Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
Utvalgsnummer: 3017000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Kultur- og vitenskapsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl. res. 14. februar 1986.
Mandat:
Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt skal trekke opp de praktiske hovedlinjene ved instituttet. Det skal vedta forslag til arbeidsprogram og budsjett, godkjenne planer om større forskningsprosjekter og vedta endelig arbeidsprogram. Styret gir uttal
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 6 32777 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 8 55535
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 6 305000
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 0 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 6 35000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 8 53545
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 4 30000
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 7 19490
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 7 42500
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 5 38033
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1986 Leder Arild Underdal 1 301 Professor Av departement 1986
1986 Nestleder Natalie Rogoff Ramsøy 2 301 Forsker Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Jan Fagerberg 1 301 Forsker Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Gudmund Hernes 1 301 Forskningsleder Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Ole Berg 1 301 Førstelektor Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Marit Ytreeid 2 301 Informasjonssekre Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Per Morten Vigtel 1 219 Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Martin Sæter 1 220 Forsker Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirektør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Tone Strand Muss 2 301 Administrasjonsse Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Kristi-Anne Stølen 2 301 Sosialantropolog Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Kristin Tornes 2 1201 Førsteamanuensis Av departement 1986
1987 Leder Arild Underdal 1 301 Professor Av departement 1986
1987 Nestleder Kari Skrede 2 301 Forskningssjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Jan Fagerberg 1 301 Forsker Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Gudmund Hernes 1 301 Forskningsleder Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Marit Ytreeid 2 301 Informasjonssek Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Ole Berg 1 301 Professor Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Per Morten Vigtel 1 219 Direktør Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Martin Sæter 1 220 Forsker Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Tone Strand Muss 2 301 Administrasjons Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Kristi-Anne Stølen 2 301 Sosialantropolo Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Kristin Tornes 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1986
1988 Leder Paul Thyness 1 301 Direktør Av departement 1988
1988 Nestleder Kari Skrede 2 301 Direktør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Gudmund Hernes 1 301 Forskningsleder Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Tore Gustavsen 1 301 Bibliotekar Av departement 1988
1988 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Cathrine Angell-Hansen 2 301 Økonom Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Kristi-Anne Stølen 2 301 Sosialantropolo Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Valter Angell 1 301 Forsker Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Harald Olav Skar 1 301 Forsker Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Susanne Moog Begnum 2 1103 Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Kristin Tornes 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1986
1988 Varamedlem og nestleder Ragnhild Sohlberg 2 301 Direktør Av departement 1988
1989 Leder Paul Thyness 1 301 Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Gudmund Hernes 1 301 Forskningsleder Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Tore Gustavsen 1 301 Bibliotekar Av departement 1988
1989 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Cathrine Angell-Hansen 2 301 Økonom Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Jens Christian Hansen 1 1201 Professor Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Kristi-Anne Stølen 2 301 Sosialantropolo Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Valter Angell 1 301 Forsker Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Harald Olav Skar 1 301 Forsker Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Susanne Moog Begnum 2 1103 Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Kristin Tornes 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1986
1989 Varamedlem og nestleder Ragnhild Sohlberg 2 301 Direktør Av departement 1988
1990 Leder Paul Thyness 1 301 Direktør Av departement 1988
1990 Nestleder Sigrid Romundset 2 9952 Ambassaderåd Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Hege Skjeie 2 301 Forsker Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Mette Helene Rokkum 2 301 Kontorsekretær Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Harald Olav Skar 1 301 Forsker Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Tore Gustavsen 1 301 Bibliotekar Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Willy Østreng 1 301 Direktør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Christian Borch 1 301 Programsekretær Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Marit Skartveit 2 1103 Direktør Av departement 1990
1991 Leder Paul Thyness 1 301 Direktør Av departement 1988
1991 Nestleder Sigrid Romundset 2 9952 Ambassaderåd Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Hege Skjeie 2 301 Forsker Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Mette Helene Rokkum 2 301 Kontorsekr Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Harald Olav Skar 1 301 Forsker Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Willy Østreng 1 301 Direktør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Christian Borch 1 301 Programsek Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Marit Skartveit 2 1103 Direktør Av departement 1990
1992 Leder Oddmund Graham 1 211 Departementsråd Av departement 1992
1992 Leder Paul Thyness 1 301 Direktør Av departement 1988
1992 Nestleder Sigrid Romundset 2 219 Ambassaderåd Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Hege Skjeie 2 301 Forsker Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Mette Helene Rokkum 2 301 Kontorsekretær Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor Av departement 1990
