Norsk komite for FNs kulturtiår

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Norsk komite for FNs kulturtiår" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Norsk komite for FNs kulturtiår
Utvalgsnummer: 3024000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1988
Tilhørende departement: Kultur- og vitenskapsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Kultur- og vitenskapsdepartementet 1.1.1988
Mandat:
Fremme de hovedmål som er satt opp for FNs kulturtiår - allmenn anerkjennelse av kulturdimensjonen i utviklingsarbeid og samfunnsutviklingen generelt - bevare og styrke kulturarven og kulturelle identiteter - stimulere kunstnerisk virksomhet og dekking i
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 15 2 6 0
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 16 3 4 50000
1990 Kirke- og kulturdepartementet 16 3 4 60000
1991 Kulturdepartementet 16 3 4 43900
1992 Kulturdepartementet 16 3 4 27740
1993 Kulturdepartementet 16 3 4 30658
1994 Kulturdepartementet 13 0 5 19072
1995 Kulturdepartementet 13 0 3 19000
1996 Kulturdepartementet 15 0 3 16206
1997 Kulturdepartementet 15 0 3 20000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1988 Leder Hanna Marit Jahr 2 104 Statssekretær Av departement 1988
1988 Medlem og sekretær Ingeborg Breines 2 301 Generalsekretær Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Halvdan Skard 1 219 Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Nina Margrethe Gornitzka 2 219 Forsker Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Jon Grimsrud Reinholdt 1 233 Organisasjonsko Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Luce Hinsch 2 301 Arkivar Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Olav Nyhamar 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Knut Vollebæk 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Alf Modvar 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Formann Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Øivind Lunde 1 301 Førsteantikvar Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 Komponist Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Rannveig Anderssen-Rysst 2 301 Kontorsjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Reidun Gunvor Roald 2 301 Pressekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Gunhild Berit Sara 2 2021 Daglig Leder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Mette Ravn 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Jarle Hårstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Medlem og sekretær Ingeborg Breines 2 301 Generalsekretær Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Forfatter Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Mette Ravn 2 219 Byråsjef (Fung. Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Halvdan Skard 1 219 Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Nina Margrethe Gornitzka 2 219 Forsker Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Jon Grimsrud Reinholdt 1 233 Organisasjonsko Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Luce Hinsch 2 301 Arkivar Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Billedkunstner Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Olav Nyhamar 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Alf Modvar 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Øivind Lunde 1 301 Førsteantikvar Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 Komponist Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Rannveig Anderssen-Rysst 2 301 Kontorsjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Reidun Gunvor Roald 2 301 Pressekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Harald Synnes 1 1001 Statssekretær Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Gunhild Berit Sara 2 2021 Daglig Leder Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Elin Erichsen 2 220 Forbundsleder Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Jarle Hårstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Olav Berstad 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Leder Anne Margrete Tellefsen 2 301 Statssekretær Av departement 1990
1990 Leder Laila Dåvøy 2 1247 Statssekretær Av departement 1990
1990 Medlem og sekretær Ingeborg Breines 2 301 Generalsekretær Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Forfatter Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Halvdan Skard 1 219 Direktør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Nina Margrethe Gornitzka 2 219 Forsker Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Jon Grimsrud Reinholdt 1 233 Organisasjonsko Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Luce Hinsch 2 301 Arkivar Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Billedkunstner Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Olav Nyhamar 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Alf Modvar 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlagsdirektør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 Komponist Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Rannveig Anderssen-Rysst 2 301 Kontorsjef Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Reidun Gunvor Roald 2 301 Pressekonsulent Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Øivind Lunde 1 301 Underdirektør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Kjell Colding 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Harald Synnes 1 1001 Statssekretær Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Gunhild Berit Sara 2 2021 Daglig Leder Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Mette Ravn 2 219 Byråsjef (Fung. Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Jarle Hårstad 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Elin Erichsen 2 301 Filmprodusent Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Reidar Erke 1 2011 Seksjonssjef Av andre 1990
