Styret for Produktregisteret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Produktregisteret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Produktregisteret
Utvalgsnummer: 375
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 2004
Hjemmel:
Kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Miljøverndepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Trygve Østmo 1 0 direktør Kongen 01.01.1990 26.11.2004
2004 Geir Jørgensen 1 0 seksjonsleder Kongen 01.01.1996 26.11.2004
2004 Anne Mari Opheim 2 0 avdelingsdirektør (fung.) Kongen 01.01.2000 26.11.2004
2004 Kirsten Rognstad 2 0 avdelingsleder Kongen 01.01.2000 26.11.2004
2004 Ragnhild Lindqvist 2 0 seniorrådgiver Kongen 01.01.2000 26.11.2004
2004 Eva Haug 2 0 overingeniør Kongen 01.01.2002 26.11.2004
2004 Cecilie R.F. Skarning 2 0 rådgiver Kongen 01.01.1998 26.11.2004
2004 Halvor Wøien 1 0 miljøsekretær Kongen 01.01.1999 26.11.2004
2004 Jon Magne Nielsen 1 0 seniorkonsulent Kongen 01.01.1999 26.11.2004
2004 John Erik Bjerk 1 0 rådgiver Kongen 01.01.2000 26.11.2004
2004 Mette Folkestad 2 0 overingeniør Kongen 01.01.2002 26.11.2004
2004 Bjørn Erikson 1 875 yrkeshygieniker Kongen 01.01.1995 26.11.2004
2004 Erik Andrew 1 1482 avdelingsdirektør Kongen 01.01.2000 26.11.2004