Kontaktutvalget for forskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontaktutvalget for forskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontaktutvalget for forskning
Utvalgsnummer: 3020000
Opprettelsesår: 1987
Tilhørende departement: Kultur- og vitenskapsdepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet i 1987.
Mandat:
Kontaktutvalget for forskning skal være et forum for menings- og informasjonsutveksling mellom departementene i forskningssaker. Utvalget skal være en støtte i arbeidet med å identifisere sektorovergripende forskningsspørsmål, og i å fremme en samlet nasj
Utvalgstype: Permanente utvalg
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 18 13 7 0
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 18 13 6 0
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 17 17 4 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 17 17 3 1
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 17 17 4 0
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 18 18 1 0
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 18 18 1 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1987 Andre tilknyttede personer Sissel Myklebust 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Leder Tore Olsen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Kjell Einar Bildøy 1 213 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Synnøve Smedal 2 219 Byråsjef (Fung. Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Bernhard-Jens Eggesbø 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Knut Almestad 1 220 Underdirektør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Per Einar Nilsen 1 230 Underdirektør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Trygve Bakken 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Borghild Abusland 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Finn Børre Stokholm 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Johan From 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Karen M. Helle 2 301 Underdirektør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Karl Rusten 1 301 Underdirektør Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Singulf Olsen 1 301 Utredningsleder Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Gunnar Amundsen 1 301 Utredningsleder Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Jan Dybfest 1 301 Utredningsleder Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Kirsten Thyrum 2 214 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Ellen Jahr 2 219 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Nikolai Skeie 1 231 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Ole Erik Yrvin 1 233 Utredningsleder Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Andreas Mortensen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Olav Isachsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Dag Namtvedt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Toril Johansson 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Helge Lorentzen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Inger-Ann Ulstein 2 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Torgeir Heimli 1 301 Konsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Kirsten Vesterhus 2 301 Statskonsulent Av departement 1987
1988 Leder Tore Olsen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Kjell Einar Bildøy 1 213 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Synnøve Smedal 2 219 Byråsjef (Fung. Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Bernhard-Jens Eggesbø 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Knut Almestad 1 220 Underdirektør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Per Einar Nilsen 1 230 Underdirektør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Trygve Bakken 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Borghild Abusland 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Finn Børre Stokholm 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Johan From 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Karen M. Helle 2 301 Underdirektør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Underdirektør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Karl Rusten 1 301 Underdirektør Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Singulf Olsen 1 301 Utredningsleder Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Gunnar Amundsen 1 301 Utredningsleder Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Jan Dybfest 1 301 Utredningsleder Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Kirsten Thyrum 2 214 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Ellen Jahr 2 219 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Nikolai Skeie 1 231 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Ole Erik Yrvin 1 233 Utredningsleder Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Andreas Mortensen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Kari Melhus 2 301 Byråsjef Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Olav Isachsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Dag Namtvedt 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Helge Lorentzen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Torgeir Heimli 1 301 Konsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Kirsten Vesterhus 2 301 Statskonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Toril Johansson 2 301 Underdirektør Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Grete Ek Ulland 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1989 Leder Tore Olsen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Knut Almestad 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Per Einar Nilsen 1 230 Underdirektør Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Geir Haugstveit 1 230 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Ole Erik Yrvin 1 233 Utredningsleder Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Kjell Einar Bildøy 1 301 Byråsjef Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Olav Isachsen 1 301 Byråsjef Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Kirsten Vesterhus 2 301 Statskonsulent Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Borghild Abusland 2 301 Underdirektør Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Jan Dybfest 1 301 Utredningsleder Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Olav Prestmo 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Tore Riise 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Bjørg Schonowd Leite 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Oddvar Vormeland 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Kjell Stavnsborg 1 301 Prosjektleder Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Sven Erik Skønberg 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Einride Berg 1 214 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Olav Vetlesen 1 219 Byråsjef (Fung. Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Jan Monsen 1 219 Underdirektør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Hugo Parr 1 233 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Trygve Bakken 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Byråsjef Av departement 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Torgeir Heimli 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Karl Rusten 1 301 Underdirektør Av departement 1987 1989
1989 Vanlig varamedlem Grete Ek Ulland 2 301 Underdirektør Av departement 1988 1989
