Nasjonal komite for beredskap mot pandemisk influensa

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nasjonal komite for beredskap mot pandemisk influensa" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nasjonal komite for beredskap mot pandemisk influensa
Utvalgsnummer: 349
Opprettelsesår: 2001
Opphørsår: 2013
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Helse- og omsorgsdepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet
2007 Helse- og omsorgsdepartementet
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
2011 Helse- og omsorgsdepartementet
2012 Helse- og omsorgsdepartementet
2013 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Trond Jacobsen 1 0 overlege 01.01.2001 12.07.2007
2004 Lars Reinhardt Haaheim 1 0 professor 01.01.2001 31.12.2008
2004 Randi Winsnes 2 0 seniorrådgiver 01.01.2001 01.06.2009
2004 Anna-Sofie Reenaas Chaboud 2 0 kommunelege I 01.01.2001 30.06.2012
2004 Bjørn Gunnar Iversen 1 0 overlege 01.01.2001 30.06.2012
2004 Elisabeth von der Lippe 2 0 seksjonsoverlege 01.01.2001 30.06.2012
2004 Hanne Nøkleby 2 0 avdelingsoverlege 01.01.2001 31.12.2013
2004 Olav Hungnes 1 0 forsker 01.01.2001 31.12.2013
2004 Haakon Sjursen 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.12.2013
2004 Lars Vorland 1 0 divisjonsdirektør 01.01.2003 20.01.2006
2004 Elin Tandberg 2 0 rådgiver 01.01.2003 20.01.2006
2004 Katja Urwitz Iversen 2 0 overlege 01.01.2003 16.07.2010
2004 Jan Eilert Fuglesang 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 30.06.2012
2004 Bjørn-Inge Larsen 1 0 direktør 01.01.2003 01.07.2012
2004 Merete Steen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.12.2013
2004 Morten Randmæl 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2013
2005 Trond Jacobsen 1 0 overlege 01.01.2001 12.07.2007
2005 Lars Reinhardt Haaheim 1 0 professor 01.01.2001 31.12.2008
2005 Randi Winsnes 2 0 seniorrådgiver 01.01.2001 01.06.2009
2005 Anna-Sofie Reenaas Chaboud 2 0 kommunelege I 01.01.2001 30.06.2012
2005 Bjørn Gunnar Iversen 1 0 overlege 01.01.2001 30.06.2012
2005 Elisabeth von der Lippe 2 0 seksjonsoverlege 01.01.2001 30.06.2012
2005 Hanne Nøkleby 2 0 avdelingsoverlege 01.01.2001 31.12.2013
2005 Olav Hungnes 1 0 forsker 01.01.2001 31.12.2013
2005 Haakon Sjursen 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.12.2013
2005 Lars Vorland 1 0 divisjonsdirektør 01.01.2003 20.01.2006
2005 Elin Tandberg 2 0 rådgiver 01.01.2003 20.01.2006
2005 Katja Urwitz Iversen 2 0 overlege 01.01.2003 16.07.2010
2005 Jan Eilert Fuglesang 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 30.06.2012
2005 Bjørn-Inge Larsen 1 0 direktør 01.01.2003 01.07.2012
2005 Merete Steen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.12.2013
2005 Morten Randmæl 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2013
2005 Birte Cecilie Fjelstad Ruud 2 0 rådgiver 01.01.2005 01.06.2006
2005 Frode Veian 1 0 kommunelege 01.01.2005 01.07.2012
2005 Helge Magne Garåsen 1 0 kommuneoverlege 01.01.2005 31.12.2013
2006 Trond Jacobsen 1 0 overlege 01.01.2001 12.07.2007
2006 Lars Reinhardt Haaheim 1 0 professor 01.01.2001 31.12.2008
2006 Randi Winsnes 2 0 seniorrådgiver 01.01.2001 01.06.2009
2006 Anna-Sofie Reenaas Chaboud 2 0 kommunelege I 01.01.2001 30.06.2012
2006 Bjørn Gunnar Iversen 1 0 overlege 01.01.2001 30.06.2012
2006 Elisabeth von der Lippe 2 0 seksjonsoverlege 01.01.2001 30.06.2012
