Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Guri Wormdahl Ranem 2 230 Fullmektig Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Oddny Sigrunn Sande 2 301 Adjunkt Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Kari Janne Sjulsen 2 301 Elev Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Sverre Johannes Sørstrønen 1 301 Personaldi Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Dagny Blom 2 301 Utviklings Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Einar Mortensen 1 401 Fagsekretær Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Gunn Helen Stieng 2 1601 Forsker Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Turid Holemark 2 102 Sekretær Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Odd Ulltveit 1 219 Personaldi Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Inger Beate Lundsgård 2 301 Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalråd Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Anders Hornslien 1 301 Kontorsekr Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Helge Frivold 1 301 Lektor Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Dag Johnsen 1 301 Saksbehandler Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Anne Hilde Gullichsen 2 1601 Forsker Av departement 1990
1992 Leder Bjørg Malme 2 214 Adjunkt Av departement 1990
1992 Nestleder Kåre Hoel 1 705 Utdanningsdirek Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Guri Wormdahl Ranem 2 230 Fullmektig Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Oddny Sigrunn Sande 2 301 Adjunkt Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Kari Janne Sjulsen 2 301 Elev Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Laila Beate Lund 2 301 Elev Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Sverre Johannes Sørstrønen 1 301 Personaldirektø Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Dagny Blom 2 301 Utviklingsleder Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ola Stafseng 1 301 Forsker Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Sidsel Vogt 2 301 Lektor Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Einar Mortensen 1 401 Fagsekretær Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Gunn Helen Stieng 2 1601 Forsker Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Turid Holemark 2 102 Sekretær Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Odd Ulltveit 1 219 Personaldirektø Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Eva Mack 2 219 Lærer Av andre 1992
1992 Vanlig varamedlem Inger Beate Lundsgård 2 301 Avdelingsleder Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalråd Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Anders Hornslien 1 301 Kontorsekretær Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Helge Frivold 1 301 Lektor Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Dag Johnsen 1 301 Saksbehandler Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Sidsel Karin Moe 2 301 Bibliotekar Av andre 1992
1992 Vanlig varamedlem Anne Hilde Gullichsen 2 1601 Forsker Av departement 1990
1993 Leder Bjørg Malme 2 214 Adjunkt Av departement 1990
1993 Nestleder Kåre Hoel 1 705 Utdanningsdirek Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Laila Beate Lund 2 301 Elev Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Sverre Johannes Sørstrønen 1 301 Personaldirektø Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Dagny Blom 2 301 Utviklingsleder Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Ola Stafseng 1 301 Forsker Av andre 1992
1993 Vanlig medlem Sidsel Vogt 2 301 Lektor Av andre 1992
1993 Vanlig medlem Einar Mortensen 1 401 Fagsekretær Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Gunn Helen Stieng 2 1601 Forsker Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Turid Holemark 2 102 Sekretær Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Odd Ulltveit 1 219 Personaldirektø Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Eva Mack 2 219 Lærer Av andre 1992
1993 Vanlig varamedlem Bente Wigdahl 2 231 Adjunkt Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Inger Beate Lundsgård 2 301 Avdelingsleder Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalrid Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Dag Johnsen 1 301 Saksbehandler Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Sidsel Karin Moe 2 301 Bibliotekar Av andre 1992
1993 Vanlig varamedlem Anne Hilde Gullichsen 2 1601 Forsker Av departement 1990
1994 Leder Bjørg Malme 2 214 Adjunkt Av departement 1990
1994 Nestleder Kåre Hoel 1 705 Utdanningsdirek Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Laila Beate Lund 2 301 Elev Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Sverre Johannes Sørstrønen 1 301 Personaldirektø Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Dagny Blom 2 301 Utviklingsleder Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Ola Stafseng 1 301 Forsker Av andre 1992
1994 Vanlig medlem Sidsel Vogt 2 301 Lektor Av andre 1992
1994 Vanlig medlem Kaya Aysun 2 301 Elev Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Tom Runa Hansen 1 301 Fagsekretær Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Einar Mortensen 1 401 Fagsekretár Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Gunn Helen Stieng 2 1601 Forsker Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Turid Holemark 2 102 Sekretár Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Odd Ulltveit 1 219 Personaldirektø Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Bente Wigdahl 2 231 Adjunkt Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Inger Beate Lundsgård 2 301 Avdelingsleder Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalrid Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Dag Johnsen 1 301 Saksbehandler Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Sidsel K Moe 2 301 Bibliotekar Av andre 1992
1994 Vanlig varamedlem Terje Bardum 1 301 Lektor Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Anne Hilde Gullichsen 2 1601 Forsker Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Kaya Aysun 2 301 Elev Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Mariane Høstmar Tveter 2 301 Elev Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Anne Marie Tannæs 2 301 Bedriftsrådgive Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Terje Bardum 1 301 Lektor Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Mosse Jørgensen 2 301 Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Sonja Helene Brattlie 2 301 Førstesekretær Av departement 1995
1996 Leder Jorulf Haugen 1 1804 Fylkesutdanning Av departement 1996
1996 Nestleder Ingeborg Bø 2 301 Daglig Leder Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Sverre Johannes Sørstrønen 1 230 Personaldirektø Av departement 1990 1996
1996 Vanlig medlem Sidsel Vogt 2 301 Lektor Av andre 1992 1996
1996 Vanlig medlem Tom Runar Hansen 1 301 Fagsekretær Av departement 1994 1996
1996 Vanlig medlem Torleif Bruland 1 301 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Kirsten Rytter 2 301 Prosjektleder Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Marit Fuglem 2 1601 Leder Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Ola Moe 1 1601 Utdanningsdirek Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Mariane Høstmar Tveter 2 301 Elev Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Sonja Helene Brattlie 2 301 Konsulent Av departement 1995 1996
1996 Vanlig varamedlem Yvonne Segaard 2 301 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Sonja Jacobsen 2 301 Daglig Leder Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Terje Simensen 1 301 Malermester Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Sturle Kojen 1 301 Rektor Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Kjersti Børsum 2 301 Sekretær Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Kristin Hille Valla 2 501 Fylkesopplæring Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Tove Ness 2 602 Utdanningsdirek Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Kjell Atle Halvorsen 1 1601 Leder Av departement 1996
1997 Leder Jorulf Haugen 1 1804 Fylkesutdanning Av departement 1996 1997
1997 Nestleder Ingeborg Bø 2 301 Daglig Leder Av departement 1996 1997
1997 Vanlig medlem Torleif Bruland 1 301 Av departement 1996 1997
1997 Vanlig medlem Kirsten Rytter 2 301 Prosjektleder Av departement 1996 1997
1997 Vanlig medlem Grethe Haugøy 2 301 Hovedlærer Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Anne Stokkedal 2 301 Økonomikonsulen Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Marit Fuglem 2 1601 Leder Av departement 1996 1997
1997 Vanlig medlem Ola Moe 1 1601 Utdanningsdirek Av departement 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Sonja Jacobsen 2 220 Generalsekretær Av departement 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Yvonne Segaard 2 301 Av departement 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Terje Simensen 1 301 Malermester Av departement 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Sturle Kojen 1 301 Rektor Av departement 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Kjersti Børsum 2 301 Sekretær Av departement 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Kristin Hille Valla 2 501 Fylkesopplæring Av departement 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Tove Ness 2 602 Utdanningsdirek Av departement 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Kjell Atle Halvorsen 1 1601 Leder Av departement 1996 1997