Det kriminalitetsforebyggende råd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det kriminalitetsforebyggende råd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det kriminalitetsforebyggende råd
Utvalgsnummer: 4036000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet skal virke for en samordnet kriminalpolitikk for bedre å kunne forebygge og begrense kriminalitet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 21 0 0 0 Vedkommende departement
1981 Justis- og politidepartementet 21 20 4 146335 Vedkommende departement
1982 Justis- og politidepartementet 21 20 5 388061 Vedkommende departement
1983 Justis- og politidepartementet 34 23 26 476970 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 15 15 12 159072 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 15 15 5 837348 Vedkommende departement
1986 Justis- og politidepartementet 15 15 26 587303 Vedkommende departement
1987 Justis- og politidepartementet 15 15 4 783680
1988 Justis- og politidepartementet 11 11 4 958676
1989 Justis- og politidepartementet 11 11 4 1106940
1990 Justis- og politidepartementet 11 11 2 1201173
1991 Justis- og politidepartementet 11 11 5 2013425
1992 Justis- og politidepartementet 11 11 8 0
1993 Justis- og politidepartementet 15 15 3 2700000
1994 Justis- og politidepartementet 15 15 3 1844671
1995 Justis- og politidepartementet 15 15 0 0
1996 Justis- og politidepartementet 15 15 9 195847
1997 Justis- og politidepartementet 15 15 8 207669
2002 Justis- og politidepartementet 2 258876
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Anne-Lise Bakken 2 420 Stortingsrepresentant I statsråd 1980 1980
1980 Nestleder Bergfrid Fjose 2 1235 Husmor I statsråd 1980 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Ingeborg Moen Borgerud 2 220 Førstekonsulent 1980 1980
1980 Vanlig medlem Roald Tønnes 1 215 Forbundsformann I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Reidar Albertsen 1 217 Forbundsleder I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Else Bugge Fougner 2 219 Høyesterettsadvokat Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 Høyesterettsadvokat I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Asbjørn Langås 1 219 Underdirektør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Rolf Vik 1 230 Lensmann Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kjell Gynter Pettersen 1 233 Forbundssekretær I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Tormod Hermansen 1 235 Departementsråd I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Herman Von Der Lippe 1 301 Kontorsjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Per Sundby 1 301 Professor I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Nils Christie 1 301 Professor I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Gerd Hagen 2 301 Rektor I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Brit Denstad 2 301 Underdirektør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Turid E. Weberg 2 402 Sosionom I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Astrid Johnsrud 2 605 Bonde I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Bjarne Lilaas 1 717 Politibetjent I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Reidar Harkjerr 1 1601 Politimester I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Bodil Skjånes Dugstad 2 1601 Skoleinspektør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Finn Walle 1 216 Ass. Arbeidsdirektør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Reidar Vigen 1 219 Advokat I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Turid Vogt Grinde 2 219 Byråsjef I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Annika Snare 2 301 Adm.Leder Av departement
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Johan Moe Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Arne M. Kvalheim 1 301 Kommunalrådssekretær I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ellen Holager Andenæs 2 301 Politiadjutant Av departement
1980 Vanlig varamedlem Olaf Ohnstad 1 301 Politiavdelingssjef I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Edvard Befring 1 301 Rektor I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Karin Stoltenberg 2 301 Underdirektør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ragnar Kolstad 1 301 Underdirektør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Thomas Haaland 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Berit Furøy 2 626 Konsulent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Anne Marie Borgersen 2 627 Konsulent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Sigvald Johan Valvik 1 1201 Lensmann Av departement
1980 Vanlig varamedlem Vilmar Langeland 1 1201 Lensmannbetjent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Kjell Tjønnøy 1 1504 Fengselsinspektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Yngvar Løchen 1 1902 Professor I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Finn Walle 1 216 Ass. Arbeidsdirektør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Reidar Vigen 1 219 Advokat I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Turid Vogt Grinde 2 219 Byråsjef I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Annika Snare 2 301 Adm.Leder Av departement
