Rådet for taushetsplikt og forskning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for taushetsplikt og forskning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for taushetsplikt og forskning
Utvalgsnummer: 4039000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1978 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Gi råd til departementet om opplysninger som er undergitt taushetsplikt bør stilles til rådighet for forskere som søker om det. Samtykke i visse dispensasjoner fra taushetsplikt etter forvaltningsloven som skal gis av samtlige departementer.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 4 0 1 10000 Vedkommende departement
1981 Justis- og politidepartementet 4 0 2 16078 Vedkommende departement
1982 Justis- og politidepartementet 4 0 1 9490 Vedkommende departement
1983 Justis- og politidepartementet 4 0 1 9297 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 4 0 1 7921 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 4 0 2 11849 Vedkommende departement
1986 Justis- og politidepartementet 4 0 1 7636 Vedkommende departement
1987 Justis- og politidepartementet 4 0 0 21743
1988 Justis- og politidepartementet 4 0 2 21793
1989 Justis- og politidepartementet 4 0 1 38041
1990 Justis- og politidepartementet 4 0 1 42538
1991 Justis- og politidepartementet 4 0 0 34887
1992 Justis- og politidepartementet 4 0 1 43407
1993 Justis- og politidepartementet 4 0 1 70000
1994 Justis- og politidepartementet 4 0 0 70389
1995 Justis- og politidepartementet 4 0 0 0
1996 Justis- og politidepartementet 4 0 0 73876
1997 Justis- og politidepartementet 4 0 1 70000
2002 Justis- og politidepartementet
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Torstein Eckhoff 1 219 Professor I statsråd 1978
1980 Sekretær, ikke medlem Inge Lorange Backer 1 301 Universitetsstipendiat Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Gunnfrid Sivertsen 2 301 Personalsjef I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Dagfinn Mannsåker 1 301 Riksarkivar I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Underdirektør I statsråd 1978
1981 Leder Torstein Eckhoff 1 219 Professor I statsråd 1978
1981 Sekretær, ikke medlem Eivind Smith 1 219 Førsteamanuensis Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gunnfrid Sivertsen 2 301 Personalsjef I statsråd 1978
1981 Vanlig medlem Dagfinn Mannsåker 1 301 Riksarkivar I statsråd 1978
1981 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Underdirektør I statsråd 1978
1983 Leder Torstein Eckhoff 1 219 Professor I statsråd 1978
1983 Sekretær, ikke medlem Eivind Smith 1 219 Førsteamanuensis Av departement 1978
1983 Vanlig medlem Gunnfrid Sivertsen 2 301 Personalsjef I statsråd 1978
1983 Vanlig medlem Dagfinn Mannsåker 1 301 Riksarkivar I statsråd 1978
1983 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Underdirektør I statsråd 1978
1984 Leder Torstein Eckhoff 1 219 Professor I statsråd 1978
1984 Sekretær, ikke medlem Eivind Smith 1 219 Førsteamanuensis Av departement 1978
1984 Vanlig medlem Gunnfrid Sivertsen 2 301 Personalsjef I statsråd 1978
1984 Vanlig medlem Dagfinn Mannsåker 1 301 Riksarkivar I statsråd 1978
1984 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Underdirektør I statsråd 1978
1984 Vanlig medlem John Herstad 1 301 Riksarkivar Av departement 1984
1985 Leder Torstein Eckhoff 1 219 Professor I statsråd 1978
1985 Sekretær, ikke medlem Eivind Smith 1 219 Førsteamanuensis Av departement 1978
1985 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Forsker I statsråd 1978
1985 Vanlig medlem Gunnfrid Sivertsen 2 301 Personalsjef I statsråd 1978
1985 Vanlig medlem John Herstad 1 301 Riksarkivar Av departement 1984
1986 Leder Torstein Eckhoff 1 219 Professor I statsråd 1978
1986 Leder Eivind Smith 1 219 Professor Av departement 1978
1986 Sekretær, ikke medlem Svein Eng 1 301 Stipendiat Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Forsker Av departement 1978
1986 Vanlig medlem John Herstad 1 301 Riksarkivar Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Grete Nordbø 2 301 Sjefpsykolog Av departement 1985
1987 Leder Eivind Smith 1 219 Professor Av departement 1978
