Forskningspolitisk råd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forskningspolitisk råd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forskningspolitisk råd
Utvalgsnummer: 3008000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1983
Tilhørende departement: Kultur- og vitenskapsdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 01.10.1983 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Medlemmer oppnevnt ved kgl.res. 13.12.1985 fra 1.1.1986 til 31.12.1989. Forskningspolitisk råd skal fremme norsk forskning og medvirke ti gi Regjeringen det best mulige grunnlag for forskningspolitiske avgjørelser. Rådet skal regelmessig vurdere utvikling
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 15 2 74160 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 15 9 323900 Vedkommende departement
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 15 14 183000 Vedkommende departement
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 15 20 270000 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 15 26 316000
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 10 15 2 30000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Leder Francis Sejersted 1 301 Professor I statsråd 1983
1983 Nestleder Ole Hannibal Lie 1 301 Teknisk Direktør I statsråd 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Tore Olsen 1 219 Direktør I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Olav Hilmar Iversen 1 219 Professor I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Inger Louise Valle 2 219 Rasjonaliseringsd I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Arne S. Dolven 1 231 Sekretariatsleder I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Kari Blegen 2 301 Dr.Ingeniør I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Ole Berg 1 301 Førstelektor I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Marit Orheim Mauritzen 2 1103 Kontorsjef I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Inge Johansen 1 1601 Rektor I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Olav Holt 1 1902 Professor I statsråd 1983
1984 Leder Francis Sejersted 1 301 Professor I statsråd 1983
1984 Nestleder Ole Hannibal Lie 1 301 Teknisk Direktør I statsråd 1983
1984 Sekretær, ikke medlem Tore Olsen 1 219 Direktør I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Olav Hilmar Iversen 1 219 Professor I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Inger Louise Valle 2 219 Rasjonaliseringsd I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Arne S. Dolven 1 231 Sekretariatsleder I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Kari Blegen 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Ole Berg 1 301 Førstelektor I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Marit Orheim Mauritzen 2 1103 Undervisningsinsp I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Inge Johansen 1 1601 Rektor I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Olav Holt 1 1902 Professor I statsråd 1983
1985 Leder Francis Sejersted 1 301 Professor I statsråd 1983
1985 Nestleder Ole Hannibal Lie 1 301 Direktør I statsråd 1983
1985 Sekretær, ikke medlem Tore Olsen 1 219 Direktør I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Inger Louise Valle 2 219 Direktør I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Olav Hilmar Iversen 1 219 Professor I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Arne S. Dolven 1 231 Sekretariatsleder I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Ole Berg 1 301 Førstelektor I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Kari Blegen 2 301 Informasjonssekre I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Marit Orheim Mauritzen 2 1103 Undervisningsinsp I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Inge Johansen 1 1601 Rektor I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Olav Holt 1 1902 Professor I statsråd 1983
1986 Sekretær, ikke medlem Tore Olsen 1 219 Direktør I kraft av stilling 1981
1986 Vanlig medlem Tor-Odd Berntsen 1 220 Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Susanne Moog Begnum 2 1103 Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Claus Ola Solberg 1 1201 Professor I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Dag Kavlie 1 1601 Rektor I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Gunhild Hagesæther 2 1601 Rektor I statsråd 1985
1987 Sekretær, ikke medlem Tore Olsen 1 219 Ekspedisjonssjef I kraft av stilling 1981
1987 Vanlig medlem Tor-Odd Berntsen 1 220 Direktør Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Susanne Moog Begnum 2 1103 Direktør Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Claus Ola Solberg 1 1201 Professor I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Dag Kavlie 1 1601 Rektor I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Gunhild Hagesæther 2 1601 Rektor I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Tor-Odd Berntsen 1 220 Direktør Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Susanne Moog Begnum 2 1103 Direktør Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Claus Ola Solberg 1 1201 Professor I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Dag Kavlie 1 1601 Rektor I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Gunhild Hagesæther 2 1601 Rektor I statsråd 1985