Styret for Sameskolen for Midt-Norge, Hattfjelldal

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Sameskolen for Midt-Norge, Hattfjelldal" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Sameskolen for Midt-Norge, Hattfjelldal
Utvalgsnummer: 2232000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet 01.08.1978.
Mandat:
Ha ansvar for at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler som er relevant for virksomheten. Vedta budsjettforslag, foreta tilsettinger, behandle fag- og timefordelingsplaner, foreslå modernisering og vedlikehold. Føre kon
Tidsfrist: 1999
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 4 29436
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 4 23023
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 2 18284
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 3 24575
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 5 51170
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Leder Tom Kappfjell 1 1825 Student Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Sig-Britt Toven 2 1740 Gruppeassistent Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Per Johan Westerfjell 1 1740 Reineier Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Lisbeth Aanstad 2 1824 Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Aina Kappfjell 2 1825 Internatas Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Betty Kappfjell 2 1825 Internatgr Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Kjell Jakobsen 1 1826 Konsulent Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Olof Anders Kuhmunen 1 1840 Reineier Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Per Henrik Paulsen 1 1813 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem John Kappfjell 1 1825 Fagarbeide Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Unn Eli Kappfjell 2 1825 Frisør Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Marit Kappfjell 2 1825 Husmor Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Leif Elsvatn 1 1826 Lærer Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Herlaug Granås 2 1826 Regnskapss Av departement 1991
1992 Leder Tom Kappfjell 1 1825 Student Av departement 1991
1992 Nestleder Kjell Jakobsen 1 1826 Konsulent Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Per Johan Westerfjell 1 1740 Reineier Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Lisbeth Aanstad 2 1824 Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Aina Kappfjell 2 1825 Internatassiste Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Betty Kappfjell 2 1825 Internatgruppel Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Olof Anders Kuhmunen 1 1840 Reineier Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Sig-Britt Toven 2 1740 Gruppeassistent Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Per Henrik Paulsen 1 1813 Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem John Kappfjell 1 1825 Fagarbeider Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Unn Eli Kappfjell 2 1825 Frisør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Marit Kappfjell 2 1825 Husmor Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Leif Elsvatn 1 1826 Lærer Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Herlaug Granås 2 1826 Regnskapssekret Av departement 1991
1993 Leder Tom Kappfjell 1 1825 Student Av departement 1991
1993 Nestleder Kjell Jakobsen 1 1826 Konsulent Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Per Johan Westerfjell 1 1740 Reineier Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Lisbeth Aanstad 2 1824 Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Aina Kappfjell 2 1825 Internatassiste Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Betty Kappfjell 2 1825 Internatgruppel Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Olof Anders Kuhmunen 1 1840 Reineier Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Sig-Britt Toven 2 1740 Gruppeassistent Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Per Henrik Paulsen 1 1813 Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem John Kappfjell 1 1825 Fagarbeider Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Unn Eli Kappfjell 2 1825 Frisør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Marit Kappfjell 2 1825 Husmor Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Herlaug Granås 2 1826 Regnskapssekret Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Snorre Kløvimo 1 1826 Kjøkkensjef Av departement 1992
1994 Leder Tom Kappfjell 1 1825 Student Av departement 1991 1994
1994 Nestleder Kjell Jakobsen 1 1826 Konsulent Av departement 1991 1994
1994 Vanlig medlem Per Johan Westerfjell 1 1740 Reineier Av departement 1991 1994
1994 Vanlig medlem Per Henrik Paulsen 1 1813 Av departement 1991 1994
1994 Vanlig medlem Aina Kappfjell 2 1825 Internatassiste Av departement 1991 1994
1994 Vanlig medlem Betty Kappfjell 2 1825 Internatgruppel Av departement 1991 1994
1994 Vanlig medlem Laila Granefjell 2 1826 Lárer Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Olof Anders Kuhmunen 1 1840 Reineier Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Sig-Britt Toven 2 1740 Gruppeassistent Av departement 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem Lisbeth Aanstad 2 1824 Av departement 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem John Kappfjell 1 1825 Fagarbeider Av departement 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem Unn Eli Kappfjell 2 1825 Frisør Av departement 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem Marit Kappfjell 2 1825 Husmor Av departement 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem Herlaug Granås 2 1826 Regnskapssekret Av departement 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem Snorre Kløvimo 1 1826 Kjøkkensjef Av departement 1992 1994
1995 Vanlig medlem Laila Granefjell 2 1826 Lærer Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Laila Granefjell 2 1826 Lærer Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Laila Granefjell 2 1826 Lærer Av departement 1994
2002 Per Eggen 1736 Internatleder
2002 Marit Kappfjell 1825 Husmor
2002 Lars Gjøran Kappfjell 1825 Reindriftsutøver
2002 John Kappfjell 1825 Sjåfør
2002 Rawdna Eira 1825 Student
2002 Anna Sofie Kappfjell 1826 Fritidsleder
2002 Asgeir Almås 1826 Industriarbeider
2002 Karl H.F. Vesterlid 1826 Kjøkkensjef
2002 Herlaug Granås 1826 Pensjonist
2002 Cecilie Danielsen 1833 Morsmålslærer
2002 Tone Håkonsen 1833 Pedagogisk Konsulent
2002 Magnhild Mathisen 2027 Adjunkt
2002 Leder Betty Kappfjell 1825 Internatgruppeleder
2002 Nestleder Hilmar Granmo 1833 Skolesjef
2003 Magnhild Mathisen Adjunkt
2003 Anna Sofie Kappfjell Fritidsleder
2003 Marit Kappfjell Husmor
2003 Asgeir Almås Industriarbeider
2003 Per Eggen Internatleder
2003 Karl H.F. Vesterlid Kjøkkensjef
2003 Cecilie Danielsen Morsmålslærer
2003 Tone Håkonsen Pedagogisk Konsulent
2003 Herlaug Granås Pensjonist
2003 Lars Gjøran Kappfjell Reindriftsutøver
2003 John Kappfjell Sjåfør
2003 Rawdna Eira Student
2003 Leder Betty Kappfjell Internatgruppeleder
2003 Nestleder Hilmar Granmo Skolesjef