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 Advokat I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Johan Moe Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Arne M. Kvalheim 1 301 Kommunalrådssekretær I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Ellen Holager Andenæs 2 301 Politiadjutant Av departement
1981 Vanlig varamedlem Olaf Ohnstad 1 301 Politiavdelingssjef I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Edvard Befring 1 301 Rektor I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Karin Stoltenberg 2 301 Underdirektør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Ragnar Kolstad 1 301 Underdirektør I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Berit Furøy 2 626 Konsulent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Anne Marie Borgersen 2 627 Konsulent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Sigvald Johan Valvik 1 1201 Lensmann Av departement
1981 Vanlig varamedlem Vilmar Langeland 1 1201 Lensmannbetjent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Kjell Tjønnøy 1 1504 Fengselsinspektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Yngvar Løchen 1 1902 Professor I statsråd
1982 Andre tilknyttede personer Johannes Bechensten 1 233 Fhv. Politiavd.S Av andre 1982
1982 Andre tilknyttede personer Betty Lind 2 301 Administrasjonss Av andre 1982
1982 Sekretær, ikke medlem Jakob Wahl 1 220 Førstekonsulent Av andre 1982 1982
1983 Leder Anne-Lise Bakken 2 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1980
1983 Nestleder Bergfrid Fjose 2 1235 Husmor I statsråd 1980
1983 Sekretær, ikke medlem Jakob Wahl 1 220 Førstekonsulent Av departement 1982
1983 Sekretær, ikke medlem Betty Sannæss Amsrud 2 301 Administrasjonsse Av andre 1982
1983 Vanlig medlem Roald Tønnes 1 215 Lensmann I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Reidar Albertsen 1 217 Forbundsformann I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Else Bugge Fougner 2 219 Høyesterettsadvok I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Asbjørn Langås 1 219 Underdirektør I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Turid Vogt Grinde 2 219 Byråsjef Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Rolf Vik 1 230 Lensmann I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Kjell Gynter Pettersen 1 233 Spesialrådgiver I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Herman Von Der Lippe 1 301 Kontorsjef I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Per Sundby 1 301 Professor I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Nils Christie 1 301 Professor I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Gerd Hagen 2 301 Rektor I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Ola Metliaas 1 301 Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Turid E. Weberg 2 402 Førstesekretær I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Astrid Johnsrud 2 605 Bonde I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Bjarne Lilaas 1 717 Forbundsformann I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Reidar Harkjerr 1 1601 Politimester I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Bodil Skjånes Dugstad 2 1601 Skoleinspektør I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Vilmar Langeland 1 213 Lensmannsbetjent I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Finn Walle 1 216 Ass. Arbeidsdirek I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Reidar Vigen 1 219 H.R.Advokat I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Kjell Noreik 1 219 Dosent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Thomas Haaland 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Johan Moe Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Arne M. Kvalheim 1 301 Kommunalrådsekret I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Ellen Holager Andenæs 2 301 Politiadjutant I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Olaf Ohnstad 1 301 Politiavdelingssj I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Edvard Befring 1 301 Rektor I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Karin Stoltenberg 2 301 Underdirektør I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Ragnar Kolstad 1 301 Underdirektør I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Rune Fjeld 1 301 Konsulent Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Sturla Falck 1 301 Vitenskapelig Ass Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Berit Furøy 2 626 Daglig Leder I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Anne Marie Borgersen 2 627 Konsulent I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Sigvald Johan Valvik 1 1201 Lensmann I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Kjell Tjønnøy 1 1504 Fengselsinspektør I statsråd 1980
1983 Vanlig varamedlem Yngvar Løchen 1 1902 Professor I statsråd 1980
1984 Leder Anne-Lise Bakken 2 301 Stortingsrepresentant I statsråd 1980 1984
1984 Nestleder Bjørn Stordrange 1 220 Forsker I statsråd 1984
1984 Nestleder Bergfrid Fjose 2 1235 Husmor I statsråd 1980
1984 Sekretær, ikke medlem Børre Lid 1 216 Førstekonsulent Av departement 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Betty Lind 2 301 Førstekonsulent Av andre 1982
