Styret for Høgskolen i Telemark

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskolen i Telemark" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskolen i Telemark
Utvalgsnummer: 2251000
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 9 6 81000
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 9 10 134530
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 9 9 330840
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 9 8 326500
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 290000
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Leder Olav Hesjedal 1 821 Rektor Av andre 1994
1994 Nestleder Rolf Palmgren 1 805 Prorektor Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Audgunn Oltedal 2 219 Programredaktør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Tommy Røsberg 1 501 Student Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Mette Karoliussen 2 805 Høgskolelektor Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Knut Harg 1 806 Ass Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Hilde Tellefsen 2 806 Student Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Knut Patrick Hanevik 1 807 Avdelingsleder Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Svein Sturød 1 807 Førsteamanuensi Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Ella Melbye 2 807 Førsteamanuensi Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Olav Ulleren 1 826 Ordfører Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Claus Krag 1 Professor Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Mariken Vaa 2 301 Forsker 2 Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Jon Naustdalslid 1 301 Forskningsleder Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Kire Kallik 1 806 Avdelingsingeni Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem May Brit Hägg 2 806 Førsteamanuensi Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Trine Ekholt 2 806 Student Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Ellen Schrumpf 2 821 Førsteamanuensi Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Kristian Resset 1 821 Student Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Bjørg Kyrkjebø Ståland 2 829 Lárer Av departement 1994
1995 Leder Olav Hesjedal 1 821 Rektor Av andre 1994
1995 Nestleder Rolf Palmgren 1 805 Prorektor Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Audgunn Oltedal 2 219 Redaksjonssjef Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Tommy Røsberg 1 501 Student Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Heidi Leander Neilson 2 602 Student Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Mette Karoliussen 2 805 Høgskolelektor Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Stian Fuglset 1 805 Student Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Knut Harg 1 806 Ass. Direktør Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Hilde Tellefsen 2 806 Student Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Knut Patrick Hanevik 1 807 Avdelingsleder Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Svein Sturød 1 807 Førsteamanuensi Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Ella Melbye 2 807 Førsteamanuensi Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Olav Ulleren 1 826 Ordfører Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Mariken Vaa 2 301 Forsker 2 Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Jon Naustdalslid 1 301 Forskningsleder Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Janka Karoline Hansen 2 532 Student Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Kåre Kallåk 1 806 Avdelingsingeni Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem May Brit Hägg 2 806 Førsteamanuensi Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Trine Ekholt 2 806 Student Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Ellen Schrumpf 2 821 Førsteamanuensi Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Claus Krag 1 821 Professor Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Kristian Resset 1 821 Student Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Per Oswald 1 821 Student Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Bjørg Kyrkjebø Ståland 2 829 Lærer Av departement 1994
1996 Leder Olav Hesjedal 1 821 Rektor Av andre 1994
1996 Nestleder Rolf Palmgren 1 805 Prorektor Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Audgunn Oltedal 2 219 Programredaktør Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Heidi Leander Neilson 2 602 Student Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Mette Karoliussen 2 805 Høgskolelektor Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Stian Fuglset 1 805 Student Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Knut Harg 1 806 Direktør Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Svein Sturød 1 807 Førsteamanuensi Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Ella Melbye 2 807 Førsteamanuensi Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Bjørn Joar Utheim 1 807 Førstekonsulent Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Gunnhild Haugen 2 821 Førstekonsulent Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Olav Ulleren 1 826 Ordfører Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Thomas Hjørnevi Rakke 1 1231 Student Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Mariken Vaa 2 301 Forsker 2 Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Jon Naustdalslid 1 301 Forskningsleder Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Janka Karoline Hansen 2 532 Student Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem May-Britt Hægg 2 806 Førsteamanuensi Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Kåre Kallåk 1 806 Avdelingsingeni Av andre 1994 1996