1989 Vanlig varamedlem Sidsel Søvik 2 301 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Øyvind Sæbø 1 301 Byråsjef (Kst.) Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Fred-Olav Sørensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Unni Nilsen 2 301 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Per Kristian Rolstad 1 301 Rådgiver Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Odd Richard Kvalvik 1 301 Underdirektør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Skogmo 1 301 Underdirektør Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Ole Briseid 1 627 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Geir Haugstveit 1 230 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Olav Prestmo 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Tore Riise 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Bjørg Schonowd Leite 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Oddvar Vormeland 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Sven Erik Skønberg 1 301 Fagsjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Kjell Stavnsborg 1 301 Prosjektleder Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Elin Anglevik 2 301 Byråsjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Turid Hundstad 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Janne Rønning 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Øystein Solheim Lien 1 301 Underdirektør ( Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Arild Kvamme 1 213 Førstekonsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Einride Berg 1 214 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Olav Vetlesen 1 219 Byråsjef (Fung. Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Jan Monsen 1 219 Underdirektør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Berthelsen 1 220 Underdirektør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Hugo Parr 1 233 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Sidsel Søvik 2 301 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Øyvind Sæbø 1 301 Byråsjef (Kst.) Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Fred-Olav Sørensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Unni Nilsen 2 301 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Odd Richard Kvalvik 1 301 Underdirektør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Skogmo 1 301 Underdirektør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Christine Nordhagen 2 301 Byråsjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Kåre Hauge 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Peer Stiansen 1 301 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Egil Kåre Bakke 1 301 Rådgiver Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Ole Briseid 1 627 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Geir Haugstveit 1 230 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Olav Prestmo 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Tore Riise 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Bjørg Schonowd Leite 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Kjell Stavnsborg 1 301 Prosjektleder Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Elin Anglevik 2 301 Byråsjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Turid Hundstad 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Janne Rønning 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Øystein Solheim Lien 1 301 Underdirektør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Arild Kvamme 1 213 Førstekonsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Einride Berg 1 214 Konsulent Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Berthelsen 1 220 Underdirektør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Hugo Parr 1 233 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Odd Richard Kvalvik 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Sidsel Søvik 2 301 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Fred-Olav Sørensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Øyvind Sæbø 1 301 Rådgiver Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Christine Nordhagen 2 301 Byråsjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Kåre Hauge 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Peer Stiansen 1 301 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Egil Kåre Bakke 1 301 Rådgiver Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Ole Briseid 1 627 Byråsjef Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Tor-Egil Haakestad 1 215 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Geir Haugstveit 1 230 Byråsjef Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Tor Martin Ødegaard 1 235 Underdirektør Av departement 1991 1992
1992 Vanlig medlem Olav Prestmo 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Kjell Stavnsborg 1 301 Prosjektleder Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Janne Rønning 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Øystein Solheim Lien 1 301 Underdirektør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Hilde Olsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Departementsråd Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Tom Rådahl 1 301 Rådgiver Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Bente Astri Tor Herstad 2 301 Rådgiver Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Torhild Foss 2 301 Rådgiver Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Anne Christoffersen 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Arild Kvamme 1 213 Førstekonsulent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Tor Peter Barfod 1 219 Konsulent Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Tone Aasen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Berthelsen 1 220 Underdirektør Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Sidsel Søvik 2 301 Byråsjef Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Fred-Olav Sørensen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Christine Nordhagen 2 301 Byråsjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Hans Jørgen Gjertsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Bente Jansen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Bente Lise Thoresen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Per Eigil Schwab 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Tom Arne Nygaard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Wenche Irene Husby 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Ole Briseid 1 627 Byråsjef Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Tor-Egil Haakestad 1 215 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Hilde Olsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Anne Kari Lande Hasle 2 301 Departementsrid Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Bente Astri Tor Herstad 2 301 Rådgiver Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Torhild Foss 2 301 Rådgiver Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Tom Rådahl 1 301 Ridgiver Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Anne Christoffersen 2 301 Underdirektør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Tone Aasen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Hans Jørgen Gjertsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Bente Jansen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Bente Lise Thoresen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Per Eigil Schwab 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Tom Arne Nygaard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Wenche Irene Husby 2 301 Ridgiver Av departement 1992