2006 Hanne Nøkleby 2 0 avdelingsoverlege 01.01.2001 31.12.2013
2006 Olav Hungnes 1 0 forsker 01.01.2001 31.12.2013
2006 Haakon Sjursen 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.12.2013
2006 Lars Vorland 1 0 divisjonsdirektør 01.01.2003 20.01.2006
2006 Elin Tandberg 2 0 rådgiver 01.01.2003 20.01.2006
2006 Katja Urwitz Iversen 2 0 overlege 01.01.2003 16.07.2010
2006 Jan Eilert Fuglesang 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 30.06.2012
2006 Bjørn-Inge Larsen 1 0 direktør 01.01.2003 01.07.2012
2006 Merete Steen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.12.2013
2006 Morten Randmæl 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2013
2006 Birte Cecilie Fjelstad Ruud 2 0 rådgiver 01.01.2005 01.06.2006
2006 Frode Veian 1 0 kommunelege 01.01.2005 01.07.2012
2006 Helge Magne Garåsen 1 0 kommuneoverlege 01.01.2005 31.12.2013
2006 Hilde Kruse 2 0 avdelingsdirektør 01.01.2006 01.06.2006
2006 Eivind Liven 1 0 seniorrådgiver 01.01.2006 31.12.2009
2006 Merete Hofshagen 2 0 seksjonsleder 01.01.2006 31.12.2013
2007 Trond Jacobsen 1 0 overlege 01.01.2001 12.07.2007
2007 Lars Reinhardt Haaheim 1 0 professor 01.01.2001 31.12.2008
2007 Randi Winsnes 2 0 seniorrådgiver 01.01.2001 01.06.2009
2007 Anna-Sofie Reenaas Chaboud 2 0 kommunelege I 01.01.2001 30.06.2012
2007 Bjørn Gunnar Iversen 1 0 overlege 01.01.2001 30.06.2012
2007 Elisabeth von der Lippe 2 0 seksjonsoverlege 01.01.2001 30.06.2012
2007 Hanne Nøkleby 2 0 avdelingsoverlege 01.01.2001 31.12.2013
2007 Olav Hungnes 1 0 forsker 01.01.2001 31.12.2013
2007 Haakon Sjursen 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.12.2013
2007 Katja Urwitz Iversen 2 0 overlege 01.01.2003 16.07.2010
2007 Jan Eilert Fuglesang 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 30.06.2012
2007 Bjørn-Inge Larsen 1 0 direktør 01.01.2003 01.07.2012
2007 Merete Steen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.12.2013
2007 Morten Randmæl 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2013
2007 Frode Veian 1 0 kommunelege 01.01.2005 01.07.2012
2007 Helge Magne Garåsen 1 0 kommuneoverlege 01.01.2005 31.12.2013
2007 Eivind Liven 1 0 seniorrådgiver 01.01.2006 31.12.2009
2007 Merete Hofshagen 2 0 seksjonsleder 01.01.2006 31.12.2013
2007 Karen Johanne Baalsrud 2 0 seksjonssjef 01.01.2007 30.07.2012
2007 Christian Syvertsen 1 0 forsker 01.01.2007 31.12.2013
2007 Andreas Radtke 1 7043 lege 01.01.2007 31.12.2013
2008 Lars Reinhardt Haaheim 1 0 professor 01.01.2001 31.12.2008
2008 Randi Winsnes 2 0 seniorrådgiver 01.01.2001 01.06.2009
2008 Anna-Sofie Reenaas Chaboud 2 0 kommunelege I 01.01.2001 30.06.2012
2008 Bjørn Gunnar Iversen 1 0 overlege 01.01.2001 30.06.2012
2008 Elisabeth von der Lippe 2 0 seksjonsoverlege 01.01.2001 30.06.2012
2008 Hanne Nøkleby 2 0 avdelingsoverlege 01.01.2001 31.12.2013
2008 Olav Hungnes 1 0 forsker 01.01.2001 31.12.2013
2008 Haakon Sjursen 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.12.2013
2008 Katja Urwitz Iversen 2 0 overlege 01.01.2003 16.07.2010
2008 Jan Eilert Fuglesang 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 30.06.2012
2008 Bjørn-Inge Larsen 1 0 direktør 01.01.2003 01.07.2012
2008 Merete Steen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.12.2013
2008 Morten Randmæl 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2013
