Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning)
Utvalgsnummer: 3018000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Kultur- og vitenskapsdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. av 3. oktober 1986 (opprettelse av og vedtekter for NORAS). Kgl.res. av 19. desember 1986 (Oppnevning av rådsforsamlingen)
Mandat:
NORAS rådsforsamling er forskningsrådets høyeste organ. Rådet skal ha en forankring i samfunnsvitenskapene. Det har ansvar for forskning for forvaltning og samfunnsplanlegging, og et særlig ansvar for tertiærnæringen, herunder offentlig og privat tjeneste
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 20 20 4 360000
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 20 20 4 272000
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 20 20 7 320000
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 20 20 4 198000
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 20 20 13 612000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 20 20 12 631000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Leder Svein Aasmundstad 1 301 Direktør I statsråd 1987
1987 Nestleder Inger Louise Valle 2 219 Pensjonist I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Jan Sandal 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Hans Fredrik Hoffmann 1 301 Underdirektør I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Kjell Stahl 1 301 Direktør I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Anne-Margrethe Brandt 2 301 Forlagsredaktør I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Forskningsleder I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Ottar Brox 1 301 Forskningsleder I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Wenche Barane 2 301 Rektor I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Ingegerd Kleppe Rafn 2 301 Seksjonssjef I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Jan Dybfest 1 301 Utredningsleder I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Knud Knudsen 1 1127 Professor I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Jørgen Amdam 1 1519 Førsteamanuensi I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Birgit Cold 2 1601 Professor I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Svein Jentoft 1 1902 Professor I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Brit Jacobsen 2 1902 Rektor I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Audun Korsvold 1 219 Direktør I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Pål Erik Korsvold 1 219 Professor I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Lars A. Ødegaard 1 220 Ass. Direktør I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Ann Kristin Stapnes 2 301 I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Tor Steig 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Norvald Lyngstadaas 1 301 Direktør I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Maja Arnestad 2 301 Forsker I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Per Sevaldson 1 301 Forskningssjef I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Ingjerd Johnson 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Eva Holm 2 301 Soussjef I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Tor Selstad 1 501 Forsker I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Sigrun Kaul 2 501 Høgskoledosent I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Odd Walter Syltevik 1 1601 Konsulent I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Finn Ola Rasch 1 1601 Professor I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Svanhild Andrea Salberg 2 1714 Bibliotekfullme I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Anne Marie Støkken 2 1804 Direktør I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Elisabeth Nilsen 2 1804 Høgskolelektor I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Else Kielland 2 1902 Forsker I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Svein Otto Kanstad 1 1902 Forsker I statsråd 1987
1988 Leder Svein Aasmundstad 1 301 Direktør I statsråd 1987
1988 Nestleder Inger Louise Valle 2 219 Fhv. Rasjonalis I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Pål Erik Korsvold 1 219 Professor I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Jan Sandal 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avdelingsleder I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Kjell Stahl 1 301 Direktør I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Anne-Margrethe Brandt 2 301 Forlagsredaktør I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Ottar Brox 1 301 Forskningsleder I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Wenche Barane 2 301 Rektor I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Ingegerd Kleppe Rafn 2 301 Seksjonssjef I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Jan Dybfest 1 301 Utredningsleder I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Tor P. Drevatne 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Knud Knudsen 1 1127 Professor I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Jørgen Amdam 1 1519 Førsteamanuensi I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Birgit Cold 2 1601 Professor I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Svein Jentoft 1 1902 Professor I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Brit Jacobsen 2 1902 Rektor I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Audun Korsvold 1 219 Direktør I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Lars A. Ødegaard 1 220 Ass. Direktør I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Tor Steig 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Eva Holm 2 301 Banksjef I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Norvald Lyngstadaas 1 301 Direktør I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Ann Kristin Stapnes 2 301 Fagsjef I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Maja Arnestad 2 301 Forsker I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Per Sevaldson 1 301 Forskningssjef I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Ingjerd Johnson 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Tor Selstad 1 501 Forsker I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Sigrun Kaul 2 501 Høgskoledosent I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Odd Walter Syltevik 1 1601 Konsulent I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Finn Ola Rasch 1 1601 Professor I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Svanhild Andrea Salberg 2 1714 Bibliotekfullme I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Anne Marie Støkken 2 1804 Direktør I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Elisabeth Nilsen 2 1804 Høgskolelektor I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Arnlaug Leira 2 1902 Forsker I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Else Kielland 2 1902 Forsker I statsråd 1987