1984 Vanlig medlem Roald Tønnes 1 215 Lensmann I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Reidar Albertsen 1 217 Forbundsformann I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Arne Jacobsen 1 219 H.R.Advokat I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Else Bugge Fougner 2 219 Høyesterettsadvok I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Asbjørn Langås 1 219 Underdirektør I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Turid Vogt Grinde 2 219 Byråsjef Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Anne Berit Kvis Østmoe 2 219 Advokat I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Anders Bratholm 1 219 Professor I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Rolf Vik 1 230 Lensmann I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Kjell Gynter Pettersen 1 233 Ungdomspsykiatris I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Kåre E. Leiksett 1 233 Byråsjef I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Kjell Tjønnøy 1 235 Underdirektør I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Karl Nandrup Dahl 1 301 Advokat I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Herman Von Der Lippe 1 301 Kontorsjef I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Nils Christie 1 301 Professor I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Gerd Hagen 2 301 Lektor I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Per Sundby 1 301 Professor I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Ola Metliaas 1 301 Direktør Av departement 1983 1984
1984 Vanlig medlem Kai Ekanger 1 301 Advokat I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Svein Oppegaard 1 301 Konsulent I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Turid E. Weberg 2 402 Førstesekretær I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Astrid Johnsrud 2 605 Bonde I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Bjarne Lilaas 1 717 Forbundsformann I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Helga Haugen 2 904 Lærer I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Einar N. Einarsen 1 1201 Direktør I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Reidar Harkjerr 1 1601 Politimester I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Bodil Skjånes Dugstad 2 1601 Skoledirektør I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Finn Walle 1 216 Ass. Arbeidsdirek I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Reidar Vigen 1 219 H.R.Advokat I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Kjell Noreik 1 219 Dosent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Kaare Singsaas 1 219 Sjefsinspektør I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Sekretær I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Anne Regine Ram Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Thomas Haaland 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Johan Moe Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Kolby 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Arne M. Kvalheim 1 301 Kommunalrådsekret I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Ellen Holager Andenæs 2 301 Politiadjutant I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Olaf Ohnstad 1 301 Politiavdelingssj I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Karin Stoltenberg 2 301 Underdirektør I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Ragnar Kolstad 1 301 Underdirektør I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Edvard Befring 1 301 Rektor I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Rune Fjeld 1 301 Konsulent Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Sturla Falck 1 301 Vitenskapelig Ass Av departement 1983 1984
1984 Vanlig varamedlem Anne M. Strøm Magnus 2 301 Advokat I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Andreas Pihl 1 301 Byråsjef I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Hans Kristian Bjerke 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Inger Marie Fridhov 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Tor M. Kindem 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Marianne Borgen 2 301 Konsulent I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Knut Brofoss 1 301 Underdirektør I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Universitetslekto I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Åse Klundelien 2 624 Fylkesordfører I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Berit Furøy 2 626 Daglig Leder I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Anne Marie Borgersen 2 627 Byråsjef I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig varamedlem Sigvald Johan Valvik 1 1201 Lensmann I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Vilmar Langeland 1 1201 Lensmannsbetjent I statsråd 1980
1984 Vanlig varamedlem Per Engesbak 1 1601 Underdirektør I statsråd 1984
1985 Nestleder Bjørn Stordrange 1 220 Forsker I statsråd 1984
1985 Sekretær, ikke medlem Børre Lid 1 216 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Sekretær, ikke medlem Betty Lind 2 301 Konsulent Av andre 1982
