Det interdepartementale polarutvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det interdepartementale polarutvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det interdepartementale polarutvalg
Utvalgsnummer: 4000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Statsministerens kontor
Hjemmel:
Opprettet 06.01.1965 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Betegnelse endret og mandat utvidet ved kgl. res. av 6. august 1971. Utvalget er koordinerende og konsultativt organ for sentraladministrasjonen ved behandling av polarsaker. Utvalgets sekretariat er lagt til Justisdepartementet, Polaravdelingen. Sammense
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Statsministerens kontor 8 0 5 11000 Annen instans
1981 Statsministerens kontor 8 7 3 13518 Annen instans
1982 Statsministerens kontor 8 7 5 150188 Annen instans
1983 Statsministerens kontor 8 7 6 26449 Annen instans
1984 Statsministerens kontor 8 7 5 79397 Annen instans
1985 Justis- og politidepartementet 8 7 4 79008 Annen instans
1986 Justis- og politidepartementet 8 7 4 63538 Annen instans
1987 Justis- og politidepartementet 9 7 5 56726
1988 Justis- og politidepartementet 8 7 8 53580
1989 Justis- og politidepartementet 6 5 8 58555
1990 Justis- og politidepartementet 6 5 8 43702
1991 Justis- og politidepartementet 6 5 6 30515
1992 Justis- og politidepartementet 6 5 6 41078
1993 Justis- og politidepartementet 6 5 5 43964
1994 Justis- og politidepartementet 6 5 8 63465
1995 Justis- og politidepartementet 6 5 10 19184
1996 Justis- og politidepartementet 6 6 8 12753
1997 Justis- og politidepartementet 6 6 9 40564
2002 Justis- og politidepartementet 10 38077
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Oddvar Berrefjord 1 806 Fylkesmann 1980 1980
1980 Nestleder Karin M. Bruzelius 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Thorgrim Haga 1 213 Avdelingsdirektør Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Tore Gjelsvik 1 219 Direktør Av departement 1965
1980 Vanlig medlem Erik Lykke 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement
1980 Vanlig medlem Per Tresselt 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Morten E. Kallevig 1 104 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ove Jacobsen 1 217 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Thor Siggerud 1 219 Forsker Av departement
1980 Vanlig varamedlem Leif Mevik 1 219 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Asmund Nedrelid 1 301 Av departement
1980 Vanlig varamedlem Hans Olav Østgaard 1 301 Byråsjef Av departement
1981 Leder Bjørn Skau 1 602 Statsråd Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Leder Mona Røkke 2 602 Statsråd Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Leder Oddvar Berrefjord 1 806 Statsråd Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Thorgrim Haga 1 213 Avdelingsdirektør Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Tore Gjelsvik 1 219 Direktør Av departement 1965
1981 Vanlig medlem Erik Lykke 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement
1981 Vanlig medlem Per Tresselt 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Morten E. Kallevig 1 104 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Thor Siggerud 1 219 Forsker Av departement
1981 Vanlig varamedlem Leif Mevik 1 219 Underdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Even Rudberg 1 220 Førstekonsulent Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Asmund Nedrelid 1 301 Av departement
1981 Vanlig varamedlem Hans Olav Østgaard 1 301 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Hans Vaalund 1 301 Underdirektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1982 Vanlig medlem Asmund Nedrelid 1 301 Byråsjef Av andre 1979 1982
1982 Vanlig medlem Hans Olav Østgaard 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1979 1982
1982 Vanlig medlem Hans Vaalund 1 301 Underdirektør Av andre 1981 1982
1982 Vanlig varamedlem Harald Hjartøy 1 301 Byråsjef Av andre 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Lars Jorkjend 1 301 Byråsjef Av andre 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Anne Fikkan 2 301 Førstekonsulent Av andre 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Odd Richard Kvalvik 1 301 Førstekonsulent Av andre 1982 1982
