Styret for Høgskulen i Volda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskulen i Volda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskulen i Volda
Utvalgsnummer: 2252000
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet i 1994.
Mandat:
- Styret er ansvarlig instans for at den faglige virksomheten holder h|y kvalitet. - Styret har et strategisk ansvar og skal trekke opp utviklingslinjer for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet. Styret skal ha overordnede plan
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 9 4 24209
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 11 7 104354
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 10 7 74959
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 8 8 126504
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 8 93046
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Leder Sverre Måseidvåg 1 1520 Studiesjef Av andre 1994
1994 Nestleder Jørgen Amdam 1 1519 Professor Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Toril Fiskerstrand 2 1504 Disponent Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Bjørn Martin Aasen 1 1515 Kommuneoverlege Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Gunnar Strøm 1 1519 Amanuensis Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Jorunn Hetland 2 1519 Førsteamanuensi Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Narve Fø Birkeland 1 1519 Førsteamanuensi Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Hilde Trandal 2 1519 Sekretær Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Trond Ot Berg 1 1529 Student Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Borghild Hustad 2 1548 Student Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Kathrine Skretting 2 1601 Førsteamanuensi Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Kari Wærness 2 1201 Professor Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Øivind Høines 1 1201 Student Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Andreas Bachmann 1 1502 Fylkesskolesjef Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Reidun Bildøy 2 1504 Student Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Ketil Jarl Halse 1 1519 Amanuensis Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Peter Sa Hallaråker 1 1519 Førsteamanuensi Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem ReidunÅslid Bjørlykke 2 1519 Høgskolelektor Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Jens Kår Engeset 1 1520 Undervisningsle Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Per Eivi Kjøl 1 1601 Fakultetsdirekt Av departement 1994
1995 Leder Sverre Måseidvåg 1 1520 Studiesjef Av andre 1994
1995 Nestleder Jørgen Amdam 1 1519 Professor Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Toril Fiskerstrand 2 301 Disponent Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Gry Merethe Hovdenak 2 903 Student Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Bjørn Martin Aasen 1 1515 Kommuneoverlege Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Jorunn Hetland 2 1519 Førsteamanuensi Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Narve Fø Birkeland 1 1519 Førsteamanuensi Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Gunnar Strøm 1 1519 Førsteamanuensi Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Hilde Trandal 2 1519 Sekretær Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Trond Ot Berg 1 1529 Student Av andre 1994 1995
1995 Vanlig medlem Borghild Hustad 2 1548 Student Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Kathrine Skretting 2 1601 Førsteamanuensi Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Elisabeth Riise 2 512 Student Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Kari Wærness 2 1201 Professor Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Øivind Høines 1 1201 Student Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Anna Hellevang 2 1449 Student Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Andreas Bachmann 1 1502 Fylkesskolesjef Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Reidun Bildøy 2 1504 Student Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Peter Sa Hallaråker 1 1519 Førsteamanuensi Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem ReidunÅslid Bjørlykke 2 1519 Høgskolelektor Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Ketil Jarl Halse 1 1519 Rektor Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Jens Kår Engeset 1 1520 Undervisningsle Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Anders Roald 1 1520 Førstekonsulent Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Per Eivi Kjøl 1 1601 Fakultetsdirekt Av departement 1994
1996 Leder Sverre Måseidvåg 1 1520 Studiesjef Av andre 1994