1985 Vanlig medlem Anne Berit Kvis Østmoe 2 219 Advokat I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Anders Bratholm 1 219 Professor I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Kai Ekanger 1 301 Advokat I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Svein Oppegaard 1 301 Konsulent I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Kåre E. Leiksett 1 301 Underdirektør I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Tor Aa Gjone 1 301 Advokat Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Helga Haugen 2 904 Lærer I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Einar N. Einarsen 1 1201 Direktør I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Andreas Pihl 1 213 Daglig Leder I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Kaare Singsaas 1 219 Sjefsinspektør I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Anne M. Strøm Magnus 2 301 Advokat I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Hans Kristian Bjerke 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Inger Marie Fridhov 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Tor M. Kindem 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Marianne Borgen 2 301 Konsulent I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Knut Brofoss 1 301 Underdirektør I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Universitetslekto I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Knut-Marius Sture 1 301 Advokat Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Einar Omdal 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Åse Klundelien 2 624 Fylkesordfører I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Per Engesbak 1 1601 Underdirektør I statsråd 1984
1986 Leder Torild Lien Utvik 2 301 Student I statsråd 1986
1986 Nestleder Bjørn Stordrange 1 220 Forsker I statsråd 1984
1986 Sekretær, ikke medlem Børre Lid 1 216 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Sekretær, ikke medlem Betty Lind 2 301 Konsulent Av andre 1982
1986 Sekretær, ikke medlem Anne Marie Aslaksrud 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1986 Sekretær, ikke medlem Mette Mogstad 2 301 Førstesekretær Av andre 1986
1986 Vanlig medlem Anne Berit Kvis Østmoe 2 219 Advokat I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Anders Bratholm 1 219 Professor I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Kai Ekanger 1 301 Kontorsjef I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Kåre E. Leiksett 1 301 Underdirektør I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Tor Aa Gjone 1 301 Advokat Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Gro Aicher 2 301 Kontorsjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 627 Advokat Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Helga Haugen 2 904 Stortingsrepresentant I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Einar N. Einarsen 1 1201 Direktør I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Andreas Pihl 1 213 Daglig Leder I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Kaare Singsaas 1 219 Sjefsinspektør I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Per Kristoffersen 1 233 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Hans Kristian Bjerke 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Inger Marie Fridhov 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Tor M. Kindem 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Knut Brofoss 1 301 Underdirektør I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Universitetslekto I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Knut-Marius Sture 1 301 Advokat Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Einar Omdal 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Harald Tønseth 1 301 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Åse Klundelien 2 624 Fylkesordfører I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Per Engesbak 1 1601 Underdirektør I statsråd 1984
1987 Leder Torild Lien Utvik 2 301 Kontorleder I statsråd 1986 1987
1987 Nestleder Bjørn Stordrange 1 220 Førstelektor I statsråd 1984 1987
1987 Sekretær, ikke medlem Øyvind Trulsrud 1 219 Konsulent I kraft av stilling 1987
1987 Vanlig medlem Anders Bratholm 1 219 Professor I statsråd 1984 1987
1987 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 219 Advokat Av departement 1986 1987
1987 Vanlig medlem Kjell Tjønnøy 1 235 Underdirektør I statsråd 1980 1987
1987 Vanlig medlem Gerd Hagen 2 301 Høgskolelektor I statsråd 1980 1987
1987 Vanlig medlem Per Sundby 1 301 Professor I statsråd 1980 1987
1987 Vanlig medlem Berit Fosheim 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1984 1987
1987 Vanlig medlem Kåre E. Leiksett 1 301 Høyskolelektor I statsråd 1984 1987
1987 Vanlig medlem Tor Aa Gjone 1 301 Advokat Av departement 1985 1987
1987 Vanlig medlem Gro Aicher 2 301 Kontorsjef Av departement 1986 1987
1987 Vanlig medlem Astrid Johnsrud 2 605 Bonde I statsråd 1980 1987
1987 Vanlig medlem Helga Haugen 2 904 Stortingsrepresentant I statsråd 1984 1987
1987 Vanlig medlem Einar N. Einarsen 1 1201 Direktør I statsråd 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Andreas Pihl 1 213 Daglig Leder I statsråd 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Kaare Singsaas 1 219 Sjefsinspektør I statsråd 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 230 Pensjonist I statsråd 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Edvard Befring 1 301 Rektor I statsråd 1980 1987