1983 Leder Mona Røkke 2 602 Statsråd Av andre 1981
1983 Vanlig medlem Thorgrim Haga 1 213 Ekspedisjonssjef Av andre 1978
1983 Vanlig medlem Tore Gjelsvik 1 219 Fhv. Direktør Av andre 1965
1983 Vanlig medlem Per Tresselt 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1978
1983 Vanlig medlem Erik Lykke 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1979
1983 Vanlig medlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirektør Av andre 1981
1983 Vanlig varamedlem Morten E. Kallevig 1 104 Byråsjef Av andre 1978
1983 Vanlig varamedlem Thor Siggerud 1 219 Forsker Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Leif Mevik 1 219 Underdirektør Av andre 1980
1983 Vanlig varamedlem Harald Hjartøy 1 301 Byråsjef Av andre 1982
1983 Vanlig varamedlem Lars Jorkjend 1 301 Byråsjef Av andre 1982
1983 Vanlig varamedlem Anne Fikkan 2 301 Førstekonsulent Av andre 1982
1983 Vanlig varamedlem Odd Richard Kvalvik 1 301 Førstekonsulent Av andre 1982
1983 Vanlig varamedlem Egil Thorstensen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1983
1984 Leder Mona Røkke 2 602 Statsråd Av andre 1981
1984 Vanlig medlem Thorgrim Haga 1 213 Ekspedisjonssjef Av andre 1978
1984 Vanlig medlem Tore Gjelsvik 1 219 Fhv. Direktør Av andre 1965
1984 Vanlig medlem Erik Lykke 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1979
1984 Vanlig medlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirektør Av andre 1981
1984 Vanlig medlem Odd R. Rogne 1 301 Direktør Av andre 1984
1984 Vanlig medlem Jan Edmund Nyheim 1 301 Spesialrådgiver Av andre 1984
1984 Vanlig varamedlem Morten E. Kallevig 1 104 Byråsjef Av andre 1978
1984 Vanlig varamedlem Thor Siggerud 1 219 Forsker Av andre 1980
1984 Vanlig varamedlem Leif Mevik 1 219 Underdirektør Av andre 1980
1984 Vanlig varamedlem Bjørn T. Grydeland 1 230 Byråsjef Av andre 1984
1984 Vanlig varamedlem Anne Fikkan 2 301 Byråsjef Av andre 1982
1984 Vanlig varamedlem Harald Hjartøy 1 301 Byråsjef Av andre 1982
1984 Vanlig varamedlem Lars Jorkjend 1 301 Byråsjef Av andre 1982
1984 Vanlig varamedlem Egil Thorstensen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Are Mikael Kobro 1 301 Byråsjef Av andre 1984
1984 Vanlig varamedlem Torbjørn Aalbu 1 301 Byråsjef Av andre 1984
1985 Leder Mona Røkke 2 602 Stortingsrepresentant Av andre 1981
1985 Vanlig medlem Thorgrim Haga 1 213 Ekspedisjonssjef Av andre 1978
1985 Vanlig medlem Nils Bølset 1 220 Spesialrådgiver Av andre 1985
1985 Vanlig medlem Erik Lykke 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1979
1985 Vanlig medlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirektør Av andre 1981
1985 Vanlig medlem Odd R. Rogne 1 301 Direktør Av andre 1984
1985 Vanlig medlem Jan Edmund Nyheim 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1984
1985 Vanlig varamedlem Morten E. Kallevig 1 104 Byråsjef Av andre 1978
1985 Vanlig varamedlem Thor Siggerud 1 219 Forsker Av andre 1980
1985 Vanlig varamedlem Bjørn T. Grydeland 1 230 Byråsjef Av andre 1984
1985 Vanlig varamedlem Anne Fikkan 2 301 Byråsjef Av andre 1982
1985 Vanlig varamedlem Egil Thorstensen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Are Mikael Kobro 1 301 Byråsjef Av andre 1984
1985 Vanlig varamedlem Torbjørn Aalbu 1 301 Byråsjef Av andre 1984
1985 Vanlig varamedlem Rolf Baltzersen 1 301 Byråsjef Av andre 1985
1986 Leder Helen Bøsterud 2 219 Statsråd I kraft av stilling 1986
1986 Leder Wenche Frogn Sellæg 2 1744 Stortingsrepresentant I kraft av stilling 1985
1986 Vanlig medlem Thorgrim Haga 1 213 Ekspedisjonssjef Av andre 1978
1986 Vanlig medlem Nils Bølset 1 220 Spesialrådgiver Av andre 1985
1986 Vanlig medlem Erik Lykke 1 301 Ekspedisjonssjef Av andre 1979
1986 Vanlig medlem Hans Vaalund 1 301 Avdelingsdirektør Av andre 1981
1986 Vanlig medlem Odd R. Rogne 1 301 Direktør Av andre 1984
1986 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirektør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Morten E. Kallevig 1 104 Byråsjef Av andre 1978
