Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Utvalgsnummer: 257
Opprettelsesår: 1996
Opphørsår: 2014
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Utdannings- og forskningsdepartementet
2005 Utdannings- og forskningsdepartementet
2006 Kunnskapsdepartementet
2007 Kunnskapsdepartementet
2008 Kunnskapsdepartementet
2009 Kunnskapsdepartementet
2010 Kunnskapsdepartementet
2011 Kunnskapsdepartementet
2012 Kunnskapsdepartementet
2013 Kunnskapsdepartementet
2014 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Per Morten Schiefloe 1 0 professor 01.01.1996 28.02.2005
2004 Line Nyhagen Predelli 2 0 forsker 01.01.2000 28.02.2005
2004 Geir Sverre Braut 1 0 ass. helsedirektør 01.01.2000 01.07.2008
2004 Sissel Undheim 2 0 student 01.01.2001 28.02.2005
2004 Kjell Vaage 1 0 førsteamanuensis 01.01.2002 28.02.2005
2004 Gunn Elisabeth Birkelund 2 0 professor 01.01.2002 28.02.2005
2004 Anne Skevik 2 0 forsker 01.01.2002 01.07.2008
2004 Hallvard Dyb 1 0 informasjonsleder 01.01.2002 01.07.2008
2004 Lars Erik Lyngdal 1 0 ass. fylkesmann 01.01.2004 01.07.2008
2004 Berit Otnes 2 0 seksjonssjef 01.01.2000 28.02.2005
2004 Svein Mossige 1 0 forsker 01.01.2002 01.07.2008
2004 Anne Ryen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 01.07.2008
2004 Hans Bonesrønning 1 0 1. amanuensis 01.01.2004 01.07.2008
2004 Lasse Henriksen 1 0 leder 01.01.2004 01.07.2008
2004 Lise Kjølsrud 2 165 professor 01.01.2004 29.04.2014
2004 Maja Arnestad 2 265 rådgiver 01.01.2004 29.04.2014
2004 Kirsten Danielsen 2 306 forsker I 01.01.2002 29.04.2014
2004 Tor Åm 1 7048 fagdirektør 01.01.2000 29.04.2014
2004 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2005 Kjell Vaage 1 0 førsteamanuensis 01.01.2002 28.02.2005
2005 Svein Mossige 1 0 forsker 01.01.2002 01.07.2008
2005 Hallvard Dyb 1 0 informasjonsleder 01.01.2002 01.07.2008
2005 Hans Bonesrønning 1 0 1. amanuensis 01.01.2004 01.07.2008
2005 Per Morten Schiefloe 1 0 professor 01.01.1996 28.02.2005
2005 Line Nyhagen Predelli 2 0 forsker 01.01.2000 28.02.2005
2005 Berit Otnes 2 0 seksjonssjef 01.01.2000 28.02.2005
2005 Geir Sverre Braut 1 0 ass. helsedirektør 01.01.2000 01.07.2008
2005 Sissel Undheim 2 0 student 01.01.2001 28.02.2005
2005 Gunn Elisabeth Birkelund 2 0 professor 01.01.2002 28.02.2005
2005 Anne Skevik 2 0 forsker 01.01.2002 01.07.2008
2005 Anne Ryen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 01.07.2008
2005 Lars Erik Lyngdal 1 0 ass. fylkesmann 01.01.2004 01.07.2008
2005 Lasse Henriksen 1 0 leder 01.01.2004 01.07.2008
2005 Lise Kjølsrud 2 165 professor 01.01.2004 29.04.2014
2005 Maja Arnestad 2 265 rådgiver 01.01.2004 29.04.2014
2005 Kirsten Danielsen 2 306 forsker I 01.01.2002 29.04.2014
2005 Tor Åm 1 7048 fagdirektør 01.01.2000 29.04.2014
2005 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2006 Svein Mossige 1 0 forsker 01.01.2002 01.07.2008
2006 Anne Skevik 2 0 forsker 01.01.2002 01.07.2008
2006 Anne Ryen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 01.07.2008
2006 Lars Erik Lyngdal 1 0 ass. fylkesmann 01.01.2004 01.07.2008
2006 Lasse Henriksen 1 0 leder 01.01.2004 01.07.2008
2006 Geir Sverre Braut 1 0 ass. helsedirektør 01.01.2000 01.07.2008
2006 Hallvard Dyb 1 0 informasjonsleder 01.01.2002 01.07.2008
2006 Hans Bonesrønning 1 0 1. amanuensis 01.01.2004 01.07.2008
2006 Lise Kjølsrud 2 165 professor 01.01.2004 29.04.2014
2006 Maja Arnestad 2 265 rådgiver 01.01.2004 29.04.2014
2006 Kirsten Danielsen 2 306 forsker I 01.01.2002 29.04.2014
2006 Tor Åm 1 7048 fagdirektør 01.01.2000 29.04.2014