1989 Leder Svein Aasmundstad 1 301 Kredittilsynsdi I statsråd 1987
1989 Nestleder Inger Louise Valle 2 219 Fhv. Rasjonalis I statsråd 1987 1989
1989 Vanlig medlem Jan Sandal 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Ottar Brox 1 301 Forskningsleder I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Anne Sæterdal 2 301 Forskningssjef I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Anne-Margrethe Brandt 2 301 Kontorsjef I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Forskningsleder I statsråd 1987 1989
1989 Vanlig medlem Ingegerd Kleppe Rafn 2 301 Seksjonssjef I statsråd 1987 1989
1989 Vanlig medlem Kjell Stahl 1 301 Universitetsdir I statsråd 1987 1989
1989 Vanlig medlem Kjell Einar Bildøy 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Knud Knudsen 1 1127 Professor I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Einar Hope 1 1201 Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Jørgen Amdam 1 1519 Høgskoledosent I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Elin Aune 2 1719 Bestyrer I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Brit Jacobsen 2 1902 Rektor I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Svein Jentoft 1 1902 Professor I statsråd 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Sigrun Kaul 2 9952 Professor I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Audun Korsvold 1 219 Direktør I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Pål Erik Korsvold 1 219 Professor I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Øivind Rue 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Lars A. Ødegaard 1 220 Fagsjef I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Haktor Helland 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Ann Kristin Stapnes 2 301 Fagsjef I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Per Sevaldson 1 301 Forskningssjef I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Maja Arnestad 2 301 Konsulent I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Tor Steig 1 301 Sjeføkonom I statsråd 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Bjørg Oftstad 2 301 Utredningsleder Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Arild Bakken 1 501 Adm. Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Tore Harald Myhre 1 926 Disponent I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Siri Pettersen Strandenes 2 1246 Forsker I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Svein Otto Kanstad 1 1519 Sivilingeniør I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Odd Walter Syltevik 1 1601 Konsulent I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Svanhild Andrea Salberg 2 1714 Bibliotekfullme I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Elisabeth Nilsen 2 1804 Høgskolelektor I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Anne Marie Støkken 2 1804 Direktør I statsråd 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Sidsel Saugestad 2 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1989
1990 Leder Svein Aasmundstad 1 301 Kredittilsynsdi I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Jan Sandal 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1990 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Departementsråd I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Ottar Brox 1 301 Forskningsleder I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Anne Sæterdal 2 301 Forskningssjef I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Anne-Margrethe Brandt 2 301 Kontorsjef I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Sjeføkonom I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Statssekretær I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Kjell Einar Bildøy 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Knud Knudsen 1 1127 Professor I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Einar Hope 1 1201 Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Jørgen Amdam 1 1519 Høgskoledosent I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Elin Aune 2 1719 Bestyrer I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Brit Jacobsen 2 1902 Rektor I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Audun Korsvold 1 219 Direktør I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Pål Erik Korsvold 1 219 Professor I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Øivind Rue 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Lars A. Ødegaard 1 220 Fagsjef I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Ann Kristin Stapnes 2 301 Fagsjef I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Per Sevaldson 1 301 Forskningssjef I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Maja Arnestad 2 301 Konsulent I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Haktor Helland 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Bjørg Turid Ofstad 2 301 Utredningsleder Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Arild Bakken 1 501 Konsulent I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Tore Harald Myhre 1 926 Disponent I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Siri Pettersen Strandenes 2 1246 Forsker I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Svein Otto Kanstad 1 1519 Sivilingeniør I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Odd Walter Syltevik 1 1601 Konsulent I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Svanhild Andrea Salberg 2 1714 Bibliotekfullme I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Elisabeth Nilsen 2 1804 Høgskolelektor I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Sidsel Saugestad 2 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Sigrun Kaul 2 9952 Professor I statsråd 1987
1991 Leder Svein Aasmundstad 1 301 Kredittilsynsdi I statsråd 1987