1987 Vanlig varamedlem Sturla Falck 1 301 Spesialutreder Av departement 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Hans Kristian Bjerke 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Inger Marie Fridhov 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Tor M. Kindem 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Knut Brofoss 1 301 Underdirektør I statsråd 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Universitetslek I statsråd 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Knut-Marius Sture 1 301 Advokat Av departement 1985 1987
1987 Vanlig varamedlem Harald Tønseth 1 301 Konsulent Av departement 1986 1987
1987 Vanlig varamedlem Åse Klundelien 2 624 Fylkesordfører I statsråd 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Anne Marie Borgersen 2 627 Kontorsjef I statsråd 1980 1987
1987 Vanlig varamedlem Per Engesbak 1 1601 Underdirektør I statsråd 1984
1988 Leder Torild Lien Utvik 2 301 Kultursjef I statsråd 1986 1988
1988 Nestleder Heidi Larssen 2 301 Avdelingsleder I statsråd 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Marit Tresselt 2 301 Sekretariatsled I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Statssekretær I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Ragnhild Marie Hagen 2 219 Advokat I statsråd 1986 1988
1988 Vanlig medlem Einar Østerdahl Poulsson 1 219 Advokat I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Anstein B. Gjengedal 1 230 Førstestatsadvo I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Gro Aicher 2 301 Underdirektør Av departement 1986 1988
1988 Vanlig medlem Lisbeth Bang 2 301 Overlege I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Lars Skaalnes 1 703 Fengselsdirektø I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Leif N. Olsen 1 707 Politimester I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Einar N. Einarsen 1 1201 Direktør I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Terje Ogden 1 104 Forskningsleder I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Andreas Pihl 1 213 Avdelingssjef I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Tove Martha Nakken 2 219 Prosjektleder I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Iver Huitfeldt 1 235 Statsadvokat I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Hans Kristian Bjerke 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Dag Halgard 1 301 Politibetjent I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Cecilie Høigård 2 301 Professor I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Roar Øvrebø 1 602 Forbundsleder I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Else Helte Hermansen 2 806 Avdelingsleder I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Gunnulv Mo 1 1018 Førstekonsulent I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Sigbjørn Øystese 1 1201 Distriktsarbeid I statsråd 1988
1989 Nestleder Janne Kristiansen 2 104 Advokat Av departement 1989
1989 Sekretær, ikke medlem Marit Tresselt 2 301 Sekretariatsled Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Skoledirektør I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Einar Østerdahl Poulsson 1 219 Advokat I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Anstein B. Gjengedal 1 230 Førstestatsadvo I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Lisbeth Bang 2 301 Overlege I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Lars Skaalnes 1 703 Fengselsdirektø I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Ivar Oftedahl 1 1601 Politimester I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Terje Ogden 1 104 Forskningsleder I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Tove Martha Nakken 2 219 Prosjektleder I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Iver Huitfeldt 1 235 Statsadvokat I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Dag Halgard 1 301 Politiførstebet I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Cecilie Høigård 2 301 Professor I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Roar Øvrebø 1 602 Forbundsleder I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Else Helte Hermansen 2 806 Avdelingsleder I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Gunnulv Mo 1 1018 Førstekonsulent I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Sigbjørn Øystese 1 1201 Distriktsarbeid I statsråd 1988
1990 Nestleder Janne Kristiansen 2 104 Advokat Av departement 1989
1990 Sekretær, ikke medlem Marit Tresselt 2 301 Sekretariatsled Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Skoledirektør I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Einar Østerdahl Poulsson 1 219 Advokat I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Anstein B. Gjengedal 1 230 Førstestatsadvo I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Lisbeth Bang 2 301 Overlege I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Leif Petter Olaussen 1 301 Forsker Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Lars Skaalnes 1 717 Fengselsdirektø I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Ivar Oftedahl 1 1601 Politimester I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Terje Ogden 1 104 Forskningsleder I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Tove Martha Nakken 2 219 Prosjektleder I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Iver Huitfeldt 1 235 Statsadvokat I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Dag Halgard 1 301 Politiførstebet I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Cecilie Høigård 2 301 Professor I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Roar Øvrebø 1 602 Forbundsleder I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Else Helte Hermansen 2 806 Avdelingsleder I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Gunnulv Mo 1 1018 Førstekonsulent I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Sigbjørn Øystese 1 1201 Distriktsarbeid I statsråd 1988