1996 Vanlig varamedlem Ellen Schrumpf 2 821 Førsteamanuensi Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Claus Krag 1 821 Professor Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Per Oswald 1 821 Student Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Bjørg Kyrkjebø Ståland 2 829 Lærer Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Paul-Arild Karlsen 1 1901 Student Av andre 1996
1997 Leder Arvid Gjengedal 1 807 Rektor Av andre 1997
1997 Leder Olav Hesjedal 1 821 Rektor Av andre 1994
1997 Nestleder Rolf Palmgren 1 805 Prorektor Av andre 1994
1997 Nestleder Dag Kjartan Bjerketvedt 1 822 Prorektor Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Audgunn Oltedal 2 219 Programredaktør Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Heidi Leander Neilson 2 602 Student Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Jannike Pedersen 2 703 Student Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Mette Karoliussen 2 805 Høgskolelektor Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Sunil Radhakant De Silva 1 805 Professor Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Knut Harg 1 806 Direktør Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Svein Sturød 1 807 Førsteamanuensi Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Ella Melbye 2 807 Førsteamanuensi Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Bjørn Joar Utheim 1 807 Førstekonsulent Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Åsmund Groven 1 807 Bedriftsrådgive Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Else Marie Halvorsen 2 807 Høgskoledosent Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Per Chr. Hagen 1 821 Førsteamanuensi Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Astrid Børsheim Stundal 2 821 Førstekonsulent Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Olav Ulleren 1 826 Ordfører Av departement 1994 1997
1997 Vanlig medlem Bjørg Kyrkjebø Ståland 2 829 Lærer Av departement 1994 1997
1997 Vanlig medlem Cornelius Sprenger 1 834 Student Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Thomas Hjørnevi Rakke 1 1231 Student Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Mariken Vaa 2 301 Forsker 2 Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Jon Naustdalslid 1 301 Forskningsleder Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Janka Karoline Hansen 2 532 Student Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Gro Lorentzen 2 805 Høgskolelektor Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Randi Hoel 2 805 Personal- Og Ad Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Ragnar Moland 1 805 Undervisningsko Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem May-Britt Hægg 2 806 Førsteamanuensi Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Steinar Kjosavik 1 807 Førsteamanuensi Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Håvard Gohli 1 807 Student Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Kari Mohn 2 807 Student Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Ellen Schrumpf 2 821 Førsteamanuensi Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Claus Krag 1 821 Professor Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Sigrid Straand 2 821 Amanuensis Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Walborg Krosshaug 2 821 Helse- Og Sosia Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Edvard Garmo 1 834 Rådmann Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Paul-Arild Karlsen 1 1901 Student Av andre 1996
2002 Per Chr. Hagen Førsteamanuensis
2002 Kine Smith Larsen 301 Saksbehandler
2002 Bente Erichsen 301 Teatersjef
2002 Bjørn Magne Aakre 604 Høgskolelektor
2002 Steinar Gilje 709 Student
2002 Gro Lorentzen 805 Høgskolelektor
2002 Christoffer Nåden 805 Student
2002 Ragnar Moland 805 Undervisningskoordinator
2002 Terje Riis-Johansen 806
2002 Per Wold 806 Ass. Direktør
2002 Ella Melbye 807 Førsteamanuensis
2002 Anne Haugen Wagn 807 Lektor
2002 Hege Kristine Bakken Nordskog 807 Student
2002 Hans Jacob Berntsen 819 Rådgiver
2002 Helge Støren 822 Rektor
2002 Torleif Årnes 822 Student
2002 Leder Arvid Gjengedal 807 Rektor
2002 Nestleder Dag Kjartan Bjerketvedt 822 Prorektor
2003 Terje Riis-Johansen
2003 Trine Ellefsen Administrasjonssjef
2003 Knut Wille Administrasjonssjef
2003 Frode Lieungh Amanuensis
2003 Per Wold Ass. Direktør
2003 Stein Lier-Hansen Direktør
2003 Heidi Faukald Fabrikksjef
2003 Per Chr. Hagen Førsteamanuensis
2003 Ella Melbye Førsteamanuensis
2003 Gunn Marit Helgesen Fylkesvaraordfører
2003 Anne E- Høva Glenna Høgskolelærer
2003 Gro Lorentzen Høgskolelektor
2003 Bjørn Magne Aakre Høgskolelektor
2003 Alfhild Skaardal Kultursjef
2003 Anne Haugen Wagn Lektor
2003 Rune Bakke Professor
2003 Hans Jacob Berntsen Rådgiver
2003 Helge Støren Rektor
2003 Kine Smith Larsen Saksbehandler
2003 Hanne Lovise Thürmer Sjefslege
2003 Steinar Gilje Student
2003 Linda Rekkavik Lind Student
2003 Hege Kristine Bakken Nordskog Student
2003 Christoffer Nåden Student
2003 Daniel Sandnes Student
2003 Stian Lilholt Thorsen Student
2003 Torleif Årnes Student
2003 Oddvar Gran Student
2003 Bente Erichsen Teatersjef
2003 Ragnar Moland Undervisningskoordinator
2003 Leder Dag Kjartan Bjerketvedt Rektor
2003 Leder Arvid Gjengedal Rektor
2003 Nestleder Knut Duesund Prorektor