2006 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2007 Svein Mossige 1 0 forsker 01.01.2002 01.07.2008
2007 Anne Skevik 2 0 forsker 01.01.2002 01.07.2008
2007 Anne Ryen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 01.07.2008
2007 Lars Erik Lyngdal 1 0 ass. fylkesmann 01.01.2004 01.07.2008
2007 Lasse Henriksen 1 0 leder 01.01.2004 01.07.2008
2007 Geir Sverre Braut 1 0 ass. helsedirektør 01.01.2000 01.07.2008
2007 Hallvard Dyb 1 0 informasjonsleder 01.01.2002 01.07.2008
2007 Hans Bonesrønning 1 0 1. amanuensis 01.01.2004 01.07.2008
2007 Lise Kjølsrud 2 165 professor 01.01.2004 29.04.2014
2007 Maja Arnestad 2 265 rådgiver 01.01.2004 29.04.2014
2007 Kirsten Danielsen 2 306 forsker I 01.01.2002 29.04.2014
2007 Tor Åm 1 7048 fagdirektør 01.01.2000 29.04.2014
2007 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2008 Svein Mossige 1 0 forsker 01.01.2002 01.07.2008
2008 Anne Ryen 2 0 førsteamanuensis 01.01.2002 01.07.2008
2008 Hans Bonesrønning 1 0 1. amanuensis 01.01.2004 01.07.2008
2008 Lars Erik Lyngdal 1 0 ass. fylkesmann 01.01.2004 01.07.2008
2008 Lasse Henriksen 1 0 leder 01.01.2004 01.07.2008
2008 Petter Øgar 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2008 29.04.2014
2008 Geir Sverre Braut 1 0 ass. helsedirektør 01.01.2000 01.07.2008
2008 Anne Skevik 2 0 forsker 01.01.2002 01.07.2008
2008 Hallvard Dyb 1 0 informasjonsleder 01.01.2002 01.07.2008
2008 Lise Kjølsrud 2 165 professor 01.01.2004 29.04.2014
2008 Maja Arnestad 2 265 rådgiver 01.01.2004 29.04.2014
2008 Kirsten Danielsen 2 306 forsker I 01.01.2002 29.04.2014
2008 Liv Helene Arum 2 489 generalsekretær 01.01.2008 29.04.2014
2008 Nina Eriksen 1 575 informasjonsrådgiver 01.01.2008 29.04.2014
2008 Anders Bakken 1 1165 forsker 2 01.01.2008 01.01.2011
2008 Axel West Pedersen 1 1365 forsker I 01.01.2008 01.07.2012
2008 Svenn-Åge Dahl 1 5124 forskningsdirektør 01.01.2008 29.04.2014
2008 Torberg Falch 1 7036 professor 01.01.2008 29.04.2014
2008 Tor Åm 1 7048 fagdirektør 01.01.2000 29.04.2014
2008 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2008 Anne Therese Lotherington 2 8049 professor 01.01.2008 29.04.2014
2009 Petter Øgar 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2008 29.04.2014
2009 Lise Kjølsrud 2 165 professor 01.01.2004 29.04.2014
2009 Maja Arnestad 2 265 rådgiver 01.01.2004 29.04.2014
2009 Kirsten Danielsen 2 306 forsker I 01.01.2002 29.04.2014
2009 Liv Helene Arum 2 489 generalsekretær 01.01.2008 29.04.2014
2009 Nina Eriksen 1 575 informasjonsrådgiver 01.01.2008 29.04.2014
2009 Anders Bakken 1 1165 forsker 2 01.01.2008 01.01.2011
2009 Axel West Pedersen 1 1365 forsker I 01.01.2008 01.07.2012
2009 Svenn-Åge Dahl 1 5124 forskningsdirektør 01.01.2008 29.04.2014
2009 Torberg Falch 1 7036 professor 01.01.2008 29.04.2014
2009 Tor Åm 1 7048 fagdirektør 01.01.2000 29.04.2014
2009 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2009 Anne Therese Lotherington 2 8049 professor 01.01.2008 29.04.2014
2010 Petter Øgar 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2008 29.04.2014
2010 Lise Kjølsrud 2 165 professor 01.01.2004 29.04.2014
2010 Lars B Kristofersen 1 260 forsker 2 01.01.2010 01.01.2011
2010 Maja Arnestad 2 265 rådgiver 01.01.2004 29.04.2014
2010 Kirsten Danielsen 2 306 forsker I 01.01.2002 29.04.2014
2010 Liv Helene Arum 2 489 generalsekretær 01.01.2008 29.04.2014
2010 Nina Eriksen 1 575 informasjonsrådgiver 01.01.2008 29.04.2014
2010 Anders Bakken 1 1165 forsker 2 01.01.2008 01.01.2011
2010 Axel West Pedersen 1 1365 forsker I 01.01.2008 01.07.2012
2010 Svenn-Åge Dahl 1 5124 forskningsdirektør 01.01.2008 29.04.2014