1991 Nestleder Janne Kristiansen 2 104 Advokat Av departement 1989
1991 Sekretær, ikke medlem Marit Tresselt 2 301 Sekretariatsled Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Avdelingsdirekt I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Einar Østerdahl Poulsson 1 219 Advokat I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Anstein B. Gjengedal 1 230 Førstestatsadvo I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Iver Huitfeldt 1 235 Kst. Førstestat I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Leif Petter Olaussen 1 301 Forsker Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Lars Skaalnes 1 717 Fengselsdirektø I statsråd 1988
1991 Vanlig medlem Ivar Oftedahl 1 1601 Politimester I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Terje Ogden 1 104 Forskningsleder I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Tove Martha Nakken 2 219 Prosjektleder I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Dag Halgard 1 301 Politiførstebet I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Cecilie Høigård 2 301 Professor I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Arvid R. Ødegård 1 301 Advokat Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Einar Høgetveit 1 301 Førstestatsadvo Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Roar Øvrebø 1 602 Forbundsleder I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Else Helte Hermansen 2 806 Avdelingsleder I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Gunnulv Mo 1 1018 Daglig Leder I statsråd 1988
1991 Vanlig varamedlem Sigbjørn Øystese 1 1201 Distriktsarbeid I statsråd 1988
1992 Nestleder Janne Kristiansen 2 104 Advokat Av departement 1989
1992 Sekretær, ikke medlem Marit Tresselt 2 301 Sekretariatsled Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Hanna Marit Jahr 2 104 Ekspedisjonssjef I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Einar Østerdahl Poulsson 1 219 Advokat I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Iver Huitfeldt 1 235 Kst. Førstestat I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Leif Petter Olaussen 1 301 Forsker Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Lars Skaalnes 1 717 Fengselsdirektø I statsråd 1988
1992 Vanlig medlem Ivar Oftedahl 1 1601 Politimester I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Terje Ogden 1 104 Forskningsleder I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Tove Martha Nakken 2 219 Prosjektleder I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Dag Halgard 1 301 Politiførstebet I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Cecilie Høigård 2 301 Professor I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Arvid R. Ødegård 1 301 Advokat Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Einar Høgetveit 1 301 Førstestatsadvo Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Roar Øvrebø 1 602 Forbundsleder I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Gunnulv Mo 1 1018 Daglig Leder I statsråd 1988
1992 Vanlig varamedlem Sigbjørn Øystese 1 1201 Distriktsarbeid I statsråd 1988
1993 Leder Mary Kvidal 2 1663 Stortingsrepresentant I statsråd 1993
1993 Nestleder Elisabeth Aspaker 2 1901 Lærer I statsråd 1993
1993 Sekretær, ikke medlem Marit Tresselt 2 301 Sekretariatsled Av departement 1988 1993
1993 Vanlig medlem Frøy Kannert 2 0 Journalist I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Barbro A. Bakken 2 213 Underdirektør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Tove Martha Nakken 2 219 Prosjektleder I statsråd 1988 1993
1993 Vanlig medlem Ellen Stensrud 2 230 Spesialridgiver I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Ola Svennebye 1 236 Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Roar Sandvei 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Ellen Seip 2 301 Byråsjef I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Ingelin Killengreen 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Rolf Rønning 1 501 Høgskoledosent I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Bjørn Bestorp 1 806 Kontorsjef I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Bjarte Kyte 1 1201 Psykolog I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Ivar Oftedahl 1 1601 Politimester I statsråd 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Ann-Kristin Olsen 2 101 Politimester I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Helge Håvie 1 211 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Andreas Pihl 1 213 Soussjef I statsråd 1984 1993
1993 Vanlig varamedlem Inger Johanne Wremer 2 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Sturla Falck 1 219 Forsker I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Ketil Bentzen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Krogsrud 1 301 Fengselsdirektø I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Ole Christian Lagesen 1 301 Rektor I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Roar Øvrebø 1 602 Forbundsleder I statsråd 1988 1993
