Styret for Høgskolen i Oslo

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskolen i Oslo" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskolen i Oslo
Utvalgsnummer: 2254000
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 13 11 7 53934
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 13 11 11 163593
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 13 11 11 159683
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 13 11 10 154031
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 8 189803
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Leder Steinar Stjernø 1 301 Rektor Av andre 1994
1994 Nestleder Inger An Kvalbein 2 301 Prorektor Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Hans Jan Berge 1 220 Høgskolelektor Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Erling P Bøckmann 1 233 Undervisningsle Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Kjell Stahl 1 301 Driftsingeniør Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Anne-Lis Arnesen 2 301 Førsteamanuensi Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Randi He Koch 2 301 Førsteamanuensi Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Lyder Sv Olden 1 301 Førstekonsulent Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Grete Horntvedt 2 301 Komitenestleder Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalrid Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Helge Rønning 1 301 Professor Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Tine R Hansen 2 301 Student Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Knut Har Pleym 1 301 Student Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Ellen Askeland 2 219 Rådgiver Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Einar Solbu 1 220 Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Eldar Juliebø 1 301 Avdelingsingeni Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Lars Harlem 1 301 Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem John Tore Norenberg 1 301 Disponent Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Nina Bølgan 2 301 Høgskolelektor Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Tone Horntvedt 2 301 Høgskolelektor Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Signe Su Rasmussen 2 301 Høgskolelektor Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Ingrid Eide 2 301 Ridgiver Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Cecilie Øyen 2 301 Student Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Frode Es Pedersen 1 1703 Student Av andre 1994
1995 Leder Steinar Stjernø 1 301 Rektor Av andre 1994
1995 Nestleder Inger An Kvalbein 2 301 Prorektor Av andre 1994
1995 Nestleder Kirsten Røvig Håberg 2 301 Prorektor Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Hans Jan Berge 1 220 Høgskolelektor Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Erling P Bøckmann 1 233 Undervisningsle Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Eldar Juliebø 1 301 Avdelingsingeni Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Anne Marie Tannæs 2 301 Bedriftsrådgive Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Kjell Stahl 1 301 Driftsingeniør Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Anne-Lis Arnesen 2 301 Førsteamanuensi Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Randi He Koch 2 301 Førsteamanuensi Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Lyder Sv Olden 1 301 Førstekonsulent Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Grete Horntvedt 2 301 Komiteleder Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Helge Rønning 1 301 Professor Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Tine R Hansen 2 301 Student Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Knut Har Pleym 1 301 Student Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Ellen Askeland 2 219 Rådgiver Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Einar Solbu 1 220 Direktør Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Lars Harlem 1 301 Direktør Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem John Tore Norenberg 1 301 Disponent Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Gro Ralle 2 301 Førstesekretær Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Nina Bølgan 2 301 Høgskolelektor Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Tone Horntvedt 2 301 Høgskolelektor Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Signe Su Rasmussen 2 301 Høgskolelektor Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Ingrid Eide 2 301 Rådgiver Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Cecilie Øyen 2 301 Student Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Frode Es Pedersen 1 1703 Student Av andre 1994
1996 Leder Steinar Stjernø 1 301 Rektor Av andre 1994
1996 Nestleder Kirsten Røvig Håberg 2 301 Prorektor Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Hans Jan Berge 1 220 Høgskolelektor Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Erling Petter Bøckmann 1 233 Undervisningsle Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Eldar Juliebø 1 301 Avdelingsingeni Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Anne Marie Tannæs 2 301 Bedriftsrådgive Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Kjell Stahl 1 301 Driftsingeniør Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Anne Lise Arnesen 2 301 Førsteamanuensi Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Randi Helene Koch 2 301 Førsteamanuensi Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Grete Horntvedt 2 301 Komiteleder Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Helge Rønning 1 301 Professor Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Cecilie Punterv