Styret for Norsk Kassettavgiftsfond

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norsk Kassettavgiftsfond" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norsk Kassettavgiftsfond
Utvalgsnummer: 3030000
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Kultur- og vitenskapsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 10. november 1982
Mandat:
Fondet er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til norske rettighetshavere for den lovlige kopiering til privat bruk som skjer fra videogrammer og fonogrammer, og for å fremme produksjon og formidling av norske innspillinger i lyd og/eller bilde.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Kirke- og kulturdepartementet 7 7 17 38448
1991 Kulturdepartementet 7 7 13 57917
1992 Kulturdepartementet 7 7 12 80438
1993 Kulturdepartementet 7 7 14 879016
1994 Kulturdepartementet 7 7 68 39000
1995 Kulturdepartementet 7 7 12 733600
1996 Kulturdepartementet 7 7 47 640423
1997 Kulturdepartementet 7 7 10 156121
2002 Kultur- og kirkedepartementet 10 140233
2003 Kultur- og kirkedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Leder Jan S. Levy 1 301 Direktør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Elin Erichsen 2 301 Filmprodusent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Tore Nordvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Knut Vadseth 1 301 Fotograf Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Aase Hedstrøm 2 301 Komponist Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Monna Tandberg 2 301 Skuespiller Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 219 Advokat Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Frøydis Klausberger 2 219 Operasanger Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Gyro Leira 2 301 Daglig Leder Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Peter Bøe 1 301 Filmarbeider Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Geir Bøhren 1 301 Komponist Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Svein Håvard Engell 1 301 Student Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Bente Erichsen 2 423 Kulturdirektør Av departement 1989
1991 Leder Jan S. Levy 1 301 Direktør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Elin Erichsen 2 301 Filmprodusent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Tore Nordvik 1 301 Forbundsleder Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Knut Vadseth 1 301 Fotograf Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Aase Hedstrøm 2 301 Komponist Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Monna Tandberg 2 301 Skuespiller Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Ragnhild Dæhlin 2 219 Advokat Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Frøydis Klausberger 2 219 Operasanger Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Gyro Leira 2 301 Daglig Leder Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Peter Bøe 1 301 Filmarbeider Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Geir Bøhren 1 301 Komponist Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Svein Håvard Engell 1 301 Student Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Bente Erichsen 2 423 Kulturdirektør Av departement 1989
1993 Leder Jan S. Levy 1 301 Direktør Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Peter Bøe 1 301 Filmarbeider Av departement 1989 1993
1993 Vanlig medlem Monna Tandberg 2 301 Skuespiller Av departement 1989 1993
1993 Vanlig medlem Jan Paulsen 1 301 Direktør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Petter Vennerød 1 301 Filmprodusent Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Tone Østensen 2 301 Sanger Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Tove Karoline Knutsen 2 1902 Musiker Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Frøydis Klausberger 2 219 Operasanger Av departement 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Gyro Leira 2 301 Daglig Leder I kraft av stilling 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Bente Erichsen 2 301 Filmprodusent Av departement 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Tore Westbye 1 301 Ballettdanser Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Sirin Eide 2 301 Filmregissør Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Håkon Berge 1 706 Komponist Av departement 1993
1993 Varamedlem og nestleder Carl Morten Iversen 1 301 Daglig Leder Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Jan Paulsen 1 301 Direktør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Petter Vennerød 1 301 Filmprodusent Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Tone Østensen 2 301 Sanger Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Tove Karoline Knutsen 2 1902 Musiker Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Tore Westbye 1 301 Ballettdanser Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Sirin Eide 2 301 Filmregissør Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Håkon Berge 1 706 Komponist Av departement 1993
1994 Varamedlem og nestleder Carl Morten Iversen 1 301 Formann Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Jan Paulsen 1 301 Direktør Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Petter Vennerød 1 301 Filmprodusent Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Marit Osnes Aambø 2 301 Sanger Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Tove Karoline Knutsen 2 1902 Musiker Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Tore Westbye 1 301 Ballettdanser Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Sirin Eide 2 301 Filmregissør Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Håkon Berge 1 301 Komponist Av departement 1993
1995 Varamedlem og nestleder Carl Morten Iversen 1 301 Formann Av departement 1993
1996 Leder Jan S. Levy 1 301 Direktør Av departement 1990 1996
1996 Vanlig medlem Petter Vennerød 1 301 Filmprodusent Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Jan Paulsen 1 301 Direktør Av departement 1993 1996
1996 Vanlig medlem Håkon Berge 1 301 Komponist Av departement 1993 1996
1996 Vanlig medlem Marit Osnes Aambø 2 301 Sanger Av departement 1993 1996
1996 Vanlig medlem Elsa Kvamme 2 301 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Unni Presno De 2 301 Produsent Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Tove Karoline Knutsen 2 1902 Musiker Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Knut Walle 1 1902 Skuespiller Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Gyro Leira 2 301 Daglig Leder I kraft av stilling 1989 1996
1996 Vanlig varamedlem Sirin Eide 2 301 Filmregissør Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Tore Westbye 1 301 Ballettdanser Av departement 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Sigrun Helene Løken 2 301 Adm. Direktør Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Laila Mikkelsen 2 301 Filmregissør Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Geir Bøhren 1 301 Komponist Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Eirik Nilssen Brøyn 1 301 Sceneinstruktør Av departement 1996
1996 Varamedlem og nestleder Carl Morten Iversen 1 301 Formann Av departement 1993 1996
1997 Vanlig medlem Elsa Kvamme 2 301 Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Sigrun Helene Løken 2 301 Adm. Direktør Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Unni Presno De 2 301 Produsent Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Knut Walle 1 1902 Skuespiller Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Laila Mikkelsen 2 301 Filmregissør Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Geir Bøhren 1 301 Komponist Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Eirik Nilssen Brøyn 1 301 Sceneinstruktør Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Irén Lervik 2 706 Daglig Leder Av departement 1997
2002 Grete Valstad
2002 Harald Olsen Direktør
2002 Eva Sevaldson 219 Dramatiker
2002 Ellen Jacobsen 219 Produksjonssekretær
2002 Elsa Kvamme 301
2002 Lena Midtveit 301
2002 Christian Fredrik Martin 301
2002 Jan H. Paulsen 301 Direktør
2002 Rolv Håan 301 Filmfotograf
2002 Laila Mikkelsen 301 Filmregissør
2002 Tore Nordvik 301 Forbundsleder
2002 Ragnar Bjerkreim 301 Komponist
2002 Maj Liss Grynning Mydske 301 Nestleder
2002 Leder Øystein Blymke 301 Ekspedisjonssjef
2003 Elsa Kvamme
2003 Christian Fredrik Martin
2003 Lena Midtveit
2003 Grete Valstad
2003 Harald Olsen Direktør
2003 Jan H. Paulsen Direktør
2003 Eva Sevaldson Dramatiker
2003 Rolv Håan Filmfotograf
2003 Laila Mikkelsen Filmregissør
2003 Tore Nordvik Forbundsleder
2003 Ragnar Bjerkreim Komponist
2003 Maj Liss Grynning Mydske Nestleder
2003 Ellen Jacobsen Produksjonssekretær
2003 Leder Øystein Blymke Ekspedisjonssjef