1993 Vanlig varamedlem Ole Briseid 1 627 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Tore-Jarl Christensen 1 806 Lagdommer I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Bjarne Løvereide 1 1106 Rådmann I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Geir Kjell Andersland 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Brit Wallin 2 1902 Administrativ L I statsråd 1993
1994 Leder Mary Kvidal 2 1663 Skolesjef I statsråd 1993
1994 Nestleder Elisabeth Aspaker 2 1901 Adjunkt I statsråd 1993
1994 Sekretær, ikke medlem Inger Marie Fridhov 2 301 Sekretariatsled Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Barbro A. Bakken 2 213 Underdirektør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Ola Svennebye 1 236 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Roar Sandvei 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Ellen Seip 2 301 Byråsjef I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Ingelin Killengreen 2 301 Politimester I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Rolf Rønning 1 501 Høgskoledosent I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Bjørn Bestorp 1 806 Kontorsjef I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Bjarte Kyte 1 1201 Psykolog I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Frøy Kannert 2 2101 Avdelingssjef I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Ann-Kristin Olsen 2 101 Politimester I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Helge Håvie 1 211 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Inger Johanne Wremer 2 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Sturla Falck 1 219 Forsker I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Lars Meling 1 231 Byrisjef Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Ketil Bentzen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Krogsrud 1 301 Fengselsdirektø I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Ole Christian Lagesen 1 301 Rektor I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Cecilie Foss 2 301 Siviløkonom Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Ole Briseid 1 627 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Tore-Jarl Christensen 1 806 Lagdommer I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Bjarne Løvereide 1 1106 Rådmann I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Geir Kjell Andersland 1 1201 Adm Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Brit Wallin 2 1902 Administrativ L I statsråd 1993
1995 Leder Mary Kvidal 2 1653 I statsråd 1993
1995 Nestleder Elisabeth Aspaker 2 1901 Fylkestingsrepr I statsråd 1993
1995 Sekretær, ikke medlem Inger Marie Fridhov 2 301 Sekretariatsled Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Barbro A. Bakken 2 213 Underdirektør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Marit Heiberg 2 231 Utredningsleder I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Ola Svennebye 1 236 Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Ellen Seip 2 301 Byråsjef I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Odd Larsen 1 301 Underdirektør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Rolf Rønning 1 501 Høgskoledosent I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Bjørn Bestorp 1 806 Kontorsjef I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Bjarte Kyte 1 1201 Psykolog I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Frøy Kannert 2 2101 Avdelingssjef I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Ann-Kristin Olsen 2 101 Sysselmann I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Helge Håvie 1 211 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Inger Johanne Wremer 2 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Sturla Falck 1 219 Forsker I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Lars Meling 1 231 Byråsjef Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Ketil Bentzen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Krogsrud 1 301 Fengselsdirektø I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Ole Christian Lagesen 1 301 Rektor I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Cecilie Foss 2 301 Siviløkonom Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem John Turner 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Tore-Jarl Christensen 1 806 Lagdommer I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Bjarne Løvereide 1 1106 Rådmann I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Geir Kjell Andersland 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Brit Wallin 2 1902 Administrativ L I statsråd 1993
1996 Leder Tove Strand Gerhardsen 2 301 Direktør I statsråd 1996
1996 Leder Mary Kvidal 2 1663 Statssekretær I statsråd 1993
1996 Nestleder Elisabeth Aspaker 2 1901 Fylkesvaraordfø I statsråd 1993 1996
1996 Sekretær, ikke medlem Inger Marie Fridhov 2 301 Sekretariatsled Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Barbro A. Bakken 2 213 Underdirektør I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Lise Arntsen Hauge 2 216 Utredningsleder I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Marit Heiberg 2 231 Utredningsleder I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Ola Svennebye 1 236 Direktør I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig medlem Tove Martha Nakken 2 301 Prosjektleder I statsråd 1988 1996
