Allmennkringkastingsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Allmennkringkastingsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Allmennkringkastingsrådet
Utvalgsnummer: 3046000
Opprettelsesår: 1996
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1996 Kulturdepartementet 7 0 5 151500
1997 Kulturdepartementet 7 0 5 321230
2002 Kultur- og kirkedepartementet 5 616000
2003 Kultur- og kirkedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1996 Leder Jostein Gripsrud 1 1201 Professor Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Trine Syvertsen 2 301 Forsker Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Gro Kruse Shetelig 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Aud Kvalbein 2 301 Informasjonssje Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Helge Rønning 1 301 Professor Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Turid Birkeland 2 301 Statsråd Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn Sørensen 1 1601 Professor Av departement 1996
1997 Leder Jostein Gripsrud 1 1201 Professor Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Trine Syvertsen 2 301 Forsker Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Gro Kruse Shetelig 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Aud Kvalbein 2 301 Informasjonssje Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Helge Rønning 1 301 Professor Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Turid Birkeland 2 301 Statsråd Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Bjørn Sørensen 1 1601 Professor Av departement 1996
2002 Gro Kruse Shetelig 301 Førsteamanuensis
2002 Helge Rønning 301 Professor
2002 Anna Jorunn Avdem 1422 Lektor
2002 Bjørn Sørenssen 1601 Professor
2002 Iwar Arnstad 1714 Informasjonsrådgiver
2002 Einar Niemi 1902 Professor
2002 Leder Linda Kjerstad 1504 Lektor
2003 Gro Kruse Shetelig Førsteamanuensis
2003 Iwar Arnstad Informasjonsrådgiver
2003 Anna Jorunn Avdem Lektor
2003 Einar Niemi Professor
2003 Helge Rønning Professor
2003 Bjørn Sørenssen Professor
2003 Leder Linda Kjerstad Lektor