Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Utvalgsnummer: 3025000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Kultur- og vitenskapsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet av Kultur- og vitenskapsdepartementet 1.1.1989.
Mandat:
Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, som tilbyr bibliotektjenester for blinde og svaksynte over hele landet. NLB har 40 stillingshjemler. Styret har tilsettingsmyndighet for direktøren.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 8 8 5 50383
1990 Kirke- og kulturdepartementet 8 8 6 44900
1991 Kulturdepartementet 8 8 5 51399
1992 Kulturdepartementet 8 8 4 41630
1993 Kulturdepartementet 8 8 1 31975
1994 Kulturdepartementet 8 8 0 0
1995 Kulturdepartementet 8 8 0 0
1996 Kulturdepartementet 8 8 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Leder Edvard Befring 1 301 Professor Av departement 1989
1989 Nestleder Sissel Nilsen 2 301 Biblioteksjef Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Anne Børnes 2 301 Bibliotekassist Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Arne Johan Husveg 1 301 Generalsekretær Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Geir Kjell Andersland 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Erik Økland 1 1201 Forretningsføre Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Bodil Skjånes Dugstad 2 1601 Skoledirektør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Hilde Gundersen 2 1601 Student Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Kristen Damsgaard 1 219 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Liv Holmesland 2 220 Avdelingsleder Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Haugsveen 1 301 Organisasjonsle Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Truls Winther 1 301 Professor Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Grete Knudsen 2 717 Siviløkonom Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Nancy Janbu 2 1001 Husmor Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Harald Emil Jakobsen 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Eva Bartholsen 2 1804 Tilpasningsassi Av departement 1989
1990 Leder Edvard Befring 1 301 Professor Av departement 1989
1990 Nestleder Sissel Nilsen 2 301 Biblioteksjef Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Anne Børnes 2 301 Bibliotekassist Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Arne Johan Husveg 1 301 Generalsekretær Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Erik Økland 1 1201 Forretningsføre Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Geir Kjell Andersland 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1989 1990
1990 Vanlig medlem Bodil Skjånes Dugstad 2 1601 Skoledirektør Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Hilde Gundersen 2 1601 Student Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Kristen Damsgaard 1 219 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Liv Holmesland 2 220 Avdelingsleder Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Haugsveen 1 301 Organisasjonsle Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Truls Winther 1 301 Professor Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Ingjerd Gulbrandsen 2 301 Fullmektig Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Grete Knudsen 2 717 Siviløkonom Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Nancy Janbu 2 1001 Husmor Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Aud Sørensen 2 1001 Fullmektig Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Harald Emil Jakobsen 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Per Andersen 1 1653 Rektor Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Eva Bartholsen 2 1804 Tilpasningsassi Av departement 1989
1991 Leder Edvard Befring 1 301 Professor Av departement 1989
1991 Nestleder Sissel Nilsen 2 301 Biblioteksjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Arne Johan Husveg 1 301 Generalsekretær Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Anne Børnes 2 301 Sekretær Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Erik Økland 1 1201 Forretningsføre Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Bodil Skjånes Dugstad 2 1601 Fhv. Skoledirek Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Hilde Gundersen 2 1601 Sosionom Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Kristen Damsgaard 1 219 Konsulent Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Liv Holmesland 2 220 Avdelingsleder Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Haugsveen 1 301 Organisasjonsle Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Truls Winther 1 301 Professor Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Ingjerd Gulbrandsen 2 301 Fullmektig Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Grete Knudsen 2 717 Siviløkonom Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Aud Sørensen 2 1001 Fullmektig Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Harald Emil Jakobsen 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1989