1996 Vanlig medlem Magnar Aukrust 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig medlem Haktor Helland 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn Krogsrud 1 301 Fengselsdirektø I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig medlem Odd Larsen 1 301 Underdirektør I statsråd 1995 1996
1996 Vanlig medlem Bente Marie Holthe 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Dagfinn Aanonsen 1 301 Informasjonssje I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Rolf Rønning 1 501 Høgskoledosent I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig medlem Roar Øvrebø 1 602 Forbundsleder I statsråd 1988 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn Bestorp 1 806 Kontorsjef I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Bjarte Kyte 1 1201 Psykolog I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Geir Kjell Andersland 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig medlem Ivar Oftedahl 1 1601 Lagdommer I statsråd 1989 1996
1996 Vanlig varamedlem Ann-Kristin Olsen 2 101 Sysselmann I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Hanne Luthen 2 104 2. Nestleder I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Helge Håvie 1 211 Avdelingsdirekt I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Andreas Pihl 1 213 Avdelingsdirekt I statsråd 1984 1996
1996 Vanlig varamedlem Inger Johanne Wremer 2 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Sturla Falck 1 219 Forsker I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Per Ole Johansen 1 219 Førsteamanuensi I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Lars Meling 1 231 Byråsjef I statsråd 1994 1996
1996 Vanlig varamedlem Ole Christian Lagesen 1 301 Rektor I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Ketil Bentzen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Cecilie Foss 2 301 Økonom Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem John T. Turner 1 301 Rådgiver I statsråd 1995 1996
1996 Vanlig varamedlem Erik Nadheim 1 301 Advokatfullmekt I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Tore-Jarl Christensen 1 806 Lagdommer I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Audun Kleppe 1 806 Direktør I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Terje Stoveland 1 903 Kontorsjef I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Bjarne Løvereide 1 1106 Rådmann I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Thor Kleppen Sættem 1 1502 Student I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Brit Wallin 2 1902 Administrativ L I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Frøy Kannert 2 2101 Statssekretær I statsråd 1993 1996
1997 Leder Tove Strand Gerhardsen 2 301 Direktør I statsråd 1996
1997 Sekretær, ikke medlem Inger Marie Fridhov 2 301 Kontorsjef Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Lise Arntsen Hauge 2 216 Byråsjef I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Dagfinn Aanonsen 1 301 Informasjonssje I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Bjørn Gjefsen 1 301 Rådgiver I statsråd 1997
1997 Vanlig varamedlem Tove Skotvedt 2 Rådgiver Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Hanne Luthen 2 104 2. Nestleder I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Per Ole Johansen 1 219 Professor I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Erik Nadheim 1 301 Advokatfullmekt I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Lars Aarønæs 1 301 Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Audun Kleppe 1 806 Direktør I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Bjørn Terje Stoveland 1 903 Kontorsjef I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Thor Kleppen Sættem 1 1502 Student I statsråd 1996
2002 Mette Erika Harviken Politiførstebetjent
2002 Ane S. Tømmerås 105 Student
2002 Sturla Falck 219 Forskningsleder
2002 Qayyum Abid Raja 301
2002 Tove Martha Nakken 301 Næringssjef
2002 Signe Marie Natvig Andreassen 301 Rektor
2002 Bjørn Gjefsen 301 Seniorrådgiver
2002 Katrine Olsen Westheim 301 Student
2002 Jan Fredrik Stoveland 301 Student
2002 Agnes Sofie Inderhaug 1103 Ass. Direktør
2002 Grete Kvalheim 1103 Daglig Leder
2002 Yngve Brox 1601 Politiker
2002 Per Martin Marum 1601 Politimester
2002 Sigurd Schultz 1804 Bestyrer
2002 Bente Holtan Openshaw 1902 Daglig Leder
2002 Leder Kjellbjørg Lunde 1221 Utdanningsdirektør
2002 Nestleder Andreas Einang Pihl 213 Avdelingsdirektør
2003 Qayyum Abid Raja
2003 Agnes Sofie Inderhaug Ass. Direktør
2003 Sigurd Schultz Bestyrer
2003 Grete Kvalheim Daglig Leder
2003 Bente Holtan Openshaw Daglig Leder
2003 Sturla Falck Forskningsleder
2003 Tove Martha Nakken Næringssjef
2003 Mette Erika Harviken Politiførstebetjent
2003 Yngve Brox Politiker
2003 Per Martin Marum Politimester
2003 Signe Marie Natvig Andreassen Rektor
2003 Bjørn Gjefsen Seniorrådgiver
2003 Katrine Olsen Westheim Student
2003 Jan Fredrik Stoveland Student
2003 Ane S. Tømmerås Student
2003 Leder Kjellbjørg Lunde Utdanningsdirektør
2003 Nestleder Andreas Einang Pihl Avdelingsdirektør