1986 Vanlig varamedlem Tore Andreas Ising 1 216 Førstekonsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Thor Siggerud 1 219 Forsker Av andre 1980
1986 Vanlig varamedlem Ole-Anders Lindseth 1 219 Byråsjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Bjørn T. Grydeland 1 230 Underdirektør Av andre 1984
1986 Vanlig varamedlem Anne Fikkan 2 301 Byråsjef Av andre 1982
1986 Vanlig varamedlem Egil Thorstensen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1983
1986 Vanlig varamedlem Are Mikael Kobro 1 301 Byråsjef Av andre 1984
1986 Vanlig varamedlem Rolf Baltzersen 1 301 Byråsjef Av andre 1985
1986 Vanlig varamedlem Lars Jorkjend 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Arild Sundberg 1 301 Underdirektør (Fu Av departement 1986
1987 Leder Helen Bøsterud 2 219 Statsråd I kraft av stilling 1986
1987 Vanlig medlem Thorgrim Haga 1 213 Ekspedisjonssjef 1978
1987 Vanlig medlem Nils Bølset 1 220 Spesialrådgiver 1985
1987 Vanlig medlem Odd R. Rogne 1 301 Direktør 1984
1987 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Arild Sundberg 1 301 Underdirektør ( Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Morten E. Kallevig 1 104 Underdirektør 1978
1987 Vanlig varamedlem Tore Andreas Ising 1 216 Førstekonsulent Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Thor Siggerud 1 219 Forsker Av andre 1980
1987 Vanlig varamedlem Ole-Anders Lindseth 1 219 Byråsjef Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Lars Jorkjend 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Svein Andreassen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Stein Olav Kvarme 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Ellen Nyhus 2 301 Utredningsleder Av departement 1987
1988 Leder Helen Bøsterud 2 219 Statsråd I kraft av stilling 1986
1988 Vanlig medlem Thorgrim Haga 1 213 Ekspedisjonssjef 1978
1988 Vanlig medlem Odd R. Rogne 1 301 Direktør Av andre 1984
1988 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Arild Sundberg 1 301 Underdirektør Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Rolf Trolle Andersen 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Morten E. Kallevig 1 104 Underdirektør 1978
1988 Vanlig varamedlem Tore Andreas Ising 1 216 Byråsjef Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Thor Siggerud 1 219 Forsker Av andre 1980
1988 Vanlig varamedlem Ole-Anders Lindseth 1 219 Underdirektør Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Svein Andreassen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Stein Olav Kvarme 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Ellen Nyhus 2 301 Utredningsleder Av departement 1987
1989 Leder Else Bugge Fougner 2 219 Statsråd Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Thorgrim Haga 1 213 Ekspedisjonssjef 1978
1989 Vanlig medlem Odd R. Rogne 1 301 Direktør Av andre 1984
1989 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Dagfinn Stenseth 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Morten E. Kallevig 1 104 Underdirektør 1978
1989 Vanlig varamedlem Tore Andreas Ising 1 216 Underdirektør Av departement 1986 1989
1989 Vanlig varamedlem Thor Siggerud 1 219 Forsker Av andre 1980
1989 Vanlig varamedlem Pål Prestrud 1 219 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Svein Andreassen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1990 Leder Else Bugge Fougner 2 219 Statsråd Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Thorgrim Haga 1 213 Ekspedisjonssjef 1978
1990 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Odd R. Rogne 1 301 Direktør Av andre 1984
1990 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Dagfinn Stenseth 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Morten E. Kallevig 1 104 Underdirektør Av departement 1978
1990 Vanlig varamedlem Tore Andreas Ising 1 216 Underdirektør Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Thor Siggerud 1 219 Forsker Av andre 1980
1990 Vanlig varamedlem Pål Prestrud 1 219 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Stein Egil Owe 1 219 Underdirektør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Svein Andreassen 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1991 Leder Else Bugge Fougner 2 219 H.R.Advokat Av departement 1989