1991 Leder Anne Ma Tellefsen 2 301 Statssekretær Av departement 1990
1991 Medlem og sekretær Ingeborg Breines 2 301 Generalsekretær Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Forfatter Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Halvdan Skard 1 219 Direktør Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Nina Margrethe Gornitzka 2 219 Fagkonsulent Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Jon Grimsrud Reinholdt 1 233 Organisasjonsko Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Luce Hinsch 2 301 Arkivar Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Billedkunstner Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Olav Nyhamar 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Alf Modvar 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlegger Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 Komponist Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Rannveig Anderssen-Rysst 2 301 Kontorsjef Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Reidun Gunvor Roald 2 301 Pressekonsulent Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Øivind Lunde 1 301 Riksantikvar Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Kjell Colding 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Geir Grung 1 301 Ekspedisjo Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Åse Vøllo 2 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Ingeborg Grimsmo 2 301 Informasjo Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Gunhild Berit Sara 2 2021 Daglig Leder Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Mette Ravn 2 219 Byråsjef Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Jarle Hårstad 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Elin Erichsen 2 301 Filmprodusent Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Ellen Høiness 2 301 Konsulent Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Reidar Erke 1 2011 Seksjonssjef Av andre 1990
1992 Leder Anne Ma Tellefsen 2 301 Statssekretær Av departement 1990
1992 Leder Sigrun Helene Løken 2 301 Statssekretær 1992
1992 Medlem og sekretær Ingeborg Breines 2 301 Generalsekretær Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Forfatter Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Halvdan Skard 1 219 Direktør Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Nina Margrethe Gornitzka 2 219 Fagkonsulent Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Jon Grimsrud Reinholdt 1 233 Organisasjonsko Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Luce Hinsch 2 301 Arkivar Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Billedkunstner Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Alf Modvar 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlegger Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 Komponist Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Rannveig Anderssen-Rysst 2 301 Kontorsjef Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Øivind Lunde 1 301 Riksantikvar Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Åse Vøllo 2 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Ingeborg Grimsmo 2 301 Informasjonskon Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Forfatter Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Ingrid Eide 2 301 Rådgiver 1992
1992 Vanlig medlem Hans Stokland 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Gunhild Berit Sara 2 2021 Daglig Leder Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Jarle Hårstad 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Elin Erichsen 2 301 Filmprodusent Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Ellen Høiness 2 301 Konsulent Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Kari Heir 1 301 Riksbibliotekar 1992
1992 Vanlig varamedlem Reidar Erke 1 2011 Seksjonssjef Av andre 1990
1993 Leder Sigrun Helene Løken 2 301 Statssekretær 1992
1993 Medlem og sekretær Ingeborg Breines 2 301 Generalsekretær Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Unni Grønn 2 0 Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Jon Grimsrud Reinholdt 1 233 Organisasjonsko Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Luce Hinsch 2 301 Arkivar Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Billedkunstner Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Alf Modvar 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlegger Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Oddvar S. Kvam 1 301 Komponist Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Øivind Lunde 1 301 Riksantikvar Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Ingeborg Grimsmo 2 301 Informasjonskon Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Forfatter Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Ingrid Eide 2 301 Rådgiver 1992
1993 Vanlig medlem Hans Stokland 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Lidvin Magnus Osland 1 301 Direktør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Jon Bing 1 301 Professor Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Gunhild Berit Sara 2 2021 Daglig Leder Av departement 1988
1993 Vanlig varamedlem Elin Erichsen 2 219 Filmprodusent Av departement 1988
1993 Vanlig varamedlem Jarle Hårstad 1 301 Byrisjef Av departement 1988
1993 Vanlig varamedlem Ellen Høiness 2 301 Konsulent Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Kari Heir 1 301 Riksbibliotekar 1992
1993 Vanlig varamedlem Eva Elisabeth Finstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Reidar Erke 1 2011 Seksjonssjef Av andre 1990
1994 Leder Arne Martin Klausen 1 111 Professor Av departement 1994
1994 Leder Sigrun Helene Løken 2 301 Statssekretær 1992
