Rådgivende utvalg for nasjonale bilbliotekfunksjoner

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådgivende utvalg for nasjonale bilbliotekfunksjoner" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådgivende utvalg for nasjonale bilbliotekfunksjoner
Utvalgsnummer: 3033000
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Kirke- og kulturdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 29. 6. 1990
Mandat:
Det rådgivende utvalg har hatt til oppgave å følge utviklingen og avgi uttalelser om spørsmål vedrørende samordning, organisering og styring av de nasjonale bibliotekfunksjoner. Utvalget har også tatt opp vansker knyttet til gjennomføring av den nye plikt
Tidsfrist: 1991
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Kulturdepartementet 5 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Leder Ole Arvid Brønmo 1 1601 Administrasjons Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Sissel Nilsen 2 301 Biblioteksjef Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Liv Hilde Boe 2 301 Sjefskonse Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Bjørn Henrichsen 1 1201 Direktør Av departement 1990 1991
1991 Vanlig medlem Kari Garnes 2 1201 Overbiblio Av departement 1990 1991