2008 Frode Veian 1 0 kommunelege 01.01.2005 01.07.2012
2008 Helge Magne Garåsen 1 0 kommuneoverlege 01.01.2005 31.12.2013
2008 Eivind Liven 1 0 seniorrådgiver 01.01.2006 31.12.2009
2008 Merete Hofshagen 2 0 seksjonsleder 01.01.2006 31.12.2013
2008 Karen Johanne Baalsrud 2 0 seksjonssjef 01.01.2007 30.07.2012
2008 Christian Syvertsen 1 0 forsker 01.01.2007 31.12.2013
2008 Andreas Radtke 1 7043 lege 01.01.2007 31.12.2013
2009 Randi Winsnes 2 0 seniorrådgiver 01.01.2001 01.06.2009
2009 Anna-Sofie Reenaas Chaboud 2 0 kommunelege I 01.01.2001 30.06.2012
2009 Bjørn Gunnar Iversen 1 0 overlege 01.01.2001 30.06.2012
2009 Elisabeth von der Lippe 2 0 seksjonsoverlege 01.01.2001 30.06.2012
2009 Hanne Nøkleby 2 0 avdelingsoverlege 01.01.2001 31.12.2013
2009 Olav Hungnes 1 0 forsker 01.01.2001 31.12.2013
2009 Haakon Sjursen 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.12.2013
2009 Katja Urwitz Iversen 2 0 overlege 01.01.2003 16.07.2010
2009 Jan Eilert Fuglesang 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 30.06.2012
2009 Bjørn-Inge Larsen 1 0 direktør 01.01.2003 01.07.2012
2009 Merete Steen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.12.2013
2009 Morten Randmæl 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2013
2009 Frode Veian 1 0 kommunelege 01.01.2005 01.07.2012
2009 Helge Magne Garåsen 1 0 kommuneoverlege 01.01.2005 31.12.2013
2009 Eivind Liven 1 0 seniorrådgiver 01.01.2006 31.12.2009
2009 Merete Hofshagen 2 0 seksjonsleder 01.01.2006 31.12.2013
2009 Karen Johanne Baalsrud 2 0 seksjonssjef 01.01.2007 30.07.2012
2009 Christian Syvertsen 1 0 forsker 01.01.2007 31.12.2013
2009 Rebecca Jane Cox Brokstad 2 0 forsker 01.01.2009 31.12.2013
2009 Kirsten Gravningen 2 0 lege 01.01.2009 31.12.2013
2009 Jan-Erik Berdal 1 0 overlege 01.01.2009 31.12.2013
2009 Andreas Radtke 1 7043 lege 01.01.2007 31.12.2013
2010 Anna-Sofie Reenaas Chaboud 2 0 kommunelege I 01.01.2001 30.06.2012
2010 Bjørn Gunnar Iversen 1 0 overlege 01.01.2001 30.06.2012
2010 Elisabeth von der Lippe 2 0 seksjonsoverlege 01.01.2001 30.06.2012
2010 Hanne Nøkleby 2 0 avdelingsoverlege 01.01.2001 31.12.2013
2010 Olav Hungnes 1 0 forsker 01.01.2001 31.12.2013
2010 Haakon Sjursen 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.12.2013
2010 Katja Urwitz Iversen 2 0 overlege 01.01.2003 16.07.2010
2010 Jan Eilert Fuglesang 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 30.06.2012
2010 Bjørn-Inge Larsen 1 0 direktør 01.01.2003 01.07.2012
2010 Merete Steen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.12.2013
2010 Morten Randmæl 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2013
2010 Frode Veian 1 0 kommunelege 01.01.2005 01.07.2012
2010 Helge Magne Garåsen 1 0 kommuneoverlege 01.01.2005 31.12.2013
2010 Merete Hofshagen 2 0 seksjonsleder 01.01.2006 31.12.2013
2010 Karen Johanne Baalsrud 2 0 seksjonssjef 01.01.2007 30.07.2012
2010 Christian Syvertsen 1 0 forsker 01.01.2007 31.12.2013
2010 Rebecca Jane Cox Brokstad 2 0 forsker 01.01.2009 31.12.2013
2010 Kirsten Gravningen 2 0 lege 01.01.2009 31.12.2013
2010 Jan-Erik Berdal 1 0 overlege 01.01.2009 31.12.2013
2010 Andreas Radtke 1 7043 lege 01.01.2007 31.12.2013
2011 Anna-Sofie Reenaas Chaboud 2 0 kommunelege I 01.01.2001 30.06.2012
2011 Bjørn Gunnar Iversen 1 0 overlege 01.01.2001 30.06.2012
2011 Elisabeth von der Lippe 2 0 seksjonsoverlege 01.01.2001 30.06.2012