Øyen 2 301 Student Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Finn Wilhelm Mathisen 1 705 Student Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Christian Dalen 1 217 Student Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Ellen Askeland 2 219 Rådgiver Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Einar Solbu 1 220 Direktør Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Lars Harlem 1 301 Direktør Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem John Tore Norenberg 1 301 Disponent Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Nina Bølgan 2 301 Høgskolelektor Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Tone Horntvedt 2 301 Høgskolelektor Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Signe Sundt Rasmussen 2 301 Høgskolelektor Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Gro Ralle 2 301 Konsulent Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Ingrid Eide 2 301 Rådgiver Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Camilla Langum 2 301 Student Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Elin Lundby 2 301 Student Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Frode Espen Wan Pedersen 1 1703 Student Av andre 1994
1997 Leder Steinar Stjernø 1 301 Rektor Av andre 1994 1997
1997 Nestleder Kirsten Røvig Håberg 2 301 Prorektor Av andre 1995 1997
1997 Vanlig medlem Hans Jan Berge 1 220 Høgskolelektor Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Oddvar Kværnhaug 1 233 Førstekonsulent Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Eldar Juliebø 1 301 Avdelingsingeni Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Anne Lise Arnesen 2 301 Førsteamanuensi Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Randi Helene Koch 2 301 Førsteamanuensi Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Grete Horntvedt 2 301 Komiteleder Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Cecilie Punterv Øyen 2 301 Student Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Anne Marie Tannæs 2 301 Bedriftsrådgive Av departement 1994 1997
1997 Vanlig medlem Tone Horntvedt 2 301 Høgskolelektor Av andre 1994 1997
1997 Vanlig medlem Helge Rønning 1 301 Professor Av departement 1994 1997
1997 Vanlig medlem Kjell Stahl 1 301 Seniorrådgiver Av departement 1994 1997
1997 Vanlig medlem Maj-Len Sundin 2 301 Direktør Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Jon Amundsen 1 301 Høgskolelektor Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Hilde Finsrud 2 301 Student Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Thomas Ringen 1 301 Student Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Ole Christian Lagesen 1 605 Førsteamanuensi Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Magne Michael Hustavenes 1 1416 Student Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Jan Oddvar Kleppe 1 216 Førsteamanuensi Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Ellen Askeland 2 219 Rådgiver Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Einar Solbu 1 220 Direktør Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Lise Brændeland 2 231 Student Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Lars Harlem 1 301 Direktør Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Signe Sundt Rasmussen 2 301 Høgskolelektor Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Gro Ralle 2 301 Konsulent Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Nina Bølgan 2 301 Høgskolelektor Av andre 1994 1997
1997 Vanlig varamedlem John Tore Norenberg 1 301 Komiteleder Av departement 1994 1997
1997 Vanlig varamedlem Ingrid Eide 2 301 Rådgiver Av departement 1994 1997
1997 Vanlig varamedlem Arne Pran 1 301 Direktør Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Nina Bugge Rigault 2 301 Høgskolelektor Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Kari Gulbraar 2 301 Hovedbiblioteka Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Annette Smedshaug 2 301 Operasjonssykep Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Camilla Øvrebø 2 301 Student Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Yngva Kathrine Aas 2 301 Student Av andre 1997
2002 Volkan Bagci 104 Student
2002 Sidsel Hauge 216 Høgskolelektor
2002 Jan Oddvar Kleppe 216 Professor
2002 Terje P. Hagen 219 Førsteamanuensis
2002 Lise Kjølsrød 219 Førsteamanuensis
2002 Mons Oppedal 220 Førsteamanuensis
2002 Svein Tornås 301
2002 May Tanner 301 Driftssjef
2002 Anders Breidlid 301 Førsteamanuensis
2002 Nina Bugge Rigault 301 Høgskolelektor
2002 Hilary Jacobsen 301 Høgskolelektor
2002 John Tore Norenberg 301 Komiteleder
2002 Knut Sverre Røang 301 Kontorsjef
2002 Ingrid Eide 301 Pensjonist
2002 Knut Fægri 301 Professor
2002 Liv Ryste 301 Rektor
2002 Bård Mathiesen 301 Student
2002 Siri Tidemann-Andersen 301 Student
2002 Kari Gulbraar 301 Underdirektør
2002 Lene Henriksen 1002 Student
2002 Odd-Øyvind Lockertsen 1925 Student
2002 Leder Per Lilleengen 301 Rektor
2002 Nestleder Ole Christian Lagesen 301 Prorektor
2003 Svein Tornås
2003 May Tanner Driftssjef
2003 Terje P. Hagen Førsteamanuensis
2003 Lise Kjølsrød Førsteamanuensis
2003 Bennedichte C. Rappana Olsen Førsteamanuensis
2003 Mons Oppedal Førsteamanuensis
2003 Marit Erikke Spurkland Høgskolelektor
2003 John Tore Norenberg Komiteleder
2003 Ingrid Eide Pensjonist
2003 Knut Fægri Professor
2003 Ragnar Andreas Audunson Professor
2003 Marit Lillegård Rådgiver
2003 Morten Reksten Rådgiver
2003 Liv Ryste Rektor
2003 Volkan Bagci Student
2003 Merete Gamst Student
2003 Odd-Øyvind Lockertsen Student
2003 Olena Rylkova Student
2003 Cathrine Solheim Student
2003 Ingrid Indset Student
2003 Leder Per Lilleengen Rektor
2003 Nestleder Unni Knutstad Prorektor