Organiseringen av sikkerhets- og fredsforskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Organiseringen av sikkerhets- og fredsforskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Organiseringen av sikkerhets- og fredsforskning
Utvalgsnummer: 3001000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Kultur- og vitenskapsdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 17.09.1982 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Gi en oversikt over tildelingen av offentlige midler til sikkerhets- og fredsforskning, redegjøre for hvordan forskningsvirksomheten e organisert og gi råd om forbedringer i organisasjonsmønster og ressursutnyttelse.
Tidsfrist: 1984
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 0 1 1358 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 0 12 29757 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 0 21 62608 Vedkommende departement
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 4 0 4 43955 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Leder Knut Midgaard 1 301 Professor I statsråd 1982 1982
1982 Medlem og sekretær Arild Underdal 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Stud.Polit. I statsråd 1982 1982
1983 Leder Knut Midgaard 1 301 Professor I statsråd 1982
1983 Medlem og sekretær Arild Underdal 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Student I statsråd 1982
1984 Leder Knut Midgaard 1 301 Professor I statsråd 1982
1984 Medlem og sekretær Arild Underdal 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Stipendiat I statsråd 1982
1985 Leder Knut Midgaard 1 301 Professor I statsråd 1982
1985 Medlem og sekretær Arild Underdal 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Stipendiat I statsråd 1982