1991 Leder Kari Gjesteby 2 301 Statsråd Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Morten E. Kallevig 1 104 Avdelingsdirekt Av departement 1978
1991 Vanlig medlem Thorgrim Haga 1 213 Ekspedisjonssjef 1978
1991 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Nils Are Øritsland 1 219 Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Odd R. Rogne 1 301 Direktør Av andre 1984
1991 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1991 Vanlig medlem Jan Arvesen 1 301 Polarrådgi Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Thor Siggerud 1 219 Forsker Av andre 1980
1991 Vanlig varamedlem Stein Egil Owe 1 219 Underdirektør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Svein Andreassen 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1991 Vanlig varamedlem Inger Marie Sunde 2 301 Rådgiver Av departement 1991
1992 Leder Kari Gjesteby 2 301 Direktør Av departement 1990
1992 Leder Grete Faremo 2 301 Statsråd Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Morten E. Kallevig 1 104 Avdelingsdirekt Av departement 1978
1992 Vanlig medlem Morten Ruud 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Nils Are Øritsland 1 219 Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1992 Vanlig medlem Jan Arvesen 1 301 Polarrådgiver Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Thor Siggerud 1 219 Forsker Av andre 1980
1992 Vanlig varamedlem Stein Egil Owe 1 219 Underdirektør Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Hanne Margrethe Ingebrigtsen 2 219 Underdirektør Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Svein Andreassen 1 301 Byråsjef Av departement 1987
1992 Vanlig varamedlem Inger Marie Sunde 2 301 Rådgiver Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Odd Gunnar Skagestad 1 301 Byråsjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Mona Søyland 2 301 Rådgiver Av departement 1992
1993 Leder Grete Faremo 2 301 Statsråd Av departement 1992
1993 Nestleder Morten Ruud 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Morten E. Kallevig 1 104 Avdelingsdirekt Av departement 1978
1993 Vanlig medlem Nils Are Øritsland 1 219 Direktør Av andre 1991
1993 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1993 Vanlig medlem Jan Arvesen 1 301 Polarridgiver Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Olav Orheim 1 627 Direktør Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Thor Siggerud 1 219 Forsker Av andre 1980
1993 Vanlig varamedlem Hanne Margrethe Ingebrigtsen 2 219 Underdirektør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Odd Gunnar Skagestad 1 301 Byråsjef Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Mona Søyland 2 301 Ridgiver Av departement 1992
1994 Leder Grete Faremo 2 301 Statsråd Av departement 1992
1994 Nestleder Morten Ruud 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Morten E. Kallevig 1 104 Avdelingsdirekt Av departement 1978
1994 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1994 Vanlig medlem Jan Arvesen 1 301 Ambassadør Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Olav Orheim 1 627 Direktør Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Thor Siggerud 1 219 Forsker Av andre 1980
1994 Vanlig varamedlem Hanne Margrethe Ingebrigtsen 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Pål Prestrud 1 219 Forskningssjef Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Einar Nils Ruud 1 219 Rådgiver Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Mona Søyland 2 301 Advokatfullmekt Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Odd Gunnar Skagestad 1 301 Byråsjef Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Otto Hjo Mamelund 1 301 Byråsjef Av departement 1994
1995 Leder Grete Faremo 2 301 Statsråd Av departement 1992
1995 Nestleder Morten Ruud 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Morten E. Kallevig 1 104 Avdelingsdirekt Av departement 1978
