Styret for Høgskolen i Bodø

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskolen i Bodø" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskolen i Bodø
Utvalgsnummer: 2249000
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 9 5 50000
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 9 10 100000
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 9 7 135000
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 9 7 150000
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 400000
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Leder Inger-Johanne Pettersen 2 Rektor Av andre 1994
1994 Nestleder Edin Farstad 1 1804 Prorektor Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Lars Vidvei 1 705 Student Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Leif-Kri Monsen 1 1804 Amanuensis Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Christel Solberg 2 1804 Dosent Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Anne Cecilie Johansen 2 1804 Førstekonsulent Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Wenche Sørfonden 2 1804 Høgskolelærer Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Stig Fossum 1 1804 Kultursjef Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Tove Hynne 2 1804 Student Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Søren Fr. Voie 1 1860 Ridmann Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Ingvild Broch 2 1902 Forskningsdirek Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Nils-Helge Tømmerås 1 Høgskolelektor Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Lars Andre Skari 1 301 Student Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Åshild-Janny Nordnes 2 1804 Ass Fylkesarbe Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Børre Nylehn 1 1804 Dosent Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Jørgen Karlsen 1 1804 Førstekonsulent Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Helga Helland Finstad 2 1804 Høgskolelektor Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Jon Tørset 1 1804 Kommunaldirektø Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Tove Pettersen 2 1804 Student Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Yngvar Løchen 1 1902 Professor Av departement 1994
1995 Leder Inger-Johanne Pettersen 2 1804 Rektor Av andre 1994
1995 Nestleder Edin Farstad 1 1804 Prorektor Av andre 1994
1995 Nestleder Elisabeth Nilsen 2 1804 Høgskolelektor Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Lars Vidvei 1 705 Student Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Leif-Kri Monsen 1 1804 Amanuensis Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Christel Solberg 2 1804 Dosent Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Anne Cecilie Johansen 2 1804 Førstekonsulent Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Wenche Sørfonden 2 1804 Høgskolelærer Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Stig Fossum 1 1804 Kultursjef Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Tove Hynne 2 1804 Student Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Åshild-Janny Nordnes 2 1804 Ass. Fylkesarbe Av departement 1994 1995
1995 Vanlig medlem Evelyn Eriksen 2 1804 Student Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Søren Fr. Voie 1 1860 Rådmann Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Ingvild Broch 2 1902 Forskningsdirek Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Vegar Forberg 1 2101 Student Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Lars Andre Skari 1 301 Student Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Marte Bugge 2 717 Student Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Jørgen Karlsen 1 1804 Førstekonsulent Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Nils-Helge Tømmerås 1 1804 Høgskolelektor Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Helga Helland Finstad 2 1804 Høgskolelektor Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Jon Tørset 1 1804 Kommunaldirektø Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Tove Pettersen 2 1804 Student Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Arne Qvam 1 1804 Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Bente Lunde 2 1804 Høgskolelektor Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Anne Stenhammer 2 1841 Ordfører Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Yngvar Løchen 1 1902 Professor Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Helge Dahl Pettersen 1 2030 Student Av andre 1995
1996 Leder Inger-Johanne Pettersen 2 1804 Rektor Av andre 1994