1994 Vanlig medlem Unni Grønn 2 Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Hilde Ro Johansen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Karin Hellandsjø 2 219 Sjefskonservato Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Arne Lin Næss 1 219 Skuespiller Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Jon Grimsrud Reinholdt 1 233 Organisasjonsko Av departement 1988
1994 Vanlig medlem Jan Håvard Brænde 1 301 Billedkunstner Av departement 1988
1994 Vanlig medlem Alf Modvar 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1994 Vanlig medlem Sigmund Elling Strømme 1 301 Forlegger Av departement 1988
1994 Vanlig medlem Øivind Lunde 1 301 Riksantikvar Av departement 1988
1994 Vanlig medlem Geir Grung 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Ingeborg Grimsmo 2 301 Informasjonskon Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Ivar Eskeland 1 301 Forfatter Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Ingrid Eide 2 301 Ridgiver 1992
1994 Vanlig medlem Lidvin Magnus Osland 1 301 Direktør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Eva Elisabeth Finstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Jon Bing 1 301 Professor Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Inger Lise Eid 2 301 Ballettkunstner Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Seppo Elmer Unt Heinonen 1 301 Sivilarkitekt Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Torbjørn Kvasbø 1 520 Keramiker Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Gunhild Berit Sara 2 2021 Daglig Leder Av departement 1988
1994 Vanlig varamedlem Elin Erichsen 2 219 Filmprodusent Av departement 1988
1994 Vanlig varamedlem Jarle Hårstad 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1994 Vanlig varamedlem Kari Heir 1 301 Riksbibliotekar 1992
1994 Vanlig varamedlem Reidar Erke 1 2011 Seksjonssjef Av andre 1990
1995 Leder Arne Martin Klausen 1 111 Professor Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Unni Grønn 2 Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Øyvind Stokke 1 Førstekonsulent Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Hilde Ro Johansen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Karin Hellandsjø 2 219 Sjefskonservato Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Arne Lin Næss 1 219 Skuespiller Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Alf Modvar 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1995 Vanlig medlem Ingrid Eide 2 301 Rådgiver 1992
1995 Vanlig medlem Lidvin Magnus Osland 1 301 Direktør Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Eva Elisabeth Finstad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Inger Lise Eid 2 301 Dansekunstner Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Seppo Elmer Unt Heinonen 1 301 Sivilarkitekt Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Torbjørn Kvasbø 1 520 Keramiker Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Gunhild Berit Sara 2 2021 Daglig Leder Av departement 1988
1996 Leder Arne Martin Klausen 1 111 Professor Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Unni Grønn 2 Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Øyvind Stokke 1 Førstekonsulent Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Guri Skjeldal 2 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Hilde Rognlien Johansen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Karin Hellandsjø 2 219 Sjefskonservato Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Arne Lindtner Næss 1 219 Skuespiller Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Alf Modvar 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1996 Vanlig medlem Ingrid Eide 2 301 Rådgiver 1992
1996 Vanlig medlem Lidvin Magnus Osland 1 301 Direktør Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Inger Lise Eid 2 301 Dansekunstner Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Seppo Elmer Unt Heinonen 1 301 Sivilarkitekt Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Grete Marstein 2 301 Billedkunstner Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Mona Elisabeth Brøther 2 301 Byråsjef Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Elisabeth Koren 2 301 Daglig Leder Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Torill Brekke 2 301 Forfatter Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Torbjørn Kvasbø 1 520 Keramiker Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Vigdis Moe Skarstein 2 1601 Bibliotekdirekt Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Sverre Pedersen 1 1931 Filmarbeider Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Gunhild Berit Sara 2 2021 Språkkonsulent Av departement 1988
1997 Leder Arne Martin Klausen 1 111 Professor Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Unni Grønn 2 Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Guri Skjeldal 2 Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Marit Myhrvold 2 Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Hilde Rognlien Johansen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Arne Lindtner Næss 1 219 Skuespiller Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Alf Modvar 1 301 Byråsjef Av departement 1988
1997 Vanlig medlem Ingrid Eide 2 301 Rådgiver 1992
1997 Vanlig medlem Seppo Elmer Unt Heinonen 1 301 Sivilarkitekt Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Anne Underthun Marstein 2 301 Billedkunstner Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Mona Elisabeth Brøther 2 301 Byråsjef Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Elisabeth Koren 2 301 Daglig Leder Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Torill Brekke 2 301 Forfatter Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Vigdis Moe Skarstein 2 1601 Bibliotekdirekt Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Sverre Pedersen 1 1931 Disponent Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Gunhild Berit Sara 2 2021 Språkkonsulent Av departement 1988