1996 Nestleder Jørgen Amdam 1 1519 Professor Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Torill Fiskarstrand 2 301 Disponent Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Gry Merethe Hovdenak 2 903 Student Av andre 1995 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn Martin Aasen 1 1515 Kommuneoverlege Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Gunnar Strøm 1 1519 Førsteamanuensi Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Narve Følling Birkeland 1 1519 Førsteamanuensi Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Hilde Trandal 2 1519 Førstesekretær Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Jorunn Hetland 2 1519 Professor Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Vibeke Bergsholm 2 1519 Student Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Kathrine Skretting 2 1601 Førsteamanuensi Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Elisabeth Riise 2 512 Student Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Kari Wærness 2 1201 Professor Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Anna Hellevang 2 1449 Student Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Andreas Bachman 1 1502 Fylkesutdanning Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Ketil Jarl Halse 1 1519 Amanuensis Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Peter Hallaråker 1 1519 Førsteamanuensi Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem ReidunÅslid Bjørlykke 2 1519 Høgskulelektor Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Arild Skillinghaug 1 1519 Student Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Johan Magnus Aanderaa 1 1519 Student Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Anders Roald 1 1520 Førstekonsulent Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Per Halse 1 1520 Høgskulelektor Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Per Eivind Kjøl 1 1601 Fakultetsdirekt Av departement 1994
1997 Leder Gunnar Stave 1 1519 Rektor Av andre 1997
1997 Leder Sverre Måseidvåg 1 1520 Studiesjef Av andre 1994
1997 Nestleder Arne Kåre Topphol 1 1517 Prorektor Av andre 1997
1997 Nestleder Jørgen Amdam 1 1519 Professor Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Torill Fiskarstrand 2 301 Disponent Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Vibeke Bergsholm 2 720 Student Av andre 1996 1997
1997 Vanlig medlem Gunnar Otto Norby 1 806 Student Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Bjørn Martin Aasen 1 1515 Kommuneoverlege Av departement 1994 1997
1997 Vanlig medlem Narve Følling Birkeland 1 1519 Førsteamanuensi Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Jorunn Hetland 2 1519 Professor Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Gunnar Strøm 1 1519 Førsteamanuensi Av andre 1994 1997
1997 Vanlig medlem Hilde Trandal 2 1519 Førstesekretær Av andre 1994 1997
1997 Vanlig medlem Marie Nedregott Sørbø 2 1519 Høgskulelektor Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Per Magne Aadnanes 1 1519 Professor Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Peder Haug 1 1520 Høgskoledosent Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Aud Folkestad 2 1525 Lektor Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Haldor Aasebø 1 1529 Oppvekstsjef Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Kathrine Skretting 2 1601 Forsker Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Kirstina Reitan 2 625 Student Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Kari Wærness 2 1201 Professor Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Andreas Bachman 1 1502 Fylkesutdanning Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Harald Kjølås 1 1504 Redaktør Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Sverre Devold 1 1504 Seniorkonsulent Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Ketil Jarl Halse 1 1519 Amanuensis Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Peter Hallaråker 1 1519 Førsteamanuensi Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem ReidunÅslid Bjørlykke 2 1519 Høgskulelektor Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Arild Skillinghaug 1 1519 Student Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Johan Magnus Aanderaa 1 1519 Student Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Roar Amdam 1 1519 Førsteamanuensi Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Ragne Ørstavik Sørheim 2 1519 Konsulent Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Anders Roald 1 1520 Førstekonsulent Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Per Halse 1 1520 Høgskulelektor Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Arnfinn Haug 1 1520 Høgskolelærer Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Beret Melle 2 1520 Trygdesjef Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Per Eivind Kjøl 1 1601 Fakultetsdirekt Av departement 1994
2002 Belinda-Yasmin Haugland Moltu Student
2002 Harald Kjølås 1504 Redaktør
2002 Jon Aasen 1511 Ordfører
2002 Ketil Jarl Halse 1519 Amanuensis
2002 Atle Døssland 1519 Førsteamanuensis
2002 Birger Løvlie 1519 Førsteamanuensis
2002 Ragne Ørstavik Sørheim 1519 Førstekonsulent
2002 Sigrun Meisingset 1519 Høgskolelektor
2002 Britt Loven Ølnes 1519 Høgskolelektor
2002 Kåre Heggen 1519 Professor
2002 Torill Engeseth 1520 Førstekonsulent
2002 Per Hovden 1520 Rådmann
2002 Beret Melle 1520 Trygdesjef
2002 Haldor Aasebø 1529 Rektor
2002 Eli Sollied Øveraas 1535 Politiker
2002 Audun Asphjell 1601 Student
2002 David Michael E. Boudville 1601 Student
2002 Ann-Helen Bøkestad 1702 Student
2002 Leder Gunnar Stave 1519 Rektor
2002 Nestleder Arne Kåre Topphol 1517 Prorektor
2003 Ketil Jarl Halse Amanuensis
2003 Atle Døssland Førsteamanuensis
2003 Birger Løvlie Førsteamanuensis
2003 Torill Engeseth Førstekonsulent
2003 Sigrun Meisingset Høgskolelektor
2003 Britt Loven Ølnes Høgskolelektor
2003 Jon Aasen Ordfører
2003 Leif Roar Strand Overingeniør
2003 Eli Sollied Øveraas Politiker
2003 Kåre Heggen Professor
2003 Per Hovden Rådmann
2003 Harald Kjølås Redaktør
2003 Haldor Aasebø Rektor
2003 Ann-Helen Bøkestad Student
2003 Belinda-Yasmin Haugland Moltu Student
2003 Audun Asphjell Student
2003 David Michael E. Boudville Student
2003 Beret Melle Trygdesjef
2003 Leder Gunnar Stave Rektor
2003 Nestleder Arne Kåre Topphol Prorektor