1996 Nestleder Elisabeth Nilsen 2 1804 Prorektor Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Torbjørn Kirkeby-Garstad 2 1750 Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Leif-Kristian Monsen 1 1804 Amanuensis Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Christel Solberg 2 1804 Dosent Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Anne Cecilie Johansen 2 1804 Førstekonsulent Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Wenche Sørfonden 2 1804 Høgskolelærer Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Evelyn Eriksen 2 1804 Student Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Søren Fr. Voie 1 1860 Rådmann Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Ingvild Broch 2 1902 Forskningsdirek Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Vegar Forberg 1 2101 Student Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Stian Peeters 1 706 Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Marte Bugge 2 717 Student Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Jørgen Karlsen 1 1804 Førstekonsulent Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Nils-Helge Tømmerås 1 1804 Høgskolelektor Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Helga Helland Finstad 2 1804 Høgskolelektor Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Jon Tørset 1 1804 Kommunaldirektø Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Arne Qvam 1 1804 Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Bente Lunde 2 1804 Høgskolelektor Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Anne Stenhammer 2 1841 Ordfører Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Rita Martinussen 2 1865 Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Helge Dahl Pettersen 1 2030 Student Av andre 1995
1997 Leder Inger-Johanne Pettersen 2 1804 Rektor Av andre 1994
1997 Leder Frode Mellomvik 1 1804 Rektor Av andre 1997
1997 Nestleder Elisabeth Nilsen 2 1804 Prorektor Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Christian B. Nilsen 1 402 Student Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Torbjørn Kirkeby-Garstad 2 1750 Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Leif-Kristian Monsen 1 1804 Amanuensis Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Christel Solberg 2 1804 Dosent Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Anne Cecilie Johansen 2 1804 Førstekonsulent Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Wenche Sørfonden 2 1804 Høgskolelærer Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Evelyn Eriksen 2 1804 Student Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Grete Lysfjord 2 1804 Amanuensis Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Audun Sandberg 1 1804 Førsteamanuensi Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Ruth H. Olsen 2 1804 Førsteamanuensi Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Per Vatle 1 1804 Førstekonsulent Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Anne Stenhammer 2 1841 Ordfører Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Søren Fr. Voie 1 1860 Rådmann Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Dag Jostein Fjærvoll 1 1866 Rektor Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Ingvild Broch 2 1902 Forskningsdirek Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Stian Peeters 1 706 Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Jørgen Karlsen 1 1804 Førstekonsulent Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Nils-Helge Tømmerås 1 1804 Høgskolelektor Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Helga Helland Finstad 2 1804 Høgskolelektor Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Jon Tørset 1 1804 Kommunaldirektø Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Arne Qvam 1 1804 Direktør Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Bente Lunde 2 1804 Høgskolelektor Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Toril V. Lundestad 2 1804 Banksjef Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Fritz Breivik 1 1804 Høgskolelektor Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Tone Fagerland 2 1804 Høgskolelektor Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Unni Stensvik 2 1804 Konsulent Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Steinar Skogstad 1 1804 Plan- Og Næring Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Edin Farstad 1 1804 Prorektor Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Torild Holmedal 2 1804 Student Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Anne Sofie S. Mathisen 2 1827 Ordfører Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Rita Martinussen 2 1865 Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Bernt Johansen 1 1870 Student Av andre 1997
2002 Anders Wold Førstekonsulent
2002 Kristin Hille Valla 501 Prosjektdirektør
2002 Jørgen Lauvsnes 1601 Student
2002 Toril V. Lundestad 1804 Banksjef
2002 Christel Solberg 1804 Dosent
2002 Svein Lundestad 1804 Førsteamanuensis
2002 Hege Lamark 1804 Høgskolelektor
2002 Steinar Skogstad 1804 Plan- Og Næringssjef
2002 Morten Johansen 1804 Student
2002 Ingrid Karin Myklebust 1804 Student
2002 Siri Vasshaug 1804 Student
2002 Tove Bergmann 1824 Adjunkt
2002 Henry Breivik 1838 Gårdbruker
2002 Wanja Knoph 1841 Student
2002 May Britt Manin 1902 Sekretariatleder
2002 Leder Frode Mellemvik 1804 Rektor
2002 Nestleder Aasmund Holand 1804 Prorektor
2003 Tove Bergmann Adjunkt
2003 Christel Solberg Dosent
2003 Terje Fallmyr Førsteamanuensis
2003 Svein Lundestad Førsteamanuensis
2003 Rolv Lyngstad Førsteamanuensis
2003 Kjersti Furhovden Førstekonsulent
2003 Tom Jacobsen Førstekonsulent
2003 Inger Mariussen Førstekonsulent
2003 Henry Breivik Gårdbruker
2003 Hege Lamark Høgskolelektor
2003 Inger Lise Wang Høgskolelektor
2003 Steinar Skogstad Plan- Og Næringssjef
2003 Kristin Hille Valla Prosjektdirektør
2003 May Britt Manin Sekretariatleder
2003 Ingrid Karin Myklebust Student
2003 Eirik Sivertsen Student
2003 Geir Sletten Student
2003 Eirik Langvann Student
2003 Leder Frode Mellemvik Rektor
2003 Nestleder Asbjørn Røiseland Prorektor