1995 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1995 Vanlig medlem Jan Arvesen 1 301 Ambassadør Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Olav Orheim 1 627 Direktør Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Hanne Margrethe Ingebrigtsen 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Pål Prestrud 1 219 Forskningssjef Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Einar Nils Ruud 1 219 Rådgiver Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Otto Hjo Mamelund 1 301 Byråsjef Av departement 1994
1996 Leder Grete Faremo 2 301 Statsråd Av departement 1992
1996 Leder Anne Holt 2 301 Statsråd Av departement 1996
1996 Nestleder Morten Ruud 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1996 Vanlig medlem Morten E. Kallevig 1 104 Avdelingsdirekt Av departement 1978
1996 Vanlig medlem Per Bakken 1 213 Avdelingsdirekt Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Jan Thompson 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1986
1996 Vanlig medlem Jan Arvesen 1 301 Ambassadør Av departement 1991
1996 Vanlig medlem Jon Bech 1 301 Polarrådgiver Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Olav Orheim 1 627 Direktør Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Hanne Margrethe Ingebrigtsen 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Pål Prestrud 1 219 Forskningssjef Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Einar Nils Ruud 1 219 Rådgiver Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Mari Skåre 2 219 Rådgiver Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Otto Hjorth Mamelund 1 301 Byråsjef Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Bente Angell-Hansen 2 301 Underdirektør Av departement 1996
1997 Leder Anne Holt 2 301 Statsråd Av departement 1996
1997 Leder Aud Inger Aure 2 1503 Statsråd Av departement 1997
1997 Nestleder Morten Ruud 1 213 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1997 Nestleder Torodd Veiding 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Morten E. Kallevig 1 104 Avdelingsdirekt Av departement 1978
1997 Vanlig medlem Per Bakken 1 213 Avdelingsdirekt Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Jon Bech 1 301 Polarrådgiver Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Dagfinn Stenseth 1 301 Polarrådgiver Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Olav Orheim 1 627 Direktør Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Hanne Margrethe Ingebrigtsen 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1997 Vanlig varamedlem Pål Prestrud 1 219 Forskningssjef Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Einar Nils Ruud 1 219 Rådgiver Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Mari Skåre 2 219 Rådgiver Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Bente Angell-Hansen 2 301 Underdirektør Av departement 1996
2002 Svein Tore Halvorsen Rådgiver
2002 Odd Ingerø Olsen Sysselmann
2002 Morten M. Kallevig 104 Avdelingsdirektør
2002 Tore Andreas Ising 216 Prosjektleder
2002 Jon Ramberg 219 Avdelingsdirektør
2002 Hanne Margrethe Ingebrigtsen 219 Avdelingsdirektør
2002 Johán H. Williams 219 Ekspedisjonssjef
2002 Gunstein Uleberg Møllen 228 Byråsjef
2002 Per Einar Nilsen 230 Avdelingsdirektør
2002 Steen Rosenberg 231 Rådgiver
2002 Karen Nossum Bie 301 Avdelingsdirektør
2002 Jørn Ringlund 301 Avdelingsdirektør
2002 Sture Berg Helgesen 301 Førstekonsulent
2002 Kjartan M. Teigen 301 Førstekonsulent
2002 Jan T. Holvik 301 Polarrådgiver
2002 Grete Ødegaard 301 Rådgiver
2002 Arne Sannes Bjørnstad 301 Seniorrådgiver
2002 Olav Orheim 627 Direktør
2002 Heidi Margareth Johansen 706 Rådgiver
2002 Leder Odd Einar Dørum 301 Statsråd
2003 Karen Nossum Bie Avdelingsdirektør
2003 Morten M. Kallevig Avdelingsdirektør
2003 Jon Ramberg Avdelingsdirektør
2003 Per Einar Nilsen Avdelingsdirektør
2003 Jørn Ringlund Avdelingsdirektør
2003 Inger Aarvaag Stokke Avdelingsdirektør
2003 Gunstein Uleberg Møllen Byråsjef
2003 Olav Orheim Direktør
2003 Johán H. Williams Ekspedisjonssjef
2003 Sture Berg Helgesen Førstekonsulent
2003 Kjartan M. Teigen Førstekonsulent
2003 Jan T. Holvik Polarrådgiver
2003 Tore Andreas Ising Prosjektleder
2003 Svein Tore Halvorsen Rådgiver
2003 Steen Rosenberg Rådgiver
2003 Heidi Margareth Johansen Rådgiver
2003 Arne Sannes Bjørnstad Seniorrådgiver
2003 Odd Ingerø Olsen Sysselmann
2003 Leder Odd Einar Dørum Statsråd
2003 Nestleder Kjerstin Askholt Ekspedisjonssjef