1987 Sekretær, ikke medlem Svein Eng 1 301 Stipendiat Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Forsker Av departement 1978
1987 Vanlig medlem John Herstad 1 301 Riksarkivar Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Grete Nordbø 2 301 Sjefpsykolog Av departement 1985
1988 Leder Eivind Smith 1 219 Professor Av departement 1978
1988 Sekretær, ikke medlem Svein Eng 1 301 Stipendiat Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Forsker Av departement 1978
1988 Vanlig medlem John Herstad 1 301 Riksarkivar Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Grete Nordbø 2 301 Sjefpsykolog Av departement 1985
1989 Leder Eivind Smith 1 219 Professor Av departement 1978
1989 Sekretær, ikke medlem Svein Eng 1 301 Stipendiat Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Forsker Av departement 1978
1989 Vanlig medlem John Herstad 1 301 Riksarkivar Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Grete Nordbø 2 301 Sjefpsykolog Av departement 1985
1990 Leder Eivind Smith 1 219 Professor Av departement 1978
1990 Sekretær, ikke medlem Svein Eng 1 301 Amanuensiss Av departement 1986
1990 Vanlig medlem John Herstad 1 219 Riksarkivar Av departement 1984
1990 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Forsker Av departement 1978
1990 Vanlig medlem Grete Nordbø 2 829 Bonde Av departement 1985
1991 Leder Eivind Smith 1 219 Professor Av departement 1978
1991 Sekretær, ikke medlem Svein Eng 1 301 Amanuensis Av departement 1986
1991 Vanlig medlem John Herstad 1 219 Riksarkivar Av departement 1984
1991 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Forsker Av departement 1978
1991 Vanlig medlem Gerd Nordbø 2 301 Psykolog Av departement 1985
1992 Leder Eivind Smith 1 219 Professor Av departement 1978
1992 Sekretær, ikke medlem Svein Eng 1 301 Amanuensis Av departement 1986
1992 Vanlig medlem John Herstad 1 219 Riksarkivar Av departement 1984
1992 Vanlig medlem Mette Ystgaard 2 219 Pedagogisk-Psyk Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Forsker Av departement 1978
1992 Vanlig medlem Gerd Nordbø 2 301 Psykolog Av departement 1985
1993 Leder Eivind Smith 1 219 Professor Av departement 1978
1993 Sekretær, ikke medlem Svein Eng 1 301 Amanuensis Av departement 1986
1993 Vanlig medlem John Herstad 1 219 Riksarkivar Av departement 1984
1993 Vanlig medlem Mette Ystgaard 2 219 Pedagogisk-Psyk Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Forsker Av departement 1978
1994 Leder Eivind Smith 1 219 Professor Av departement 1978
1994 Sekretær, ikke medlem Svein Eng 1 301 Amanuensis Av departement 1986
1994 Vanlig medlem John Herstad 1 219 Riksarkivar Av departement 1984
1994 Vanlig medlem Mette Ystgaard 2 219 Pedagogisk-Psyk Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Forskningsleder Av departement 1978
1995 Leder Eivind Smith 1 219 Professor Av departement 1978
1995 Sekretær, ikke medlem Svein Eng 1 301 Amanuensis Av departement 1986
1995 Vanlig medlem John Herstad 1 219 Riksarkivar Av departement 1984
1995 Vanlig medlem Mette Ystgaard 2 219 Pedagogisk-Psyk Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 301 Forskningsleder Av departement 1978
1996 Leder Eivind Smith 1 219 Professor Av departement 1978
1996 Sekretær, ikke medlem Svein Eng 1 301 Amanuensis Av departement 1986
1996 Vanlig medlem John Herstad 1 219 Riksarkivar Av departement 1984
1996 Vanlig medlem Mette Ystgaard 2 219 Pedagogisk-Psyk Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Aksel Hatland 1 1201 Forskningsleder Av departement 1978
1997 Leder Eivind Smith 1 219 Professor Av departement 1978
1997 Sekretær, ikke medlem Svein Eng 1 301 Amanuensis Av departement 1986
1997 Vanlig medlem John Herstad 1 219 Riksarkivar Av departement 1984
1997 Vanlig medlem Mette Ystgaard 2 219 Pedagogisk-Psyk Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Bjørn Henrichsen 1 1201 Direktør Av departement 1996
2002 Mette Ystgaard 219 Pedagogisk-Psykol. Rådgiver
2002 John Herstad 219 Riksarkivar
2002 Bjørn O. Berg 301 Stipendiat
2002 Bjørn Inge Henrichsen 1201 Direktør
2002 Leder Eivind Smith 219 Professor
2003 Bjørn Inge Henrichsen Direktør
2003 Mette Ystgaard Pedagogisk-Psykol. Rådgiver
2003 John Herstad Riksarkivar
2003 Bjørn O. Berg Stipendiat
2003 Leder Eivind Smith Professor