1991 Leder Åge Jan Danielsen 1 1804 Departementsråd Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Jan Sandal 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1991 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Departementsråd I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Anne Sæterdal 2 301 Forsker I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Ottar Brox 1 301 Forskningsleder I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Anne-Margrethe Brandt 2 301 Kontorsjef I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Juul Bjerke 1 301 Sjeføkonom I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Statssekretær I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Elin Anglevik 2 301 Byråsjef Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Willy Østreng 1 301 Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Jon Naustdalslid 1 301 Forsknings Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Jan Dybfest 1 301 Underdirektør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Øystein Solheim Lien 1 301 Underdirektør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Inger-Berit Andersen 2 602 Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Aud Watnebryn 2 602 Nestleder Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Knud Knudsen 1 1127 Professor I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Einar Hope 1 1201 Direktør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Jørgen Amdam 1 1519 Høgskoledosent I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Elin Aune 2 1719 Bestyrer I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Hallgeir Aalbu 1 1804 Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Brit Jacobsen 2 1902 Rektor I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Audun Korsvold 1 219 Direktør I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Pål Erik Korsvold 1 219 Professor I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Øivind Rue 1 219 Underdirektør I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Lars A. Ødegaard 1 220 Fagsjef I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Ann Kristin Stapnes 2 301 Fagsjef I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Per Sevaldson 1 301 Fhv. Forsknings I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Maja Arnestad 2 301 Konsulent I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Kjell Einar Bildøy 1 301 Byråsjef Av departement 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Haktor Helland 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Bjørg Turid Ofstad 2 301 Utredningsleder Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Kari Skrede 2 301 Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Fred-Olav Sørensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Iulie Aslaksen 2 301 Forsker Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Dag Johnsen 1 301 Saksbehandler Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Annemor Kalleberg 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Anne Christoffersen 2 301 Underdirektør Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Arild Bakken 1 501 Konsulent I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Kari Blegen 2 502 Rådmann Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Tove Mordal 2 626 Forsker Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Tore Harald Myhre 1 926 Disponent I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Siri Pettersen Strandenes 2 1246 Forsker I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Svein Otto Kanstad 1 1519 Sivilingen I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Odd Walter Syltevik 1 1601 Konsulent I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Svanhild Andrea Salberg 2 1714 Bibliotekfullme I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Elisabeth Nilsen 2 1804 Høgskolelektor I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Sidsel Saugestad 2 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Anne Therese Lotherington 2 1902 Forsker Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Kari Kroken 2 1922 Lærer Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Sigrun Kaul 2 9952 Professor I statsråd 1987
1992 Leder Åge Jan Danielsen 1 1804 Departementsråd Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Arnlaug Leira 2 219 Forskningsleder I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Randi Wilhelmsen 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Per Schreiner 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Elin Anglevik 2 301 Byråsjef I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Willy Østreng 1 301 Direktør I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Jon Naustdalslid 1 301 Forskningsleder I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Jan Dybfest 1 301 Underdirektør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Øystein Solheim Lien 1 301 Underdirektør I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Inger-Berit Andersen 2 602 Direktør I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Aud Watnebryn 2 602 Nestleder Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Einar Hope 1 1201 Direktør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Elin Aune 2 1719 Bestyrer I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Hallgeir Aalbu 1 1804 Direktør I statsråd 1991
1992 Vanlig varamedlem Haktor Helland 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Kari Skrede 2 301 Direktør I statsråd 1991
1992 Vanlig varamedlem Fred-Olav Sørensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Iulie Aslaksen 2 301 Forsker I statsråd 1991
1992 Vanlig varamedlem Elisabeth Gammelsæter 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1991
1992 Vanlig varamedlem Dag Johnsen 1 301 Saksbehandler I statsråd 1991
1992 Vanlig varamedlem Annemor Kalleberg 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Anne Christoffersen 2 301 Underdirektør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Arild Bakken 1 501 Konsulent I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Kari Blegen 2 502 Rådmann Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Tove Mordal 2 626 Forsker I statsråd 1991
1992 Vanlig varamedlem Tore Harald Myhre 1 926 Disponent I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Siri Pettersen Strandenes 2 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Sidsel Saugestad 2 1902 Førsteamanuensi I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Anne Therese Lotherington 2 1902 Forsker I statsråd 1991
1992 Vanlig varamedlem Kari Kroken 2 1922 Lærer Av departement 1991