1992 Leder Edvard Befring 1 301 Professor Av departement 1989
1992 Nestleder Sissel Nilsen 2 301 Biblioteksjef Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Arne Johan Husveg 1 301 Generalsekretær Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Anne Børnes 2 301 Sekretær Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Erik Økland 1 1201 Forretningsføre Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Bodil Skjånes Dugstad 2 1601 Fhv. Skoledirek Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Hilde Gundersen 2 1601 Sosionom Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Kristen Damsgaard 1 219 Konsulent Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Liv Holmesland 2 220 Avdelingsleder Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Haugsveen 1 301 Organisasjonsle Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Truls Winther 1 301 Professor Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Ingjerd Gulbrandsen 2 301 Fullmektig Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Grete Knudsen 2 717 Siviløkonom Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Aud Sørensen 2 1001 Fullmektig Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Harald Emil Jakobsen 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1989
1993 Leder Edvard Befring 1 301 Professor Av departement 1989
1993 Nestleder Sissel Nilsen 2 301 Biblioteksjef Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Arne Johan Husveg 1 301 Generalsekretær Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Anne Børnes 2 301 Sekretær Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Erik Økland 1 1201 Forretningsføre Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Bodil Skjånes Dugstad 2 1601 Fhv. Skoledirek Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Hilde Gundersen 2 1601 Sosionom Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Kristen Damsgaard 1 219 Konsulent Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Liv Holmesland 2 220 Avdelingsleder Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Gunnar Haugsveen 1 301 Organisasjonsle Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Truls Winther 1 301 Professor Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Ingjerd Gulbrandsen 2 301 Fullmektig Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Grete Knudsen 2 717 Siviløkonom Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Aud Sørensen 2 1001 Fullmektig Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Harald Emil Jakobsen 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1989
1994 Leder Edvard Befring 1 301 Professor Av departement 1989
1994 Nestleder Sissel Nilsen 2 301 Biblioteksjef Av departement 1989
1994 Vanlig medlem Arne Johan Husveg 1 301 Generalsekretær Av departement 1989
1994 Vanlig medlem Anne Børnes 2 301 Sekretár Av departement 1989
1994 Vanlig medlem Erik Økland 1 1201 Forretningsføre Av departement 1989
1994 Vanlig medlem Bodil Skjånes Dugstad 2 1601 Fhv Skoledirek Av departement 1989
1994 Vanlig medlem Hilde Gundersen 2 1601 Sosionom Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Kristen Damsgaard 1 219 Konsulent Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Liv Holmesland 2 220 Avdelingsleder Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Gunnar Haugsveen 1 301 Organisasjonsle Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Truls Winther 1 301 Professor Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Ingjerd Gulbrandsen 2 301 Fullmektig Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Grete Knudsen 2 717 Siviløkonom Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Aud Sørensen 2 1001 Fullmektig Av departement 1990
1994 Vanlig varamedlem Harald Emil Jakobsen 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1989
1995 Leder Edvard Befring 1 301 Professor Av departement 1989
1995 Nestleder Sissel Nilsen 2 301 Biblioteksjef Av departement 1989
1995 Vanlig medlem Arne Johan Husveg 1 301 Generalsekretær Av departement 1989
1995 Vanlig medlem Anne Børnes 2 301 Sekretær Av departement 1989
1995 Vanlig medlem Erik Økland 1 1201 Forretningsføre Av departement 1989
1995 Vanlig medlem Bodil Skjånes Dugstad 2 1601 Fhv. Skoledirek Av departement 1989
1995 Vanlig medlem Hilde Gundersen 2 1601 Sosionom Av departement 1989
1995 Vanlig varamedlem Kristen Damsgaard 1 219 Konsulent Av departement 1989
1995 Vanlig varamedlem Liv Holmesland 2 220 Avdelingsleder Av departement 1989
1995 Vanlig varamedlem Gunnar Haugsveen 1 301 Organisasjonsle Av departement 1989
1995 Vanlig varamedlem Truls Winther 1 301 Professor Av departement 1989
1995 Vanlig varamedlem Ingjerd Gulbrandsen 2 301 Fullmektig Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Grete Knudsen 2 717 Siviløkonom Av departement 1989
1995 Vanlig varamedlem Aud Sørensen 2 1001 Fullmektig Av departement 1990
1995 Vanlig varamedlem Harald Emil Jakobsen 1 1601 Avdelingsleder Av departement 1989