Hovedstyret for Norges forskningsråd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Hovedstyret for Norges forskningsråd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Hovedstyret for Norges forskningsråd
Utvalgsnummer: 2237000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Hjemmel:
Norges forskningsråd (NFR) ble opprettet fra 01.01.93 ved kongelig resolusjon. De fem tidligere forskningsråd, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), Norges fiskeriforskningsråd (NFFR), Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd (NLVF), Norg
Mandat:
Norges forskningsråd (NFR) skal være et nasjonalt utøvende og rådgivende forskningsstrategisk organ. Rådet har ansvar for å øke det generelle kunnskapsgrunnlaget og skal bidra til å dekke samfunnets behov for forskning, gjennom fremme av grunnleggende
Tidsfrist: 1999
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10 4 11 882139
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 4 16 1000000
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 4 10 832000
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 4 8 966000
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 4 8 930000
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1993 Leder Ole Didrik Lærum 1 1201 Professor I statsråd 1993
1993 Nestleder Marit Reutz 2 1902 Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 216 Førstesekretær I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Ivar Ramberg 1 301 Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Hans Christian Bugge 1 301 Førstesekretær I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Kirsti Koch Christensen 2 301 Professor I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Anna-Synnøve Bye 2 1624 Adm. Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Oddbjørn Nordset 1 1721 Landbruksdirekt I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Johan P. Barlindhaug 1 1902 Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Terje Moe Gustavsen 1 211 Kartelleder I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Karin Refsnes 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Anna Louise Von Lippe 2 301 Professor I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Harald Kjelstad 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1993
1994 Leder Halvor Stenstadvold 1 219 Adm Direktør I statsråd 1994
1994 Leder Ole Didrik Lærum 1 1201 Professor I statsråd 1993
1994 Nestleder Hans Christian Bugge 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1993
1994 Nestleder Marit Reutz 2 1902 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Ole Gjølberg 1 136 Professor I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 216 Førstesekretár I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Ivar Ramberg 1 301 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Kirsti Koch Christensen 2 301 Professor I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Rakel Surlien 2 301 Lagmann I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Hilde Merete Aasheim 2 301 Personaldirektø I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Kåre Molne 1 1601 Professor I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Anna-Synnøve Bye 2 1624 Adm Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Oddbjørn Nordset 1 1721 Landbruksdirekt I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Johan P. Barlindhaug 1 1902 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Terje Moe Gustavsen 1 211 Kartelleder I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Karin Refsnes 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Anna Louise Von Lippe 2 301 Professor I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Harald Kjelstad 1 1601 Adm Direktør I statsråd 1993
1995 Leder Halvor Stenstadvold 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1994
1995 Nestleder Hans Christian Bugge 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Ole Gjølberg 1 136 Professor I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 216 Førstesekretær I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Ivar Ramberg 1 301 Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Kirsti Koch Christensen 2 301 Professor I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Hilde Merete Aasheim 2 301 Personaldirektø I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Kåre Molne 1 1601 Professor I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Johan P. Barlindhaug 1 1902 Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Edel O. Elvevoll 2 1902 Forskningssjef I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Terje Moe Gustavsen 1 211 Kartelleder I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Karin Refsnes 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Anna Louise Von Lippe 2 301 Professor I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Harald Kjelstad 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1993
1996 Leder Halvor Stenstadvold 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1994 1996
1996 Nestleder Hans Christian Bugge 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Ole Gjølberg 1 136 Professor I statsråd 1994 1996
1996 Vanlig medlem Jan K. Balstad 1 216 Førstesekretær I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig medlem Elizabeth Bauma Ofstad 2 219 Seksjonssjef I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Ivar Ramberg 1 301 Direktør I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Kirsti Koch Christensen 2 301 Professor I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig medlem Hilde Merete Aasheim 2 301 Personaldirektø I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Olav Hesjedal 1 821 Rektor I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Anne Breiby 2 1504 Adm. Direktør I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Signe Kjelstrup Ratkje 2 1601 Professor I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig medlem Kåre Molne 1 1601 Professor I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Johan P. Barlindhaug 1 1902 Direktør I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Edel Oddny Elvevoll 2 1902 Forskningssjef I statsråd 1995 1996
1996 Vanlig medlem Olav Helge Førde 1 1902 Professor I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Terje Moe Gustavsen 1 211 Kartelleder I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Karin Refsnes 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Anna Louise Von Lippe 2 301 Professor I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Direktør I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Anne Fikkan 2 301 Direktør I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Harald Kjelstad 1 1601 Adm. Direktør I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Håkon With Andersen 1 1601 Professor I statsråd 1996
1996 Varamedlem og nestleder Arild Underdal 1 301 Professor I statsråd 1996
1997 Nestleder Arild Underdal 1 301 Professor I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Elizabeth Bauma Ofstad 2 219 Seksjonssjef I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Olav Hesjedal 1 821 Rektor I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Anne Breiby 2 1504 Daglig Leder I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Olav Helge Førde 1 1902 Professor I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Direktør I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Anne Fikkan 2 301 Direktør I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Håkon With Andersen 1 1601 Professor I statsråd 1996
2002 Martha Kold Bakkevig Adm. Direktør
2002 Terje Olav Moen Avdelingssjef
2002 Mari Nes Rådgiver
2002 Gabriella C. Nilsdotter Dånmark 213 Markedsdirektør
2002 Heidi Sørensen 301 Daglig Leder
2002 Gerd-Liv Valla 301 Nestleder
2002 Dag Olav Hessen 301 Professor
2002 Tom Scharning 301 Seniorrådgiver
2002 Willy Mo 806 Direktør
2002 Knut Brautaset 904 Høgskoledosent
2002 Roy H. Gabrielsen 1201 Professor
2002 Anne Breiby 1504 Daglig Leder
2002 Rigmor Austgulen 1601 Professor
2002 Heidi Meland 1838 Daglig Leder
2002 Ingvild Broch 1902 Forskningsdirektør
2002 Leder Frøydis Tonning Langmark 301 Direktør
2003 Martha Kold Bakkevig Adm. Direktør
2003 Terje Olav Moen Avdelingssjef
2003 Anne Breiby Daglig Leder
2003 Heidi Meland Daglig Leder
2003 Heidi Sørensen Daglig Leder
2003 Willy Mo Direktør
2003 Ingvild Broch Forskningsdirektør
2003 Rigmor Austgulen Førsteamanuensis
2003 Knut Brautaset Høgskoledosent
2003 Gabriella C. Nilsdotter Dånmark Markedsdirektør
2003 Gerd-Liv Valla Nestleder
2003 Roy H. Gabrielsen Professor
2003 Dag Olav Hessen Professor
2003 Mari Nes Rådgiver
2003 Tom Scharning Seniorrådgiver
2003 Leder Frøydis Tonning Langmark Direktør