Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning
Utvalgsnummer: 2264000
Opprettelsesår: 1996
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 20 0 0 0
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 20 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1996 Leder Lars Buer 1 301 Prosjektleder I statsråd 1996
1996 Nestleder Torger Reve 1 1201 Professor I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Berith Bergersen 2 102 Utdanningssekre I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Randi Ellinor Stensaker 2 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Steinar Holden 1 219 Professor I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Anne Katrine St Kaels 2 219 Rådgiver I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Liv Kjuus 2 236 Generalsekretær I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn Tore Stølen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Morten Reymert 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Lorents Lorentsen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretær I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Ann-Marit Sæbønes 2 301 Nestleder I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Helge Kielland Løvdal 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn Nørstegård 1 501 Avdelingsleder I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Kristin Hille Valla 2 501 Fylkesopplæring I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Ole Briseid 1 627 Avdelingsdirekt I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Hilde Borgir 2 707 Nestleder I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Ellen Frivold 2 1001 Prorektor I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Marit Schønberg 2 1714 Personalsjef I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Gunnar Håkon Grepperud 1 1902 Direktør I statsråd 1996
1997 Leder Lars Buer 1 301 Prosjektleder I statsråd 1996
1997 Nestleder Torger Reve 1 1201 Professor I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Berith Bergersen 2 102 Utdanningssekre I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Randi Ellinor Stensaker 2 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Steinar Holden 1 219 Professor I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Anne Katrine St Kaels 2 219 Rådgiver I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Kjell I. Grue 1 228 I statsråd 1997
1997 Vanlig medlem Liv Kjuus 2 237 Generalsekretær I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Bjørn Tore Stølen 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Morten Reymert 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Lorents Lorentsen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Ann-Marit Sæbønes 2 301 Kommunalråd I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Per Gunnar Olsen 1 301 Lo-Sekretær I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Helge Kielland Løvdal 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Bjørn Nørstegård 1 501 Avdelingsleder I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Kristin Hille Valla 2 501 Fylkesopplæring I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Ole Briseid 1 627 Ekspedisjonssjef I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Hilde Borgir 2 707 Nestleder I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Ellen Frivold 2 1001 Prorektor I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Marit Schønberg 2 1714 Personalsjef I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Gunnar Håkon Grepperud 1 1902 Direktør I statsråd 1996