1992 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Harald Olav Skar 1 301 Forsker Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Willy Østreng 1 301 Direktør Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Christian Borch 1 301 Programsekretær Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Kari Karamé 2 301 Forsker Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Hilde Bojer 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Marit Skartveit 2 1103 Direktør Av departement 1990 1992
1993 Leder Oddmund Graham 1 211 Departementsrid Av departement 1992
1993 Nestleder Sigrid Romundset 2 219 Ambassaderid Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Hege Skjeie 2 301 Forsker Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor Av departement 1990
1993 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Jens Christophe Andvig 1 301 Forsker Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Willy Østreng 1 301 Direktør Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Liv Undheim 2 301 Sekretær Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Kari Karamé 2 301 Forsker Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Hilde Bojer 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1992
1994 Leder Oddmund Graham 1 211 Departementsråd Av departement 1992
1994 Nestleder Sigrid Romundset 2 219 Ambassaderåd Av departement 1990
1994 Nestleder Karen Alette Melander 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Hege Skjeie 2 301 Forsker Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor Av departement 1990
1994 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Jens Christophe Andvig 1 301 Forsker Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Tarald Brautaset 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Valter Angell 1 301 Forsker Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Wenche Barth Eide 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Tore Gustavsen 1 301 Bibliotekar Av departement 1988 1994
1994 Vanlig varamedlem Willy Østreng 1 301 Direktør Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Liv Undheim 2 301 Sekretár Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Kari Karamé 2 301 Forsker Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Hilde Bojer 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Wenche Lill Bach 2 301 Fagsjef Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Raino Malnes 1 301 Forsker Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Else Berit Eikeland 2 301 Stedfortredende Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Sidsel Saugestad 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1994
1995 Leder Oddmund Graham 1 211 Departementsråd Av departement 1992
1995 Nestleder Karen Alette Melander 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1994
1995 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Tarald Brautaset 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Valter Angell 1 301 Forsker Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Wenche Barth Eide 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Kari Karamé 2 301 Forsker Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Wenche Lill Bach 2 301 Fagsjef Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Raino Malnes 1 301 Forsker Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Else Berit Eikeland 2 301 Stedfortredende Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Gerd Arna Halmø 2 1103 Miljødirektør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Sidsel Saugestad 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1994
1996 Leder Oddmund Graham 1 211 Departementsråd Av departement 1992
1996 Leder Åge Jan Danielsen 1 219 Adm. Direktør Av departement 1996
1996 Nestleder Karen Alette Melander 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1994
1996 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Tarald Osnes Brautaset 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Valter Angell 1 301 Forsker Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Wenche Barth Eide 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Jon Ivar Nålsund 1 301 Avdelingsleder Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Harald Olav Skar 1 301 Forsker Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Kari Karamé 2 301 Forsker Av departement 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Wenche Lill Bach 2 301 Fagsjef Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Else Berit Eikeland 2 301 Konsulent Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Raino Malnes 1 301 Professor Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Gerd Arna Halmø 2 1103 Miljødirektør Av departement 1995 1996
1996 Vanlig varamedlem Sidsel Saugestad 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1994 1996
1997 Leder Åge Jan Danielsen 1 219 Direktør Av departement 1996 1997
1997 Vanlig medlem Kari Karamé 2 301 Forsker Av departement 1992 1997
1997 Vanlig medlem Valter Angell 1 301 Forsker Av departement 1994 1997
1997 Vanlig medlem Jon Ivar Nålsund 1 301 Avdelingsleder Av departement 1996 1997
1997 Vanlig medlem Jan T. Holvik 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Kristi-Anne Stølen 2 301 Professor Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Kjersti Klæboe 2 301 Rådgiver Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Lauri Karvonen 1 Professor Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Åslaug Marie Haga 2 214 Underdirektør Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Jon Fitje 1 219 Rådgiver Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Dagfrid Hermansen 2 230 Bibliotekleder Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Svein Melby 1 231 Forsker Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Raino Malnes 1 301 Professor Av departement 1994 1997
1997 Vanlig varamedlem Cathrine Løchstøer 2 301 Redaksjonssjef Av departement 1997
2002 Vibeke Sand Lindeberg 219 Konsulent
2002 Pernille Rieker 301 Forsker
2002 Helene Sjursen 301 Forsker
2002 Per Botolf Maurseth 301 Forsker
2002 Kari Vogt 301 Førsteamanuensis
2002 Anne-Lise Mellbye 412 Konsulent
2002 Tore Bjørgo 626 Forsker
2002 Kjetil Stuland 1103 Adm. Direktør
2002 Stein Kuhnle 1201 Professor
2002 Leder Paul Andre Chaffey 219 Direktør
2002 Nestleder Jon Ivar Nålsund 301 Avdelingsleder
2003 Kjetil Stuland Adm. Direktør
2003 Tore Bjørgo Forsker
2003 Pernille Rieker Forsker
2003 Helene Sjursen Forsker
2003 Per Botolf Maurseth Forsker
2003 Kari Vogt Førsteamanuensis
2003 Vibeke Sand Lindeberg Konsulent
2003 Anne-Lise Mellbye Konsulent
2003 Stein Kuhnle Professor
2003 Leder Paul Andre Chaffey Direktør
2003 Nestleder Jon Ivar Nålsund Avdelingsleder