2010 Torberg Falch 1 7036 professor 01.01.2008 29.04.2014
2010 Tor Åm 1 7048 fagdirektør 01.01.2000 29.04.2014
2010 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2010 Anne Therese Lotherington 2 8049 professor 01.01.2008 29.04.2014
2011 Petter Øgar 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2008 29.04.2014
2011 Lise Kjølsrud 2 165 professor 01.01.2004 29.04.2014
2011 Lars B Kristofersen 1 260 forsker 2 01.01.2010 01.01.2011
2011 Hans Christian Sandlie 1 260 forsker 2 01.01.2011 29.04.2014
2011 Maja Arnestad 2 265 rådgiver 01.01.2004 29.04.2014
2011 Kirsten Danielsen 2 306 forsker I 01.01.2002 29.04.2014
2011 Liv Helene Arum 2 489 generalsekretær 01.01.2008 29.04.2014
2011 Nina Eriksen 1 575 informasjonsrådgiver 01.01.2008 29.04.2014
2011 Anders Bakken 1 1165 forsker 2 01.01.2008 01.01.2011
2011 Axel West Pedersen 1 1365 forsker I 01.01.2008 01.07.2012
2011 Svenn-Åge Dahl 1 5124 forskningsdirektør 01.01.2008 29.04.2014
2011 Torberg Falch 1 7036 professor 01.01.2008 29.04.2014
2011 Tor Åm 1 7048 fagdirektør 01.01.2000 29.04.2014
2011 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2011 Anne Therese Lotherington 2 8049 professor 01.01.2008 29.04.2014
2012 Petter Øgar 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2008 29.04.2014
2012 Lise Kjølsrud 2 165 professor 01.01.2004 29.04.2014
2012 Hans Christian Sandlie 1 260 forsker 2 01.01.2011 29.04.2014
2012 Maja Arnestad 2 265 rådgiver 01.01.2004 29.04.2014
2012 Kirsten Danielsen 2 306 forsker I 01.01.2002 29.04.2014
2012 Liv Helene Arum 2 489 generalsekretær 01.01.2008 29.04.2014
2012 Nina Eriksen 1 575 informasjonsrådgiver 01.01.2008 29.04.2014
2012 Axel West Pedersen 1 1365 forsker I 01.01.2008 01.07.2012
2012 Svenn-Åge Dahl 1 5124 forskningsdirektør 01.01.2008 29.04.2014
2012 Torberg Falch 1 7036 professor 01.01.2008 29.04.2014
2012 Tor Åm 1 7048 fagdirektør 01.01.2000 29.04.2014
2012 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2012 Anne Therese Lotherington 2 8049 professor 01.01.2008 29.04.2014
2013 Petter Øgar 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2008 29.04.2014
2013 Lise Kjølsrud 2 165 professor 01.01.2004 29.04.2014
2013 Hans Christian Sandlie 1 260 forsker 2 01.01.2011 29.04.2014
2013 Maja Arnestad 2 265 rådgiver 01.01.2004 29.04.2014
2013 Kirsten Danielsen 2 306 forsker I 01.01.2002 29.04.2014
2013 Liv Helene Arum 2 489 generalsekretær 01.01.2008 29.04.2014
2013 Nina Eriksen 1 575 informasjonsrådgiver 01.01.2008 29.04.2014
2013 Svenn-Åge Dahl 1 5124 forskningsdirektør 01.01.2008 29.04.2014
2013 Torberg Falch 1 7036 professor 01.01.2008 29.04.2014
2013 Tor Åm 1 7048 fagdirektør 01.01.2000 29.04.2014
2013 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2013 Anne Therese Lotherington 2 8049 professor 01.01.2008 29.04.2014
2014 Petter Øgar 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2008 29.04.2014
2014 Lise Kjølsrud 2 165 professor 01.01.2004 29.04.2014
2014 Hans Christian Sandlie 1 260 forsker 2 01.01.2011 29.04.2014
2014 Maja Arnestad 2 265 rådgiver 01.01.2004 29.04.2014
2014 Kirsten Danielsen 2 306 forsker I 01.01.2002 29.04.2014
2014 Liv Helene Arum 2 489 generalsekretær 01.01.2008 29.04.2014
2014 Nina Eriksen 1 575 informasjonsrådgiver 01.01.2008 29.04.2014
2014 Svenn-Åge Dahl 1 5124 forskningsdirektør 01.01.2008 29.04.2014
2014 Torberg Falch 1 7036 professor 01.01.2008 29.04.2014
2014 Tor Åm 1 7048 fagdirektør 01.01.2000 29.04.2014
2014 Hilde Olsen 2 7501 konsulent 01.01.2004 29.04.2014
2014 Anne Therese Lotherington 2 8049 professor 01.01.2008 29.04.2014