2011 Hanne Nøkleby 2 0 avdelingsoverlege 01.01.2001 31.12.2013
2011 Olav Hungnes 1 0 forsker 01.01.2001 31.12.2013
2011 Haakon Sjursen 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.12.2013
2011 Jan Eilert Fuglesang 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 30.06.2012
2011 Bjørn-Inge Larsen 1 0 direktør 01.01.2003 01.07.2012
2011 Merete Steen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.12.2013
2011 Morten Randmæl 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2013
2011 Frode Veian 1 0 kommunelege 01.01.2005 01.07.2012
2011 Helge Magne Garåsen 1 0 kommuneoverlege 01.01.2005 31.12.2013
2011 Merete Hofshagen 2 0 seksjonsleder 01.01.2006 31.12.2013
2011 Karen Johanne Baalsrud 2 0 seksjonssjef 01.01.2007 30.07.2012
2011 Christian Syvertsen 1 0 forsker 01.01.2007 31.12.2013
2011 Rebecca Jane Cox Brokstad 2 0 forsker 01.01.2009 31.12.2013
2011 Kirsten Gravningen 2 0 lege 01.01.2009 31.12.2013
2011 Jan-Erik Berdal 1 0 overlege 01.01.2009 31.12.2013
2011 Andreas Radtke 1 7043 lege 01.01.2007 31.12.2013
2012 Anna-Sofie Reenaas Chaboud 2 0 kommunelege I 01.01.2001 30.06.2012
2012 Bjørn Gunnar Iversen 1 0 overlege 01.01.2001 30.06.2012
2012 Elisabeth von der Lippe 2 0 seksjonsoverlege 01.01.2001 30.06.2012
2012 Hanne Nøkleby 2 0 avdelingsoverlege 01.01.2001 31.12.2013
2012 Olav Hungnes 1 0 forsker 01.01.2001 31.12.2013
2012 Haakon Sjursen 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.12.2013
2012 Jan Eilert Fuglesang 1 0 seniorrådgiver 01.01.2003 30.06.2012
2012 Bjørn-Inge Larsen 1 0 direktør 01.01.2003 01.07.2012
2012 Merete Steen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.12.2013
2012 Morten Randmæl 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2013
2012 Frode Veian 1 0 kommunelege 01.01.2005 01.07.2012
2012 Helge Magne Garåsen 1 0 kommuneoverlege 01.01.2005 31.12.2013
2012 Merete Hofshagen 2 0 seksjonsleder 01.01.2006 31.12.2013
2012 Karen Johanne Baalsrud 2 0 seksjonssjef 01.01.2007 30.07.2012
2012 Christian Syvertsen 1 0 forsker 01.01.2007 31.12.2013
2012 Rebecca Jane Cox Brokstad 2 0 forsker 01.01.2009 31.12.2013
2012 Kirsten Gravningen 2 0 lege 01.01.2009 31.12.2013
2012 Jan-Erik Berdal 1 0 overlege 01.01.2009 31.12.2013
2012 Bjørn Guldvog 1 0 direktør 01.01.2012 31.12.2013
2012 Siri Helene Hauge 2 0 lege 01.01.2012 31.12.2013
2012 Svein Høegh Henrichsen 1 0 seniorrådgiver 01.01.2012 31.12.2013
2012 Andreas Radtke 1 7043 lege 01.01.2007 31.12.2013
2013 Hanne Nøkleby 2 0 avdelingsoverlege 01.01.2001 31.12.2013
2013 Olav Hungnes 1 0 forsker 01.01.2001 31.12.2013
2013 Haakon Sjursen 1 0 førsteamanuensis 01.01.2001 31.12.2013
2013 Merete Steen 2 0 seniorrådgiver 01.01.2003 31.12.2013
2013 Morten Randmæl 1 0 avdelingsdirektør 01.01.2004 31.12.2013
2013 Helge Magne Garåsen 1 0 kommuneoverlege 01.01.2005 31.12.2013
2013 Merete Hofshagen 2 0 seksjonsleder 01.01.2006 31.12.2013
2013 Christian Syvertsen 1 0 forsker 01.01.2007 31.12.2013
2013 Rebecca Jane Cox Brokstad 2 0 forsker 01.01.2009 31.12.2013
2013 Kirsten Gravningen 2 0 lege 01.01.2009 31.12.2013
2013 Jan-Erik Berdal 1 0 overlege 01.01.2009 31.12.2013
2013 Bjørn Guldvog 1 0 direktør 01.01.2012 31.12.2013
2013 Siri Helene Hauge 2 0 lege 01.01.2012 31.12.2013
2013 Svein Høegh Henrichsen 1 0 seniorrådgiver 01.01.2012 31.12.2013
2013 Andreas Radtke 1 7043 lege 01.01.2007 31.12.2013